Про стипендії для видатних спортсменів Рівненської області з неолімпійських видів спорту та їх тренерів (проект)

Відповідно до статей 13, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою відзначення досягнень видатних спортсменів та стимулювання творчої праці тренерів, створення сприятливих умов для ефективного розвитку фізичної культури та спорту як важливої складової здорового способу життя:

Заснувати 5 стипендій для видатних спортсменів Рівненської області з неолімпійських видів спорту та їх тренерів.

Затвердити Положення про стипендії для видатних спортсменів Рівненської області з неолімпійських видів спорту та їх тренерів, що додається.

3. Департаменту цифрової трансформації та суспільних комунікацій Рівненської обласної державної адміністрації забезпечити оприлюднення цього розпорядження в установленому порядку.

4. Юридичному відділу апарату Рівненської обласної державної адміністрації забезпечити подання цього розпорядження до Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів) у встановленому законодавством порядку.

5. Розпорядження набирає чинності після державної реєстрації в Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Львів) з моменту його оприлюднення.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови Рівненської обласної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.


Начальник адміністрації Віталій КОВАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО


Розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації – начальника Рівненської обласної військової адміністрації

_______________ № _____


ПОЛОЖЕННЯ 

про стипендії для видатних спортсменів Рівненської області з неолімпійських видів спорту та їх тренерів

1. З метою матеріального стимулювання спортсменів та тренерів області до успішних виступів у складі збірних команд України з неолімпійських видів спорту, що входять до програм Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту, Всесвітніх ігор з єдиноборств, Всесвітньої шахової олімпіади та Європейських ігор, які посіли в поточному році перше - третє місце на Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, чемпіонатах світу, перше - третє місце на чемпіонатах Європи з неолімпійських видів спорту, та їх тренерам встановлюється 5 щомісячних стипендій (далі - стипендії).


Відповідно до спортивних результатів стипендії встановлюються спортсменам Рівненської області - переможцям, призерам та фіналістам офіційних міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту та їх тренерам у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб (додаток 1).

3. Стипендії призначаються спортсменам, які у попередньому році та в рік виплати стипендії виступали за Рівненську область.

4. Якщо з виду спорту змагання Кубків Європи та світу проводяться лише у командному заліку, стипендії спортсменам та їх тренерам призначаються за підсумками командного заліку.

5. У разі проведення чемпіонатів світу та Європи з виду спорту один раз на два роки розмір стипендії визначається за найвищим спортивним результатом спортсмена, досягнутим у поточному або попередньому роках.

Стипендія призначається:

на два роки – чемпіонам та призерам Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту та їх тренерам;

на один рік - чемпіонам та призерам чемпіонатів світу, чемпіонам та призерам чемпіонатів Європи та їх тренерам.

У разі коли підготовку спортсмена здійснюють кілька тренерів, їм призначається одна стипендія, яка розподіляється між ними залежно від особистого внеску.

В ігрових видах спорту, відповідно до досягнутого результату команди (спортсмена), стипендії призначаються не більше як двом тренерам, які підготували команду (спортсмена).

Спортсмену або тренеру може бути призначено не більше як одну стипендію.

Якщо на призначення стипендії претендує більша кількість потенційних кандидатів, ніж число встановлених стипендій, перевага надається тим спортсменам і тренерам, які мають вищі спортивні результати виступів на міжнародних офіційних змаганнях.

6. Для визначення стипендіатів утворюється комісія щодо встановлення стипендій (далі – комісія).

7. Відділення Національного олімпійського комітету України в Рівненській області, обласні організації фізкультурно-спортивних товариств «Динамо», «Колос», «Спартак», «Україна», комунальний заклад «Обласна школа вищої спортивної майстерності» Рівненської обласної ради, обласні осередки (асоціації, відокремлені підрозділи всеукраїнських федерацій тощо) до яких відносяться спортсмени, фахівці відділу з питань фізичної культури та спорту управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної військової адміністрації, які відповідають за розвиток відповідного виду спорту в області, подають на ім’я голови комісії щодо встановлення стипендій:

подання (додаток 2);

копії протоколів змагань;

копію паспорта громадянина України;

копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті або до паспорта яких внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків);

згоду на збір та обробку персональних даних.

Правильність копій вищезазначених документів засвідчує організація, яка подає клопотання про встановлення стипендії.

8. Персональний склад комісії щодо встановлення стипендій затверджується розпорядженням голови Рівненської обласної військової адміністрації.

Комісія проводить свої засідання у міру надходження документів від організацій та осіб, визначених пунктом 7 цього Положення.

Секретар комісії подає узагальнені пропозиції щодо персонального складу стипендіатів та розмірів їх стипендій на розгляд комісії.

Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більше двох третин складу комісії. Рішення комісії приймається більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

За результатами засідання комісії складається протокол, на підставі якого наказом управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної військової адміністрації встановлюється персональний склад стипендіатів, розмір стипендій, припиняється виплата раніше призначених стипендій або позбавляються стипендій.

9. Стипендії виплачуються з першого дня місяця, що настає за місяцем, у якому було прийнято рішення про їх призначення.

10. Стипендії виплачуються управлінням у справах молоді та спорту Рівненської обласної військової адміністрації за рахунок коштів обласного бюджету відповідно до затверджених кошторисних призначень на галузь «Фізична культура і спорт».

11. У разі поліпшення чи підтвердження спортивних результатів протягом періоду отримання відповідної стипендії, або у разі зниження спортивного результату на чемпіонаті світу чи Європи виплата раніше призначеної стипендії припиняється і призначається стипендія спортсменам та тренерам на новий строк і в розмірі згідно з досягнутим результатом у порядку, передбаченому цим Положенням.

12. Позбавлення стипендій може бути здійснено у разі порушення спортсменом або тренером навчально-тренувального процесу, засудження за умисний злочин, дискваліфікації спортсмена міжнародною спортивною організацією або національною спортивною федерацією з видів спорту, припинення громадянства України або від’їзду стипендіата на роботу за кордон (за винятком відрядження його Міністерством молоді та спорту України), порушення вимог антидопінгового законодавства, відповідно до рішення комісії, за клопотанням юридичних та фізичних осіб, перелічених у пункті 7 цього Положення.

13. У разі позбавлення нагороди спортсменів міжнародною спортивною організацією за порушення антидопінгового законодавства на змаганнях міжнародного рівня виплачені спортсменам та їх тренерам стипендії, отримані за спортивні результати на таких змаганнях, повертаються у встановленому порядку.

14. Списки осіб, яким призначено стипендії, оприлюднюються у засобах масової інформації.

15. Обробка персональних даних претендентів на стипендії здійснюється з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».Начальник управління

у справах молоді та спорту

облдержадміністрації Віталій ЛІПСЬКИЙДодаток 1

до Положення про стипендії для видатних спортсменів Рівненської області з неолімпійських видів спорту та їх тренерів (пункт 2)


Види спортивних досягнень, 

за які призначається стипендія

Розмір стипендії у прожиткових мінімумах для працездатних осіб

Строк виплати стипендій у роках

спортсменам

тренерам

І місце на Всесвітніх іграх

5

5

2

ІІ місце на Всесвітніх іграх

4

4

2

ІІІ місце на Всесвітніх іграх

4

4

2

І місце на чемпіонаті світу

4

4

1

ІІ місце на чемпіонаті світу

3

3

1

ІІІ місце на чемпіонаті світу

3

3

1

І місце на чемпіонаті Європи

3

3

1

ІІ місце на чемпіонаті Європи

2

2

1

ІІІ місце на чемпіонаті Європи

1

1

1
Начальник управління

у справах молоді та спорту

облдержадміністрації Віталій ЛІПСЬКИЙДодаток 2

до Положення про стипендії для видатних спортсменів Рівненської області з неолімпійських видів спорту та їх тренерів (пункт 7)

Голові комісії щодо встановлення

стипендій для видатних спортсменів Рівненської області з неолімпійських видів спорту та їх тренерів

___________________

___________________


П О Д А Н Н Я


Подаю на розгляд комісії кандидатуру __________________________

для встановлення йому/їй стипендії, як такій/такому, що виконав(-ла) вимоги пункту 2 Положення про стипендії для видатних спортсменів Рівненської області з неолімпійських видів спорту та їх тренерів, а саме ___________________________________________________________________.


__________________ _____________

(дата) (ПІБ, підпис)


Начальник управління

у справах молоді та спорту

облдержадміністрації Віталій ЛІПСЬКИЙ


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux