Наказ начальника управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації від 19 травня 2020 року № 4г

Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію розпорядником якої є управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації, та Порядку відшкодування цих витрат

Зареєстрований у Західному міжрегіональному управлінні

 Міністерства юстиції (м.Львів), 02.06.2020 року за № 35/2145


Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації», постанов Кабінету Міністрів України від 15 січня 2020 року № 4 «Про внесення змін до граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію», від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію»


НАКАЗУЮ :

Затвердити Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію розпорядником якої є управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації, що додається.

Затвердити Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації, що додається.

Визнати таким що втратив чинність наказ управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації «Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію розпорядником якої є управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації» від 05 листопада 2013 року № 505, зареєстрований в Головному управлінні юстиції у Рівненській області від 08 листопада 2013 року за № 49/1108.

Відділу у справах молоді, діловодства та контролю управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації подати даний наказ на державну реєстрацію до Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Львів) та забезпечити його офіційне опублікування.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника управління-начальника відділу з питань фізичної культури та спорту управління у справах молоді та спорту Рівненської облдержадміністрації Петра НАГОРНОГО.


Начальник управління                                                                  Віталій ЛІПСЬКИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ управління у справах молоді

та спорту облдержадміністрації

19.05.2020 року № 4г


Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію розпорядником якої є управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації

№ з/п

Послуга, що надається


Вартість виготовлення

однієї сторінки

1

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)


0,1 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

2

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)


0,2 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

3

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

0,4 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

4

Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування

0,05 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за сканування однієї сторінки

Примітка. Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання або друку документів.

Начальник управління                                                                 Віталій ЛІПСЬКИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ управління у справах молоді

та спорту облдержадміністрації

19.05.2020 року № 4г


ПОРЯДОК
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації

Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються управлінням у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації за запитом на інформацію.

Цей Порядок застосовується у випадку, коли управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації є належним розпорядником інформації.

Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:

особі у разі надання інформації про себе;

якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;

щодо інформації, що становить суспільний інтерес.

Задоволення запиту на інформацію, який передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, здійснюється після відшкодування запитувачем фактичних витрат на копіювання або друк.

Розмір відшкодування витрат на копіювання або друк запитуваних документів визначається фінансово-економічним відділом управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації.

Структурний підрозділ управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації в разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як
10 сторінок подає заявку на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - Рахунок), до фінансово-економічного відділу управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації за формою згідно з додатком 1.

7. На підставі отриманої заявки фінансово-економічний відділ управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації протягом одного робочого дня виписує Рахунок за формою згідно з додатком 2 і передає його структурному підрозділу управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації, у якому знаходиться запитувана інформація, для направлення в установлений законом строк запитувачу інформації.

Оплата Рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача інформації.

Не пізніше наступного дня після надходження від запитувача інформації коштів на реєстраційний рахунок управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації фінансово-економічний відділ управління передає структурному підрозділу управління у якому знаходиться запитувана інформація, копію виписки з реєстраційного рахунка, на який зараховано кошти, завізовану відповідальною особою фінансово-економічного відділу управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації, з проставленням прізвища, власного ім'я та поточної дати.

Запитувані документи надаються після підтвердження повної оплати Рахунка протягом трьох робочих днів після підтвердження факту оплати.

11. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати Рахунка.


Начальник управління                                                                 Віталій ЛІПСЬКИЙ


Додаток 1

до Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації

(пункт 6)


_________________________________________
(назва структурного підрозділу з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності)
ЗАЯВКА № ____
від "___" ____________ 20__ року
на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

_____________________________________________________________________
(назва документа)

____________________________________________________________________

(назва структурного підрозділу, у якому знаходиться запитувана інформація)


Прізвище та власне ім'я запитувача - фізичної особи, найменування запитувача - юридичної особи або об'єднання громадян, що не має статусу юридичної особиПослуга, що надається

Кількість сторінок

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)


Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)


Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)


Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування(За відсутності даних ставиться прочерк)


Виконавець                                                 

______________________                           _____________                     ____________________

(посада, номер телефону)                                  (підпис)                         (власне ім’я та прізвище)


Керівник структурного підрозділу,
у якого знаходиться
запитувана інформація:


______________________                           _____________                     ____________________

              (посада)                                                (підпис)                           (власне ім’я та прізвище)


Додаток 2

до Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації
(пункт 7)

Надавач послуг

__________________________

Рахунок

__________________________

Банк отримувача

__________________________

Код за ЄДРПОУ

__________________________

Платник:

__________________________

РАХУНОК № ___________
від "___" ____________ 20__ року
для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів,

що надаються за запитом на інформацію

_____________________________________________________________________________
(назва документа)

Найменування послуги

Вартість виготовлення однієї

сторінки, грн

Кількість сторінок

Сума, грн
(без ПДВ)

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)
Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)
Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)
Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування
Разом

Усього до сплати ______________________________________________________________________
(сума словами)
_________________________________________________________________ грн ____________ коп.

Виконавець:

___________________________
                 (посада)

_________________
           (підпис)

________________________
    (власне ім’я та прізвище)
Примітка.

Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як
10 сторінок запитуваних документів, починаючи з 11 сторінки.


Дата оприлюднення 11 червня 2020 року


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux