Протокол № 3засідання конкурсної комісії з підготовки та проведення обласного конкурсу

з визначення програм (проєктів, заходів) соціального спрямування, розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету у 2021 році (22 грудня 2020 року)    

                                     

"  22"   грудня  2020 року                                        м. Рівне

 департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної  політики та спорту Рівненської облдержадміністрації                           

Присутні:

ЗАКУСІЛОВА

Анна

голова комісії, заступник директора департаменту розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної  політики та спорту облдержадміністрації


КУЗЬМИЧ

Оксана

секретар комісії, головний спеціаліст планово -економічного  відділу управління надання соціальних послуг департаменту розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики  та спорту  облдержадміністрації

                                      Члени конкурсної комісії:

ДВОРАК    

Вікторія
ДІКАЛО

Віктор

  

начальник управління надання соціальних послуг департаменту розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики  та спорту  облдержадміністрації


начальник управління розвитку адміністративних послуг, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом департаменту розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики  та спорту  облдержадміністрації

 
КОРОЛЬЧУК

Олександр


                          

заступник начальника управління - начальник відділу комунікацій з громадськістю, моніторингу та прогнозування управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

 


ОПАНАСЮК

Вікторія

депутат  Рівненської обласної ради, голова постійної комісії з питань соціальної політики і соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей


ПОДОЛЯК

Оксана

головний спеціаліст - юрисконсульт відділу розвитку      адміністратвних послуг та юридичного супроводу

ВСТУПНЕ СЛОВО.

ВИСТУПИЛА: ЗАКУСІЛОВА А.М. - голова комісії, заступник директора департаменту розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної  політики та спорту облдержадміністрації, щодо  розгляду конкурсних пропозицій, поданих інститутами громадянського суспільства в рамках проведення обласного конкурсу.   

          Пропозиція: затвердити наступний порядок денний засідання конкурсної    комісії.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання конкурсної комісії

       

I питання: розгляд конкурсних пропозицій/проєктів, соціального спрямування, поданих організатору конкурсу інститутами громадянського суспільства на предмет їх відповідності вимогам Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 (зі змінами), та Порядку використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства на реалізацію програм (проєктів, заходів), схваленого розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації від 29 травня 2019 № 506  та затвердженого рішенням Рівненської обласної ради від 14 червня 2019 року № 1372,  та допуск до другого етапу конкурсу - відкритого захисту конкурсних пропозицій.

II  питання:  різне ( у тому числі питання щодо затвердження дати відкритого захисту конкурсних пропозицій).

Голосували:

" за" -  7  осіб, "проти" - 0 осіб, "утримались" - 0 осіб.

ВИРІШИЛИ:  затвердити порядок денний засідання конкурсної комісії.


        І питання: Розгляд конкурсних пропозицій/проєктів соціального спрямування, поданих організатору конкурсу інститутами громадянського суспільства, їх відповідність  вимогам Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету у 2021 році та допуск до другого етапу конкурсу - відкритого захисту конкурсних пропозицій.

 

Слухали:  ЗАКУСІЛОВУ А.М., щодо виконання вимог Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 "Про  затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка" (зі змінами) та Порядку використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства на реалізацію програм (проєктів, заходів), схваленого розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації від 29 травня 2019 № 506 та затвердженого рішенням Рівненської обласної ради від 14 червня 2019 року № 1372. За результатами проведеної  перевірки достовірності інформації, зазначеної у конкурсних пропозиціях, відповідності пріоритетним завданням, визначеним організатором  конкурсу, відповідності адміністративно-територіальному рівню реалізації програми, конкурсна комісія визначає конкурсні пропозиції, які допускаються для участі у другому етапі конкурсу - відкритому захисті конкурсних пропозицій.

         Крім того, постановою КМУ України від 03.03.2020 № 166 "Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об'єднанням осіб з інвалідністю" дозволено брати участь у конкурсі громадським об'єднанням осіб з інвалідністю.      

Слухали: КУЗЬМИЧ О.Ф., яка повідомила присутнім,  що для участі  у конкурсі станом  на   01.10.2020 року  подано  - 15 проєктів  7 організаціями   на      загальну      суму    815 488 гривень.

Обласною програмою соціального захисту населення Рівненської області на 2019 -2025 роки на 2021 рік передбачено - 968 000 гривень).

Слухали: ЗАКУСІЛОВУ А.М., яка  повідомила, що Громадською організацією "Сприяння розвитку села" запропоновані заходи, які не відповідають вимогам п. 1, 2 Порядку 1049 щодо  надання фінансової підтримки обласного адміністративно-територіального рівня, за яким діяльність організації повинна бути забезпечена у більш, як половині районів області та/або забезпечення у такій діяльності осіб з більш як половини районів області.  Запропонувала відмовити вказаній організації в участі у конкурсі.

           ПОДОЛЯК О.А.   висловилась за відмову вказаній організації у допуску до участі у конкурсі.

           В обговоренні взяли  участь  інші  члени комісії: ДВОРАК В.А.,     ОПАНАСЮК В.А.,  ПОДОЛЯК О.А. Зауваження, інші пропозиції відсутні.

Голосували :

"за" - 7  осіб, "проти" - 0 осіб,  "утримались" - 0 осіб.

ВИРІШИЛИ: відхилити  конкурсну пропозицію Громадської організації "Сприяння розвитку села", як такої, що  не відповідає Порядку проведення обласного конкурсу:

 

№ з/п

Найменування громадської організації

Назва проекту

Мета проекту

Підстава для відмови

1.

ГО "Сприяння розвитку села"


"Підвищення інституційної спроможності громадських об'єднань ветеранів Рівненської області шляхом проведення навчального курсу із грантрайтингу"

Реалізація програм (проєктів, заходів), пов’язаних із захистом прав і свобод, задоволенням суспільних, зокрема соціальних, та інших інтересів ветеранів війни, відповідно до закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту

Відмова в ІІ етапі конкурсу                            відповідно до п.1

та  п.2 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 12.10.2011 № 1049  фінансова підтримка надається для виконання (реалізації) програм (проєктів, заходів) обласного адміністративно-територіального рівня, за яким діяльність організації повинна бути забезпечена у більш, як половині районів області та/або забезпечення у такій діяльності осіб з більш як половини районів області

 

СЛУХАЛИ:  ЗАКУСІЛОВУ А.М., яка повідомила, що конкурсні пропозиції решти учасників конкурсу відповідають вимогам Порядку, визначеному постановою Кабінету  Міністрів України   від     12 жовтня    2011 року   № 1049.

Запропонувала допустити даних учасників конкурсу до ІІ етапу – відкритого захисту  конкурсних пропозицій.

В обговоренні взяли участь інші члени комісії. Зауваження, інші пропозиції відсутні.

Голосували:

"за"  -  7  осіб,  "проти" -  0 осіб, " утримались" -  0 осіб.

ВИРІШИЛИ:  

          Затвердити перелік учасників відкритого  захисту конкурсних пропозицій обласного конкурсу з визначення проєктів, розроблених інститутами громадянського суспільства для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету у 2021 році.

 

№ з/п

Найменування громадської організації

Назва проекту

Мета проекту

1.

Рівненська обласна  організація УТОГ

«Ми рівноправні громадяни своєї держави»

Інформування суспільства про існування певних соціальних груп, а саме про людей з порушенням слуху. Привернення уваги громадськості до глухих людей. Роз’яснення про їх можливості та їх життя

2.

Рівненська обласна  організація УТОГ

"Онлайн перекладач"

Сприяння особам з інвалідністю по слуху для їх соціальної адаптації в суспільство


3.

Рівненська обласна організація Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)

Міжнародний фестиваль військово-патріотичної творчості

«Відлуння війни»

виховання патріотичних почуттів до держави, любові до національної культури, поваги до захисників України, пропаганди та розвитку самодіяльної творчості серед молоді, службовців та ветеранів Збройних Сил Національної гвардії, воїнів-інтернаціоналістів

4.

Рівненська обласна організація Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)

Відкритий обласний турнір з волейболу серед ветеранів Афганістану та учасників АТО, присвячений пам’яті І.Холода

Популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді.

Залучення дітей та молоді до занять фізкультурою, спортом та туризмом. Формування у дітей та молоді здорового активного способу життя.


5.

Рівненська обласна організація Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)

Відкритий міжобласний чемпіонат з плавання серед юнаків та дівчат присвячений Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав

Залучити і зконсолідувати молодь для активного суспільно-політичного життя, донести до молоді важливість здорового способу життя, до занять фізкультурою, спортом та плаванням. Формування у дітей та молоді здорового активного способу життя

6.

Рівненська обласна організація Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)

Відкриті змагання зі спортивного туризму серед учасників бойових дій та членів їх сімей "Горизонти Горині"

Виховання патріотичних почуттів до держави, любові до національної культури, пропаганда та розвиток самодіяльної творчості серед молоді та ветеранів Афганістану, зміцнення творчих стосунків між ветеранськими організаціями

7.

Громадська організація «Фонд молодіжних ініціатив «Крила»

Інтеграційна сімейна програма для учасників бойових дій

«Сімейне коло».

Соціально – психологічна адаптація учасників бойових дій до мирного життя, через  участь у інтеграційній сімейній програмі  «Сімейне коло»


8.

ГО "Обласна ветеранська спілка учасників АТО Рівненщини"

"Кризова служба підтримки ветеранів ато -оос та родин загіблих"

Допомога в психологічній реабілітації ветеранів війни (в першу чергу осіб з інвалідністю) та членів їх сімей, що дозволить їм подолати посттравматичний синдром, мотивація їх до повноцінного життя.


9.

ГО "Обласна ветеранська спілка учасників АТО Рівненщини"

"Арттерапія:

акварельний живопис"

Надати кожному учаснику АТО можливість отримати максимальну інформацію та супровід юридичний щодо можливих програм та проектів Рівненської області.

10.

Громадська організація «Суспільно-культурне товариство «Забужжя»

Національно-патріотичне виховання молоді

Проект сприятиме вихованню рис громадянськості та патріотизму учнівської молоді, фізичному та моральному гарту учнівської молоді, розширенню знань про учасників національно-визвольної боротьби ОУН і УПА на території Рівненщини


11.

ГО «Фонд молодіжних ініціатив «Крила»

Військово-патріотичний табір "Звитяга"

Формування патріотичної свідомості української молоді та підвищення рівня готовності до виконання свого військового обов'язку

12.

Рівненська обласна організація ветеранів України

Соціальний захист  і допомога ветеранам

Розв’язання соціальних проблем ветеранів відповідно до Обласної програми соціального захисту населення Рівненської області на 2019-2025 роки, які будуть вирішуватися в тісній співпраці з органами державної влади, місцевого самоврядування, ЗМІ, районними ветеранським організаціями.


13.

Рівненська обласна організація ветеранів України

Конкурс військово-патріотичної пісні "Слава визволителям України" у виконанні ветеранських і молодіжних колективів художньої самодіяльності

Розв’язання соціальних проблем ветеранів відповідно до Обласної програми соціального захисту населення Рівненської області на 2019-2025 роки, які будуть вирішуватися в тісній співпраці з органами державної влади, місцевого самоврядування, ЗМІ, районними ветеранським організаціями

14.

Рівненська обласна організація ветеранів України

Ветерани війни, України сини - Ви гордість і слава держави

Розв’язання соціальних проблем ветеранів відповідно до Обласної програми соціального захисту населення Рівненської області на 2019-2025 роки, які будуть вирішуватися в тісній співпраці з органами державної влади, місцевого самоврядування, ЗМІ, районними ветеранським організаціями

 

       II питання: Різне (у тому числі питання щодо затвердження дати відкритого захисту конкурсних пропозицій).

СЛУХАЛИ:  ЗАКУСІЛОВУ А.М., яка запропонувала, провести ІІ етап конкурсу - відкритий захист  конкурсних пропозицій 28.12.2020 року.

          В  обговоренні  взяли  участь  інші  члени  комісії: ДВОРАК В.А.,  ОПАНАСЮК  В.А.  Зауваження, інші пропозиції відсутні.

Голосували:

"за"  -  7  осіб,  "проти" -  0 осіб, " утримались" -  0 осіб.

ВИРІШИЛИ: Провести відкритий захист конкурсних пропозицій 28.12.2020 року о 10 годині, за адресою м. Рівне, вул. Словацького, 1,  повідомити ІГС та членів комісії про дату та час  проведення  відкритого захисту конкурсних пропозицій.


   За підсумками засідання конкурсна комісія вирішила:

1.   Повідомити громадську організацію "Сприяння розвитку села"  про прийняте рішення конкурсної комісії  щодо  відхилення поданих ними конкурсних пропозицій для участі у конкурсі.

2. Доручити департаменту розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської облдержадміністрації, організаторові конкурсу:

-  забезпечити проведення відкритого захисту конкурсних пропозицій  обласного конкурсу з визначення проєктів, розроблених інститутами громадянського суспільства для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету у 2021 році  28.12.2020 року;

 -  оприлюднити рішення конкурсної комісії на офіційному веб-сайті Рівненської обласної державної адміністрації.  

Голова комісії:                                                                 Анна ЗАКУСІЛОВА


Секретар комісії:                                                              Оксана КУЗЬМИЧ


Члени комісії:                                                                   Віктор ДІКАЛО


                                                                                 Вікторія  ДВОРАК


                                                                                 Олександр КОРОЛЬЧУК


                                                                                 Вікторія ОПАНАСЮК


                                                                                 Оксана  ПОДОЛЯК

 


                                                                               

                     

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux