Протокол 2

засідання конкурсної комісії з підготовки та проведення обласного конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету у 2020 році   

 

"24" грудня 2019 року                          м. Рівне

                                                                   департамент соціального захисту населення Рівненської облдержадміністрації                           

Присутні:

ЗАКУСІЛОВА

Анна Миколаївна

- голова комісії, перший заступник директора департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації,

КУЗЬМИЧ

Оксана Федорівна

- секретар комісії, головний спеціаліст планово-фінансового відділу департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації,

Члени конкурсної комісії: 

ДВОРАК    

Вікторія АнатоліївнаДІКАЛО

Віктор Ярославович

- начальник управління соціальних послуг та

фінансової роботи департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації   


- заступник начальника управління соціальних послуг та фінансової роботи департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації                      

 

ЛОБЧУК

Микола Іванович

 - депутат Рівненської обласної ради, член постійної комісії з питань соціальної політики і соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей, голова громадської організації "Справа миру", код ЄДРПОУ 39941543 (за згодою)

НІКОЛЬЧЕНКО

Олена Борисівна

- член правління громадської організації "Соціальна суспільна ініціатива", код ЄДРПОУ 41650043 (за згодою)

ПОДОЛЯК

Оксана Андріївна

- головний спеціаліст - юрисконсульт відділу     управління персоналом та забезпечення діяльності департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

ЮЗВАК

Олександр Ярославович

 - фахівець з бюджетного моніторингу благодійної організації "Мережа 100 відсотків життя Рівне", код ЄД ЄДРПОУ 36121231 (за згодою)

ВСТУПНЕ СЛОВО.

ВИСТУПИЛА: ЗАКУСІЛОВА А.М. - голова комісії, перший заступник директора департаменту, щодо особливостей організації проведення засідань комісії, розгляду конкурсних пропозицій, поданих інститутами громадянського суспільства в рамках проведення обласного конкурсу та затверджені асигнування на 2020 рік.

Члени конкурсної комісії зобов'язані не допускати конфлікту інтересів під час розгляду конкурсних пропозицій. Перед початком розгляду конкурсних пропозицій член конкурсної комісії зобов'язаний повідомити про конфлікт інтересів та надати пояснення щодо обставин, які можуть перешкоджати об'єктивному виконанню ним обов'язків.

Члена Конкурсної комісії, в якого виявлено конфлікт інтересів, організатор конкурсу (департамент соціального захисту населення) за поданням Конкурсної комісії виключає з її складу або відсторонює від голосування. Якщо конфлікт інтересів виявлено після ухвалення конкурсною комісією рішення про визначення переможців Конкурсу, зазначене рішення підлягає перегляду. Індивідуальні оцінки члена конкурсної комісії, в якого виявлено конфлікт інтересів, не враховується.

Пропозиція: затвердити наступний порядок денний засідання конкурсної комісії.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання конкурсної комісії:

I питання: ознайомлення членів конкурсної комісії із вимогами чинного законодавства щодо недопущення конфлікту інтересів, прийняття відповідного рішення.

II питання: розгляд конкурсних пропозицій/проектів, поданих організатору конкурсу інститутами громадянського суспільства на предмет їх відповідності вимогам Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 (зі змінами), та Порядку використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства на реалізацію програм (проектів, заходів), схваленому розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації від 29 травня 2019 № 506  та затвердженому рішенням Рівненської обласної ради від 14 червня 2019 року № 1372,  з обласного бюджету у 2020 році та допуск до другого етапу конкурсу-відкритого захисту конкурсних пропозицій

Голосували:

" за" - 8 осіб, "проти" - 0 осіб, "утримались" - 0 осіб.

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний засідання конкурсної комісії.

І. Ознайомлення членів конкурсної комісії із вимогами чинного законодавства щодо недопущення конфлікту інтересів, прийняття відповідного рішення.

 Слухали: ЗАКУСІЛОВУ А.М. - ознайомила присутніх із нормами Порядку щодо недопущення у роботі конфлікту інтересів. Запропонувала членам комісії, у яких наявний такий конфлікт інтересів надати пояснення щодо обставин, які можуть перешкоджати об’єктивному виконанню ним обов’язків. Відповідно до інформації, що міститься у конкурсній документації одного з учасників конкурсу – Благодійна організація "Мережа 100 відсотків життя Рівне" працівником даної організації зазначено Юзвака Олександра Ярославовича, який є членом конкурсної комісії, відтак наявний конфлікт інтересів.

ЮЗВАК О.Я. надав пояснення щодо наявності у нього конфлікту інтересів та обставин, які можуть перешкоджати об’єктивному виконанню ним обов'язків, як члена комісії, тому що, він дійсно є працівником благодійної організації "Мережа 100 відсотків життя Рівне", яка подала свій проект "Інтеграція послуг для учасників бойових дій в систему соціального захисту" для участі в  конкурсі.

ПОДОЛЯК О.А. внесла пропозицію прийняти рішення, щодо виключення зі складу комісії  Юзвака О.Я., як це передбачає п.8 Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року  № 1049 (зі змінами), оскільки вважає, що усунення Юзвака О.Я. від голосування лише по організації, де він є штатним працівником, не буде достатнім заходом по врегулюванню конфлікту інтересів, адже не буде достатньої об'єктивності при прийнятті Юзваком О.Я. рішень, щодо інших учасників конкурсу. Тобто за таких умов ознаки конфлікту інтересів у Юзвака О.Я. будуть носити  постійний характер.

Голосували:

"за" - 1 особа, "проти" - 6 осіб, "утримались" - 0 осіб.

При обговоренні питання, щодо усунення від участі його у голосуванні, Юзвак О.Я. пояснив, що надалі  організація "Мережа 100 відсотків життя Рівне" не має більше наміру брати участь у конкурсі, тому в подальшому конфлікту інтересів не буде, відтак достатньо його усунення від участі у голосуванні на даному засіданні конкурсної комісії.

В обговоренні взяли участь інші члени комісії з пропозиціями усунення від участі у голосуванні особи, у якої наявний конфлікт інтересів.

Голосували:

"за" - 6 осіб, "проти" - 0 осіб, "утримались" - 1 особа.


ВИРІШИЛИ: усунути від участі у голосуванні на даному засіданні конкурсної комісії Юзвака Олександра Ярославовича та надалі залишити його у складі  конкурсної комісії.

IIPозгляд конкурсних пропозицій/проектів, поданих організатору конкурсу інститутами громадянського суспільства на предмет їх відповідності вимогам Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 (зі змінами), та Порядку використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства на реалізацію програм (проектів, заходів), схваленому розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації від 29 травня 2019 № 506  та затвердженому рішенням Рівненської обласної ради від 14 червня 2019 року № 1372,  з обласного бюджету у 2020 році та допуск до другого етапу конкурсу-відкритого захисту конкурсних пропозицій.

 СЛУХАЛИ: ЗАКУСІЛОВУ А.М. – для участі у конкурсі подано 22 проекти 13 тьма організаціями. Встановлено, що серед вказаних організацій є благодійні організації, зокрема, Благодійний фонд взаємодопомоги дітям з аутизмом "Погляд", Благодійна організація "Мережа 100 відсотків життя Рівне", які, у розумінні визначення, наведеного у п. 2 Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів,заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою КМУ від 12.10.2011 № 1049 (далі – Порядок № 1049) не відповідають визначенню «Інститут громадянського суспільства», де наведено виключний перелік таких організацій, який розширеному тлумаченню не підлягає. Крім того, на участь у конкурсі подано проект Рівненською обласною організацією УТОГ, в той час, як відповідно до п. 1 даного Порядку № 1049 його дія не поширюється на випадки надання фінансової підтримки організаціям сфери УТОГу. Також, конкурсну пропозицію подано Громадською організацією «Корецька варта», запропоновані заходи якої не відповідають вимогам п. 1 та п. 2 Порядку 1049 щодо надання фінансової підтримки обласного адміністративно-територіального рівня, за яким діяльність організації повинна бути забезпечена у більш, як половині районів області та/або забезпечення у такій діяльності осіб з більш як половини районів області. Запропонувала не допустити вказані інститути громадянського суспільства до участі у конкурсі.

ДВОРАК В.А. висловилась за відмову вказаним організаціям у допуску до участі у конкурсі. Запропонувала ініціювати внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства, на реалізацію програм (проектів, заходів), схваленого розпорядженням голови облдержадміністрації від 29.05.2019 № 506, та затвердженого рішенням Рівненської обласної ради від 14.06.2019 року № 1372.

В обговоренні взяли участь члени комісії, зауваження, інші пропозиції відсутні.

Голосували :

"за" - 7 осіб, "проти" - 0 осіб, "утримались" - 0 осіб.

ВИРІШИЛИ: не допустити наступні інститути громадянського суспільства до участі у конкурсі:

№ з/п

Найменування громадської організації

Назва проекту

Мета проекту

Підстава для відмови

1.

Благодійний фонд взаємодопомоги дітям з аутизмом "Погляд"

Світ без обмежень: вільний доступ для осіб з інвалідністю

Спільні дії для осіб з інвалідністю, шляхом впровадження цілого спектру розробок коригуючих логічних завдань та спеціальних вправ в спеціально облаштованих інклюзивних осередках задля соціальної адаптації, психологічної та фізичної реабілітації цих осіб

відповідно до п. 2 Порядку затвердженого постановою КМУ від 12.10.2011 № 1049 не відповідають визначенню «Інститут громадянського суспільства», де наведено виключний перелік таких організацій, який розширеному тлумаченню не підлягає

2.

Благодійна організація «Мережа 100 відсотків життя Рівне»


Інтеграція послуг для учасників бойових дій в систему соціального захисту


Інтегрувати специфічні підходи надання соціальних послуг для учасників бойових дій

відповідно до п. 2 Порядку затвердженого постановою КМУ від 12.10.2011 № 1049   не відповідають визначенню «Інститут громадянського суспільства», де наведено виключний перелік таких організацій, який розширеному тлумаченню не підлягає

3.

ГО "Корецька варта"


Районний військово-патріотичний конкурс для учнівської молоді «КОРЕЦЬКА ВАРТА»


Військово-патріотичне виховання учнівської молоді шляхом участі у районному військово-патріотичному конкурсі «КОРЕЦЬКА ВАРТА» із залученням учасників бойових тій та АТО, популяризація роботи військово-спортивного молодіжного клубу «Корецька варта» та проведенню інформаційно-просвітницької роботи серед учнівської молоді.

відповідно до п.1 та п.2 Порядку затвердженого постановою КМУ від 12.10.2011 № 1049  надання фінансової підтримки обласного адміністративно-територіального рівня, за яким діяльність організації повинна бути забезпечена у більш, як половині районів області та/або забезпечення у такій діяльності осіб з більш як половини районів області

4.

Рівненська обласна організація УТОГ


"Ми рівноправні громадяни своєї держави"


Інформування суспільства про існування певних соціальних груп, а саме про людей з порушенням слуху. Привернення уваги громадськості до глухих людей. Роз’яснення про їх можливості та їх життя

відповідно до п. 1 Порядку затвердженого постановою КМУ від 12.10.2011 № 1049  його дія не поширюється на випадки надання фінансової підтримки організаціям сфери УТОГу.

 

СЛУХАЛИ: ЗАКУСІЛОВУ А.М., яка повідомила, що документація решти учасників конкурсу, та інформація, отримана на виконання вимог Порядку № 1049 відповідає вимогам законодавства. Запропонувала допустити даних учасників конкурсу до ІІ етапу – відкритого захисту пропозицій.

В обговоренні взяли участь члени комісії.

Голосували:

         "за" - 7 осіб, "проти" - 0 осіб, "утримались" - 0 осіб.


ВИРІШИЛИ:  

1. Затвердити список учасників відкритого захисту конкурсних пропозицій обласного конкурсу з визначення проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету у 2020 році.

 

№ з/п

Найменування громадської організації

Назва проекту

Мета проекту

1.

РО Товариство політв'язнів та репресованих

Відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат і вшанування пам'яті борців за волю України


Відновлення історичної пам'яті

2.

РО Братство вояків УПА ім. Клима Савура

Відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, підготовка та випуск книги про сотника Журбу

Відновлення історичної пам'яті

3.

Рівненська обласна організація Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)

Міжнародний фестиваль військово-патріотичної творчості

«Відлуння війни»

виховання патріотичних почуттів до держави, любові до національної культури, поваги до захисників України, пропаганди та розвитку самодіяльної творчості серед молоді, службовців та ветеранів Збройних Сил Національної гвардії, воїнів-інтернаціоналістів

4.

Рівненська обласна організація Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)

Відкритий обласний турнір з волейболу серед ветеранів Афганістану та учасників АТО, присвячений пам’яті І.Холода

Популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді.

Залучення дітей та молоді до занять фізкультурою, спортом та туризмом. Формування у дітей та молоді здорового активного способу життя.


5.

Рівненська обласна організація Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)

Відкритий міжобласний чемпіонат з плавання серед юнаків та дівчат присвячений Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав

Залучити і сконсолідувати молодь для активного суспільно-політичного життя, донести до молоді важливість здорового способу життя, до занять фізкультурою, спортом та плаванням. Формування у дітей та молоді здорового активного способу життя

6.

Рівненська обласна організація Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)

Відкриті змагання зі спортивного туризму серед учасників бойових дій та членів їх сімей "Горизонти Горині"

Виховання патріотичних почуттів до держави, любові до національної культури, пропаганда та розвиток самодіяльної творчості серед молоді та ветеранів Афганістану, зміцнення творчих стосунків між ветеранськими організаціями

7.

Громадська організація «Фонд молодіжних ініціатив «Крила»

Інтеграційна сімейна програма для учасників бойових дій

«Сімейне коло».

Соціально – психологічна адаптація учасників бойових дій до мирного життя, через  участь у інтеграційній сімейній програмі  «Сімейне коло»


8.

Громадська організація «Обласна ветеранська спілка учасників АТО Рівненщини»

Флюід-арт-арттерапія

Психологічна реабілітація, надання мотивації ветеранам з інвалідністю до звичайного життя

9.

Громадська організація «Обласна ветеранська спілка учасників АТО Рівненщини»

Кризова служба підтримки ветеранів АТО-ООС

Допомога в психологічній реабілітації ветеранів війни (в першу чергу осіб з інвалідністю) та членів їх сімей, що дозволить їм подолати посттравматичний синдром, мотивація їх до повноцінного життя.


10.

Громадська організація «Обласна ветеранська спілка учасників АТО Рівненщини»

Надання консультаційних послуг учасникам АТО-ООС

Надати кожному учаснику АТО можливість отримати максимальну інформацію та супровід юридичний щодо можливих програм та проектів Рівненської області.

11.

Громадська організація «Обласна ветеранська спілка учасників АТО Рівненщини»

Разом ми - сила

Метою даного проекту є Допомога в фізичній, психологічній реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, що дозволить їм подолати посттравматичний синдром, мотивація їх до повноцінного життя заняття  спортом та здорового способу життя

12.

Громадська організація «Обласна ветеранська спілка учасників АТО Рівненщини»

Екскурсійні поїздки ветеранів АТО-ООС та їх сімей, матерів та вдів загиблих героїв до Рівненського зоологічного парку.

організація екскурсійних поїздок для ветеранів війни, матерів та вдів загиблих у Рівненський зоологічний парк.


13.

Громадська організація «Суспільно-культурне товариство «Забужжя»

Національно-патріотичне виховання молоді

Проект сприятиме вихованню рис громадянськості та патріотизму учнівської молоді, фізичному та моральному гарту учнівської молоді, розширенню знань про учасників національно-визвольної боротьби ОУН і УПА на території Рівненщини


14.

ГО " Простір твоїх можливостей"

Нове життя після АТО: практичний курс підприємця

Відновлення психологічного стану атовця за рахунок отримання нових знань про фінансові можливості.

Навчання

15.

ГО "Активне Рівне"

Безоплатна правова  допомога на рівні ОТГ

Надання особам , можливості з тих чи інших причин звернутись в Центри надання безоплатної правової допомоги, юридичних консультацій або іншого роду правової допомоги

16.

Рівненська обласна організація ветеранів України

Соціальний захист  і допомога ветеранам

Розв’язання соціальних проблем ветеранів відповідно до Обласної програми соціального захисту населення Рівненської області на 2019-2025 роки, які будуть вирішуватися в тісній співпраці з органами державної влади, місцевого самоврядування, ЗМІ, районними ветеранським організаціями.


17.

Рівненська обласна організація ветеранів України

Конкурс військово-патріотичної пісні "Слава визволителям України" у виконанні ветеранських і молодіжних колективів художньої самодіяльності

Розв’язання соціальних проблем ветеранів відповідно до Обласної програми соціального захисту населення Рівненської області на 2019-2025 роки, які будуть вирішуватися в тісній співпраці з органами державної влади, місцевого самоврядування, ЗМІ, районними ветеранським організаціями

18.

Рівненська обласна організація ветеранів України

Ветерани війни, України сини - Ви гордість і слава держави

Розв’язання соціальних проблем ветеранів відповідно до Обласної програми соціального захисту населення Рівненської області на 2019-2025 роки, які будуть вирішуватися в тісній співпраці з органами державної влади, місцевого самоврядування, ЗМІ, районними ветеранським організаціями


За підсумками засідання конкурсна комісія вирішила:

 

1.  Відсторонити від участі у голосуванні на даному засіданні конкурсної комісії Юзвака Олександра Ярославовича, у зв'язку з наявним конфліктом інтересів та надалі залишити його у складі комісії.

2. Повідомити Благодійний фонд взаємодопомоги дітям з аутизмом "Погляд", Благодійна організація «Мережа 100 відсотків життя Рівне», ГО "Корецька варта" та Рівненська обласна організація УТОГ про прийняте рішення конкурсної комісії щодо відмови від участі у конкурсі;

3. Доручити департаменту соціального захисту населення Рівненської облдержадміністрації, організаторові конкурсу:

- ініціювати внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства, на реалізацію програм (проектів, заходів), схваленого розпорядженням голови облдержадміністрації від 29.05.2019 № 506, та затвердженого рішенням Рівненської обласної ради від 14.06.2019 року, розширивши категорії учасників конкурсу – інститутів громадянського суспільства.

- забезпечити проведення відкритого захисту конкурсних пропозицій обласного конкурсу з визначення проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету у 2020 році.

- оприлюднити рішення конкурсної комісії на офіційному веб-сайті Рівненської обласної державної адміністрації.


Голова комісії:                                                     Анна ЗАКУСІЛОВА


Секретар комісії:                                                 Оксана КУЗЬМИЧ


Члени комісії:                                                      Вікторія ДВОРАК


                                                                               ВІКТОР ДІКАЛО

                                                                              

                                                                               Микола ЛОБЧУК  


                                                                               Олена НІКОЛЬЧЕНКО


                                                                               Оксана ПОДОЛЯК

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux