Проєкт розпорядження

 

         Про „Обласну програму  протидії туберкульозу  на 2020 -2022 роки”


Відповідно до статті  Закону України „Про протидію захворюванню на туберкульоз”, статей 13, 14 Основ законодавства України про охорону здоров’я, пункту першого статті 19, пункту шостого статті 22 Закону України
„Про місцеві державні адміністрації” та  з метою підвищення якості надання медичної допомоги хворим на туберкульоз:

         1. Схвалити „Обласну програму  протидії туберкульозу на 2020 -2022 роки”  (далі - Програма), згідно додатку, що додаються.

2. Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації подати Програму на затвердження обласній раді в установленому порядку.

3. Рекомендувати районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам рад міст обласного значення, об’єднаним територіальним громадам прийняти  районні і міські програми.


Голова адміністрації                                                                 Віталій КОВАЛЬСХВАЛЕНО

Розпорядженням голови облдержадміністрації

 ______ 2020 року № _______

Затверджено

Рішення Рівненської обласної ради 

 

______________2020 № ____


„Обласна програма  протидії туберкульозу  на 2020 -2022 роки”


1. Мета Програми  

         Метою Програми є стабілізація рівня захворюваності, зменшення рівня смертності та підвищення ефективності лікування хворих на чутливий туберкульоз, хіміорезистентний туберкульоз, ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД), забезпечення загального та рівного доступу населення до якісних послуг з профілактики, діагностики і лікування туберкульозу.

         Зростання захворюваності на туберкульоз, що спостерігалося в країні загалом та Рівненській області, зокрема,  з 1998 року, зупинено у 2004 році і починаючи з 2007 року його показники знижено. За даними ВООЗ, в Україні поширеність і захворюваність на туберкульоз з 2007 року мають тенденцію до зниження щороку в середньому на 4,4 і 3,3 відсотка відповідно.

Серед осіб, які захворіли на туберкульоз, до 98,7 відсотка припадає на доросле населення старше 18 років. Приблизно 76 відсотків захворілих - особи працездатного віку (18 - 54 роки). Більше 50 відсотків припадає на вікову групу 25 - 44 роки.

         В Україні щороку своєчасно не виявляють приблизно 22,5 відсотка випадків захворювання на туберкульоз, що призводить до подальшого його поширення серед населення. Поточний показник поширеності туберкульозу становить 82,1 уперше зареєстрованих випадків захворювань на 100 тис. населення, що майже утричі перевищує показник цільових завдань, визначених глобальним планом дій "Зупинити туберкульоз".

У 2014 році Україна вперше увійшла до п'ятірки країн світу з найвищим показником мультирезистентного туберкульозу. Протягом останніх років спостерігається зростання кількості випадків захворювань на мультирезистентний туберкульоз з 3482 у 2009 року до 7778 у 2016 році.

         Також зростає кількість випадків майже невиліковного туберкульозу з розширеною резистентністю до протитуберкульозних препаратів, їх частка становить 14,7 відсотка загальної кількості хворих на мультирезистентний туберкульоз.

         На думку попереднього керівництва МОЗ України одними з основних причин високого показника туберкульозу/ мультирезистентного туберкульозу в Україні є низька ефективність лікування нових випадків і рецидивів, що становить 74,2 відсотка та є другим найнижчим результатом лікування в Європейському регіоні, неефективне використання коштів для фінансування заходів з протидії туберкульозу. Проте, слід зазначити що в Рівненській області ефективність лікування чутливого ТБ на стаціонарному етапі лікування дорівнює 98% (це значно перевищує загальноукраїнський показник),  що підтверджується конверсією харкотиння та позитивною клініко-рентгенологічною динамікою, а втрата ефективності відбувається на амбулаторному етапі лікування. Ефективність же лікування ХРТБ коливається в межах загальнонаціональних показників. Також важливим є те що в Рівненській області з 2012 року був зареєстрований лише один випадок внутрішньолікарняного набуття резистентності, що свідчить про високу ефективність дотримання вимог інфекційного контролю в протитуберкульозних закладах.

         Результат успішного лікування мультирезистентного туберкульозу також є одним з найнижчих в Європейському регіоні та становить 46 відсотків.

         За результатами виконання попередньої Загальнодержавної цільової  програми протидії захворюванню на туберкульоз  рівень захворюваності на туберкульоз серед населення знизився на 9 відсотків. Також слід зазначити, що зниження рівня захворюваності в Рівненській області пов’язане з трудовою міграцією населення та недостатній рівень пасивного та активного виявлення ТБ.

         Слід зауважити, що на думку експертної спільноти подальше поширення ТБ та зниження ефективності лікування в Рівненській області  пов’язане з недосконалими протоколами лікування не адаптованими для потреб пацієнтів згідно з особливостями регіону, недостатній контроль на амбулаторному етапі лікування (можливо пов’язаний з особливостями медико-соціального супроводу), недосконалими методами статистичного аналізу.

2. Шляхи і способи розв'язання проблеми

 

         На сьогодні існує кілька варіантів розв'язання проблеми.

         Перший варіант передбачає продовження застосування комплексного підходу до протидії туберкульозу з розвитком системи фтизіатричної допомоги, який був основою Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012 - 2016 роки, затвердженої Законом України від 16 жовтня 2012 року N 5451-VI, що дасть змогу без формування нових елементів системи розв'язати проблему.

         Другий варіант передбачає швидке реформування підходів до надання протитуберкульозної допомоги населенню в Україні шляхом розвитку системи амбулаторної допомоги хворим на туберкульоз з дотриманням сучасних принципів інфекційного контролю, забезпечення соціального супроводу пацієнтів, впровадження та розширення застосування інноваційних методів діагностики та лікування туберкульозу з урахуванням передового світового та наявного в країні досвіду, принципів доказової медицини за умови зміни моделей фінансування та координації зусиль медичної спільноти і громади з формуванням відповідального ставлення держави та суспільства.

         На думку експертної спільноти на належне виконання другого варіанту знадобиться більше коштів, ніж на комбінацію обох варіантів, та комплексний підхід до розв'язання проблеми ТБ в області.

         Розв'язати проблему можливо шляхом виконання таких завдань та заходів:

комплексне лікування і профілактика туберкульозу з дотриманням вимог інфекційного контролю; здійснення систематичного скринінгу, зокрема активне виявлення випадків туберкульозу, мультирезистентного туберкульозу та виявлення осіб, які перебувають в контакті з хворими на туберкульоз, в тому числі серед груп високого ризику захворювання на туберкульоз, із залученням неурядового сектору; проведення ранньої діагностики усіх форм туберкульозу та забезпечення належного доступу до тестування на чутливість до ліків, зокрема шляхом використання швидких тестів; забезпечення доступу до якісного лікування та всього комплексу послуг для всіх хворих на туберкульоз, включаючи його хіміорезистентні форми, у повному обсязі, а також надання підтримки пацієнтам з метою формування прихильності до лікування; здійснення спільних заходів боротьби з ко-інфекцією (туберкульоз/ ВІЛ-інфекція/СНІД) та ведення обліку випадків поєднаних патологій; лікування латентної туберкульозної інфекції та профілактичне лікування осіб із груп високого ризику, а також проведення вакцинації проти туберкульозу; всебічне охоплення високоякісними безкоштовними послугами щодо профілактики, діагностики, лікування та соціального супроводу для загального населення та пацієнтів, хворих на туберкульоз, з дотриманням принципів соціальної справедливості; удосконалення системи охорони здоров'я в галузі протидії захворюванню на туберкульоз, у тому числі хіміорезистентний; постійний епідеміологічний нагляд та управління даними; безперервне постачання якісних ліків та їх раціональне використання; інфекційний контроль за туберкульозом; залучення інститутів громадянського суспільства у сфері протидії туберкульозу; соціальний захист хворих на туберкульоз; а також сприяння інноваціям. 

 

3. Завдання і заходи Програми 

Перелік завдань і заходів Програми наведено у додатку 1до Програми.


4. Очікувані результати Програми

         Виконання Програми дасть змогу досягти поставлених цілей, сприяючи тим самим досягненню мети глобальної стратегії ВООЗ "Покласти край туберкульозу" - зупинити епідемію туберкульозу.

         Виконання Програми також дасть змогу забезпечити:

стовідсотковий доступ до безперервної діагностики туберкульозу шляхом закупівлі витратних матеріалів, в тому числі для молекулярно-генетичних методів; тестування на медикаментозну чутливість до протитуберкульозних препаратів 100 відсотків хворих на легеневий туберкульоз; стовідсотковий доступ до лікування всіх хворих на туберкульоз шляхом впровадження підходу, орієнтованого на пацієнта та соціально дезадаптовані верстви населення, впровадження короткострокових режимів лікування ХРТБ та нових препаратів відповідно до рекомендацій ВООЗ; стовідсотковий доступ до консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію/СНІД; стовідсотковий доступ хворих на ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД) до раннього та контрольованого лікування антиретровірусними препаратами та профілактичного лікування ко-тримоксазолом; зменшити рівень професійної захворюванності.

5. Обсяги та джерела фінансування Програми

         Фінансування Програми планується здійснювати в межах видатків, що передбачені у державному бюджеті головним розпорядникам бюджетних коштів, відповідальним за її виконання.Обсяг фінансування за рахунок коштів державного бюджету визначається щороку виходячи з конкретних завдань та заходів фінансового забезпечення у відповідному бюджетному періоді.

         Також планується фінансування з залученням державних дотацій, видатків НСЗУ (за умови переходу на нову модель фінансування в 2020 році), залучення коштів донорськіх організацій, та залучення коштів отриманих з надання платних послуг.

Дана програма побудована згідно засад і структури  «Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012 - 2016 роки», затвердженої Законом України від 16 жовтня 2012 року N 5451-VI. Можлива корекція даної програми у разі затвердження «Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2020 - 2022 роки».Додаток 1 до Програми

Завдання і заходи Рівненської обласної цільової програми протидії туберкульозу на 2020-2022

п/п

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Джерела фінансування

Прогнозований обсяг фінансування

усього

2020

2021

2022

усього

2020

2021

2022

Комплексні, інтегровані та орієнтовані на пацієнта скринінг, діагностика, лікування та профілактика туберкульозу

1

Здійснення систематичного скринінгу, зокрема активне виявлення випадків туберкульозу, мультирезистентного туберкульозу та виявлення осіб, які перебувають в контакті з хворими на туберкульоз, в тому числі серед груп високого ризику захворювання на туберкульоз, із залученням неурядового сектору

1.1 наявність затвердженого переліку груп підвищеного ризику щодо захворювання на туберкульоз на підставі міжнародних рекомендацій, адаптованих до національних та регіональних особливостей

1

1диференційоване формування груп підвищеного ризику щодо захворювання на туберкульоз для активного виявлення туберкульозу залежно від регіональних особливостей (соціальних, епідеміологічних та захворюваності на туберкульоз та ВІЛ- інфекцію/СНІД) та забезпечення їх повного охоплення діагностикою туберкульозу із залученням організацій громадянського суспільства

управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, виконкоми, головне управління Національної поліції у Рівненській області, неурядові організації.

Міський, районний  бюджет, кошти ОТГ

1.2 охоплення систематичним скринінгом на активний туберкульоз дорослого населення серед груп підвищеного ризику щодо захворювання на туберкульоз, відсотків

90

85

90

90

1.3 охоплення систематичним скринінгом, в тому числі туберкулінодіагностикою, на активний туберкульоз дитячого населення серед груп підвищеного ризику на туберкульоз, відсотків

100

100

100

100

21900

7300

7300

7300

1.4 охоплення скринінгом на туберкульоз осіб, які перебувають в установах Державної кримінально-виконавчої служби України, відсотків

100

100

100

100

1.5 охоплення скринінгом на туберкульоз осіб, які перебували в контакті з бактеріологічно підтвердженими хворими на туберкульоз, відсотків

100

100

100

100

300

100

100

100

1.6 охоплення скринінгом на туберкульоз ВІЛ-інфікованих осіб від зареєстрованих у поточному році, відсотків

100

100

100

100

300

100

100

100

1.7охополення скринінгом пацієнтів з підозрою на захворювання туберкульозом при зверненні до сімейного лікаря, відсотків

100

100

100

100

впровадження скринінгових  анкет в МіС  у закладах охорони здоров’я області  з  метою раннього виявлення  захворювання на туберкульоз

2

Проведення ранньої діагностики усіх форм туберкульозу та забезпечення належного доступу до тестування на чутливість до ліків, зокрема шляхом використання швидких тестів

2.1 рівень виявлення випадків туберкульозу, відсотків

93

86

90

93

покращення виявлення туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного

управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, виконкоми, КП "Рівненський Обласний Фтизіопульмонологічний Медичний Центр" РОР

Державний бюджет

2.2 рівень виявлення випадків мультирезистентного туберкульозу, відсотків

85

77

83

85

2.3 охоплення успішним зовнішнім контролем якості лабораторних досліджень лабораторій 2 рівня цивільного сектору, відсотків

100

100

100

100


300

100

100

100

2.4 охоплення успішним зовнішнім контролем якості лабораторних досліджень лабораторій 1 рівня цивільного сектору , відсотків

100

100

100

100


30

10

10

10

2.5 відсоток забезпечення витратними матеріалами для бактеріологічних та молекулярно-генетичних методів діагностики туберкульозу протягом року на всіх рівнях незалежно від підпорядкування

100

100

100

100

забезпечення стовідсоткового доступу до безперервної діагностики туберкульозу шляхом закупівлі витратних матеріалів

2.6 рівень бактеріологічно підтверджених випадків туберкульозу серед нових випадків та рецидивів, відсотків

80

75

77

80

2.7 рівень охоплення нових випадків та рецидивів на легеневий туберкульоз, що були діагностовані за допомогою молекулярно-генетичних методів, відсотків

90

90

90

90

забезпечення доступу до швидкої діагностики туберкульозу з використанням молекулярно-генетичних методів діагностики хворих на туберкульоз, в тому числі важкодоступних та вразливих груп населення до туберкульоз

2.8 рівень охоплення тестуванням на медикаментозну чутливість до протитуберкульозних препаратів І ряду хворих (бактеріологічно підтверджені нові та повторні випадки ) на туберкульоз, відсотків

100

100

100

100

забезпечення стовідсоткового доступу до тестування на медикаментозну чутливість до протитуберкульозних препаратів хворих на туберкульоз

2.9 рівень охоплення тестуванням на медикаментозну чутливість до протитуберкульозних препаратів ІІ ряду хворих на туберкульоз відповідно до показань, відсотків

100

100

100

100

2.10 охоплення технічним обслуговуванням обладнання лабораторій з мікробіологічної діагностики туберкульозу (І—ІІІ рівня) цивільного сектору , відсотків

100

100

100

100

забезпечення технічного обслуговування обладнання лабораторій з мікробіологічної діагностики туберкульозу

Обласний бюджет

900

300

300

300

2.11 кількість районів/міст у яких налагоджена система транспортування мокротиння для дослідження на ТБ

16

16

16

16

організація транспортування мокротиння в лабораторії2 рівня для дослідження

Міський, районний  бюджет, кошти ОТГ

1260

420

420

420

Закупівля автомобіля для транспортування позитивних зразків мокротиння до бактерілогічного відділеня "Рівненський Обласний Фтізіопульмонологічний Медичний Центр"

обласний бюджет

500

5002.12 Відсоток охоплення хворих на  туберкульоз рентгенологічним обстеженням (%)

100

100

100

100

Здійснювати діагностику та моніторинг ефективності лікування за допомогою рентгенологічного обстеження шляхом закупівлі рентгенологічного обладнання, рентгенівської плівки та реагентів, лабораторних витратних матеріалів

Обласний, міський, районний  бюджети, кошти ОТГ

10440

10000

210

230

3

Забезпечення доступу до якісного лікування та комплексу послуг для хворих на туберкульоз, включаючи його хіміорезистентні форми, у повному обсязі, а також надання підтримки пацієнтам з метою формування прихильності до лікування

3.1 відсоток виявлених випадків мультирезистентного туберкульозу, які розпочали лікування

100

100

100

100

забезпечення стовідсоткового доступу до лікування всіх хворих на туберкульоз шляхом впровадження підходу, орієнтованого на пацієнта, включаючи дітей та соціально дезадаптовані верстви населення, впровадження короткострокових режимів лікування та нових препаратів відповідно до рекомендацій ВООЗ

управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, виконкоми,  КП "Рівненський Обласний Фтизіопульмонологічний Медичний Центр"РОР, неурядові організації

Державний бюджет, Глобальний фонд

3.2 рівень охоплення лікуванням хворих на мультирезистентний туберкульоз із застосуванням нових протитуберкульозних препаратів та короткостроковими режимами лікування відповідно до показань, відсотків

90

85

90

90

3.3 ефективність лікування серед нових випадків туберкульозу та рецидивів, відсотків

85

85

85

85

3.4 ефективність лікування серед випадків мультирезистентного туберкульозу, відсотків

75

70

72

75

3.5 смертність від туберкульозу (випадки на 100 тис. населення)

8.5

9.5

9.0

8.5

3.6 рівень охоплення лікуванням хворих на чутливий туберкульоз із застосуванням комбінованих протитуберкульозних препаратів із фіксованими дозами, відсотків

90

90

90

90

застосування комбінованих протитуберкульозних препаратів І ряду з фіксованими дозами (для лікування дорослих та дітей) та дитячих форм ліків

3.7 відсоток випадків туберкульозу, які втрачені для подальшого спостереження

5

6.0

5.5

5.0

забезпечення соціальної підтримки пацієнтів на туберкульоз, мультирезистенитний туберкульоз, орієнтованої на потреби пацієнта та членів їх родин, з метою забезпечення прихильності до лікування та завершення повного курсу із залученням неурядових організацій

Глобальний фонд

3.8 відсоток випадків мультирезистентного туберкульозу, які втрачені для подальшого спостереження

5

8

6

5

3.9 охоплення паліативним доглядом хворих, які відповідають встановленим критеріям, відсотків

100

100

100

100

забезпечення належного рівня надання паліативної допомоги хворим на туберкульоз

Обласний бюджет

900

300

300

300

3.10 Показник успішного лікування серед випадків чутливого туберкульозу 85%, хіміорезистентного - 75%

100

100

100

100

Забезпечення доступу хворих на ТБ до патогенетичного, симптоматичного та протитуберкульозного, лікування, профілактики та лікування побічних реакцій на застосування протитуберкульозних препаратів, у тому числі шляхом закупівлі лікарських засобів

Обласний, міский, районний бюджети, кошти ОТГ

6000

2000

2000

2000

3.11Відсоток протитуберкульозних закладів, у яких видатки на харчування відповідають нормативним (%)

100

100

100

100

Забезпечити повноцінне харчування хворих на туберкульоз, які лікуються стаціонарно

обласний бюджет

33590

9590

12000

12000

4

Здійснення спільних заходів боротьби з ко-інфекцією (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД) та ведення обліку випадків поєднаних патологій

4.1 відсоток затверджених планів спільних заходів щодо протидії захворюванню на ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекцію/СНІД) на регіональному рівні

100

100

100

100

забезпечення  співпраці на регіональному рівні для сприяння наданню комплексних та інтегрованих послуг хворим на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ-інфекцію та поєднані патології

управління охорони здоров'я облдержадміністрації,обласний Центр Громадського Здоров'я, КП "Рівненський Обласний Фтизіопульмонологічний Медичний Центр "РОР, амбулаторії загальної практики сімейної медицини, пологові відділення Центральних Районних  Лікарень, КП “Рівненський Обласний Перинатальний Центр”. Неурядові організації.

Глобальний фонд

4.2 відсоток пацієнтів, які мають задокументований ВІЛ статус серед нових випадків туберкульозу  і рецидивів

100

99

99.5

100

забезпечення 100% доступу до консультування та тестування на ВІЛ пацієнтів з підозрою на туберкульоз та хворих на туберкульоз

4.3 охоплення профілактичним лікуванням впершевиявлених ВІЛ-інфікованих осіб (%)

85

80

83

85

забезпечення проведення профілактичного лікування ВІЛ-інфікованим   за наявності відповідних показів

4.4 охоплення хворих  на ко-інфекцію ТБ/ВІЛ-інфекцією (нові та рецидиви) АРТ-терапією до 2 місяців від початку протитуберкульозного лікування (%) відповідно до медичних показів

100

100

100

100

забезпечення 100% доступу хворих на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ до раннього та контрольованого лікування антиретровірусними препаратами

4.5 відсоток померлих серед  хворих на ко-інфекцію ТБ/ВІЛ-інфікованих  (нові та рецидиви)

5

7

6

5

4.6 відсоток охоплення хворих на ко-інфекцію ТБ/ВІЛ-інфекцією  (нові та рецидиви) профілактичним лікуванням котримоксазолом

100

95

98

100

забезпечення 100% доступу хворих на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ до профілактичного лікування котримоксазолом

міський, районний  бюджет, кошти ОТГ

2514,9

838.3

838.3

838.3

5

лікування латентної туберкульозної інфекції та профілактичне лікування осіб із груп високого ризику, а також проведення вакцинації проти туберкульозу

5.1 охоплення вакцинацією БЦЖ, відсотків

95

95

95

95

забезпечення проведення вакцинації БЦЖ новонароджених та припинення ревакцинації вакциною відповідно до рекомендацій ВООЗ

Державний бюджет

60852.9

25550.3

17616.3

17686.3

5.2охоплення профілактичним лікуванням осіб із груп підвищеного ризику на туберкульоз, відсотків

100

100

100

100

забезпечення належного профілактичного лікування осіб із груп підвищеного ризику на туберкульоз

5.3 відсоток дітей віком до п’яти років, які отримували профілактичне лікування з приводу побутового контакту з бактеріологічно підтвердженим хворим на туберкульоз

100

100

100

100

Рішучі політичні заходи та системи підтримки (системна підтримка та реформа надання послуг)

6

всебічне охоплення високоякісними безкоштовними послугами охорони здоровя щодо профілактитки, діагностики , лікування та соціального супроводу для загального населення та пацієнтів, хворих на тубнеркульоз з дотриманням принципів соціальної справедливості

6.1 відсоток затверджених регіональних програм протидії захворюванню на туберкульоз

100

100забезпечення ефективної міжгалузевої взаємодії та координації заходів протидії туберкульозу на центральному та регіональному рівні із застосуванням підходів управління, орієнтованих на результат

обласна державна адміністрація


6.2 кількість проведених засідань регіональних кординаційних рад з питань протидії  туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

12

4

4

4

обласна державна адміністрація, неурядові організації, фахові представники


6.3 відсоток річного бюджету, що був виділений на фінансування Програми, від запланованого

100

100

100

100

здійснення заходів з протидії туберкульозу за рахунок коштів державногота місцевих бюджетів, залучення відповідно до потреби донорських коштів  та їх раціональне використання

управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, виконкоми, неурядові організації


7

удосконалення системи охорони здоров’я в галузі протидії захворюванню на туберкульоз, у тому числі хіміорезистентний

7.1відсоток госпіталізованих хворих з новими випадками туберкульозу

<95

<100

<95

<90


управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, виконкоми, інститути громадянського суспільства


7.2 середня кількість ліжко-днів, що провів хворий на чутливий туберкульоз на стаціонарному лікуванні

<60

<90

<70

<607.3 середня кількість ліжко-днів, що провів хворий на мультирезистентний туберкульоз  на стаціонарному лікуванні

<120

<140

<130

<1208

Здійснення постійного епідеміологічного нагляду та управління даними

8.1 Кількість закладів, в яких функціонують відділи моніторингу та оцінки ефективності заходів, спрямованих на протидію туберкульозу

1

1

1

1

розбудова єдиної системи моніторингу та оцінки ефективності заходів, спрямованих на протидію туберкульозу

управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, обласний Центр громадського здоров'я, виконкоми, , КП "Рівненський Обласний Фтизіопульмонологічний Медичний Центр"РОР


8.2 відсоток районів, що охоплені моніторинговими візитами з обласного рівня в заклади  цивільного

100

100

100

100

управління охорони здоров'я облдержадміністрації,  Центр громадського здоров'я, КП "Рівненський Обласний Фтизіопульмонологічний Медичний Центр"РОР


9

Безперервне постачання якісних ліків та їх раціональне використання

9.1 відсоток забезпечення протитуберкульозними препаратами І ряду  протягом року на всіх рівнях незалежно від підпорядкування

100

100

100

100

безперебійне 100% забезпечення закладів охорони здоров’я, що здійснюють лікування хворих на туберкульоз у стаціонарних та амбулаторних умовах, протитуберкульозними лікарськими засобами, зокрема із широким застосуванням препаратів із фіксованими дозами, в тому числі дитячих лікарських форм

управління охорони здоров'я облдержадміністрації. обласний Центр Громадського Здоров'я, КП "Рівненський Обласний Фтизіопульмонологічний Медичний Центр"РОР, управління юстиції.

Державний бюджет, глобальний фонд

9.2 відсоток забезпечення протитуберкульозними препаратами ІІ ряду  протягом року на всіх рівнях незалежно від підпорядкування

100

100

100

100

10

Здійснення інфекційного контролю за туберкульозом

10.1 наявність затвердженого регіонального плану з інфекційного контролю за туберкульозом

1

1впровадження  сучасних заходів з інфекційного контролю за туберкульозом, спрямованих на запобігання поширенню захворювання на туберкульоз у закладах охорони здоров’я, місцях довгострокового перебування осіб і проживання хворих на туберкульоз та зміцнення матеріально-технічної бази протитуберкульозних закладів після проведення їх оптимізації10.2 співвідношення показника захворюваності на туберкульоз серед  працівників закладів охорони здоров'я  та показника захворюваності на туберкульоз серед населення

1:1

1:1

1:1

1:110.3 співвідношення показника захворюваності на туберкульоз серед  працівників  протитуберкульозних закладів охорони здоровя та показника захворюваності на туберкульоз серед населення

1:1

2:1

1:1

1:110.4  Вівповідність КП "РОФМЦ"РОР санітарним та будівельним нормам,сучасним вимогам інфекційного контролю 

1

1

1

1

зміцнення матеріально-технічної бази КП "Рівненський Обласний Фтизіопульмонологічний Медичний Центр"РОР, у тому числі шляхом  закупівлі  сучасного медичного  обладнання, виконання ремонту фасаду основного корпусу, виготовлення кошторисної документації, облаштування кабінету Комп'ютерної томографії.

управління охорони здоров'я облдержадміністрації. КП "Рівненський Обласний Фтизіопульмонологічний Медичний Центр"РОР, неурядові організації

Обласний бюджет,

міський бюджет, кошти отг

15388

15388 (можливі зміни відповідно до виготовленої проектно-кошторисної документації)Привести у відповідність до санітарних та будівельних норм відділення мультирезистентного туберкульозу КП " Рівненський Обласний Фтизіопульмонологічний Медичний Центр "РОР

21399

21399

11

Залучення інститутів громадянського суспільства у сфері протидії туберкульозу

11.1 наявність затвердженого порядку взаємодії щодо виконання соціального замовлення в сфері протидії туберкульозу

1

1залучення організацій громадянського суспільства до активної участі у протидії туберкульозу, в тому числі до виконання державного соціального замовлення забезпечення захисту населення з обмеженим доступом до медичної допомоги, підвищення рівня громадської обізнаності, розв’язання проблеми, пов’язаної з негативним ставленням суспільства до хворих на туберкульоз і ВІЛ-інфікованих осіб та їх дискримінації у системі охорони здоров’я

управління охорони здоров'я облдержадміністрації, обласний Центр Громадського Здоров'я, КП "Рівненський Обласний Фтизіопульмонологічний Медичний Центр"РОР, райдержадміністрації, міськвиконкоми, неурядові організації

Глобальний фонд

11.2 запроваджені програми соціального захисту хворих на туберкульоз

1

112

Соціальний захист хворих на туберкульоз

12.1 відсоток хворих на туберкульоз, які отримують соціальні послуги відповідно до потреби

100

80

100

100

захист прав пацієнтів  та надавачів послуг на основі чинного законодавства та Хартії прав пацієнта

управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, обласний Центр громадського здоров'я, виконкоми, неурядові організації,  органи місцевого самоврядування

Глобальний фонд, кошти неурядових організацій

12.2 забезпечення постійного інформування населення щодо системи надання соціальних послуг, зокрема, шляхом розміщення на сайтах, стендах переліку соціальних послуг, суб’єктів, що їх надають, інформаційних карток соціальних послуг (найменування послуги та її зміст, строки, підстави, умови надання та іншої інформації про послуги)

розробка ефективних механізмів соціального захисту  хворих на туберкульоз та надавачів послуг

управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, овиконкоми, неурядові організації


Активізація досліджень та інноваційної діяльності

13

наукові дослідження для оптимізації здійснення програм і їх впливу, а також для сприяння інноваціям

розроблений та впроваджений механізм використання рекомендацій, отриманих в ході проведення наукових (науково-технічних) досліджень на національному та регіональному рівнях

1

1забезпечення використання рекомендацій, отриманих в ході проведення наукових (науково-технічних) досліджень на національному та регіональному рівнях

управління охорони здоров'я облдержадміністрації, обласний Центр громадського здоров'я


14


276314.8

87275.6

50488.6

50488.6


Начальник управління охорони здоров’я  адміністрації                                                                                                Юрій       ОСІПЧУК

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux