Аналіз регуляторного впливу до проєкту розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації «Про внесення змін до розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 27 червня 2007 року № 320»

I. Визначення проблеми

Закон України «Про ціни і ціноутворення» (далі – Закон) визначає основні засади цінової політики і регулює відносини, що виникають у процесі формування, встановлення та застосування цін, а також здійснення державного контролю (нагляду) та спостереження у сфері ціноутворення.

Згідно із статтею 12 Закону державні регульовані ціни повинні бути економічно обґрунтованими (забезпечувати відповідність ціни на товар витратам на його виробництво, продаж (реалізацію) та прибуток від його продажу (реалізації). Під час встановлення державних регульованих цін на товари до складу таких цін обов’язково включається розмір їх інвестиційної складової частини.

Кабінет Міністрів України постановою від 25.12.1996 №1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (пункт 12 додатку) визначив повноваження облдержадміністрації щодо регулювання (встановлення) торговельних (постачальницько-збутових) надбавок, нормативів рентабельності на паливно-енергетичні ресурси (вугілля, вугільні брикети, паливо пічне побутове, гас освітлювальний, торф паливний кусковий, дрова, торф’яні брикети, газ скраплений), що відпускаються населенню для побутових потреб.

Розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації від 27.06.2007 № 320 «Про регулювання цін на деякі види паливно-енергетичних ресурсів», зареєстрованим в Головному управлінні юстиції у Рівненській області 11.07.2007 за № 41/754 (із змінами, внесеними розпорядженням голови облдержадміністрації від 24.10.2007 № 508), для суб’єктів господарювання, визначених статтею 55 Господарського кодексу України, встановлено, зокрема, нормативи рентабельності 5 відсотків собівартості на торф паливний кусковий, торф’яні брикети та торговельні (постачальницько-збутові) надбавки на торф паливний кусковий, торф’яні брикети – 15 відсотків (у тому числі ПДВ) оптової ціни виробника без врахування транспортних витрат, що відпускаються населенню для побутових потреб.

За період дії розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 27.06.2007 № 320 встановлені нормативи рентабельності на торф паливний кусковий, торф’яні брикети не переглядались.

Згідно з інформацією Головного управління статистики у Рівненській області станом на 08.12.2021 на території області нараховувалося 13 підприємств (активні за даними ДПС), основним видом діяльності яких, відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД-2010), є діяльність з добування торфу та виробництва торфобрикетів.

Разом з тим, за даними власного моніторингу, відпуск вироблених торф’яних брикетів для задоволення побутових потреб населення в області на даний час здійснюється Державним підприємством «Рівнеторф».

Згідно з наявною інформацією, у 2020 році на території області 4 торфовидобувними підприємствами видобуто 164,9 тис. тонн торфу, в тому числі Державним підприємством «Рівнеторф» – 145,0 тис. тонн (або 87,9 відс. загального обсягу видобутого торфу в області), яке є основним надрокористувачем, яким здійснюється видобуток торфу.

У 2021 році Державним підприємством «Рівнеторф» видобуто 173,5 тис.тонн торфу (в тому числі для брикетування – 158,8 тис.тонн) та вироблено майже 86 тис.тонн напівбрикетів торф’яних, що на 15,3 відс. більше, ніж у 2020 році. Виробництво та реалізація торфу паливного кускового підприємством на даний час не здійснюється.

Напівбрикети торф’яні підприємством відпускаються для потреб населення (частка реалізованого напівбрикету торф’яного за підсумками 2021 року складала 58,9 відсотка), інших організацій та установ (41,1 відсотка).

Відповідно до вимог розпорядження голови облдержадміністрації від 27.06.2007 № 320 при формуванні оптово-відпускної ціни на напівбрикети торф’яні, які відпускаються населенню для побутових потреб, враховується норматив рентабельності 5 відсотків собівартості.

З 09.12.2021 Державне підприємство «Рівнеторф» реалізує напівбрикети торф’яні за оптово-відпускною ціною 1410 грн/тонна, де собівартість становить 1119,05 грн/тонна, прибуток підприємства – 55,95 грн/тонна.

Загалом, у 2021 році відбулося зростання оптово-відпускних цін на напівбрикети торф’яні для населення на 290 грн/тонна, або на 25,9 відс.

Зростання витрат підприємства на виробництво напівбрикетів торф’яних обумовлено підвищенням тарифів на електроенергію на 66,3 відс., цін на матеріали та запчастина – 60,0 відс., паливно-мастильні матеріали – 34,2 відс., витрат на заробітну плату – 9,3 відс. (грудень 2021 року до січня 2021 року).

За результатами господарської діяльності у 2021 році фінансовий результат Державного підприємства «Рівнеторф» був прибутковим. Проте, високі ставки відрахувань до державного бюджету, що здійснюються підприємством з чистого прибутку (80 відсотків чистого прибутку (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 № 138 «Про затвердження Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями» (із змінами)) та податок на прибуток – 18 відсотків), унеможливлюють його розвиток, у тому числі інвестування у підготовку нової сировинної бази та технічне переоснащення. У 2021 році підприємством нараховано та сплачено частину чистого прибутку у сумі 4,4 млн грн та податку на прибуток у сумі 2,2 млн грн.

На сьогоднішній день матеріально-технічна база підприємства морально застаріла (зношеність обладнання – 80 відсотків) та потребує оновлення і модернізації. За розрахунками підприємства для забезпечення безперебійної роботи першочергово необхідно придбати основних засобів на суму
17,1 млн грн.

Крім того, для підтримки виробничих потужностей з видобування фрезерного торфу для виготовлення напівбрикетів, які щорічно вибувають у результаті вичерпання запасів, Державному підприємству «Рівнеторф» необхідно розпочинати процедуру відведення земельних ділянок в межах спеціального дозволу на користування надрами. Загальний обсяг фінансових інвестицій на виготовлення проектної документації, підготовку та введення в експлуатацію земель лісового фонду із зміною цільового призначення розраховано в сумі 20,07 млн грн.

При цьому, в умовах значного підвищення цін на енергоносії, попит споживачів на такий вид альтернативного палива, як напівбрикети торф’яні, постійно зростає, що потребує нарощування обсягів виробництва торфу.

Діючий на сьогоднішній день норматив рентабельності у розмірі
5 відсотків собівартості на торф паливний кусковий та торф’яні брикети є недостатнім для здійснення необхідних капіталовкладень в оновлення виробничо-технічної бази та забезпечення стабілізації фінансового стану підприємства і може призвести до зупинки виробничого процесу.

З метою розвитку торфовидобування в Рівненській області, забезпечення ефективного функціонування торфовидобувних підприємств, якими, зокрема, здійснюється діяльність з виробництва торфу паливного кускового та торф’яних брикетів для побутових потреб населення, враховуючи звернення Державного підприємства «Рівнеторф», проєктом розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації «Про внесення змін до розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 27 червня 2007 року № 320» передбачається встановлення нормативу рентабельності 15 відсотків собівартості на зазначені види торфопродукції.

Розрахунок запропонованого нормативу рентабельності на торф паливний кусковий та торф’яні брикети (за даними Державного підприємства «Рівнеторф»):

№ з/п

ПоказникиОбсяг виробництва напівбрикетів торф’яних (в рік), тонн

75000


Оптова ціна без ПДВ, грн./тонна

1286,9


Чистий дохід від реалізації, тис.грн

96517,5


Собівартість продукції, тис.грн, в тому числі:

83928,8


сировина

24607,0


паливо та електроенергія

24342,2


витрати на оплату праці з нарахуваннями на соціальні заходи

8664,2


амортизація

656,3


утримання та обслуговування обладнання

8775,0


загальновиробничі витрати

7239,0


витрати на збут

1215,8


адміністративні витрати

8429,3


Валовий прибуток, тис.грн

12588,7


Податок на прибуток, тис.грн (18 відсотків)

2266,0


Відрахування частини чистого прибутку, тис.грн (80 відсотків)

8258,2


Чистий прибуток, тис.грн

2064,5


Рентабельність (ряд.3/ряд.4), відсотків

15,0

У разі збільшення нормативу рентабельності до 15 відсотків прибуток підприємства зросте на 111,90 грн в розрахунку на одну тонну вироблених напівбрикетів торф’яних. В результаті Державне підприємство «Рівнеторф» отримає додаткові кошти в сумі 1376,3 тис.грн (із розрахунку виробництва напівбрикетів торф’яних 75 тис.тонн в рік), в тому числі від реалізації напівбрикетів торф’яних населенню – 894,5 тис. грн, які будуть спрямовані на розвиток матеріально-технічної бази.

Враховуючи викладене, збільшення нормативу рентабельності позитивно вплине на розвиток торфовидобувних підприємств, дасть можливість для зміцнення матеріально-технічної бази, забезпечення стабільної та безперебійної роботи.


Основні групи (підгрупи), на які проблеми справляють вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+


Держава

+


Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+


Проблема, яку пропонується врегулювати в результаті прийняття регуляторного акта, є важливою і не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки потребує нормативно-правового врегулювання.


ІІ. Цілі державного регулювання


Проєктом пропонується встановити норматив рентабельності 15 відсотків собівартості на торф паливний кусковий та торф’яні брикети, які відпускаються населенню для побутових потреб.

Основною ціллю регуляторного акта є:

необхідність перегляду нормативу рентабельності на торф паливний кусковий та торф’яні брикети, що відпускаються населенню для побутових потреб;

забезпечення стабільності та безперебійності в роботі торфовидобувних підприємств області, за рахунок збалансування доходів і видатків, створення економічного підгрунття для зміцнення матеріально-технічної бази;

сприяння розвитку торфовидобувної галузі Рівненської області.


III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей


Визначення альтернативних способів


Альтернативними способами досягнення цілі є:

Залишити розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 27 червня 2007 року № 320 без змін.

Внести зміни до розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 27 червня 2007 року № 320.Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Залишення діючого нормативу рентабельності 5 відсотків собівартості на торф паливний кусковий та торф’яні брикети, що відпускаються населенню для побутових потреб, не забезпечує стабільності та безперебійності в роботі торфовидобувних підприємств, може призвести до виробничих та фінансових проблем, збитковості даного виду діяльності.

Альтернатива 2

Прийняття проєкту регуляторного акта «Про внесення змін до розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 27 червня 2007 року № 320», яким передбачається встановлення нормативу рентабельності
15 відсотків собівартості на торф паливний кусковий та торф’яні брикети, що відпускаються населенню для побутових потреб, позитивно вплине на покращення фінансового стану підприємств, якими здійснюється діяльність з виробництва та реалізації зазначених видів торфопродукції для побутових потреб населення, дозволить зміцнити матеріально-технічну базу, мінімізувати можливі затримки у виготовленні продукції, сприятиме розвитку торфовидобувної галузі Рівненської області.


2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Реалізація наданих обласній державній адміністрації повноважень у сфері державного регулювання цін.

Призведе до:

зниження обсягів видобутку торфу;

зменшення відрахувань до державного бюджету.

Альтернатива 2

Реалізація наданих обласній державній адміністрації повноважень у сфері державного регулювання цін.

Дасть можливість збільшити надходження до державного бюджету (зокрема, за розрахунками Державного підприємства «Рівнеторф» - податок на прибуток на 1510,7 тис.грн, в тому числі від реалізації напівбрикетів торф’яних населенню – 982,0 тис.грн; відрахування частини чистого прибутку державних підприємств на 5505,4 тис.грн, в тому числі від реалізації напівбрикетів торф’яних населенню – 3578,6 тис.грн).

Сприятиме розвитку торфовидобувної галузі Рівненської області.

Не передбачаються.


Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Захист населення від необґрунтованого зростання цін.

Не передбачаються.

Альтернатива 2

Можливість придбання торфу паливного кускового та торф’яних брикетів для побутових потреб за нижчими цінами (із застосуванням встановленого рівня рентабельності), ніж для інших споживачів (юридичних осіб).

Прогнозоване зростання цін на торф паливний кусковий та торф’яні брикети у зв’язку із збільшенням нормативу рентабельності.


Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

1

-

-

1

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

100

-

-

100

 

Згідно з інформацією Головного управління статистики у Рівненській області станом на 08.12.2021 на території області функціонує 13 підприємств (активні за даними ДПС), основним видом діяльності яких, відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД-2010), є діяльність з добування торфу та виробництва торф’яних брикетів. 

За даними власного моніторингу, відпуск вироблених торф’яних брикетів для задоволення побутових потреб населення в області на даний час здійснюється Державним підприємством «Рівнеторф».


Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні.

Недостатність коштів для підтримання в робочому стані виробничого обладнання, оновлення виробничо-технічної бази.

Щорічні витрати Державного підприємства «Рівнеторф» на підтримку виробничого обладнання в робочому стані складають 310 тис.грн.Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 2

Покращення фінансового та матеріально-технічного стану суб’єктів господарювання.

Оновлення виробничо-технічної бази, збільшення розміру податкових платежів, здійснення заходів з технічного контролю та страхування придбаних технічних засобів.


ВИТРАТИ
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта


За даними власного моніторингу, відпуск вироблених торф’яних брикетів для задоволення побутових потреб населення в області на даний час здійснюється Державним підприємством «Рівнеторф».

Розрахунок зміни витрат, пов’язаних з оновленням матеріально-технічної бази для забезпечення безперебійної роботи з метою повного задоволення потреб споживачів у торфопродукції, а також зі сплатою обов’язкових податкових платежів (за даними Державного підприємства «Рівнеторф»):

Поряд-ковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, тис. гривень

3100,0

17100,0

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), тис. гривень

7016,2

35081,0

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, тис. гривень

відсутні

відсутні

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), тис. гривень

відсутні

відсутні

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), тис. гривень

342,8

454,0

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), тис. гривень

відсутні

відсутні

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, тис. гривень

відсутні

відсутні

8

Інше (уточнити), тис. гривень

відсутні

відсутні

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), тис. гривень

10459,0

52635,0

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

1

1

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

10459,0

52635,0


Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання


Вид витрат

У перший рік

Періодичні

(за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

3100,0 тис.грн

3500,0 тис.грн

17100,0 тис.грн

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

Витрати за п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

7016,2 тис.грн

35081,0 тис.грн


Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

_________
* Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації).

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо)

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

__________
* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за п’ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

відсутні

342,8 тис.грн

342,8 тис.грн

454,0 тис.грн


Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні
(за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

відсутні

відсутні

відсутні


Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за
п’ять років

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу

відсутні

відсутні


Кількісне значення витрат для великого і середнього підприємництва, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта:


Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, грн

Альтернатива 1

Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”)

Щорічні витрати на підтримку виробничого обладнання в робочому стані – 310,0 тис.грн.

Альтернатива 2

Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”)

Витрати на оновлення виробничо-технічної бази, збільшення розміру податкових платежів, здійснення заходів з технічного контролю та страхування придбаних технічних засобів (за перший рік – 10459,0 тис.грн., за п’ять років – 52635,0 тис.грн).

 

 
 

 

 

IV. Вибір найбільш оптимального 

альтернативного способу досягнення цілей


Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результа-тивності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Залишення діючого нормативу рентабельності не забезпечує стабільності та безперебійності в роботі підприємств, що здійснюють діяльність з виробництва торфу паливного кускового та торф’яних брикетів для побутових потреб населення та може призвести до збитковості даного виду діяльності.

Альтернатива 2

4

У разі прийняття акта цілі будуть досягнуті в повній мірі. Збільшення рівня рентабельності до 15 відсотків дасть можливість торфовидобувним підприємствам зміцнити матеріально-технічну базу за рахунок збільшення прибутку, покращить їх фінансовий стан, сприятиме розвитку торфовидобувної галузі Рівненської області.


Рейтинг результа-тивності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Для держави

Реалізація наданих обласній державній адміністрації повноважень у сфері державного регулювання цін.

Для громадян

Захист населення від необґрунтованого зростання цін.

Для суб’єктів господарювання

Відсутні.

Для держави

Зниження обсягів видобутку торфу;

зменшення відрахувань до державного бюджету.

Для громадян

Не передба-чаються.

Для суб’єктів господарювання

Недостатність коштів для підтримання в робочому стані виробничого обладнання, оновлення виробничо-технічної бази (щорічні втрати – 310,0 тис.грн).

Проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставлених цілей.

Альтернатива 2

Для держави

Реалізація наданих обласній державній адміністрації повноважень у сфері державного регулювання цін.

Збільшення надходжень до державного бюджету (податок на прибуток на 1510,7 тис.грн, в тому числі від реалізації напівбрикетів торф’яних населенню – 982,0 тис.грн; відрахування частини чистого прибутку державних підприємств на 5505,4 тис.грн, в тому числі від реалізації напівбрикетів торф’яних населенню – 3578,6 тис.грн).

Сприяння розвитку торфо-видобувної галузі Рівненської області.

Для громадян

Можливість придбання торфу паливного кускового та торф’яних брикетів для побутових потреб за нижчими цінами (із застосуванням встановленого рівня рентабельності), ніж для інших споживачів (юридичних осіб).

Для суб’єктів господарювання

Покращення фінансового та матеріально-технічного стану.

Для держави

Не передбачаються

Для громадян

Прогнозоване зростання цін у зв’язку із збільшенням нормативу рентабельності.

Для суб’єктів господарювання

Оновлення виробничо-технічної бази, збільшення розміру податкових платежів, здійснення заходів з технічного контролю та страхування придбаних технічних засобів (за перший рік – 10459,0 тис.грн., за п’ять років – 52635,0 тис.грн).

Є найбільш оптимальною, оскільки дає змогу торфовидобув-ним підприємствам зміцнити матеріально-технічну базу за рахунок збільшення прибутку, покращити їх фінансовий стан, сприятиме розвитку торфо-видобувної галузі Рівненської області, отримати додаткові надходження до державного бюджету.


Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставлених цілей.

-

Альтернатива 2

Є найбільш оптимальною, оскільки дає змогу торфовидобувним підприємствам зміцнити матеріально-технічну базу за рахунок збільшення прибутку, покращити їх фінансовий стан, сприятиме розвитку торфо-видобувної галузі Рівненської області, отримати додаткові надходження до державного бюджету.

Ризик зовнішніх чинників на дію регуляторного акта відсутній.


V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми


Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 №1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (пункт 12 додатку) облдержадміністрацією здійснюється державне регулювання цін на паливно-енергетичні ресурси, в тому числі торф паливний кусковий та торф’яні брикети, що відпускаються населенню для побутових потреб шляхом встановлення, зокрема, нормативів рентабельності.

Для вирішення проблем, визначених у розділі першому та досягнення цілей, визначених у розділі другому аналізу регуляторного впливу, проєктом регуляторного акта передбачено встановити норматив рентабельності
15 відсотків собівартості на торф паливний кусковий та торф’яні брикети, що відпускаються населенню для побутових потреб, шляхом внесення відповідних змін до розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 27.06.2007 № 320 «Про регулювання цін на деякі види паливно-енергетичних ресурсів».

При розрахунку нормативу прибутку враховано фінансові потреби державного підприємства «Рівнеторф», необхідні для недопущення зупинки виробничого процесу, забезпечення його стабільного функціювання і подальшого розвитку.

Запропонований проєктом розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації норматив рентабельності у розмірі 15 відсотків собівартості надасть можливість додатково спрямувати кошти на оновлення матеріально-технічної бази, підтримки та розвитку торфовидобувної галузі Рівненської області:Одиниця виміру

Показники роботи
Державного підприємства «Рівнеторф»

Відхилення

діючий норматив рентабельності 5 відсотків собівартості

норматив рентабельності, запропонований проєктом –

15 відсотків собівартості

Обсяг виробництва напівбрикетів торф’яних

(в рік)

тонн

75000

75000

-

Прибуток

на 1 тонну

грн

55,95

167,85

+111,90

на весь об’єм

тис.грн

4196,3

12588,7

+8392,4

Податок на прибуток
(18 відсотків)

тис.грн

755,3

2266,0

+1510,7

Відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (80 відсотків)

тис.грн

2752,8

8258,2

+5505,4

Прибуток після оподаткування

тис.грн

688,2

2064,5

+1376,3


Проаналізувавши відповідні показники на прикладі роботи
Державного підприємства «Рівнеторф», перегляд нормативу рентабельності до рівня 15 відсотків собівартості, дозволить отримати додаткові кошти в сумі 1,376 млн грн за умови виготовлення напівбрикетів торф’яних обсягом
75 тис. тонн на рік.

При цьому, покриття потреби підприємства для проведення робіт з першочергової модернізації виробничого процесу у розмірі 17,1 млн грн передбачається на період до 5 років. В результаті проведення заходів з модернізації застарілого обладнання та впровадження заходів з енергозбереження планується нарощення виробничих потужностей та забезпечення подальшої стабільної роботи підприємства, спрямованої на задоволення зростаючого попиту споживачів у торфопродукції.

Суб’єктами господарювання здійснюватиметься встановлення оптово-відпускних цін на торф паливний кусковий та торф’яні брикети, що відпускаються для побутових потреб населення, відповідно до складеного розрахунку (планової калькуляції) з урахуванням економічно обґрунтованих витрат, які безпосередньо пов’язані з їх виробництвом, та нормативу рентабельності, який не може перевищувати розмір встановлений регуляторним актом.

Планова калькуляція собівартості розробляється у відповідності із «Методичними рекомендаціями з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості», затвердженими наказом Міністерства промислової політики України від 09 липня 2007 року № 373, нормативними документами по оплаті праці та обліку торфопродукції та до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати».

Основними статтями витрат в складі повної собівартості готової продукції (брикетів) є сировина (торф), паливо та електроенергія, оплата праці з нарахуваннями, утримання та обслуговування обладнання, загальновиробничі витрати, адміністративні витрати.

Розрахункова собівартість виготовлення напівбрикетів торф’яних
Державним підприємством «Рівнеторф» та рівень оптово-відпускної ціни з урахуванням нормативу рентабельності у розмірі 15 відсотків:


№ з/п

Статті

Грн/тонна

1.

Сировина

328,09

2.

Паливо

100,97

3.

Електроенергія

223,59

4.

Заробітна плата

94,69

5.

Нарахування на заробітну плату

20,83

6.

Амортизація

8,75

7.

Витрати на утримання та обслуговування обладнання

117,00

8.

Загальновиробничі витрати

96,52

9.

Виробнича собівартість

990,44

10.

Інспектування продукції

5,21

11.

Адміністративні витрати

112,4

12.

Витрати на збут

11,00

13.

Повна собівартість

1119,05

14.

Прибуток (15 відсотків)

167,85

15.

Оптова ціна без ПДВ

1286,90

16.

ПДВ

257,38

17.

Оптова ціна з ПДВ

1544,28


Введення в дію оптово-відпускних цін на торф паливний кусковий та торф’яні брикети, що відпускаються для побутових потреб населення, здійснюється наказом підприємства на підставі відповідної калькуляції.

Виконання контрольно-наглядових функцій за дотриманням вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін здійснюватиметься у відповідності до вимог чинного законодавства Головним управлінням Держпродспоживслужби в Рівненській області.


Організаційні заходи впровадження регуляторного акта в дію:

Забезпечити, відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», розміщення проєкту розпорядження та аналізу впливу регуляторного акта з метою обговорення та отримання зауважень, пропозицій від зацікавлених фізичних та юридичних осіб на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації у вкладці «Проекти регуляторних актів структурних підрозділів Рівненської обласної державної адміністрації» підрозділу «Регуляторна політика» розділу «Діяльність».

Здійснити погодження проєкту регуляторного акта з Державною регуляторною службою України та направлення на державну реєстрацію до Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Львів).


VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи 

органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, 

які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги


Реалізація проєкту розпорядження не потребує додаткових матеріальних, фінансових та інших ресурсів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб.

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або структурного підрозділу діючого органу).

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів великого та середнього підприємництва у зв’язку із запровадженням регуляторного акта відсутні.


VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта


Проєкт розпорядження набирає чинності після державної реєстрації в Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Львів) з моменту його офіційного опублікування.

Обмеження щодо строку дії немає, оскільки для розв’язання поставленої проблеми він має діяти безперервно до прийняття іншого урядового рішення та/або внесення відповідних змін до законодавства України.


VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта


Основними показниками дії регуляторного акта є ефективне функціонування підприємств, які здійснюють діяльність з виробництва та відпуску торфу паливного кускового, торф’яних брикетів для побутових потреб населення.

Збільшення нормативу рентабельності дозволить забезпечити стабільну та безперебійну роботу зазначених підприємств, нарощування обсягів виробництва, збільшення прибутку, що дасть змогу оновити процес виробництва вказаних видів палива сучасним промисловим обладнанням та технікою.

Планується відслідковувати наступні показники:

Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта – не обмежується.

Дія регуляторного акта поширюється на суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та реалізації торфу паливного кускового та торф’яних брикетів для побутових потреб населення.

Зміна рівня цін на торф паливний кусковий та торф’яні брикети, що відпускаються населенню для побутових потреб, та їх економічна обґрунтованість.

Зміна обсягів реалізації торфу паливного кускового та торф’яних брикетів для побутових потреб населення.

Розмір надходжень від сплати податків до місцевого та державного бюджетів – розмір додаткових надходжень до державного бюджету: податок на прибуток на 1510,7 тис.грн, в тому числі від реалізації напівбрикетів торф’яних населенню – 982,0 тис.грн; відрахування частини чистого прибутку державних підприємств на 5505,4 тис.грн, в тому числі від реалізації напівбрикетів торф’яних населенню – 3578,6 тис.грн.

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта – не передбачається додаткових витрат, коштів та часу суб’єктів господарювання при реалізації норм проєкту розпорядження.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень регуляторного акта – високий, оскільки повідомлення про оприлюднення, проєкта акта та аналіз регуляторного впливу розміщено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації у вкладці «Проекти регуляторних актів структурних підрозділів Рівненської обласної державної адміністрації» підрозділу «Регуляторна політика» розділу «Діяльність» (https://www.rv.gov.ua/proekti-regulyatornih-aktiv-strukturnih-pidrozdiliv-rivnenskoyi-oblasnoyi-derzhavnoyi-administraciyi?v=614b2e0318502 ).


IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта


Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься облдержадміністрацією (департаментом економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації) згідно з вимогами, визначеними чинним законодавством, шляхом аналізу статистичних даних, окремих показників діяльності торфовидобувних підприємств та результатів перевірок, проведених Головним управлінням Держпродспоживслужби в Рівненській області.

Базове відстеження здійснюватиметься до дня набрання чинності регуляторним актом шляхом опрацювання наданих зауважень і пропозицій за наслідками оприлюднення акта на офіційному вебсайті.

Повторне відстеження здійснюватиметься через рік після набрання чинності актом шляхом аналізу відповідних даних у порівнянні з показниками базового відстеження, але не пізніше, ніж через два роки з дня набрання чинності цим актом.

Періодичне відстеження результативності дії регуляторного акта здійснюватимуться раз на кожні три роки починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження.Голова Рівненської обласної

державної адміністрації Віталій КОВАЛЬOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux