Проєкт розпорядження


УКРАЇНА

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

голови обласної державної адміністрації

 

_______________  2019   року                                                      № __

 

Про обласну програму  лікування

безпліддя жінок методами репродуктивних

технологій  в Рівненській області  

на 2020-2025 роки


        На підставі статей 6, 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, статті 29 Закону України „Основи законодавства України Про охорону здоров’я„:

1. Cхвалити обласну програму лікування безпліддя жінок методами репродуктивних технологій в Рівненській області    на 2020-2025 роки (далі – Програма), що додається.

1. Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації подати Програму на затвердження обласній раді в установленному  порядку.

2. Департаменту фінансів облдержадміністрації при формуванні та внесенні змін до обласного бюджету на відповідні роки передбачати кошти на реалізацію Програми в межах наявних фінансових ресурсів.

 Районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам рад

міст обласного значення:

1) розробити відповідні програми та забезпечити їх затвердження в установленному порядку;

2) під час формування відповідних бюджетів передбачати кошти на реалізацію зазначених программ.

5. Виконавцям про хід реалізації Програми інформувати управління охорони здоров’я облдержадміністрації щороку до 20 січня.

6. Управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації узагальнену інформацію про хід виконання Програми подавати облдержадміністрації щороку до 01 лютого.

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Світлану Богатирчук-Кривко.


Голова   адміністрації                                  Віталій  КОВАЛЬ


Додаток до розпорядження  голови облдержадміністрації

_____________№_____

Обласна програма лікування безпліддя жінок методами репродуктивних
технологій в Рівненській області на 2020-2025 роки 

 1. Загальні положення. 

В Україні спостерігається вкрай несприятлива демографічна ситуація, яка характеризується депопуляцією.

Серед чинників, що негативно впливають на стан репродуктивного здоров’я населення, вагоме значення мають поширення шкідливих звичок, ранні статеві стосунки, що можуть спричинити ранню вагітність та передчасні пологи, значна поширеність абортів, запальні захворювання та злоякісні новоутворення статевої системи, наявність екстрагенітальної патології, інфекції, що передаються статевим шляхом.

Тому надзвичай важливого значення набуває популяризація ефективних заходів щодо зацікавленості у збереженні та поліпшенні соматичного здоров’я, збереження репродуктивної функції підростаючого покоління, забезпечення умов безпечного материнства і відповідального батьківства як основних складових системи планування сім’ї.

Низький рівень репродуктивного здоров’я жінок ще до настання вагітності знаходить своє відображення і під час вагітності та пологів. Нині у кожної третьої вагітної є прояви анемії, у кожної шостої – хвороби сечостатевої системи, у кожної п’ятнадцятої – хвороби системи кровообігу.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ: сумарний коефіцієнт плідності - 1,8  очікувана  тривалість життя зменшилась: чоловіків - на 3,5 року, у жінок - 1,5 року

рівень материнської смертності становить 5,65 в Рівненській області на 100 тис. народжених живими

в Україні рівень малюкової смертності становить 8.9 на 1000 народжених живими, в Рівненській області – 8.86

в Україні кількість безплідних подружніх пар – майже 1,5 млн.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 №1849 «Про затвердження програми  «Репродуктивне здоров’я нації на період до 2015 року», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 04.07.2007    № 372/34 «Про затвердження плану реалізації заходів щодо забезпечення виконання Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації на період до 2015 року» в області схвалено розпорядження голови облдержадміністрації від 14.12.2007 №587 «Про обласну програму «Репродуктивне здоров’я населення області до 2015 року» та затверджено рішенням сесії обласної ради від 14.12.2007 № 543 «Репродуктивне здоров’я населення області до 2015 року».

Однією із складових вирішення демографічної проблеми - це вирішення питань безпліддя.

Чисельність населення в Рівненській області – 1 млн. 160 тис. 600

 в т.ч. жінки – 614,0 (52,9%): 

місто - 293 тис. 767

село – 312 тис. 912

з них, фертильного віку (15-49 років):  294 тис. 152   (48,5%)    

 місто –156 тис. 437 

 село  -  137 тис. 715

       в т.ч. дівчатка 0-14 років – 224  тис. 537 

      дівчата-підлітки 15-17 років – 52 тис. 169

В Рівненській області проживає 294 тис. 152 (48,5%)  жінок репродуктивного віку. Згідно оцінок МОЗ України та Української Асоціації репродуктологів безпліддям страждають не менше 10% жінок репродуктивного віку. Тобто, в Рівненській області близько 30 тисяч жінок фертильного віку мають мають порушення показників репродуктивного здоровя. 

В той же час згідно офіційної статистики в Рівненській області зареєстровано більше 700 жінок з безпліддям, на диспансерному обліку перебуває 518 жінок з безпліддям. Таким чином, існує реальна проблема діагностики безпліддя у жінок. Однією з причин цього є низький рівень звернень жінок з даною проблемою за медичною допомогою до лікарів-гінекологів. Інша причина - це помилкове виставлення жінкам іншого діагнозу, як-то хронічні запальні захворювання статевих органів, гормональні порушення, та інше, що призводить до запізнілої діагностики і втрати часу на ефективне лікування безпліддя.

За розрахунковими даними не менше 20% зареєстрованих безплідних пар в Рівненській області потребують лікування методами допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ).

ДРТ є методом вибору у випадках, коли можливості лікування безплідності за допомогою інших методів вичерпані. Бюджетною програмою МОЗ України передбачено забезпечення проведення першого курсу лікування безплідності 15- 20 жінок  Рівненської області згідно розпорядження МОЗ. Таким чином, бюджетна програма МОЗ забезпечує лише незначну потребу лікування жінок з безпліддям в нашій області.

2. Мета і завдання програми 

Метою Програми є покращення доступності надання лікування жінкам з безпліддям методом допоміжних репродуктивних технологій. Це дозволить покращити народжуваність та матиме сприятливий вплив на демографічні показники в Рівненській області.

Головні завдання програми: 

1. Покращення звернення пацієнток з безпліддям за медичною допомогою шляхом проведення освітницьких заходів серед жінок.

2. Підвищення рівня діагностики безпліддя шляхом проведення навчальних заходів для лікарів акушер-гінекологів з метою підвищення їх настороженості до своєчасного виставлення діагнозу "безпліддя" жінкам та його ефективного лікування.

3. Створення реєстру жінок з безпліддям в Рівненській області.

4. Відбір жінок з безпліддям що потребують лікування методом допоміжних репродуктивних технологій.

5. Підготовка жінок до лікування допоміжними репродуктивними  технологіями, в тому числі і психологічна робота з подружжям.

3. Виконавці програми: 

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, комунальне підприємство «Рівненський обласний клінічно-діагностичний центр імені Віктора Поліщука» Рівненської обласної ради, комунальне підприємство  ”Обласний перинатальний центр” Рівненсько обласної ради, комунальне підприємство «Рівненська обласна клінічна лікарня» Рівненськообласної ради,  комунальне підприємство «Обласний шкірно-венерологічний  диспансер» Рівненськоїобласної ради, управління охорони здоров’я виконавчого Рівненської міської ради.   

4. Обгрунтування проведення закупівлі забезпечення програми. 

Метою закупівлі є: забезпечення препаратами та розхідними матеріалами лікування допоміжними репродуктивними технологіями 20% зареєстрованих жінок з безпліддям в Рівненській області .

Абсолютні показання: проведення лікування безплідності жінок методами репродуктивних технологій за визначенням вітчизняних фахівців - це безплідність трубного походження нормогонадотропна: відсутність або повна непрохідність обох маткових труб, чоловічий фактор, невиясненого генезу.

Для найбільш ефективного та фармако-економічно обгрунтованого підходу щодо проведення ДРТ рекомендується використання коротких протоколів з антагоністами, зокрема ганіреліксом, який є найбільш вивчений в Україні і входить до національної програми.

Пропонується наступна схема медикаментозної терапії при застосуванні лікування методами ДРТ на 1 спробу:

Ганірелікс + рекомбінантний β-фолітропін + хоріонічний гонадотропін + пропофол.

Ефективне здійснення лікування безплідності жінок методами ДРТ потребує чіткого дотримання схем лікування та особливих вимог до лікарських засобів.

Медикамент, який використовується для контрольованої стимуляції яєчників в програмах ДРТ, з метою досягнення максимальної ефективності та безпеки має бути найбільш очищеним, містити не менше, ніж 99% чистого фолікулостимулюючого гормону (ФСГ), не містити ніяких контамінуючих сечових протеїнів та максимально відповідати природному людському ФСГ. Даним вимогам відповідає рекомбінантний із-фолітропін, який крім цього є також фармако-економічно вигідним, тому що для досягнення ефекту необхідна найменша його доза, порівняно з іншими препаратами.

5. Предмет закупівлі матеріально-технічне та фінансове забезпечення програми 

Згідно національної бюджетної програми для однієї спроби допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) необхідно в середньому 11 тис грн.

Орієнтовна ціна номенклатури предмету закупівлі на 2014 рік складає ціну закупівлі 2013 року та за інформацією Департаменту регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції в системі охорони здоров’я.

Лікарські засоби, що закуповуються, входять до Переліку лікарських засобів, які можуть закуповувати заклади і установи, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевого бюджетів затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996р. №1071.

Лікарські засоби, що закуповуються входять до протоколів надання медичної допомоги, затверджених наказом МОЗ України від 23.12.2008 р. №771 "Про затвердження Інструкції про порядок застосування допоміжних репродуктивних технологій" (3ареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 березня 2009 р, за № 263116279). Розрахунок потреби здійснений відповідно до наказу МОЗ України від 15.12.2003 №582 "Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги".


Начальник управління охорони здоров’я обласної

державної адміністрації                                                       Юрій ОСІПЧУК

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux