Оголошення про проведення відкритих торгів з Особливостями

(розроблена на виконання ч. 3 ст. 14 Закону України «Про публічні закупівлі») та постанови КМУ №1178 від 12.10.2022 року зі змінами)


Предмет закупівлі

Проведення навчальних семінарів «Забезпечення органами влади та місцевого самоврядування енергоефективності та енергозбереження у Рівненській області »

Код ДК 021:2015 – 80520000-5 Навчальні засоби

Зміст, №

Визначена замовником інформація

1)найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія

Найменування: Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської облдержадміністрації

Місцезнаходження: 33027, м. Рівне, вул. І.Вишенського 4а

ЄДРПОУ: 03365920

Категорія замовника: орган державної влади

Контактна особа замовника: Сілюк Юлія Вікторівна- уповноважена особа з публічних закупівель тел. (0362) 653-706.

2) назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі

Предмет закупівлі

Проведення навчальних семінарів «Забезпечення органами влади та місцевого самоврядування енергоефективності та енергозбереження у Рівненській області »

Код ДК 021:2015 – 80520000-5 Навчальні засоби

2.1) опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції

Лоти відсутні.

3) інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі

3.1. Детальний опис предмету закупівлі, у тому числі технічні та якісні вимоги до предмету закупівлі викладені в Додатку 1 до оголошення.

3.2. Учасники повинні надати у складі пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником, в тому числі згідно ч. 14 цього оголошення.

4) кількість та місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг:

4.1 Обсяг та місце надання послуг визначено у

Додатку 1 до оголошення.


5) строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг

Визначено у Додатку 1 до оголошення.


6) умови оплати

Оплата за надані послуги буде здійсненна по факту надання послуг на підставі акту виконаних робіт впродовж 10 робочих днів з дня надходження коштів на розрахунковий рахунок замовника.

7) очікувана вартість предмета закупівлі

192000,00 грн (сто дев´яносто дві тисячі гивень 00 коп) 

8) період уточнення інформації про закупівлю

З 05.03.2024

9) кінцевий строк подання пропозицій

13.03.2024

10) перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв

10.1. Єдиним критерієм оцінки згідно даної закупівлі є ціна (питома вага критерію – 100%). Згідно ч. 1 ст. 29 Закону оцінка пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критерію і методики оцінки, зазначених у цьому оголошенні, та шляхом застосування електронного аукціону. До початку проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель автоматично розкривається інформація про ціну та перелік усіх цін пропозицій, розміщений у порядку від найнижчої до найвищої ціни без зазначення найменувань та інформації про учасників. Під час проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель відображаються значення ціни пропозиції учасника. Електронний аукціон здійснюється у відповідності з положеннями ст. 30 Закону.

10.2. До оцінки пропозицій приймається сума, що становить загальну вартість пропозиції кожного окремого учасника, розрахована з урахуванням вимог щодо технічних, якісних та кількісних характеристик предмету закупівлі, визначених цим оголошенням, в тому числі з урахуванням включення до ціни податку на додану вартість (ПДВ), якщо учасник є платником ПДВ, інших податків та зборів, що передбачені чинним законодавством, та мають бути включені таким учасником до вартості робіт.

11) розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників

Не передбачено

12) розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю

Не передбачено

13) розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону в межах від 0,5 відсотка до 3 відсотків або в грошових одиницях очікуваної вартості закупівлі

0,5 відсотка

14) інша інформація

14.1. Під час використання електронної системи закупівель з метою подання пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги", тобто пропозиція у будь-якому випадку повинна містити накладений електронний підпис (КЕП або УЕП) учасника/уповноваженої особи учасника закупівлі, повноваження якої щодо підпису документів пропозиції підтверджуються відповідно до умов цього оголошення.

14.2. Пропозиції подаються учасниками після закінчення строку періоду уточнення інформації, зазначеної в цьому оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, шляхом завантаження необхідних документів через електронну систему закупівель, що підтверджують відповідність вимогам, визначеним замовником. З метою підтвердження відповідності пропозиції вимогам замовника, у складі пропозиції учасник надає в тому числі наступні документи:

14.2.1. Повноваження щодо підпису документів пропозиції учасника закупівлі підтверджується шляхом подання у складі пропозиції наступних документів: для посадових (службових) осіб учасника, які уповноважені підписувати документи пропозиції та вчиняти інші юридично значущі дії від імені учасника на підставі положень установчих документів – розпорядчий документ про призначення (обрання) на посаду відповідної особи - наказ про призначення та/ або протокол зборів засновників, тощо, разом із витягом з установчих документів учасника (або копією установчого документу учасника), що містить інформацію щодо повноважень (функцій, тощо) такої особи; для осіб, що уповноважені представляти інтереси учасника під час проведення закупівлі, та які не входять до кола осіб, які представляють інтереси учасника без довіреності – довіреність, оформлена у відповідності до вимог чинного законодавства, із зазначенням повноважень повіреного, разом з документами, що у відповідності до цього пункту підтверджують повноваження посадової (службової) особи учасника, що підписала вказану довіреність; для фізичних осіб-підприємців, що подають пропозицію від власного імені та особисто підписують документи пропозиції замовник самостійно та з використанням програмних засобів Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань перевіряє відповідну інформацію про реєстрацію суб’єкта господарювання. У випадку, якщо від імені фізичної особи-підприємця документи пропозиції та/або пропозиція засвідчується підписом представника такої особи, повноваження представника повинні підтверджуватись нотаріально посвідченою довіреністю, копія якої відповідно надається у складі документів пропозиції.

14.2.2. Цінову пропозицію згідно додатку 3;

14.2.3. Проект договору згідно додатку 4 до цього оголошення, засвідчений підписом уповноваженої особи учасника, що підтверджує погодження учасника з умовами такого договору.

14.2.4. У разі якщо пропозиція подається об’єднанням учасників, таким учасником обов’язково надається у складі пропозиції документ про створення такого об’єднання.

14.3. Всі визначені цим оголошенням документи пропозиції завантажуються в електронну систему закупівель у вигляді скан-копій придатних для машинозчитування (файли з розширенням «..pdf.», «..jpeg.», тощо), зміст та вигляд яких повинен відповідати оригіналам відповідних документів, згідно яких виготовляються такі скан-копії. Документи, що складаються учасником, повинні бути оформлені належним чином у відповідності до вимог чинного законодавства в частині дотримання письмової форми документу, складеного суб’єктом господарювання, в тому числі за власноручним підписом учасника/уповноваженої особи учасника. Вимога щодо засвідчення того чи іншого документу пропозиції власноручним підписом учасника/або уповноваженої особи учасника/або уповноваженої особи іншого суб’єкту, що надає учаснику відповідний документ, не застосовується до документів (матеріалів та інформації), що подаються у складі пропозиції, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані учасником у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням кваліфікованого електронного підпису учасника/або уповноваженої особи учасника/або уповноваженої особи іншого суб’єкту, що надає учаснику відповідний документ, та на кожен з таких документів (матеріал чи інформацію).

14.4. Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі пропозиції. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у складі пропозиції, не може бути підставою для її відхилення замовником.

14.5. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем спрощеної закупівлі, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю, згідно змісту проекту договору, визначеного додатком 4 цього оголошення. Договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного та Господарського кодексів України з урахуванням особливостей, визначених Законом та постанови КМУ №1178 від 12.10.2022 року зі змінами. Учасник надає у складі пропозиції проект договору, складений та заповнений учасником у відповідності до додатку 4 цього оголошення та умов цієї закупівлі.

14.6. Переможець закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати:

1) відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю;

2) копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом.

У разі якщо переможцем спрощеної закупівлі є об’єднання учасників, копія ліцензії або дозволу надається одним з учасників такого об’єднання учасників.


Додатки до оголошення про проведення спрощеної закупівлі (які є його невід’ємною частиною):

1. Технічні, кількісні та якісні вимоги до предмету закупівлі.

2. Документи, які вимагаються для підтвердженя відповідності пропозиції учасника вимогам замовника.

3. Форма цінова пропозиція.

4. Проект договору.

5. Лист-згода.


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux