Заходи щодо реалізації в області Указу Президента України від 07.02.2008 № 109


Додаток

до розпорядження голови

облдержадміністрації

01.04.2013  № 166

 

1. Розглядати на засіданнях колегії облдержадміністрації питання про виконання законодавства України щодо розгляду звернень громадян  та підвищення ефективності цієї роботи відповідно до Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування“.

 

Щороку

Відділ роботи із зверненнями громадян

апарату облдержадміністрації

 

2. Стан роботи із зверненнями громадян заслуховувати двічі на рік на засіданнях колегій райдержадміністрацій, засіданнях виконкомів рад міст обласного значення із запрошенням представників правоохоронних органів, громадських організацій, засобів масової інформації, про що інформувати облдержадміністрацію.

 

Постійно

Голови райдержадміністрацій, виконавчі комітети рад міст обласного значення

 

3. Забезпечувати кваліфікований, неупереджений, об’єктивний і своєчасний розгляд звернень громадян з метою оперативного вирішення порушених питань, задоволення законних вимог заявників, реального поновлення порушених конституційних прав та запобігання в подальшому таких порушень, повною мірою реалізовуючи при цьому визначені законодавством повноваження. Не допускати надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян, із порушенням строків, установлених законодавством, безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам.

Взяти під особистий контроль викоренення практики визнання заяв чи скарг необґрунтованими без роз’яснення заявникам порядку оскарження прийнятих за ними рішень.

 

Постійно

Голови райдержадміністрацій, виконавчі

комітети рад міст обласного значення,

керівники структурних підрозділів

облдержадміністрації

 

4. Створити умови для участі заявників  у перевірці поданих ними заяв чи скарг, надання можливості знайомитися з матеріалами перевірок відповідних звернень.     

 

Постійно

Голови райдержадміністрацій, виконавчі

комітети рад міст  обласного значення,

керівники структурних підрозділів

облдержадміністрації, відділи апарату

облдержадміністрації

        

5. Удосконалити організацію проведення особистого прийому громадян, передбачити, зокрема, участь у прийомі громадян з особистих питань голів, заступників голів районних державних адміністрацій, міських голів,  заступників міських голів  міст обласного значення не рідше чотирьох разів на місяць, у тому числі двох особистих виїзних прийомів громадян, та забезпечувати проведення прийомів громадян відповідно до затверджених графіків.

 

Постійно

Відділ роботи із зверненнями громадян

апарату облдержадміністрації,

голови райдержадміністрацій, виконавчі

комітети рад  міст обласного  значення,

керівники структурних підрозділів

облдержадміністрації  

 

         6. Забезпечити проведення першочергового особистого прийому жінок, яким присвоєно почесне звання “Мати – героїня“, інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України.

 

Постійно

Голови райдержадміністрацій, виконавчі

комітети рад міст обласного значення,

керівники структурних підрозділів

облдержадміністрації

 

7. Вдосконалити особистий, в тому числі виїзний, прийом громадян керівництвом райдержадміністрацій, проведення днів “віддаленого села“, громадських слухань, періодичне звітування керівників структурних підрозділів, сільських, селищних, міських голів міст районного значення перед головами райдержадміністрацій з питань роботи із зверненнями громадян.

 

Постійно

Відділ роботи із зверненнями  громадян

апарату облдержадміністрації,

голови райдержадміністрацій, виконавчі

комітети рад міст обласного значення

 

          8. Систематично аналізувати і узагальнювати звернення від найменш соціально захищених верств населення. Приділяти особливу увагу вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

 

Один раз на квартал

Голови райдержадміністрацій, виконавчі

комітети  рад міст обласного значення,

керівники структурних підрозділів

облдержадміністрації, відділ роботи із

зверненнями громадян апарату

облдержадміністрації

 

9. Аналізувати та вживати заходів для поновлення прав і свобод на звернення громадян, порушених унаслідок недодержання вимог законодавства про звернення громадян. Забезпечувати притягнення винних осіб у встановленому порядку до відповідальності, у тому числі до дисциплінарної відповідальності за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків щодо розгляду звернень громадян.

 

Один раз на  квартал

відділ роботи із зверненнями  громадян

апарату облдержадміністрації,

голови райдержадміністрацій, виконавчі

комітети рад міст обласного значення,

керівники структурних підрозділів

облдержадміністрації

 

         10. Вжити додаткових заходів для вдосконалення практики розгляду та аналізу звернень громадян до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, засобів масової інформації, посилити контроль за виконанням відповідних доручень, вирішенням порушених у зверненнях питань. При цьому встановити, що проекти відповідей органам влади вищого рівня підписують голови райдержадміністрацій, міські голови міст обласного значення, за  їх відсутності  - виконувачі обов’язків.

 

Постійно

Голови райдержадміністрацій, міські голови міст обласного значення, керівники структурних підрозділів

облдержадміністрації, відділ роботи

із  зверненнями громадян апарату

облдержадміністрації

 

11. Посилити персональну відповідальність керівників місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування за неналежне вирішення в межах своїх повноважень питань, порушених в адресованих їм зверненнях громадян, а також вжиття ефективних заходів щодо запобігання виникнення підстав для обґрунтованих повторних і колективних звернень та звернень до органів влади вищого рівня, народних депутатів України, облдержадміністрації та засобів масової інформації.

 

Систематично аналізувати випадки безпідставної відмови в задоволенні законних вимог заявників, проявів упередженості, халатності та формалізму при розгляді звернень.

 

Постійно

Відділ роботи із зверненнями  громадян

апарату облдержадміністрації,

голови райдержадміністрацій, виконавчі

комітети  рад міст обласного значення,

керівники структурних підрозділів

облдержадміністрації, територіальних

органів міністерств та інших центральних

органів виконавчої влади

 

12. Забезпечити підготовку інформацій про результати проведення особистого прийому громадян першим заступником, заступниками голови, розгляду письмових звернень, реагування керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконкомів рад міст обласного значення на звернення громадян до центральних органів влади, народних депутатів України, облдержадміністрації, преси, які надсилаються їм для розгляду, та забезпечення вирішення, відповідно до чинного законодавства, порушених у них питань.      

 

Постійно

Відділ роботи із зверненнями громадян

апарату облдержадміністрації 

 

          13. Забезпечити ефективне функціонування прямого телефонного зв'язку з населенням області за участю керівництва облдержадміністрації, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, окремих обласних організацій. 

 

Постійно

Відділ роботи із зверненнями громадян

апарату облдержадміністрації, управління

з питань публічної аналітики та

прогнозування облдержадміністрації,

голови райдержадміністрацій, виконавчі

комітети рад міст обласного значення

 

14. Посилити роз’яснювальну роботу серед населення області, у тому числі через засоби масової інформації, щодо повноважень органів державної влади. Не рідше одного разу на місяць брати участь у прямому радіо-, теле- ефірі. Вжити додаткових заходів, спрямованих на поліпшення інформованості населення про стан роботи із зверненнями громадян та надання правової допомоги з цих питань.

 

Один раз на місяць

Заступники голови облдержадміністрації,

голови райдержадміністрацій,  виконавчі

комітети  рад міст  обласного значення, структурні підрозділи облдержадміністрації, відділ  роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації, управління з питань публічної аналітики та прогнозування облдержадміністрації

 

15. Забезпечувати подання двічі на рік доповіді Президенту України, Кабінету Міністрів України, облдержадміністрації про стан організації роботи зі зверненнями громадян та вжиті заходи, спрямовані на забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення.

 

Щороку

до 05 липня (за І півріччя)

та до 05 січня (за  рік)

голови райдержадміністрацій, міські

голови міст обласного значення, відділ

роботи із  зверненнями громадян

апарату облдержадміністрації

 

16. Здійснювати постійний моніторинг додержання законодавства з питань роботи із зверненнями громадян структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями, виконкомами рад міст обласного значення.

 

Щокварталу

Керівники структурних підрозділів

облдержадміністрації, голови 

райдержадміністрацій, виконавчі

комітети рад міст обласного значення,

відділ роботи із зверненнями громадян

апарату облдержадміністрації   

 

17.  На підставі Законів України  “Про звернення громадян“, “Про місцеві державні адміністрації“, “Про місцеве самоврядування в Україні“, Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 проводити періодичні особисті доповіді голів райдержадміністрацій, Дубенського, Кузнецовського, Острозького, Рівненського міських голів, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації перед головою облдержадміністрації про стан роботи   із зверненнями громадян.

 

Один раз на рік

Голови райдержадміністрацій, міські

голови міст обласного значення, керівники структурних підрозділів

облдержадміністрації, відділ роботи із

зверненнями громадян апарату

облдержадміністрації

 

18. Для сприяння громадянам у вирішенні за місцем їх проживання питань, з якими вони звертаються до органів державної влади вищого рівня, забезпечити ефективну роботу при облдержадміністрації, райдержадміністраціях, виконавчих комітетах рад міст обласного значення постійно діючих комісій з питань розгляду звернень громадян на чолі з керівниками   відповідних органів влади із включенням до їх складу представників структурних підрозділів, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів та проводити засідання комісій не рідше одного разу на місяць.

 

Один раз на місяць

Голови райдержадміністрацій, виконавчі

комітети  рад міст обласного значення,

відділ роботи із зверненнями  громадян

апарату облдержадміністрації

 

19. Затверджувати річні графіки перевірок стану виконання Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008, інших нормативно-правових актів щодо роботи із зверненнями громадян із застосуванням Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 № 630, у структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях, виконавчих комітетах рад міст обласного значення, на підприємствах, в установах, організаціях різних форм власності.

 

Постійно

Голови райдержадміністрацій, виконавчі

комітети рад міст обласного значення, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, відділ роботи                  із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації

 

20. Забезпечувати проведення “дня контролю“ при заступниках голів обласної, районних державних адміністрацій, в рамках якого здійснювати виїзні перевірки стану виконання доручень, наданих місцевим органам виконавчої влади за результатами розгляду звернень громадян до Президента України, Кабінету Міністрів України, народних депутатів України, обласної державної адміністрації.

 

Один раз на місяць

Заступники голови облдержадміністрації,

голови райдержадміністрацій,

відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації

 

21. Вжити заходів для висвітлення через засоби масової інформації та розміщення на власних офіційних веб-сайтах узагальнених матеріалів щодо організації роботи із зверненнями громадян, графіків особистих прийомів громадян посадовими особами цих органів, роз’яснень та консультацій з найбільш актуальних питань, що порушують громадяни у зверненнях.

     

Постійно

голови райдержадміністрацій, міські голови міст обласного значення, керівники

структурних підрозділів

облдержадміністрації,

відділи апарату облдержадміністрації:

забезпечення діяльності керівництва

облдержадміністрації,

роботи із зверненнями громадян

          

22. Аналізувати та узагальнювати питання, що порушуються у зверненнях громадян, особливо у повторних, виявляти причини, що їх породжують, та за результатами такого аналізу вносити в установленому порядку пропозиції щодо розв'язання найбільш актуальних проблем.

 

Постійно

Голови райдержадміністрацій, виконавчі

комітети рад міст обласного значення,

відділ роботи із зверненнями громадян

апарату облдержадміністрації

 

23. Узагальнити та поширити досвід роботи окремих структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування з питань виконання Закону України “Про звернення громадян“, Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008, розпоряджень голови облдержадміністрації щодо роботи із зверненнями громадян.

 

Постійно

Відділ роботи із зверненнями громадян

апарату облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, виконавчі

комітети рад міст обласного значення

 

24. Проводити семінари-наради, навчання спеціалістів структурних підрозділів облдержадміністрації, працівників апаратів райдержадміністрацій, виконкомів рад міст обласного значення,  територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, працівників обласних підприємств, установ, організацій   з питань роботи із зверненнями громадян.

 

Постійно

Обласний центр перепідготовки

та  підвищення кваліфікації працівників

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних

підприємств, установ та організацій, відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації

 

25. Забезпечувати об'єктивний і невідкладний розгляд звернень, що надходять на урядову телефонну “гарячу лінію“ та “гарячу телефонну“ лінію Рівненського обласного контактного центру.

 

Постійно

Голови райдержадміністрацій, виконавчі комітети рад міст обласного значення,

керівники структурних підрозділів

облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, обласний контактний центр

 

26. Забезпечувати проведення аналізу змісту звернень, моніторинг своєчасного їх розгляду та інформування громадськості про роботу Рівненського обласного контактного центру через засоби масової інформації, офіційний веб-сайт Рівненської обласної державної адміністрації.

 Щокварталу

Обласний контактний центр

27. Забезпечувати застосування Класифікатора звернень громадян у діяльності, пов'язаній з розглядом звернень, відповідно до їх характеристики (за формою надходження, за ознакою надходження, за видами, за статтю, категоріями та соціальним станом авторів звернень, за суб'єктом, за типом, за результатами розгляду звернень).

 

Щокварталу до 3 числа місяця, наступного за звітним

Відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації,

райдержадміністрації, виконавчі

комітети рад міст обласного значення, керівники структурних підрозділів

облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux