Публічний звіт про підсумки діяльності Зарічненської районної державної адміністрації у 2019 році

Зарічненська районна державна адміністрація здійснює повноваження органів виконавчої влади на підвідомчій території, а також відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» реалізує повноваження, делеговані районною радою.

До складу Зарічненського району входить 14 місцевих рад, з них: 1 – селищна, 12 – сільських рад та 1 сільська ОТГ, які об’єднують 51 населений пункт (1 – селище міського типу та 50 сіл).

Чисельність наявного населення району станом на 1 січня 2019 року становить 35,2 тис. осіб., в т.ч. міського – 7,4 тис. осіб, сільського – 27,8 тис. осіб.

З метою забезпечення реальної спроможності місцевого самоврядування, побудови ефективної системи територіальної організації влади, посилення організаційної та фінансової самостійності територіальних громад, на виконання Закону України ,,Про добровільне об’єднання територіальних громад” та перспективного плану формування територіальних громад Рівненської області, районною державною адміністрацією у звітному періоді проводилася широка інформаційна кампанія щодо необхідності об’єднання громад та децентралізації державної влади.

На даний час утворена Локницька об’єднана територіальна громада.

Активна робота у цьому напрямку триває сьогодні по Зарічненській об’єднаній територіальній громаді з адміністративним центром смт Зарічне.

Протягом 2019 року районною державною адміністрацією проводилась цілеспрямована робота щодо забезпечення якісного і своєчасного виконання завдань, визначених законами України, актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями та дорученнями голови обласної державної адміністрації, власними рішеннями.

З метою здійснення основних галузевих повноважень у структурі Зарічненської  районної державної адміністрації утворені відповідні управління та відділи. Структура районної державної адміністрації складається із апарату та 12 структурних підрозділів.

Основними завданнями апарату райдержадміністрації були правове, організаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності районної державної адміністрації. Впродовж минулого року було опрацьовано, проведено перевірку на відповідність чинному законодавству і подано на підпис голові адміністрації 390 проектів розпоряджень, з них: 276 – з основної діяльності та 114 кадрових, 34 доручення та 284 листи.

Протягом 2019 року до райдержадміністрації надійшло 2066 документів. Зареєстровано та відправлено 3248 документів.

У звітному періоді на контролі в райдержадміністрації перебувало 145 розпоряджень, 26 доручень голови облдержадміністрації і 12 планів заходів облдержадміністрації, 131 розпорядження, доручення голови та заступників голови та заходів райдержадміністрації.

Відділом контролю, документообігу та звернень громадян опрацьовано 307 письмових, усних та телефонних звернень громадян, 43 запитів на публічну інформацію. 103 письмових звернень стосувалися надання матеріальної допомоги для лікування, або для ліквідації наслідків стихійних лих. З цією метою з районного бюджету було виділено 39  тис. 500 грн. Забезпечено реалізацію державної політики у сфері архівної справи і діловодства.

Реалізація делегованих повноважень виконавчими комітетами селищної, сільських рад вивчалась спеціалістами структурних підрозділів райдержадміністрації, фахівцями місцевих органів виконавчої влади центрального підпорядкування, робочими групами, створеними за дорученнями голови райдержадміністрації та його заступника, розглядалась на засіданнях колегії, нарадах при перших керівниках, „Днях контролю” при заступнику, в ході проведення семінарів-навчань з посадовими особами органів місцевого самоврядування.

Відповідно до плану роботи райдержадміністрації на 2019 рік протягом звітного періоду комплексно вивчено здійснення делегованих повноважень виконавчими комітетами чотирьох сільських рад (Перекальська, Сенчицька, Омитська, Морочненська). Результати перевірок розглянуто на засіданнях колегії райдержадміністрації та нарадах при голові райдержадміністрації. У звітному році здійснено 50 тематичних перевірок щодо виконання делегованих повноважень виконавчими комітетами сільських рад.

Усього впродовж  року спільно з районною радою проведено 13 нарад за участю селищного, сільських голів. Організовано та проведено 8 семінарів-навчань та 3 колегії райдержадміністрації.

Інформації сільських голів щодо виконання органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади систематично заслуховуються на засіданнях колегії адміністрації (10 інформацій сільських голів) та „Днях контролю” при заступниках голови (6 інформацій).

Упродовж 2019 року виконавчими комітетами селищної та сільських рад району на засіданнях виконкомів розглянуто 187 питань щодо виконання делегованих повноважень.

На постійному контролі знаходиться питання щодо здійснення органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади в частині охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.

Згідно з розпорядженням голови райдержадміністрації від 01.09.2015 №151 ,,Про громадську приймальну з надання безоплатної первинної правової допомоги в Зарічненській районній державній адміністрації” головним спеціалістом відділу юридичного забезпечення та управління персоналом апарату райдержадміністрації здійснюється особистий прийом громадян, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, ведеться реєстрація та облік звернень. Протягом 2019 року до райдержадміністрації звернулися за одержанням консультацій та роз’яснень з юридичних питань 5 осіб.

Протягом звітного періоду організовувалась робота щодо ефективного виконання районного бюджету.

Основним завданням райдержадміністрації в галузі бюджету та фінансів є розроблення бюджету та робота, спрямована на його обслуговування через управління Державної казначейської служби в Зарічненському районі.

Відповідно до певних змін у законодавстві про публічні закупівлі, з 1 серпня 2016 року всі державні тендери в Зарічненському районі проводяться виключно в електронній системі „ProZorro”.

Зведений бюджет району по затвердженому плану  власних доходів за січень-грудень 2019 року в загальному виконано на 110,4%, тобто при затвердженому плані  50077,0 тис. грн.  фактичні  надходження складають 55211,2 тис. грн., що на 5203,5 тис. грн. більше планових призначень. 

По сільських радах виконання планових призначень за звітний рік складає 130,7 відсотків, де при плані 9268,7 тис.грн.  фактичні надходження складають 12588,7 тис. грн., що на 2960,0 тис.грн. більше планових призначень.  Із 12 сільських рад виконання планових призначень забезпечено по всіх місцевих бюджетах. Порівняно з минулим роком надходження до бюджетів сільських рад збільшились на 3719,6 тис.грн.

Зарічненською селищною радою планові призначення за звітний період виконано на 110,5 відсотків, де при плані 7820,0 тис.грн., фактично надійшло 8638,7 тис.грн., що на 818,7 тис.грн. більше планових призначень. Порівняно з минулим роком надходження збільшилось на 257,8 тис.грн.

Доходи районного бюджету за звітний період виконано на 104,4 відсотків, тобто при плані 32559,1 тис.грн. фактично надійшло 33983,8 тис.грн., що перевиконано планові призначення  на 1424,7 тис.грн. Порівняно з минулим роком надходження збільшились на 4135,2 тис.грн.

Порівняльний аналіз виконання місцевих бюджетів, в тому числі власних надходжень, місцевих податків і зборів, здійснюється працівниками відділу з питань організаційного забезпечення та інформаційної діяльності апарату райдержадміністрації при формуванні рейтингової оцінки діяльності виконкомів та щоквартально виноситься на розгляд засідань колегії райдержадміністрації та нарад із селищним, сільськими головами, секретарями сільських рад.

Згідно з рішенням районної ради від 19 грудня 2018 року № 377 ,,Про Програму економічного та соціального розвитку Зарічненського району на 2019 рік” (зі змінами) робота структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчих комітетів селищної та сільських рад, районних організацій та установ протягом 2019 року була спрямована на забезпечення досягнення показників програми економічного і соціального розвитку району з урахуванням визначених пріоритетів.

За 2019 рік в районі допущено значне скорочення обсягу випуску промислової продукції в галузі виготовлення та переробки молочної продукції, спредів та сумішей на 26 відсотків та масла вершкового – 18,6 відсотка, через скорочення замовлень на продукцію ПАТ „Зарічненський молокозавод”.

З початку 2019 року в районі відкрито 27 торговельних підприємств. Всього на споживчому ринку району функціонує 320, в тому числі 26 Локницькій ОТГ, підприємств торгівлі і ресторанного господарства та 1 ринок змішаного типу.

У січні–жовтні 2019 року експорт товарів становив 11281,4 тис.дол. США, імпорт – 191,8  тис.дол. Порівняно з відповідним періодом 2018 року експорт та імпорт збільшилися відповідно  на 12,8 % і у 6,3 раза. Позитивне сальдо склало 1089,6 тис.дол.

Найбільші експортні поставки здійснювалися до Польщі, Литви, Фінляндії.

Основу товарної структури експорту складали продукти рослинного походження.

У загальному обсязі імпорту суттєва частка припадала на Німеччину, Литву, Польщу, Бельгію.

Загальна площа земель району 144203 га.

Площа с/г угідь в районі становить 51106,13 га з них: ріллі – 25500,96 га, багаторічних насаджень – 712,1 га, сіножаті – 13633,59 га, пасовища – 11259,68 га, ліси – 61833,75 га, ставки – 780,3 га. Із загальної площі земель с/г призначення 34830 га становлять осушені землі, в тому числі ріллі 30272,9 га. У районі не використано 6924,45 га ріллі.

Під урожай 2019 року фермерськими господарствами району було посіяно: озимого третікале – 2 га, овса – 2 га, 5 га - б/трави, 1 га картоплі.

Обмолочено 2 га третікале при урожайности 20 ц/га та 2 га овса при урожайності 15 ц/га.

Посіяно та обмолочено 47 га озимої пшениці при урожайності 11,1 ц/га, 10 га проса при урожайності 10,3 ц/га та гречки 6 га, обмолочено 5 га при урожайності 10 ц/га.

Під урожай 2020 року посіяно ФГ „Полісся” 2 га третікале, ФГ „Балаклава” 55 га озимої пшениці.

Під урожай 2019 року ТОВ „Рівненське аграрне підприємство” по Неньковицькій та Морочненській сільських радах було посіяно та обмолочено 48 га соняшника при урожайності 11,7 ц/га, 50 га кукурудзи (44 ц/га) та 1100 га сої (13,0 ц/га). Під урожай 2020 року посіяно 3000 га озимого ріпаку та 100 га озимої пшениці.

ТОВ „АК Полісся” під урожай 2020 року посіяно по Сенчицькій, Серницькій, Вичівській сільських радах та Локницькій ОТГ 1000 га озимого ріпаку.

В особистих селянських господарствах району посаджено плодово-ягідних культур на площі 12,8 га, в т.ч. малини – 11,1 га, лохини – 0,21 га, яблуні – 1,5 га.


Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 року № 107 „Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)” у 2019 році нараховано (ще проходить виплата) бюджетної дотації за утримання 457 голів молодняку великої рогатої худоби в сумі 807000,0 грн., що на 7,8 % менше, ніж у 2018 році.

Поголів’я ВРХ по всіх категоріях господарств, крім міста, збільшилось на 2,0 %, свиней – на 1,0 %, овець та кіз - на 4 %.

Разом з тим, корів та коней скоротилося на 3,0%. За 2019 рік в особистих селянських господарствах населення заготовлено 455,43 тонни молока, що менше на 543,7 тонни до минулого року, або на 54,4 %.

У районі по всіх категоріях господарств працює 5 пунктів штучного осіменіння. Штучно осіменено по всіх категоріях господарств 664 голови ВРХ, що більше на 8,7 % ніж у 2018 році.


На території району нараховується 33 одиниць служби побуту, з них: перукарські, в тому числі салонів краси – 10, 2 - швейні майстерні, 2 - майстерні з ремонту взуття, 4 - майстерні з ремонту автомобілів, 1 - лазня, 1 - майстерня з ремонту побутової техніки, 1 - з надання пральних послуг, 7 - пов’язані з с/г, 1 -  автомийка, 2 - підприємства з надання ритуальних послуг, 1- фотопослуги, 2 - з надання інших видів послуг, тощо. Забезпеченість об’єктами побуту на 10 тисяч населення по району становить 10 одиниць.

Для створення сприятливих умов для розвитку підприємництва в районі функціонує Сектор державної реєстрації Зарічненської райдержадміністрації, діяльність якого спрямована на надання можливості суб’єктам господарської діяльності швидко та ефективно оформити необхідні документи.

У районі діє центр надання адміністративних послуг, в якому запроваджено систему електронного документообігу між державним адміністратором та державним реєстром речових прав на нерухоме майно, забезпечено видачу документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності за принципом „Єдиного вікна”.

Впродовж звітного періоду звернулось 3600 суб’єктів звернень, які надали заяви та пакети документів на отримання адміністративних послуг. За результатами звернень надано 3150 адміністративних послуг. Найактуальніші послуги – надання відомостей з Державного земельного кадастру, Державна реєстрація земельної ділянки, довідка про наявність  та розмір земельної частки (паю), витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, послуги з містобудування та архітектури, Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, Державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Державними кадастровими реєстраторами та Державним реєстратором з права власності нерухомого майна опрацьовано 3095 звернень.

За адміністративні послуги, які надані через ЦНАП, до бюджетів перераховано 121 тис. 090 грн.

Державним реєстратором юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань опрацьовано 406 звернень та перераховано до місцевого бюджету  11 тис. 330 грн.


Районною державною адміністрацією вживаються заходи щодо якісного забезпечення перевезень пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, забезпечення автобусним сполученням всіх населених пунктів району, покращення умов перевезення пасажирів.

Транспортна система району – автомобільний транспорт. В районі 51 сільський населений пункт, які охоплені регулярним транспортним сполученням. По Зарічненському районі функціонує 22 внутрішньорайонних та міжрайонних оборотних рейси. Добре налагоджене сполучення з обласним центром.


Зарічненський район є інвестиційно привабливим для інвесторів. Адже він багатий на корисні копалини, унікальну флору та фауну, має вигідне географічне розташування, а також є багато неосвоєних земель.

З метою розвитку інвестиційної діяльності району до Рівненської облдержадміністрації подано інвестиційні пропозиції, а саме: 

- земельна ділянка для видобування глини, яка знаходиться на території Вичівської сільської ради;

- земельна ділянка для видобування фрезерного паливного торфу, яка знаходиться на території Борівської сільської ради та об’єкт нерухомості для сільськогосподарського виробництва (приміщення овочеконсервного цеху (720 м²) з складськими (1200 м²) та підсобними приміщеннями), яка знаходиться на території Кухітсько-Вільської сільської ради.

Розроблено план стратегічного розвитку району на 2019 – 2021 роки, щодо розвитку соціальної, освітньої, комунальної інфраструктури та галузі охорони здоров’я району, схвалений розпорядженням голови райдержадміністрації від 29.12.2018 № 328.

У районі вирішено питання забезпечення теплом підприємств соціальної сфери від індивідуальних систем опалення.


Не залишаються поза увагою делеговані повноваження у сфері регулювання земельних відносин. Постійно здійснюється контроль за додержанням земельного та природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення, відтворенням лісів.

У 2019 році зареєстровано 1004 земельних ділянок та видано 711 витягів з Державного земельного кадастру.

В Зарічненському районі ведеться робота з формування ринку земель несільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької діяльності.

Протягом 2019 року шляхом викупу у власність продано 2 земельні ділянки не сільськогосподарського призначення загальною площею 0,0551 га., на суму 20726,00 грн.

Органами місцевого самоврядування на земельних торгах (аукціонах) продано право оренди 10-ти земельних ділянок сільськогосподарськогопризначення площею 312,3215 га. (розмір орендної плати в рік становить 150746,02 грн.) та одну земельну ділянку в межах населенного пункту несільськогосподарського призначення площею 0,008 га. (розмір орендної плати в рік становить 12003,23 грн.).

Протягом 2019 року на земельних торгах (аукціонах) продано право власності              9 земельних ділянок не сільськогосподарського призначення загальною площею 1,1919 га., на суму 362902,05 грн.

У 2019 році кошти в місцевих бюджетах на проведення робіт з охорони земель та встановлення меж населених пунктів не планувались.

Протягом 2014- 2019 років виготовлено та затверджено 7 проектів землеустрою щодо зміни меж с. Борове, с. Кух.Воля, с. Новорічиця, с. Бродниця, с. Іванчиці, с. Чернин та с. Вичівка.

На даний час затверджені проекти землеустрою щодо розмежування державної та комунальної власності по Борівській, Вичівській, Неньковицькій, Морочненській та Дібрівській сільських радах.

У порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва станом на 01.01.2020 у районі залищаються не використаними кошти в сумі 5078,65 грн.

Протягом 2019 року затверджено рішенням Зарічненської селищної ради 168,1 грн., що надійшли до бюджету місцевих та обласної рад, в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва. Всього залишається не використаними 4044,64 грн., які надійшли в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва в тому числі: 3213,31 грн. у районному та селищному бюджеті, 193,88 грн. в Сенчицькій, 258,24 грн. в Неньковицькій сільській раді, Перекальській – 14.75 грн., в Серницькій - 81,1 грн., в Новорічицькій – 104,26 грн. та в Борівській сільських радах - 179,1 грн..

Відповідно до програми розвитку земельних відносин на 2016-2020 роки заплановано рекультивацію порушених земель площею 8,9 га загальною вартістю 623,05 тис. грн..

У 2019  році на проведення рекультивації (розробки робочого проекту) кошти не виділялись.


Впродовж звітного періоду забезпечувалось належне виконання делегованих повноважень в галузі будівництва. Архітектурна діяльність спрямована на формування сприятливого середовища, досягнення естетичної виразності і надійності будинків і споруд відповідно до законів України „Про планування та забудову територій”, „Про регулювання містобудівної діяльності”.

На 2019 рік на розроблення містобудівної документації населених пунктів, місцевими бюджетами було передбачено 731,025 тис. грн.

Станом на 01.01.2020 року в стадії коригування завершення  перебуває містобудівна документація с. Нобель, с. Острівськ, с. Перекалля, с. Тиховиж, с. Річиця, с.Ждань, с. Коник, с. Бутово, с. Дібрівськ, с. Вовчиці, с. Серники, с. Неньковичі  та смт Зарічне.

Індивідуальне будівництво на території району ведеться відповідно до містобудівного законодавства.

За рахунок індивідуальних забудовників у 2019 році введено в експлуатацію завершених будівницвом житлових будинків, загальною площею  13100 м. кв. загальної площі житла, в тому числі: 9545 м.кв.– на території сільських рад.


На проведення ремонтних робіт об'єктів, що фінансувалися у 2019 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах  виділено кошти  в сумі 28681,1 тис.грн., в тому числі:

- автомобільні дороги місцевого значення – 26728,1 тис.грн.;

- дороги комунальної власності – 1953,1 тис.грн.

Станом на 01.01.2020 року ремонтні роботи вищезазначених доріг завершені.

На проведення ремонтних робіт доріг комунальної власності за рахунок залишку коштів спеціального фонду обласного бюджету, що утворився станом на 01.01.2019 за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах виділено кошти в сумі 219,5 тис.грн.

На проведення ремонтів доріг комунальної власності за 2019 рік місцевими бюджетами було передбачено  1902,550 тис. грн., в тому числі:

- кошти загального фонду – 1289,719  тис.грн. та 612,831тис.грн. - кошти спецфонду. 

Станом на 01.01.2020 року касові видатки на проведення ремонтних робіт доріг комунальної власності становлять 1680,089 тис. грн., в тому числі:

- кошти загального фонду – 1126,972  тис.грн. та 553,117 тис.грн. -  кошти спецфонду.


На технічне переоснащення житлово-комунального господарства за рахунок коштів комунального підприємства направлено  154,6 тис. гривень, в тому числі:

- на утримання  житлового фонду  –  101,2  тис. гривень;

- на утримання централізованих систем водопостачання та водовідведення – 53,4, тис. гривень.

В 2019 році за рахунок місцевих бюджетів  на проведення робіт по благоустрою населених пунктів передбачено видатки в сумі 4290,879  тис. грн., в тому числі - 2158,354 тис.грн. – кошти спецфонду та 2132,525,6 тис.грн. – кошти загального фонду.

Касові видатки на проведення робіт по благоустрою станом на   01.01.2020 року становлять 3 510,402 тис. грн., в тому числі 1567,42 тис. грн. – кошти спецфонду та   1942,970 тис.грн. – кошти загального фонду.

З метою поліпшення екологічного стану довкілля розроблена Програма охорони навколишнього природного середовища на 2017 – 2021 роки, яка затверджена рішенням районної ради від 1 березня 2017 року № 183.

Протягом року проводились наради голів селищної та сільських рад, на яких розглядались питання поводження з побутовими відходами та стан забруднення навколишнього природного середовища.

Складений план та номенклатура накопичення засобів матеріальних ресурсів місцевого резерву для запобігання, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в районі. Ведеться робота щодо поновлення договорів.

Рішенням Зарічненської районної ради від 21.09.2016 № 109 затверджено програму створення місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 2016 – 2020 роки.

З резервного фонду бюджету Зарічненського  району на заходи,  пов’язані із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій природного характеру з ліквідації осередків торф’яних пожеж, кошти не виділялись.

Програма щодо реконструкції системи оповіщення району протягом 2019 року з районного бюджету не фінансувалася. Апаратура і технічні засоби оповіщення та зв¢язку автоматизованої системи централізованого оповіщення «Сигнал-ВО» знаходиться в технічно справному стані, готова до використання.

Послуги з утримання житла, споруд та прибудинкових територій, послуги з водопостачання та водовідведення в смт Зарічне надає  КП „Добробут”.

Станом на 01.01.2020 року рівень розрахунків за надані послуги  становить:

- водопостачання та водовідведення - 99 %, в тому числі населення - 99 %;

- утримання будинків та споруд – 92 %, в тому числі населення – 91  %.

Забезпечено підготовку господарського комплексу та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2019 – 2020 року, в тому числі: підготовку житлового фонду, водопровідно-каналізаційного господарства, закладів охорони здоров’я, закладів освіти, закладів культури, дорожньо-мостового господарства.

Усвідомлюючи, що рівень організації житлово-комунального, побутового та торгівельного обслуговування населення, транспортного сполучення є одним із основних важелів зняття соціальної напруги, райдержадміністрація координує і постійно контролює виконання делегованих повноважень в цих галузях.


На постійному контролі в райдержадміністрації знаходились питання розвитку освіти, молодіжної політики та спорту. Освітня мережа району відповідає та в основному задовольняє потреби дітей і підлітків шкільного віку.

Виконавчими комітетами селищної та сільських рад спільно з керівниками освітніх закладів контролюється питання здобуття дітьми та підлітками повної загальної середньої освіти. У районі функціонує 23 загальноосвітніх навчальних заклади, в яких навчається 4882 учнів. Крім загальноосвітніх навчальних закладів у системі освіти функціонує будинок учнівської молоді.

Для дітей, які за станом здоров`я не можуть відвідувати навчальні заклади, створені умови для здобуття освіти за індивідуальним навчальним планом та відповідною програмою. Зокрема, у 2019 році на індивідуальному навчанні навчалося  19 дітей. Організовано роботу в 33-х класах інклюзивного навчання для 38-ми учнів у 11-ти навчальних закладах району, 27 груп продовженого дня.

Позашкільну освіту в районі надає 1 позашкільний навчальний заклад, в якому функціонує 29 гуртків. У гуртках і творчих об’єднаннях закладів системи освіти займалося 423 дітей та учнівської молоді.

Не залишається поза увагою і дошкільна освіта. У районі функціонує 18 закладів дошкільної освіти, в яких здобуває освіту 813 дітей дошкільного віку. Як і вимагає законодавство, всіх дітей 5 річного віку охоплено різними формами дошкільної освіти.

У 2018 року в Зарічному запрацював інклюзивно-ресурсний центр, комунальної установи Зарічненської районної ради. У приміщенні Зарічненського інклюзивно-ресурсного центру є кабінет директора центру, кабінет для здійснення первинного прийому батьків або законних представників дитини, кабінет лікувальної фізкультури, кабінет логопеда та практичного психолога, де передбачено зони для роботи інших спеціалістів: вчителя-олігофренопедагога, вчителя-сурдпедагога та вчителя-тифлопедагога.

Інклюзивно-ресурсний центр забезпечений комп’ютерним обладнанням, комплектом дитячих меблів, комплектом ігрового розвиваючого обладнання, комплектом дидактичних матеріалів і меблями для персоналу та занять з дітьми.

При підготовці до роботи у 2019-2020 році у навчальних закладах  району виконано  наступні роботи:

- продовжено реконструкцію актової зали під школу початкових класів на 150 учнівських місць по вул. Центральна, 68 в с. Дібрівськ.;

- зроблено ремонт даху  Річицької ЗОШ І-ІІ ступенів та ремонт даху над спортзалом Зарічненської ЗОШ І-ІІІ ст.

- облицьовано частину фасаду  Кухітсько-Вільської ЗОШ І-ІІІ ступенів;

- замінено вікна на енергоощадні у спортивних залах  Серницької ЗОШ І-ІІІ ступенів та у Вовчицькій ЗОШ І-ІІ ст.;

- ремонт покрівлі приміщення спортивної зали;

- проведено капітальний ремонт внутрішніх вбиралень  у Вичівській, Зарічненській, Морочненській, Мутвицькій ЗОШ І-ІІІ ступенів та  у Бродницькій, Іванчицькій  Бутівській, Річицькій ЗОШ І-ІІ ступенів

- проведено капітальний ремонт двох класних кімнат початкової ланки та частини коридору Зарічненської ЗОШ І-ІІІ ;

- замінено підлогу у чотирьох класних кімнатах Вовчицької ЗОШ І-ІІ ступенів;

- замінено  декілька дверей у Морочненській та Новорічицькій ЗОШ І-ІІІ ступенів;

- виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт системи опалення у  Вичівській ЗОШ І-ІІІ ст. та на реконструкцію приміщення Новорічицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

У  всіх  навчальних закладах  району  проведені  поточні ремонтні  роботи (фарбування стін, вікон, дверей, підлоги), які проводилися за рахунок коштів з місцевого бюджету та благодійних  внесків.


Значна увага приділялась також сфері фізичної культури та спорту. Протягом 2019 року в районі проведено понад 60 спортивно-масових заходів з різних видів спорту.

На проведення спортивно-масових заходів у 2019 році виділено з місцевого бюджету 91,78 тис. грн.

Збірна команда держслужбовців району прийняла участь в обласній Спартакіаді державних службовців з семи видів спорту (баскетбол, волейбол, футзал, настільний теніс, шахи, шашки та боулінг) та зайняла 9 загальнокомандне місце.

Проведено районний турнір з міні-футболу серед чоловічих команд присвячений Дню фізичної культури та спорту, з вуличного футболу (Street footbal in Ukraine) серед чоловічих команд приурочений Дню Незалежності, з більярду присвяченого пам’яті Ігоря Харкевича в с.Серники, з міні-футболу серед команд установ та організацій району, районні змагання з пляжного футболу серед чоловіків, чемпіонат району з футзалу серед чоловічих команд, особиста першість змагань з шахів, шашок та настільного тенісу присвячених Дню фізичної культури та спорту, районні сільські спортивні ігри Зарічненщини на ,,Краще спортивне село-2019 року” турнір з міні-футболу серед чоловічих команд присвячений пам’яті Павла Остаповича в с.Серники, районні змагання з гирьового спорту, армспорту та пауерліфтингу (жим штанги лежачи) приурочені пам’яті ліквідатора аварії на ЧАЕС Л.Островського.

В районі стало традиційним проведення відкритого районного турніру з волейболу серед чоловічих команд пам’яті воїнів афганців, учасників бойових дій, учасників АТО та Героїв ,,Небесної сотні”, турніру з волейболу серед чоловічих та жіночих команд присвяченого пам’яті В. Месніковича в с. Бродниця, турніру з волейболу серед ветеранів чоловіків, 35 років і старші присвяченого пам’яті Петра Ходневича в с. Нобель, районного турніру з волейболу серед чоловічих команд присвяченого пам’яті вчителів Серницької ЗОШ Горбачевського П.М., Лобка М.О., Степановича М.А., а також проведення Кубку з футзалу серед чоловічих команд приуроченого пам’яті трагічно загинувших М.Шелегіна, Д.Гуца, Д.Боричевського.

Збірна команда Зарічненського району взяла участь у відкритому Фестивалі з волейболу ,,Кубок Полісся” серед ветеранів 40+ в м. Камінь-Каширський Волинської області, у відкритому турнірі з волейболу серед чоловічих команд на кубок села Раків-Ліс в с.Раків-Ліс, Камінь-Каширського району, Волинської області, у зональних змаганнях з футболу серед збірних команд райорганізацій ВФСТ ,,Колос” ,,Відкриття футбольного сезону   2019 року” пам’яті голови ДСТ ,,Колос” Т.Г.Дем’янюка, у обласних спортивних змаганнях ,,Краще спортивне село Рівненщини 2019” серед збірних команд райорганізацій ВФСТ ,,Колос”, у обласному спортивному фестивалі ,,Спорт для всіх-радість життя” з нагоди Міжнародного дня людей похилого віку.

На виконання Програми розвитку фізичної культури та спорту в районі проводиться розіграш кубка з футзалу, міні-футболу серед чоловічих команд, з пляжного футболу, різноманітні турніри та товариські зустрічі.

Реалізуючи дану Програму, збільшується відсоток охоплення дітей заняттями спортом в системі ДЮСШ, покращення матеріально-технічної бази , щорічно виділяються кошти на розвиток фізичної культури і спорту та будівництво спортивних споруд.

 • Розвиток дитячо-юнацького спорту один з пріоритетних напрямків роботи галузі фізичної культури і спорту. В районі працює спортивна школа в якій відкриті відділення легкої атлетики, баскетболу, волейболу, футболу та настільного тенісу.
 • У всіх закладах освіти проведено тиждень фізичної культури та спорту, олімпійські уроки, спортивні заходи до Дня фізичної культури та спорту.
 • Відділом освіти райдержадміністрації на базі Зарічненської ЗОШ І-ІІІ ст. проведено І етап Всеукраїнської Спартакіади серед допризовної молоді 2019 року на високому організаційному рівні.
 • Команда Борівської ЗОШ І-ІІІ ст. взяла участь в обласних змаганнях з футболу на призи клубу ,,Шкіряний м’яч” сезону 2018-2019 рр., які проходили в смт. Володимирець.
 • В червні місяці 2019 року на базі Рокитнівського району проведено І регіональний етап Всеукраїнської дитячо – юнацької військово-патріотичної гри  ,,Сокіл” (,,Джура”) у якому взяли участь Зарічненська, Серницька та Неньковицька ЗОШ І-ІІІ ст.
 • Команда Серницької ЗОШ І-ІІІ ступенів прийняла участь у ІІ етапі Всеукраїнської  дитячо – юнацької військово – патріотичної гри  ,,Сокіл” (,,Джура”) в с. Олександрія Рівненського району та у Всеукраїнському вишколі ,,Джура-прикордонник” м.Ізмаїл Одеської області в липні місяці.
 • Проведено перший особистісно командний чемпіонат району з шашок на базі Зарічненської ЗОШ І-ІІ ст.
 • З метою забезпечення розвитку футболу в Зарічненському районі організовано та проведено І етап Районного Кубка з шкільного футболу серед закладів загальної середньої освіти.

На проведення навчально-тренувальних зборів, змагань та заходів з інвалідного спорту в 2019 році виділено з місцевого бюджету 15,8 тис. грн.

Проводилась робота по залученню до занять фізичною культурою і спортом дітей інвалідів, дітей сиріт, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей яким постійно надаються спортивні зали, консультації, поради щодо фізичного навантаження під час тренувань. Серед цієї категорії дітей проводяться спортивні змагання з різних видів спорту та всі учасники отримують нагородження.

Протягом року збірні команди району осіб з обмеженими фізичними можливостями приймали участь в Чемпіонаті Рівненської області з пауерліфтингу, у змаганнях з тенісу настільного, в ІІ етапі Всеукраїнської Спартакіади ,,Повір у себе” з легкої атлетики, у відкритому Кубку Рівненської області з пауерліфтингу пам’яті ЗТУ Б.Родзяка, у ХХІV спортивних іграх Рівненщини серед осіб з інвалідністю присвячених Дню фізичної культури і спорту, у Кубку Рівненської області з тенісу настільного, з шашок та шахів присвяченого Міжнародному Дню осіб з інвалідністю, з пауерліфтингу та інші.

Проводяться міжрайонні турніри з видів спорту між Володимирецьким, Дубровицьким, Сарненським районами, Миляцькою ОТГ, Любешівським районом Волинської області, Камінь-Каширським районом Волинської області. Сектор у справах молоді та спорту райдержадміністрації постійно співпрацює у галузі фізичної культури і спорту з іншими районами області та Любешівським районом Волинської області.

Всі спортивно – масові заходи, які проводились в районі і участь в обласних змаганнях висвітлювались в районній газеті ,,Полісся” та на сайті райдержадміністрації.


Протягом 2019 року 100 дітей пільгових категорій забезпечено оздоровленням та відпочинком. Оздоровлено дітей - інвалідів по ЧАЕС - 36 осіб, за рахунок державного бюджету. Загальна сума використаних коштів на оздоровлення та відпочинок дітей на 2019 рік (за вищевказаною програмою) становить: з обласного бюджету –192,617 тис.грн; з районного бюджету – 96,309 тис.грн. Управлінням соціального захисту населення формується реєстр дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, що потребують оздоровлення та відпочинку. Також проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо звернень батьків дітей шкільного віку, що потребують особливої уваги та підтримки, для їх оздоровлення у наступному році.


На постійному контролі знаходяться питання організації роботи виконавчими комітетами місцевих рад району щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх, профілактики правопорушень та злочинів серед дітей. Належним чином здійснюється робота щодо виявлення неблагополучних сімей, які виховують неповнолітніх дітей.

Одним із напрямів подолання сирітства є створення та поширення форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. В районі постійно проводиться активна інформаційно-просвітницька та організаційна робота щодо підтримки національного усиновлення та впровадження альтернативних форм виховання дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Матеріали про дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, питання підтримки національного усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, запобігання дитячій бездоглядності, насильству в сім’ї систематично висвітлюються в місцевій газеті.

На постійному контролі знаходяться питання організації роботи щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх, профілактики правопорушень та злочинів серед дітей. Належним чином здійснюється робота щодо виявлення дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, їх соціально-правовий захист та ініціювання притягнення батьків до відповідальності за неналежне виховання та утримання дітей. Протягом 2019 року за сприяння служби у справах дітей до адміністративної відповідальності за порушення законодавства щодо дітей до адміністративної відповідальності притягнуто 11 батьків. За позовною заявою органу опіки та піклування позбавлено матір батьківських прав відносно двох дітей. За висновками органу опіки та піклування позбавлені батьківських прав ще 3 батьків відносно 3 дітей. Всі ці діти влаштовані до сімейних форм виховання.

Одним із напрямів подолання сирітства є створення та поширення форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. В районі постійно проводиться активна інформаційно-просвітницька та організаційна робота щодо підтримки національного усиновлення та впровадження альтернативних форм виховання дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Матеріали про дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, патронатні сім’ї, питання підтримки національного усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, запобігання дитячій бездоглядності, насильству в сім’ї систематично висвітлюються  на офіційному сайті райдержадміністрації та в місцевій газеті.

У 2019 році проведено 13 засідань Комісії з питань захисту прав дітей при Зарічненській районній державній адміністрації, на яких розглянуто 40 питань щодо соціально-правового захисту дітей.

На кінець 2019 року на обліку служби у справах дітей перебувало 32 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, 31 з яких проживали в сім’ях опікунів, піклувальників, 1 дитина в державному закладі інституційного догляду.

За звітний рік виявлено та поставлено на облік 3 дітей позбавлених батьківського піклування, яких влаштовано під опіку, піклування в сім’ї близьких родичів.

В районі функціонує 3 прийомні сім’ї.  На кінець звітного року в прийомних сім’ях  району виховувались  4 статусних дитини.

Протягом 2019 року охоплено різними формами оздоровлення та відпочинку 19 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, шкільного віку.

Організовувались благодійні акції до Дня захисту дітей – надані солодощі до Дня Святого Миколая дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування – надані солодощі, іграшки, одяг на суму 17500 грн.


Належна увага протягом року приділялась галузі охорони здоров’я.

Спільні зусилля керівників органів місцевого самоврядування та закладів охорони здоров'я зумовили виконання більшості делегованих повноважень в галузі медицини.

На території району функціонують два комунальні некомерційні підприємства –  КНП „Зарічненська центральна районна лікарня” та КНП „Зарічненський центр первинної медико-санітарної допомоги”.

До структури  комунального некомерційного підприємства „Зарічненський центр первинної медико-санітарної допомоги” відноситься 34 лікувально-профілактичні заклади з них: 6 лікарських амбулаторій загальної практики сімейної медицини та 28 фельдшерсько-акушерських пункти .

Медичні заклади укомплектовані лікарями на 64,1% та середнім медичним персоналом на 100 %. Лікувально-профілактичні заклади району забезпечені лікувально-діагностичною апаратурою, обладнанням та санітарним транспортом медичних закладів у сільській місцевості.

Заклади охорони здоров’я надавали медичну допомогу на первинному і вторинному рівнях, забезпечували рівний доступ жителів району до якісних медичних послуг.

За Президентською програмою «Допомога поруч» проводиться будівництво нової лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по проекту будівництва комунальних закладів охорони здоров'я, що можуть реалізуватися  за рахунок субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток системи охорони здоров'я  в сільській місцевості селі  Кухотська - Воля по вул. Центральна  обсяг  фінансування  - 5760550 грн., завершено будівництво нової лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в селі Морочне, вул. Молодіжна. Закінчено реконструкцію бувшої контори СВК «Новорічицьке» під лікарську амбулаторію загальної практики сімейної медицини на суму - 6163269грн. ( субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» на суму -  6022169грн.; з районного бюджету Зарічненського району на суму-141100грн.. Реконструкцію фельдшерсько-акушерського пункту під лікарську амбулаторію загальної практики сімейної медицини в селі Серники на суму - 3 662 535грн. (субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» на суму -  3592435грн.; з районного бюджету Зарічненського району на суму-70100грн.). Отримано автомобілі Renault Duster 1.6 універсал-В, 2018р. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток системи  охорони здоров’я у сільській місцевості (згідно розпорядження РОДА №601 від 27.06.2019р.) для Морочненської лікарської  амбулаторії загальної практики сімейної медицини та Кух-Вільської лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Проведено  ремонт кабінетів Зарічненської лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини під лабораторію - 151000,00грн. Поточні ремонти: в Дібрівській ЛА ЗПСМ - 2100,00грн.; Вичівській ЛА ЗПСМ - 3500,00грн.; ФАП селі Іванчиці (ремонт даху) -1400,00грн.


Спільно з територіальними громадами району протягом року проводилася робота щодо покращення матеріально-технічного стану закладів культури району. На розвиток галузі культури та туризму в січні - грудні 2019 року використано 7 197 277, 00 гривень.

У Зарічненському районі збережено мережу закладів культури: 28 сільських публічно-шкільних бібліотек (6 публічно-шкільних бібліотек передано у власність Локницької сільської об’єднаної територіальної громади), центральна районна бібліотека, районна бібліотека для дітей, 42 клубні установи ( 9 клубних установ у власності Локницької ОТГ), дитяча школа мистецтв (1 філіал с.Морочно), районний Будинок культури, районний краєзнавчий музей, музей вишивки с.Мутвиця, музей села с.Морочно, с.Нобель, с.Кухче, с.Дібрівськ.

Мережа бібліотек Зарічненської ЦС ПШБ нині нараховує 24 установи, з них 22 всільській місцевості, центральна районна бібліотека для дорослих та районна бібліотека для дітей.

При районному Будинку культури функціонує 4 колективи, при сільських клубних установах - 8 народних аматорських колективів, що мають звання «народний», 117 клубних формувань-гуртків: хоровий, вокальний, хореографічний, художнього читання та ін.

Протягом 2019 року культурно-мистецькі заходи були спрямовані на збереження духовних, історичних та національних традицій нашого краю.

Проведено: 15.02.2019 р. – в смт. Зарічне «Зиму проводжаємо – весну зустрічаємо» (свято проводів зими народне гуляння), вечір-зустріч «Зустріч воїнів-Афганців», заходи до річниці аварії на ЧАЕС, заходи з відзначення річниці перемоги над нацизмом у Європі, Великодні святкування, 17.06.2019 р. - в с.Острівськ обласний етно-тур-фест «Бурштиновий шлях» спільно з районним фестивалем фольклору «Знародної криниці», заходи до Дня Незалежності, святкування Дня селища, заходи до Дня захисника та інші.

Участь в обласному фестивалі «Барви Надстир’я» (м.Вараш), 30.09.19 р. «Журавлина» (с.Бродниця), обласному фестивалі сільських колективів аматорської творчості «Таланти твої, Рівненщино» та інші.

За звітний період в приміщенні районного краєзнавчого музею для гостей нашого селища працівниками музею було розгорнуто 16 виставок із фондів музею – 3 з них поза музеєм. В звітному періоді до фондів музею надійшло 50 музейних предметів основного фонду. Зарічненський районний краєзнавчий музей має 3 експозиційних зали і налічує 1947 експонатів з них 1245 основного фонду та 702 експонати науково-допоміжного фонду.Центральним експонатом музею є довбаний із дуба човен, знайдений у річці Стир поблизу селища.

В районному краєзнавчому музеї розміщений центр туристичної інформації. Розроблено та функціонує 7 туристичних маршрутів.

Завдяки активним, не байдужим до свого краю людям, сільський туризм на Зарічненщині розвивається. Як результат, на сьогодні в Зарічненському районі надають послуги сільського туризму власники 6 агросадиб в с.Нобель агросадиба «Світлана», «Затишок», с.Млини агросадиба «Куцевичів», агросадиба Куликович Н.І., агросадиба «Батьківська хата», «Українська хата», с.Острівськ, які приймають туристів, що бажають відпочити на селі в різні пори року.

Станом на 20.12.2019 року сільські агросадиби відвідало 341 туристів.

В Зарічненському районі налічується 102 об’єкти культурної спадщини, в тому числі пам’яток археології 71 (3 – національного значення, 68 –місцевого), історичних пам’яток – 26, монументального мистецтва – 1, пам’яток архітектури – 4.

Технічний стан пам’яток архітектури задовільний. Культові споруди знаходяться на утриманні релігійних громад, використовуються за призначенням. Інші нерухомі об’єкти культурної спадщини та пам’ятники знаходяться на утриманні сільських та селищної рад, які проводять поточні та капітальні ремонти даних об’єктів.

Заклади культури, як структурні підрозділи культурно-дозвіллєвих комплексів, забезпечують організацію дозвілля, розвиток народної творчості, інформаційного забезпечення та позашкільного навчання населення.


У звітному періоді одним із нагальних напрямків діяльності районної державної адміністрації було  подальше забезпечення соціальних гарантій населення, зокрема щодо  зростання рівня оплати праці працюючих та ліквідації заборгованості із заробітної плати.

З метою забезпечення конституційних прав громадян на своєчасне отримання заробітної плати та погашення існуючої заборгованості протягом звітного періоду проводилися засідання тимчасової комісії з питань  погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат (12 засідань).

З метою надання консультацій та роз’яснень учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей щодо вирішення соціально-побутових проблем та інших питань створена та діє ,,гаряча” телефонна лінія. 

Визначено відповідальних посадових осіб за прийом та оформлення необхідних документів, вирішення питань, з якими звертаються демобілізовані особи. Визначено місце прийому та забезпечено невідкладний прийом учасників антитерористичної операції. Проводиться роз’яснювальна робота щодо призначення різного виду соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг  учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, надання всебічної допомоги при їх оформленні.

Управлінням соціального захисту населення  протягом 2019 року прийнято     10331 заяву від громадян для призначення різних видів державної соціальної допомоги. Розглянуто всі заяви, призначено та проплачено допомоги на суму 153 млн. 826 тис. 006грн., станом на 01.01.2020 року заборгованість відсутня.

Вживаються заходи з врегулювання ситуації щодо питання фінансування компенсації фізичним особам відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року № 558 „Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги“. За 12 місяців 2019 року управлінням соціального захисту населення компенсацію за надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, призначено для 52 особам на суму 130 тис. 839 грн. Станом на 01.01.2020 р. заборгованість відсутня.

Протягом 2019 року відповідно до звернень управлінням видано 266 електронних направлення для безкоштовного забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації згідно індивідуальної програми реабілітації або висновку ЛКК в яких зазначено потребу у засобах реабілітації.

Постійно проводиться робота щодо внесення до ЄДАРП багатодітних сімей та проставлення пільги  „багатодітна сім’я” та „дитина з багатодітної сім’ї”. Станом на 01.01.2020 року в районі налічується 1268 багатодітних сімей та 4918 дітей з багатодітних родин.

При зверненні в управління демобілізовані особи, учасники антитерористичної операції забезпечуються „Дорожньою картою” щодо надання державних гарантій учасникам бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, їх сім’ям та родинам загиблих учасників антитерористичної операції. Станом на 01 січня 2020 року до управління звернулось 106 учасників АТО, які мають посвідчення „Учасник бойових дій” для оформлення пільг та компенсацій.

Бюджетом 2019 року на відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат по наданню пільг та компенсацій інвалідам та ветеранам війни і праці, громадянам, потерпілим внаслідок аварії на ЧАЕС, а також пільг за професійною ознакою на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого пічного побутового палива та скрапленого газу, інших пільг передбачених чинним законодавством, передбачено 25 млн.169 тис. грн.  Профінансовано в 2019 році  23 млн. 185 тис.683 грн.

Протягом січня-грудня 2019 року в районі профінансовано 12 млн. 939 тис. 559 грн. субсидій на житлово-комунальні послуги та для придбання твердого палива та скрапленого газу. 

В 2019 році профінансовано щомісячної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України 19 сім’ям в сумі 331 тис. 574 грн.

Відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації № 76 від 10.04.2012 року при управлінні створено „мобільний соціальний офіс” для здійснення виїзного обслуговування населення. Затверджено спільний графік виїздів ,,мобільного соціального офісу” до жителів сільської місцевості на 2019 рік.

 Протягом 2018 року ,,Мобільним соціальним офісом” здійснено 34 виїзди в сільські та селищну ради району згідно затвердженого графіку, якими охоплено  88 населених пунктів. Фахівцями відповідних установ забезпечено прийом та надано інформаційно-консультативних послуг 274 особам, прийнято заяв і відповідних документів для призначення різних видів допомог від 134 громадян.


Вжиті заходи щодо реалізації Програми зайнятості населення та інших соціальних програм призвели до зрушень у цій сфері. Зменшились обсяги прихованого безробіття. Для тимчасової зайнятості організовуються громадські роботи, що частково вирішує проблему довготривалого і сімейного безробіття, одержання безробітними хоч якогось заробітку. У січні – грудні поточного року до вказаних видів робіт залучено 210 безробітних громадян.

Одним із пріоритетних завдань служби зайнятості є забезпечення зайнятості осіб, які не здатні на рівних конкурувати на ринку праці. У січні – грудні  2019 року послугами служби зайнятості скористалися 899 громадян, з них 571 мали офіційний статус безробітного, працевлаштовані за сприянням служби зайнятості 142 осіби з числа соціально незахищених громадян, 117 з яких мали статус безробітного. Залучені до професійного навчання 55 осіб даної категорії, брали участь у громадських та інших  роботах тимчасового характеру 83 особи.

Протягом поточного року роботодавцями подано до центру зайнятості 833 вакансії. Укомплектовані у звітному періоді 735 вакансій. Рівень укомплектування складає 88,2%. Кількість вакансій станом на 1 січня 2020 року становила 37 одиниць.

З метою підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення регулювання трудової міграції постійно оновлюється банк вакансій, здійснюється інформування населення через електронні та друковані засоби  масової інформації про наявність вільних робочих місць і вакантних посад, можливості та умови працевлаштування в інших регіонах України. Також дана інформація доводиться до незайнятого населення під час проведення групових та масових заходів (семінарів, Днів відкритих дверей, ярмарок вакансій, тощо).

З метою сприяння зайнятості населення та підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці шляхом набуття та розвитку умінь, компетенції та кваліфікацій за професіями (спеціальностями), що користуються попитом на ринку праці, постійно визначаються пріоритетні сфери економічної діяльності для першочергового забезпечення їх потреби у кваліфікованих робітничих кадрах та спеціалістах. Проводиться роз’яснювальна робота серед незайнятої сільської молоді про стан та перспективи розвитку ринку праці, дефіцитні та надлишкові професії на ньому, щодо престижу робітничих професій з метою організації професійного навчання та подальшого працевлаштування.


З метою забезпечення активного спротиву злочинності, була затверджена районна Комплексна програма профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю на 2016 - 2020 роки від 17 червня 2016 року №115.

Налагодження співпраці правоохоронних органів з населенням є основною роботою щодо взаємодії з громадськістю, зокрема залучення громадян до профілактики правопорушень, боротьби із злочинністю. Виконкомами сільських та селищної рад систематично аналізується стан правопорядку в кожному населеному пункті, і відповідно, до рекомендацій Зарічненського відділення Вараського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, розроблено місцеві програми профілактики злочинності, де передбачено конкретні заходи щодо запобігання вчиненню злочинів.


З метою покращення взаємодії правоохоронних органів району щодо питань профілактики і усунення протиправних проявів на ділянці українсько-білоруського кордону проводяться спільні наради керівництва райдержадміністрації з прикордонниками та правоохоронними органами району.

Одним з пріоритетних завдань, над яким працювала райдержадміністрація, було зміцнення обороноздатності нашої держави.  Багато уваги приділялось сприянню комплектування Збройних Сил України особовим складом на контрактній основі.

Протягом року організовано та проведено інструкторсько-методичні заняття щодо суворого дотримання вимог та виконання статті 38 Закону України „Про військовий обов’язок і військову службу”, також проводились заняття з питань військового обліку та бронювання,  на які залучались посадові особи, які відповідають за ведення військового обліку та бронювання на підприємствах, організаціях, установах та органах місцевого самоврядування.


Взаємодія райдержадміністрації з громадськістю, відкритість для політичних партій, громадських організацій, засобів масової інформації забезпечує конструктивний діалог влади з об’єднаннями громадян і визначає стабільність суспільно-політичної ситуації в районі.

Ситуація в трудових колективах району має стабільний, робочий характер. Страйків на підприємствах, викликаних соціально-економічними чинниками, не зафіксовано.

З метою найбільш повного, якісного інформування населення про свою діяльність, районною державною адміністрацією здійснювалось висвітлення основних подій та заходів, які проводяться в районі, на сторінках офіційного веб-сайту райдержадміністрації (http://zarrda.gov.ua) та сторінці в соціальній мережі Facebook (https://www.facebook.com/zarrda/).


Зарічненська районна державна адміністрація, як орган виконавчої влади, з урахуванням кадрового потенціалу, спроможна виконувати повноваження, передбачені діючим законодавством і є важливою складовою демократичної, правової державності в Україні. Її належне функціонування забезпечує децентралізацію влади, розширення можливостей участі громадян в управлінні державою, реалізацію права населення відповідної території самостійно вирішувати, в межах Конституції та законів України, питання місцевого значення.


            Звітний рік був непростим, та, водночас, і продуктивно напруженим. У результаті забезпечено своєчасно усі соціальні виплати, хоча й незначне та збільшення заробітних плат і пенсій, забезпечено фінансування першочергових статей видатків. При цьому досягнуто позитивну динаміку практично по кожному напрямку нашої роботи, реалізовані районні програми, ми взяли участь у державних та обласних проектах. Підтримка державної та обласної влади, розуміння ситуації та злагоджена співпраця з районною радою, плідна робота з місцевими радами району стали запорукою успіхів минулого року та дають впевненість, що усі плани 2020 року ми також успішно разом реалізуємо.В.о голови адміністрації                                                                          Сергій  ШИРІНГА

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux