Проєкт розпорядження "Про Обласну програму “Дітям Рівненської області – безпечне харчування" на 2020 – 2022 роки"

Відповідно до Законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”, “Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”:

1. Схвалити Обласну програму “Дітям Рівненської області – безпечне харчування” на 2020 – 2022 роки (далі – Програма), що додається.

2. Головному управлінню Держпродспоживслужби в Рівненській області:

подати Програму обласній раді на затвердження в установленому порядку;

про хід даного розпорядження інформувати облдержадміністрацію щороку до 15 лютого.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Тимошенка І.О.


Голова адміністрації                                                                  Віталій КОВАЛЬ


                                                                                     Додаток 1   до розпорядження голови   облдержадміністрації

                                                                                     __________№_______

 

Програма

 “Дітям Рівненської області – безпечне харчування”

на 2020-2022 роки


Визначення проблем, на вирішення яких спрямована програма

Здоров’я дітей є одним із основних завдань нашої держави на теперішньому етапі розвитку. Разом з тим на сьогоднішній день стан здоров’я дітей як в Україні, так і в нашій області викликає найбільшу стурбованість. Впродовж останніх років зберігається тенденція до його погіршення, яка обумовлена впливом різних негативних факторів соціально-економічного, екологічного, психоемоційного характеру та порушеннями в організації харчування.

Академія медичних наук України повідомляє, що біля 80% випускників шкіл мають хронічні захворювання, які приводять до зниження працездатності та соціальної активності молодої людини. Зростання показників захворюваності є наслідком незбалансованої та не раціональної їжі, сумнівної якості та не завжди безпечної.

При вивченні стану харчування школярів спостерігається недостатність  забезпечення дитячого організму білками тваринного походження, продуктові набори в обмеженій кількості включають м’ясні та рибні страви, кисломолочні продукти, натуральні соки.

 За 10 місяців 2019 року, в ході здійснення заходів державного нагляду, у закладах дошкільної та загальної середньої освіти було досліджено 62 проби сировини для приготування готових страв, у 8 пробах виявлено  бактеріологічне забруднення, а також з досліджених 337 проб води - 132 не відповідали вимогам діючих норм. Це є наслідком грубих порушень операторами ринку загальних гігієнічних вимог, щодо поводження з харчовими продуктами та правил особистої гігієни обслуговуючого персоналу.

Тому на сьогодні однією з найважливіших передумов збереження та зміцнення здоров’я підростаючого покоління, відновлення їх життєвих сил, запобіганню виникненню групових спалахів інфекційних хвороб, харчових отруєнь є забезпечення достатньою кількістю безпечних та якісних харчових продуктів, шляхом організації повноцінного харчування, оздоровлення та відпочинку. А також посилення державного нагляду та контролю в цьому напрямку.

Мета Програми

Основною метою Програми є забезпечення повноцінного, калорійного, якісного та безпечного харчування дітей в школах, дошкільних закладах, постачання безпечних та якісних продуктів харчування та сировини, залучення до постачання продуктів харчування сільськогосподарських виробників та переробних підприємств області.

Завдання Програми

         Основними завданнями Програми є:

 • покращення роботи мережі шкільних їдалень та буфетів;
 • дотримання норм харчування та калорійності страв;
 • вдосконалення професійного рівня з питань організації харчування дітей;
 • проведення, в установленому порядку, тендерів на постачання доброякісної і безпечної продукції і сировини за участю спеціалістів Головного управління Держпродспожислужби в області;
 • забезпечення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних вимог в дошкільних закладах та закладах освіти, де здійснюється харчування дітей;
 • контроль за картотекою страв, своєчасне погодження двотижневих перспективних меню;
 • лабораторний контроль безпечності та якості сировини та харчових продуктів, які використовуються для харчування дітей.

Нормативно-правове забезпечення

Програма розроблена відповідно до статті 12 Закон України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”, Закону України “Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин”, Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, Закону України “Про освіту”, Закону України “Про загальну середню освіту”, ДСанПІН 5.5.2.008-01 “Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу”, наказу МОЗ України від 24.03.2016 р. № 234 “Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів”, Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОН та МОЗ України від 17.04.2006 р. № 298/227, Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого спільним наказом МОЗ України та МОН України від 01.06.2005 № 242/329.

         При розробці Програми враховувалися пропозиції Департаменту освіти та науки Рівненської обласної державної адміністрації.

Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів державного, обласного бюджетів та інших джерел не заборонених чинним законодавством.

Кошти, передбачені на реалізацію Програми, використовуються на:

- проведення лабораторного контролю безпечності харчових продуктів в дитячих дошкільних та шкільних закладах;

- посилення державного нагляду за дотриманням вимог діючих санітарних норм з дотримання протиепідемічного режиму в харчоблоках, буфетах дитячих навчальних та дошкільних закладах, проведення лабораторних досліджень об’єктів санітарних заходів (питної води, готових страв на калорійність та мікробіологічне забруднення, змивів з навколишнього середовища та обладнання);

- придбання лабораторного обладнання, діагностичних приладів Рівненській регіональній та міжрайонним державним лабораторіям Держпродспоживслужби.

Потреба в коштах, перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми додається.

Ефективність реалізації Програми


 • Виконання програми дасть змогу:
 • зберегти здоров’я дітей, запобігти виникненню гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь в шкільних та дошкільних закладах області,  проводити 100% відновлення життєвих сил дітей шляхом організації якісного, повноцінного харчування;
 • проводити лабораторний контроль безпечності харчових продуктів в дитячих дошкільних та шкільних закладах і зменшити ризик негативного впливу на здоров’я дітей бактеріально-забруднених готових страв, забруднення хімічної етіології;
 • забезпечити дитячі організми білками тваринного походження.

Порядок спрямування коштів 

         1. Головний розпорядник коштів - Головне управління Держпродспоживслужби в Рівненській області.

         2. Виконавцями цієї Програми є Головне управління Держпродспоживслужби в Рівненській області, державні лабораторії Держпродспоживслужби, Департамент освіти та науки Рівненської облдержадміністрації, райдержадміністрації, міські ради міст обласного значення, об’єднані територіальні громади, керівники закладів освіти.

3. Фінансова звітність подається в установленому законодавством порядку.

Керівник апарату

адміністрації                                                                                  О.Бірюков

                                                                                                                                                      Додаток 2

 

Напрямки діяльності та заходи 

 Програми Дітям Рівненської області - безпечне харчування на 2020-2022 роки

   

Назва напряму діяльності (пріоритетні

завдання)

Перелік заходів програми

Термін викона

ння заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.

Очікуваний результат

2020

2021

2022

1.

Організаційна робота щодо створення умов для забезпечення повноцінного, якісного, безпечного та калорійного харчування дітей в школах та дошкільних закладах

Організація та проведення міжвідомчих обласних та районних (міських)

нарад, семінарів та тренінгів з питань організації харчування дітей, дотримання вимог санітарних заходів, діючих санітарних норм з протиепідемічного режиму на харчоблоках та в буфетах дитячих закладів, поширення досвіду роботи у сфері харчування дітей.

2020-2022 роки

Департамент освіти та науки Рівненської облдержадміністрації,

райдержадміністрації,

міські ради міст обласного значення,

об’єднані територіальні громади (далі - ОТГ) Головне Управління

Держпродспоживслужби в Рівненській області


Вкладення коштів не потребує


-


-


-

Отримання знань та вміння на практиці

застосовувати

вимоги діючих санітарних норм при організації та проведенні харчування дітей в організованих колективах,

що усуне можливість виникнення епідемічних ускладнень.

2.Покращення роботи мережі шкільних їдалень та буфетів, шляхом безперечного виконання нормативних вимог з їх облаштування та утримання.2020-2022

роки

Райдержадміністрації, міські ради міст обласного значення, об’єднані територіальні громади, власники та керівники закладів освіти.

Бюджети районів та міст обласного значення і ОТГ  Позабюджетні кошти.

В межах фінансування закладів освіти

Забезпечення дітей якісними та безпечними продуктами харчування.

3.


Дотримання норм харчування та калорійності страв

2020-2022

роки

Райдержадміністрації,

міські ради міст обласного значення , об’єднані територіальні громади, власники та керівники закладів освіти.

Бюджети районів та міст обласного значення і ОТГ  Позабюджетні кошти.

В межах фінансування закладів освіти, що виділяються на харчування дітей.

Забезпечення дітей повноцінним та калорійним харчуванням.

4.


Вдосконалення професійного рівня працюючих у сфері забезпечення харчування дітей

2020-2022

роки

Райдержадміністрації,

міські ради міст обласного значення , об’єднані територіальні громади, власники та керівники закладів освіти.

Бюджети районів та міст обласного значення і ОТГ  Позабюджетні кошти.

В межах фінансування закладів освіти.

Покращення рівня надання послуг та забезпечення безпечним і якісним харчуванням дітей.

5.


Контроль за картотекою

страв, своєчасне погодження двотижневих перспективних меню.

2020-2022

роки

Керівники та власники дитячих закладів.

Вкладень коштів не потребує.

-

-

-

Забезпечення доброякісного харчування.

6


Застосування постійнодіючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР)

2020-2022

роки

Оператори ринку, які здійснюють харчування дітей в школах та дошкільних закладах.


Кошти операторів ринку, бюджети районів та міст обласного значення і ОТГ 
Забезпечення доброякісного харчування.

7.


Проведення комісійних перевірок готовності навчальних закладів до роботи в новому навчальному році.

2020-2022

роки

Головне Управління

Держпродспоживслужби в Рівненській області,

Департамент освіти та науки Рівненської ОДА,

Головне управління ДСНС в Рівненській області, управління праці в Рівненській області, райдержадміністрації,

міські ради міст обласного значення,

ОТГ, керівники, власники закладів освіти.

Вкладень коштів не потребує.


-


-


-

Забезпечення безпечної роботи закладів освіти у новому навчальному році.

8.

Організація та здійснення лабораторного контролю сировини та продуктів харчування в дитячих закладах

Проведення лабораторних досліджень об’єктів санітарних заходів (питної води, обстеження декретованого контингенту) в процесі здійснення планових та позапланових заходів державного нагляду за дитячими закладами

2020-2022 роки. відповідно до окремо затверджених планів

Головне Управління

Держпродспоживслужби в Рівненській області. Регіональна та міжрайонні державні лабораторії Держпродспоживслужби


Державний бюджет


Обласний бюджет

590,0

620,0

650,0

Відсутність епідемічних ускладнень, збереження здоров’я дітей

9.


Проведення лабораторного контролю за показниками безпеки сировини та продуктів, які використовуються для харчування дітей,  готових страв на калорійність та мікробіологічне забруднення, змивів з навколишнього середовища та обладнання, в процесі здійснення планових та позапланових заходів державного нагляду за дитячими закладами

2020-2022 роки,

відповідно до окремо затверджених планів


Головне Управління

Держпродспоживслужби в Рівненській області

Регіональна та міжрайонні державні лабораторії Держпродспоживслужби

Державний бюджет


Обласний бюджет

603,0

645,0

750,0

Безпечне, повноцінне харчування дітей

10.

Забезпечення різноманітнимповноцінним та збалансованим харчуванням дітей в школах та дошкільних закладах

Впровадження в навчальних закладах області нових підходів до приготування страв (за Збірником рецептур за редакцію Клопотенка Є.В., мультимедійні, безглютенові та інші меню)

2020-2022 роки

Райдержадміністрації,

міські ради міст обласного значення,

об’єднані територіальні громади, власники та керівники закладів освіти

Вкладень коштів не потребує


-


-


-

Забезпечення різноманітним, повноцінним, безпечним харчуванням дітей

11.


Надання рекомендацій щодо розроблення перспективних двотижневих меню з урахуванням нових розробок, надання практичної допомоги в оформленні документації, ведення якої регламентується діючим законодавством

2020-2022 роки

Головне Управління

Держпродспоживслужби  Рівненській області


Вкладень коштів не потребує


-


-


-

Якісне документальне оформлення

12.

Придбання лабораторного обладнання, діагностичних приладів


2020-2022 роки

Рівненська регіональна та міжрайонні державні лабораторії Держпродспоживслужби

Державний бюджет


Обласний бюджет
Суттєве покращення проведення лабораторних досліджень,

                                                                                                                                                                                                           

Додаток 3      

Ресурсне забезпечення

Програми Дітям Рівненської області - безпечне харчування на 2020-2022 роки

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2020 рік

тис. грн.

2021 рік

тис. грн.

2022 рік

тис. грн.

Всього витрат на виконання програми, тис. грн.

обсяги ресурсів всього, в тому числі:

державний бюджет

1193,0

1265,0

1400,0

3858,0

обласний бюджет

місцеві бюджети

кошти не бюджетних джерел

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux