Положення про сектор мобілізаційної роботи

1. Сектор мобілізаційної роботи апарату Рівненської обласної державної адміністрації (далі - сектор) утворюється відповідно до вимог Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2005 № 328 “Про структуру місцевих державних адміністрацій” для здійснення безпосереднього управління мобілізаційною підготовкою, проведення мобілізації та розв’язання інших проблем оборонного характеру.

Сектор є самостійним структурним підрозділом у складі апарату Рівненської обласної державної адміністрації (далі - облдержадміністрація) та підпорядковується безпосередньо голові облдержадміністрації.

2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, прийнятими в межах їх компетенції, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями сектору є:

забезпечення виконання законодавства з питань мобілізаційної роботи;

організація планування і здійснення заходів, спрямованих на своєчасне проведення мобілізації;

організація, контроль, координація, методологічне, методичне забезпечення розробки і здійснення заходів щодо мобілізаційної підготовки, переведення місцевих органів державної виконавчої влади і об’єктів господарства області на режим роботи в умовах особливого періоду, а також сталого їх функціонування в цих умовах.

4. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

бере участь у державному регулюванні мобілізаційної підготовки та мобілізації;

бере участь в укладенні договорів (контрактів) про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) з підприємствами, установами та організаціями;

бере участь у формуванні проекту основних показників мобілізаційних планів;

бере участь у роботі щодо перерозподілу трудових ресурсів в особливий період;

бере участь у визначенні потреби у постачанні матеріально-технічних ресурсів за рахунок міждержавної кооперації;

взаємодіє із штабами цивільної оборони та надзвичайних ситуацій у питаннях узгодження планів цивільної оборони з мобілізаційними планами;

вживає заходів до виконання підприємствами, установами та організаціями мобілізаційних завдань (замовлень) відповідно до укладених договорів (контрактів);

визначає за підсумками перевірки рівень мобілізаційної готовності районів, міст обласного значення, підприємств, установ, організацій;

готує і доводить структурним підрозділам облдержадміністрації вказівки щодо виконання актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

готує щорічну доповідь про стан мобілізаційної готовності та про хід виконання довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки;

забезпечує подання державним органам інформації, необхідної для планування та здійснення мобілізаційних заходів;

забезпечує додержання режиму секретності під час здійснення заходів з мобілізаційної підготовки;

здійснює контроль за створенням, зберіганням та обслуговуванням мобілізаційного резерву матеріально-технічних і сировинних ресурсів на підприємствах, в установах та організаціях;

здійснює заходи щодо підвищення кваліфікації працівників сектору, у тому числі шляхом проведення навчань;

координує розроблення проектів мобілізаційних планів, довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки і вживає заходів до забезпечення їх виконання;

контролює здійснення заходів з мобілізаційної підготовки підприємствами, установами та організаціями з метою сталого функціонування відповідної сфери управління, галузі національної економіки чи території адміністративно-територіальної одиниці в умовах особливого періоду;

контролює розроблення і здійснення заходів щодо нормованого забезпечення населення області в особливий період;

контролює створення і стан готовності спеціальних формувань, які передбачається передати до складу Збройних Сил України та інших військових формувань, створених згідно із законодавством, в особливий період;

організовує виконання облдержадміністрацією законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

організовує наукове, інформаційне, методологічне і методичне забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації;

організовує планування, розроблення і проведення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, у тому числі з переведення відповідної сфери управління, галузі національної економіки чи території адміністративно-територіальної одиниці на роботу в умовах особливого періоду та здійснює контроль за їх виконанням;

організовує підготовку запасних пунктів управління до роботи в умовах особливого періоду;

організовує роботу з визначення потреб (обсягу) у фінансуванні заходів з мобілізаційної підготовки;

організовує роботу, пов'язану з визначенням можливості задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, національної економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

організовує роботу з бронювання військовозобов'язаних та контроль за веденням їх обліку, забезпечує подання відповідної звітності, подає пропозиції щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час;

подає пропозиції щодо встановлення мобілізаційних завдань (замовлень) підприємствам, установам та організаціям, а також організовує їх доведення до виконавців;

подає пропозиції щодо передачі мобілізаційних завдань (замовлень) іншим підприємствам, установам та організаціям у разі ліквідації (реорганізації) підприємств, установ та організацій;

подає пропозиції щодо створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації та реалізації мобілізаційних потужностей на підприємствах, в установах та організаціях;

подає пропозиції щодо створення, формування і ведення страхового фонду документації на продукцію мобілізаційного та оборонного призначення та програми створення такої документації;

подає пропозиції щодо формування довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки;

подає пропозиції керівникові облдержадміністрації щодо участі в організації управління державою в особливий період;

розробляє та подає керівникові облдержадміністрації проекти нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

розробляє заходи щодо раціонального використання в особливий період матеріально-технічних, сировинних, фінансових ресурсів та виробничого потенціалу.

Покладання на сектор функцій, не пов’язаних із розв’язанням поточних проблем мобілізаційної підготовки, не допускається.

5. Сектор має право:

готувати і доводити іншим структурним підрозділам облдержадміністрації обов’язкові для виконання вказівки щодо впровадження в життя рішень з питань планування, методологічного та методичного забезпечення мобілізаційної підготовки області;

залучати в установленому порядку науковців, експертів та консультантів для опрацювання окремих питань з мобілізаційної підготовки та мобілізації, а також спеціалістів інших структурних підрозділів для розгляду питань, що належать до його компетенції;

контролювати здійснення заходів щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, стан мобілізаційної готовності;

одержувати від інших структурних підрозділів облдержадміністрації в установленому порядку інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

перевіряти і визначати ефективність здійснення іншими структурними підрозділами державного органу заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації;

подавати керівникові облдержадміністрації пропозиції щодо заохочення працівників, які брали участь у розробленні та підготовці заходів з мобілізаційної підготовки, а також про накладення стягнень на осіб, які допустили порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

6. Сектор, у процесі виконання покладених на нього завдань, взаємодіє з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, представницькими органами, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

Сектор забезпечується фінансовими ресурсами і матеріально-технічними засобами відповідними службами апарату обласної державної адміністрації.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання сектору затверджує голова облдержадміністрації з урахуванням вимог законодавства з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації, основних завдань і функцій цього сектору, а також обсягів мобілізаційних завдань.

Робота сектору здійснюється з додержанням режиму секретності відповідно до законодавства з цих питань.

7. Сектор очолює завідувач, який має вищу освіту, стаж роботи, пов'язаний з мобілізаційною підготовкою, не менш як три роки, та відповідний допуск до державної таємниці. Завідувач сектору організовує роботу та несе персональну відповідальність за виконання покладених на підрозділ завдань. Завідувач сектору призначається на посаду та звільняється з посади головою облдержадміністрації.

Права, обов'язки та конкретні освітньо-кваліфікаційні вимоги до завідувача і працівників сектору визначаються посадовими інструкціями, затвердженими в установленому порядку.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux