Державна підтримка інвестиційної діяльності

 Нормативно-правові акти, що регулюють інвестиційну діяльність:

Закон України «Про інвестиційну діяльність»

Закон України «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць»

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку відбору, схвалення і реєстрації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки та вимог до таких проектів»

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку пріоритетних галузей економіки»

«Державний фонд регіонального розвитку» (посилання: http://dfrr.minregion.gov.ua/)

Положення про обласну комісію з оцінки та забезпечення проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

«Секторальна бюджетна підтримка ЄС» (посилання: https://sectoral.minregion.gov.ua/ua).