Про зміни до Обласної програми охорони навколишнього природного середовища на 2017 – 2021 роки (проєкт)

Відповідно до статей 6, 17 і 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, на виконання Законів України „Про охорону навколишнього природного середовища”, „Про Основні засади (стратегію) державної  екологічної політики України на період до 2030 року” та з метою здійснення ефективного фінансово-економічного забезпечення реалізації заходів Обласної програми охорони навколишнього природного середовища на 2017 – 2021 роки:

 1. Схвалити зміни до Обласної програми охорони навколишнього природного середовища на 2017 – 2021 роки (далі – Програма), схваленої розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 24 січня  2017 року № 24 (зі змінами), затвердженої рішенням обласної ради
від 17 березня 2017 року № 482 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації подати зміни до Програми на затвердження обласній раді в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Ігоря Тимошенка.
Голова адміністрації                                                                  Віталій КОВАЛЬ

 


Додаток

до розпорядження голови

облдержадміністрації

_____________№______

 

 

Зміни до Обласної програми охорони навколишнього природного середовища на 2017 – 2021 роки1. У додатку до Програми „Заходи щодо реалізації Обласної програми охорони навколишнього природного середовища
на 2017 –  2021 роки”:

1) у розділі I „Охорона і раціональне використання водних ресурсів”:

 підпункти 1.2.12, 1.2.33, 1.2.36 та 1.4.37 викласти в такій редакції:

„       

Найменування заходу

Очікувані результати виконання та ефективність заходу

Відпові-     дальний виконавець (головний розпорядник бюджетних коштів)

Джерела фінансування (державний, обласний, місцеві (районний, міський, селищний, сільський) бюджети,

інші кошти)

Прогнозо­ваний обсяг фі­нансових ресурсів для виконання заходів  (тис. гривень), всього

У тому числі за роками, тис. гривень

2017

2018

2019

2020

2021

1.2.12

Реконструкція напірного колектора від КНС  по

вул. Нова до камери переключення в м. Здолбунів Рівненської області

недопущення забруднення підземних вод

Департамент з питань будівництва та архітектури облдерж­адміністрації, Здолбунівська міська рада

державний

0,0000


обласний

2989,9180

100,0000

100,0000

100,0000

927,5370

1762,3810

місцеві

472,4820

94,5000

94,5000

94,5000

94,5000

94,4820

інші кошти

0,0000


                                                                                                                                                                                                                  ”;
2


„                                                                                                   

Найменування заходу

Очікувані результати виконання та ефективність заходу

Відпові-     дальний виконавець (головний розпорядник бюджетних коштів)

Джерела фінансування (державний, обласний, місцеві (районний, міський, селищний, сільський) бюджети,

інші кошти)

Прогнозо­ваний обсяг фі­нансових ресурсів для виконання заходів  (тис. гривень), всього

У тому числі за роками, тис. гривень

2017

2018

2019

2020

2021


1.2.33

Реконструкція каналізаційної насосної станції

№ 2 на                              вул. Татарській в
м. Острог Рівненської області

припинення аварійних витокиів стічних вод, попередження потенційного забруднення р. Вілія та р.  Горинь в м. Острог

 Департамент з питань будівництва та архітектури облдерж­адміністрації, Острозька міська рада

державний

0,0000обласний

2808,5680


1553,5600

1097,0080


158,0000


місцеві

0,0000інші кошти

0,0000                                                                                                                                                                                                                  ”;
3


„                                                                                                   

Найменування заходу

Очікувані результати виконання та ефективність заходу

Відпові-     дальний виконавець (головний розпорядник бюджетних коштів)

Джерела фінансування (державний, обласний, місцеві (районний, міський, селищний, сільський) бюджети,

інші кошти)

Прогнозо­ваний обсяг фі­нансових ресурсів для виконання заходів  (тис. гривень), всього

У тому числі за роками, тис. гривень

2017

2018

2019

2020

2021


1.2.36

Виготовлення проектно-кошторисної документації “Реконструкція каналізаційних очисних споруд
м. Костопіль, Рівненського району, Рівненської області потужністю 5000 м3/добу»

здійснення комплексу заходів, спрямованих на підвищення надійності і ефективності функціо-нування системи водовідведення міста, усунення джерел забруднення вод підземного горизонту

 Костопільська міська рада

державний

0,0000обласний

1497,0000

1497,0000


місцеві

0,0000інші кошти

0,0000                                                                                                                                                                                                                  ”;
4

„     

Найменування заходу

Очікувані результати виконання та ефективність заходу

Відпові-     дальний виконавець (головний розпорядник бюджетних коштів)

Джерела фінансування (державний, обласний, місцеві (районний, міський, селищний, сільський) бюджети,

інші кошти)

Прогнозо­ваний обсяг фі­нансових ресурсів для виконання заходів  (тис. гривень), всього

У тому числі за роками, тис. гривень

2017

2018

2019

2020

2021

1.4.37

Виготовлення проєктно-кошторисної документації "Реконструкція споруди гідровузла та шлюзів греблі Хрінницького водосховища"

збереження водних ресурсів Хрінницького водосховища об’ємом             10 млн. м3, його флори та фауни на площі

2,02 тис. га

Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської облдерж­адміністрації,

Демидівська селищна рада

державний

0,0000


обласний

1357,5088
1332,6380

24,8708

місцеві

0,0000


інші кошти

0,0000


                                                                                                                                                                                                                 ”;5

виключити з розділу підпункт 1.2.38 такого змісту:  


„     

Найменування заходу

Очікувані результати виконання та ефективність заходу

Відпові-     дальний виконавець (головний розпорядник бюджетних коштів)

Джерела фінансування (державний, обласний, місцеві (районний, міський, селищний, сільський) бюджети,

інші кошти)

Прогнозо­ваний обсяг фі­нансових ресурсів для виконання заходів  (тис. гривень), всього

У тому числі за роками, тис. гривень

2017

2018

2019

2020

2021

1.2.38

Будівництво каналізаційної насосної станції,  самопливних каналізаційних колекторів та напірної каналізації мікрорайону „Костопільське село” та прилеглої до нього території в м. Костопіль Рівненського району Рівненської області

здійснення комплексу заходів, спрямованих на підвищення надійності і ефективності функціо-нування системи водовідведення міста, усунення джерел забруднення вод підземного горизонту

Костопільська міська рада

державний

0,0000


обласний

300,0000

300,0000

місцеві

0,0000


інші кошти

0,0000


                                                                                                                                                                                                                 ”;


6


позицію „Всього” підрозділу 1.2 „Будівництво, реконструкція каналізаційних насосних станцій, каналізаційних колекторів та мереж”, позицію „Всього” підрозділу 1.4. „Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму водних об’єктів” та позицію „Всього за розділом „Охорона і раціональне використання водних ресурсів” викласти в такій редації:


Всього

державний

44564,9888

13543,3030

29441,6858

1450,0000

0,0000

130,0000

обласний

47500,3520

11510,4680

10114,1020

11529,1560

4803,0370

9543,5890

місцеві

116015,8230

55484,1410

55178,2000

1684,5000

1544,5000

2124,4820

інші кошти

586,0000

286,0000

100,0000

200,0000

0,0000

0,0000

                                                                                                                                                                                                                                                           ”;


Всього

державний

22257,5540

3912,5730

10554,9810

2450,0000

2090,0000

3250,0000

обласний

13703,6068

2651,2580

1600,0000

2600,0000

3382,6380

3469,7108

місцеві

63558,7760

28228,6700

28182,6260

890,0000

3053,7400

3203,7400

інші кошти

20,0000

0,0000

20,0000

0,0000

0,0000

0,0000

                                                                                                                                                                                                                                                           ”.


Всього за розділом „Охорона і раціональне використання водних ресурсів”

державний

164008,0052

61151,7012

74298,7440

9740,0000

8767,0000

10050,5600

обласний

125879,3295

30503,8198

22815,4618

24795,3281

24636,3300

23128,3898

місцеві

223067,8818

113908,2912

89262,7286

5594,5000

6948,2400

7354,1220

інші кошти

756,0000

386,0000

120,0000

250,0000

0,0000

0,0000

                                                                                                                                                                                                                                                           ”.7

       

2) позицію „Всього за Програмою” викласти в такій редакції:

         Всього за Програмоюдержавний

219271,6492

74925,9802

89428,0540

25589,3610

13764,2650

15563,9890

обласний

160628,7689

36663,8230

38476,4320

25669,1501

29287,1520

30532,2118

місцеві

249056,1118

122541,8502

100109,4286

9670,3480

8474,5150

8259,9700

інші кошти

88989,1850

37408,0650

14287,1000

30002,8200

4236,1000

3055,1000

Загальна сума за Програмою


717945,7149

271539,7184

242301,0146

90931,6791

55762,0320

57411,2708

                                                                                                                                                                                                                      ”.


                                                    8


2. У Програмі розділ  ІV „Джерела та обсяги фінансування Програми”  викласти в такій редакції:


„ ІV. ДЖЕРЕЛА ТА ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

 

         Фінансування природоохоронних заходів, передбачених Програмою, буде здійснюватись за рахунок таких джерел:

         державний бюджет;

         обласний бюджет;

         місцеві (районні та бюджети місцевого самоврядування) бюджети;

         інші кошти.

         Фінансування з обласного бюджету здійснюється в межах видатків, передбачених у бюджеті на відповідний рік.

         Програмою передбачається виконання заходів на загальну суму
717945,7149 тисячі гривень, зокрема з:

         державного бюджету –  219271,6492 тисячі гривень;

         обласного бюджету – 160628,7689 тисячі гривень;

         місцевих бюджетів (районні та бюджети місцевого самоврядування)  – 249056,1118 тисячі гривень;

         інші кошти – 88989,1850 тисячі гривень.


         Розподіл видатків на реалізацію природоохоронних заходів за напрямами використання:

         охорона і раціональне використання водних ресурсів – 513711,2165 тисячі гривень (71,55 відсотка);

         охорона    атмосферного    повітря    –    88221,1482    тисячі    гривень   (12,29 відсотка);

         охорона і раціональне використання земель – 36883,4802 тисячі гривень             (5,14 відсотка);

         поводження з відходами –  69266,57 тисячі гривень (9,65 відсотка);

         моніторинг довкілля – 1470 тисяч гривень (0,20 відсотка);

         охорона і раціональне використання біоресурсів, збереження природно-заповідного фонду – 3236,3 тисячі гривень (0,45 відсотка);

         доступ до екологічної інформації та залучення громадськості до прийняття рішень з питань охорони довкілля – 5157 тисяч гривень (0,72 відсотка). ”.


3. Пункт 5 „Прогнозні обсяги та джерела фінансування” паспорта Обласної програми охорони навколишнього природного середовища на 2017 – 2021 роки викласти в такій редакції:                                                  9


„5. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:


         державний бюджет –  219271,6492 тисячі гривень;


         обласний бюджет – 160628,7689 тисячі гривень;


         місцеві бюджети (районні та бюджети місцевого самоврядування) –

249056,1118 тисячі гривень;


         інші кошти – 88989,1850 тисячі гривень.


         Всього за Програмою – 717945,7149 тисячі гривень.”.


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux