Переможець конкурсу на зайняття посади

державної служби категорії "Б" – начальника відділу внутрішнього аудиту Рівненської обласної державної адміністрації.


Назва посади

Номер вакансії, оприлюдненої на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС

Прізвище, ім'я та по батькові 

Загальна кількість балів

Приміт-ка

Начальник відділу внутрішнього аудиту Рівненської обласної державної адміністрації 

№ 03012020ДС

КОВБАСЮК
Лариса

Іванівна

9,34

Перемо-жець конкурсу