від 17 січня 2020 р. № 12
Київ
Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки

Розглянувши клопотання громадянина Данильчука Олександра, відповідно до пункту 7 статті 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 15 Закону України «Про оцінку земель» і статей 17, 122, 127, 128 Земельного кодексу України:

1. Провести експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 2,0523 гектара (кадастровий номер 5624682700:05:022:0063), що перебуває у категорії земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, на території Верхівської сільської ради Рівненського району, з метою продажу її у власність громадянину Данильчуку Олександру Михайловичу.

2. Доручити Рівненській районній державній адміністрації в установленому порядку укласти договір про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки із суб’єктом господарювання, який є суб’єктом оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до закону.

3. Взяти до відома, що передача у власність земельної ділянки можлива з урахуванням вимог статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

4. Рівненській районній державній адміністрації про хід виконання розпорядження інформувати обласну державну адміністрацію до 15 лютого 2020 року.

         5. Контроль  за  виконанням  розпорядження  покласти  на  заступника голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.


Голова адміністрації                                            Віталій КОВАЛЬ