Про Програму забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в Рівненській області на 2021 – 2023 роки (проект)

Керуючись  статтею  17  Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", статтею 14 Закону України "Про оборону України", статтею  27 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Положенням про територіальну оборону України, затвердженим Указом Президента України від 02 вересня 2013 року № 471/2013, з метою забезпечення реалізації заходів мобілізаційної підготовки та завдань територіальної оборони:

1. Схвалити Програму забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в Рівненській області на 2021 – 2023 роки (далі – Програма), що додається.

 2. Рівненському обласному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки подати Програму на затвердження обласній раді в установленому порядку.

 3. Департаменту фінансів облдержадміністрації при формуванні обласного бюджету та внесенні змін до нього передбачати кошти для реалізації Програми в межах наявних фінансових ресурсів.

 4. Рекомендувати районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам рад міст обласного значення, об’єднаним територіальним громадам розробити відповідні програми та передбачити кошти для їх реалізації.

 5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації Сергія Подоліна.


Голова адміністрації                                                                    Віталій КОВАЛЬ


Додаток

до розпорядження голови

облдержадміністрації

_______________№_____Програма 

забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в Рівненській області на 2021 - 2023 роки 

 

І. Загальні положення 


    У зв’язку зі  складною ситуацією на сході нашої держави та загрозою відкритої агресії з боку Російської Федерації, з метою підтримання бойової та мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань України на рівні, що гарантує адекватне реагування на загрози національній безпеці держави, відповідно до розпоряджень Генерального штабу Збройних Сил України територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки спільно з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування проводиться постійна робота щодо мобілізаційної підготовки, налагодження чіткої системи військового обліку, накопичення якісних мобілізаційних ресурсів для проведення мобілізації, забезпечення виконання завдань територіальної оборони.

    З метою забезпечення повноцінної роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з питань мобілізаційної підготовки, готовності до проведення мобілізації, організації і виконання завдань територіальної оборони області, функціонування системи управління територіальною обороною існує потреба в забезпеченні територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за такими, де є дефіцит ресурсів з державного бюджету.

    Програма забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в Рівненській області на 2021 – 2023 роки (далі - Програма) розроблена у відповідності із Законами України «Про оборону України», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про місцеві державні адміністрації», Положенням про територіальну оборону України, затвердженим Указом Президента України від 02 вересня 2013 року № 471/2013.

   Прийняття Програми обумовлене необхідністю розв’язання нагальних проблем забезпечення повноцінної роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з питань мобілізаційної підготовки, готовності до проведення мобілізації, організації і виконання завдань територіальної оборони області.


ІІ. Мета Програми


   Метою Програми є забезпечення державного суверенітету та незалежності    України,    підтримання    бойової   і  мобілізаційної    готовності

                                                            2


Збройних Сил України та інших військових формувань, зокрема забезпечення мобілізаційної підготовки, готовності до проведення заходів мобілізації та виконання завдань територіальної оборони.


ІІІ. Завдання і заходи Програми

 

   Завдання і заходи з виконання Програми наведено у додатку 1.

   Організація виконання заходів Програми покладається на Рівненський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.


ІV. Фінансування заходів Програми


   Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів обласного та інших місцевих бюджетів, що передаються у вигляді субвенції державному бюджету.

   Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведено у                додатку 2.


V. Очікувані результати

 

    Реалізація Програми протягом 2021 – 2023 років сприятиме вирішенню питань за тими напрямами, де є дефіцит ресурсів з державного бюджету, та забезпечить проведення на належному рівні мобілізаційної підготовки, налагодження чіткої системи військового обліку, накопичення якісних мобілізаційних ресурсів, виконання завдань територіальної оборони.


VI. Контроль за виконанням Програми

 

    Контроль за виконанням Програми здійснює відділ взаємодії                                з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації. Відповідальним за надання звітних матеріалів про виконання Програми є Рівненський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.


 


Військовий комісар

Рівненського обласного територіального центру

комплектування та соціальної підтримки                                 Валерій КУЦЕНКО

 

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

 з виконання Програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в Рівненській області 

на 2021 - 2023 роки 


Найменування заходу

Обсяг витрат,

тис. гривень

Джерело фінансування

Виконавець заходу

2021 рік

2022 рік

  2023 рік

Завдання І. Мобілізаційна готовність 

1.

Придбання пально-мастильних матеріалів, оплата транспортних послуг:

для забезпечення проведення перевірки організації та ведення військового обліку, забезпечення функціонування системи військового обліку та бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах,  організаціях та навчальних закладах;

для забезпечення доставки резервістів та військовозобов’язаних  до пунктів збору військово-організаційних структур Збройних Сил України та інших військових формувань на навчальні збори;

для забезпечення доставки офіцерів запасу, яких призивають на військову службу за призовом, осіб офіцерського складу до навчальних центрів на  курси підготовки та підвищення кваліфікації;

для доставки мобілізаційних ресурсів (людських і транспортних) до пунктів збору військово-організаційних структур Збройних Сил України та інших військових формувань під час мобілізації


200,0

250,0

300,0

Обласний бюджет


Місцеві бюджети

Рівненський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

2.

Впровадження та забезпечення функціонування сучасних систем військового обліку:

придбання комп’ютерної техніки з ліцензійним програмним  забезпеченням, оргтехніки та витратних матеріалів для їх заправки, відновлення і обслуговування

400, 0

450,0

500,0

Обласний бюджет


Місцеві бюджети

Рівненський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

3.

Придбання, виготовлення бланкової та рекламної продукції

50,0

75,0

100,0

Обласний бюджет


Місцеві бюджети

Рівненський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

Разом за завданням І

650,0

775,0

900,0

Обласний бюджет


Місцеві бюджети

Рівненський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

        Завдання ІІ. Забезпечення функціонування системи управління територіальною обороною 


Дообладнання системи фільтрації повітря пункту управління територіальної оборони області

43,0

 

 

Обласний бюджет

Рівненський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки


Забезпечення ефективного функціонування пункту управління територіальної оборони та командного складу підрозділів територіальної оборони:

придбання принтера формату А3 з приладдям безперебійної подачі чорнил  для друкування карт

15,0


 

 

Обласний бюджет

Рівненський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки


Створення системи зв’язку територіальної оборони області:

придбання радіостанцій транкінгового зв’язку та ретрансляторних установок,

у тому числі портативних цифрових радіостанцій Motorola  DP4800, Motorola DP4400, автомобільних цифрових радіостанцій транкінгових Motorola DP4600, ретрансляторів Motorola  MTR 3000

482,0

523,0

992,0

Обласний бюджетМісцеві бюджети

Рівненський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки


Надання послуг з оперативно-технічного обслуговування радіоелектронних засобів

45,36

45,36

45,36

Обласний бюджет

Рівненський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

Разом за завданням ІІ

585,36

568,36

1037,36

Обласний бюджет


Місцеві бюджети

Рівненський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки        Завдання ІІІ. Підготовка підрозділів територіальної оборони області 


Придбання речового майна для особового складу підрозділів територіальної оборони (каремати, спальні мішки)

810,0

810,0

810,0

Обласний бюджет


Місцеві бюджети

Рівненський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки


Придбання матеріально-технічних засобів для бойового злагодження стрілецького батальйону

15,0

15,0

15,0

Обласний бюджет

Рівненський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки


Придбання спорядження для підготовки особового складу стрілецького батальйону (ліхтарі, компаси, мотузки, карабіни, аптечки, лопати, сокири, пили, казани)


40,0

40,0

40,0

Обласний бюджет


Місцеві бюджети

Рівненський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки


Придбання бензинових агрегатів для вироблення електричного струму

60,0

50,0

50,0

Обласний бюджет


Місцеві бюджети

Рівненський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки
Придбання колод, бруса, жердин, дощок, бетонних блоків,  поліетиленових мішків для обладнання блокпостів

85,0

105,0

7,0

Обласний бюджет


Місцеві бюджети

Рівненський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки


Оплата транспортних послуг з перевезення зброї та боєприпасів з військових баз (складів) до місць формування підрозділів територіальної оборони, в тому числі придбання пально-мастильних матеріалів 

25,0

25,0

25,0

Обласний бюджет


Місцеві бюджети

Рівненський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки


Оплата заходів з підготовки підрозділів територіальної оборони на базі навчальних закладів Товариства сприяння обороні України (інших закладів)

168,0

168,0

168,0

Обласний бюджет


Місцеві бюджети

Рівненський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

Разом за завданням  ІІІ

1203

1213

1115

Обласний бюджет


Місцеві бюджети

Рівненський обласний територіальний центр комплектування та соціальної

підтримки
Всього за Програмою:

2438,36

2556,36

3052,36

Обласний бюджет


Місцеві бюджетиДодаток 2 до Програми                                                                                   ПАСПОРТ

  Програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в Рівненській області на 2021 – 2023 роки


1. Найменування

Програма забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в Рівненській області на 2021 – 2023 роки


2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від __.__.2020  № ___ «Про Програму забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в Рівненській   області на 2021 - 2023  роки»


3. Ініціатор розроблення Програми


Рівненський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

4. Розробник Програми

Рівненський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, Рівненська обласна державна адміністрація


5. Головний розпорядник коштів


Рівненська обласна державна адміністрація

6.  Відповідальні виконавці Програми

Рівненський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, Рівненська обласна державна адміністрація


7. Учасники Програми

Рівненська обласна державна адміністрація, Рівненський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки


8. Термін реалізації Програми


2021 – 2023 роки

9.  Джерела фінансування


Обласний бюджет, місцеві бюджети (субвенція державному бюджету на виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку регіонів)10.  Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів

8047,08 тис. гривень

з них:


2021 рік

2438,36 тис. гривень

2022 рік

2556,36 тис. гривень

2023 рік

3052,36 тис. гривень

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux