Кількість запитів на інформацію, що надійшли у 2020 році
У січні 2020 року отримано 40 запитів:

поштою – 5

телефоном – 0

факсом – 0

ел. поштою - 28

особисто - 7


від засобів масової інформації, журналістів - 2

від громадян – 26

від юридичних осіб – 6

від об'єднань громадян – 6Із них:


Інформація про фізичну особу

5

Інформація довідково-енциклопедичного характеру

1

Інформація про стан довкілля (екологічна інформація)

2

Інформація про товар (роботу, послугу)

1

Науково-технічна інформація

0

Податкова інформація

0

Правова інформація

0

Статистична інформація

0

Соціологічна інформація

0

Інші види інформації

31


На всі запити відповіді надано у встановлені законодавством терміни. За результатами розгляду 7 запитів надіслано належним розпорядникам, для 1 запиту продовжено термін розгляду. відмовлено у наданні інформації на 1 запит