Забезпечення рівних прав жінок та чоловіків

Обласна соціальна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків період до 2021 року, схвалена розпорядженням голови адміністрації від 14.08.2018 № 533 та затверджена рішенням обласної ради від 07.09.2018 № 1092


План заходів щодо реалізації Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 "Жінки, мир, безпека" на період до 2020 року в Рівненській області у новій редакції, схвалений розпорядженням голови адміністрації від 06.05.2019 № 422 та затверджений рішенням обласної ради від 14.06.2019 № 1370


План заходів з реалізації Національного плану дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року у Рівненській області, схвалений розпорядженням голови адміністрації від 05.10.2018 № 694