Інформаційно-аналітична довідка щодо стану виконання Указу Президента України від 07.02.2008 року №109/2008

“Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування“, стану розгляду звернень громадян, які надійшли до Рівненської обласної державної  адміністрації впродовж 2020 року


На виконання  вимог Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права  на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування“  обласною та районними  державними адміністраціями, виконавчими комітетами рад міст обласного значення, структурними підрозділами облдержадміністрації вжито ряд організаційних заходів, спрямованих на забезпечення системної роботи із зверненнями громадян, як пріоритетного напрямку діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Керуючись Методикою оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 № 630, та аналізуючи щорічні особисті звіти голів райдержадміністрацій, міських голів міст обласного значення, перед головою обласної державної адміністрації з питань роботи із зверненнями громадян можна визнати, що основний комплекс організаційних та нормотворчих завдань на виконання Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування“, у 2020 році реалізовано.

Протягом  2020 року в області забезпечено:

моніторинг організації роботи із зверненнями громадян відповідно до затверджених графіків, в тому числі в рамках проведення "днів контролю";

організацію апаратних нарад, семінарів, колегій, як на обласному так і на місцевому рівнях, звітування керівників підпорядкованих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування перед головою облдержадміністрації з питань роботи із зверненнями громадян;

проведення засідань постійно діючих комісій з питань розгляду звернень громадян;

здійснення аналізу та узагальнення питань, що порушувалися у зверненнях громадян до місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;

оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян у райдержадміністраціях та структурних підрозділах облдержадміністрації за розробленими показниками відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 року № 630 "Про затвердження методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян у органах виконавчої влади".

Робота із зверненнями громадян, питання виконавської дисципліни систематично розглядаються на нарадах у керівника апарату обласної державної адміністрації.

Щомісяця здійснюється аналіз звернень громадян, що надходять до облдержадміністрації, у тому числі через органи державної влади вищого рівня, народних депутатів України, громадські організації, засоби масової інформації, повторних та колективних у розрізі районів і міст за відповідними напрямами. Інформація надається керівництву облдержадміністрації для оперативного втручання  та об'єктивного і вчасного розгляду звернень громадян.

Щокварталу аналітична інформація з висновками і рекомендаціями надається райдержадміністраціям, виконавчим комітетам рад міст обласного значення, структурним підрозділам облдержадміністрації, територіальним органам міністерств  та іншим центральним органам виконавчої влади, обласним організаціям для відповідного реагування.

На засіданні колегії облдержадміністрації за участю керівників правоохоронних органів, представників засобів масової інформації проаналізовано стан роботи із зверненнями громадян, заслухано звіти окремих голів райдержадміністрацій, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації. За результатами прийнято розпорядження голови облдержадміністрації від 04 лютого 2020 року № 36 “Про стан роботи із зверненнями громадян, які надійшли до обласної державної адміністрації, Рівненського обласного контактного центру, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в області у 2019 році”. Звернуто увагу голів райдержадміністрацій, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, вказано виконавчим комітетам рад міст обласного значення на посилення персональної відповідальності за належне вирішення у межах своїх повноважень питань, порушених у зверненнях громадян.

Упродовж 2020 року проведено 58 засідань колегій райдержадміністрацій, 8 засідань виконкомів рад міст обласного значення та заслухано звіти 136 керівників різних рівнів. Видані відповідні розпорядження голів районних державних адміністрацій та зобов'язано керівників органів виконавчої влади вжити невідкладних заходів щодо виявлення та усунення причин звернень громадян до органів влади вищого рівня, забезпечення об'єктивного неупередженого розгляду звернень громадян, створення  умов для участі заявників у перевірці поданих ними заяв чи скарг, вирішення в межах чинного законодавства, порушених питань.

Стан виконання доручень наданих керівництвом облдержадміністрації у 2020 році розглянуто на 108 "днях контролю" при заступниках голів районних державних адміністрацій. Заслухано 112 керівників    структурних підрозділів, сільських, селищних, міських голів  (міст районного значення), керівників окремих районних і міських організацій. Забезпечено на виїзних особистих прийомах перевірку стану виконання доручень наданих місцевим органам виконавчої влади за результатами розгляду звернень громадян керівництвом облдержадміністрації (до прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 “Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”).

Відділом роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації  здійснено моніторинг з питань виконання Закону України “Про звернення громадян”, Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 у 16 райдержадміністраціях, 4 містах обласного значення, 52 окремих їх структурних підрозділах. Підготовлено довідки та надіслано на місця для врахування в роботі.

На базі комунального навчального закладу “Рівненський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій” організовано та проведено два короткострокових тематичних семінари: 28-29 липня 2020 року “Організація роботи із зверненнями громадян”; 28-29 жовтня 2020 року “Організація роботи в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування з розгляду звернень громадян, ведення діловодства”  для посадових осіб районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів рад міст обласного значення, структурних підрозділів облдержадміністрації відповідальних за роботу із зверненнями громадян. За програмами семінарів підвищили кваліфікацію 33 особи, з них 50 – державних службовців та 162 – посадові особи місцевого самоврядування.

Забезпечено щомісячне проведення засідань постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при облдержадміністрації.  Розглянуто   понад 24 проблемних питань жителів області, прийнято відповідні рішення. Практикуються виїзні засідання комісії за участі відповідних служб.

Головами райдержадміністрацій, міськими головами міст обласного значення, керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації, керівниками територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади узято на особистий контроль розгляд звернень та першочерговий особистий прийом жінок, яким присвоєно почесне звання України “Мати - героїня”,  інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв України, учасників АТО. Запроваджено ведення окремого обліку таких звернень.

 В обласній державній адміністрації забезпечено оперативне реагування     і виконання доручень на звернення, що надходять від Державної установи “Урядовий Контактний центр”.  Щомісяця здійснюється аналіз роботи  центру.

Упродовж 2020 року на “гарячу лінію“ Рівненської обласної державної адміністрації надійшло 18 тис. 469 звернень, Рівненським обласним контактним центром опрацьовано 8 тис. 200 звернень, що надійшли з Урядової “гарячої лінії“. 11 тис. 386 звернень прийнято та надіслано на розгляд місцевим органам виконавчої влади відповідно до їхньої компетенції, на 15 тис. 283 звернень було надано консультацій та роз’яснення працівниками обласного контактного центру або ж невідкладно розглянуто звернення спільно з аварійними та екстреними службами.

“Гаряча лінія“ працює з функцією callback (зворотній зв'язок) та переадресацією дзвінків у позаробочий час на телефон оперативно-рятувальної служби Головного управління ДСНС України у Рівненській області – 101.

На базі Рівненського обласного контактного центру з 14 березня 2020 року запроваджено цілодобову “гарячу лінію” з питань запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, робота лінії перебуває на особистому контролі голови облдержадміністрації та його заступників, які беруть участь у безпосередньому чергуванні. До роботи також залучені цілодобово фахівці медичних установ та в робочий час працівники структурних підрозділів адміністрації, для надання консультацій з різного спектру питань. Прийнято та розглянуто Оперативним штабом при Рівненській облдержадміністрації  звернення. 

Забезпечується інформування громадськості про основні напрями та результати діяльності облдержадміністрації з питань організації роботи зі зверненнями громадян. У 2020 році на офіційному вебсайті облдержадміністрації у рубриках “Новини“, “Анонс подій“ забезпечено систематичне розміщення підготовлених пресанонсів, тематичних повідомлень та фотоматеріалів про різнопланові заходи, що проводяться місцевими органами виконавчої влади, про події, що відбуваються в регіоні. Упродовж 2020 року працював новий офіційний вебсайт Рівненської облдержадміністрації. Ресурс працює на Єдиному вебпорталі Кабінету Міністрів України, має сучасний дизайн та більш зручний функціонал. Нова версія є доступною для людей із вадами зору. Вебсайт повністю проєктований   з платформи Уряду, тому користувачі без утруднень зможуть знайти потрібні їм розділи. Проєкт реалізовано за сприяння Міністерства цифрової трансформації, яке надало доступ до конструктора вебсайту на безоплатній основі. Загалом у 2020 році на інтернет-ресурсі облдержадміністрації розміщено понад 1300 інформаційних повідомлень. Зазначені повідомлення також оприлюднено на сторінці Рівненської облдержадміністрації у соціальній мережі “Faсebook“, у стрічці “Рівненські новини“ на загальноукраїнському новинному Інтернет-порталі та месенджері “Telegram“.

Упродовж року Рівненською облдержадміністрацією проведено понад 150 онлайн брифінгів з метою відкритого та прозорого інформування жителів. В режимі онлайн було озвучено відповіді на понад 1200 запитань журналістів. Нині брифінги ОДА транслюються на 4 рівненських телеканалах: UA:Рівне, Рівне-1, Сфера.ТВ, ITV, а також на сторінці Рівненської ОДА. Керівництво ОДА упродовж року також взяли участь у 96 теле- та радіоефірах, де розповідали про протидію COVID-19 та життєдіяльність області. Інформація про це також щотижня з’являється у 17 районних газетах в колонці “Рівненська ОДАінформує…“.        
Прямий діалог з населенням області з питань діяльності органів виконавчої влади проведено шляхом участі керівництва облдержадміністрації та її структурних підрозділів у прямих ефірах на регіональних теле- та радіоканалах, зокрема, у програмах “Тема дня“ та “Звіти наживо“ на “UA:Рівне“ та “UA: Українське радіо Рівне“, “На часі“ – ТРК “Рівне 1“, “Гість у студії“ – ТРК “Сфера-ТВ“, “Пряма мова – ТРК “Ритм“, “Відкритий мікрофон – FM-радіо“, “РадіоТрек“.
В обласних, районних, міських друкованих засобах масової інформації області під рубриками “Звернення громадян”, “Виїзний прийом”, “Офіційно”, “Новини області”, “Інформує громадська приймальня”, “Соціальний аспект”, “Погляд”, “На часі”, “Наболіле”, “Діалог”, “Актуально”, “На контролі”, “Актуально”, “Компетентно”, “З перших уст”, “Розмова з приводу” та іншими публікувалися матеріали про актуальні події і проблеми життєдіяльності області.

Для забезпечення належної взаємодії обласної державної адміністрації з населенням області та поширення зворотного зв’язку в обласній державній адміністрації функціонує телефон довіри, на який надійшло понад 180 звернень громадян. Громадяни порушували питання охорони здоров’я, роботи закладів торгівлі та сфери обслуговування в умовах карантину,  питання пов’язані із зростанням комунальних тарифів, призначення субсидії, інше. Актуальними залишились проблеми, які знаходяться у юридично-правовій площині та стосуються майнових спорів, ціноутворення, обчислення вартості перевезень, тощо.

За звітний період практики визнання заяв, скарг необґрунтованими без роз’яснення заявникам порядку оскарження прийнятих рішень з порушених ними питань. Порівняно з минулим роком спостерігається позитивна тенденція зменшення повторних та взятих на контроль звернень.

Упродовж 2020 року до обласної державної адміністрації з урахуванням колективів звернулося  21 тис. 529 громадян. За звітний період відділом роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації зареєстровано та опрацьовано 2 тис. 795 звернень громадян. До прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 “Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2“ керівництвом обласної державної адміністрації проведено  22 особистих прийомів, розглянуто 555 звернень,  з урахуванням колективів звернулося 4667 громадян.

В обласній державній адміністрації практикується проведення особистих прийомів в режимі он-лайн, що дає можливість більш оперативно вирішувати порушені громадянами питання.

На електронну адресу облдержадміністрації: el-zvernnya@rv.gov.ua у 2020 році надійшло 170 електронних звернень, всі звернення розглянуто в установленому чинним законодавством порядку, про результати розгляду заявників інформовано.    

Слід відзначити, що з 2 тис. 795 питань порушених у зверненнях громадян 1 тис 890 або  67,6 відсотка вирішено позитивно, 563 надіслано на розгляд за належністю. На інші звернення надано роз’яснення про порядок вирішення питань.

Протягом звітного періоду громадяни перед керівництвом обладержадміністрації найчастіше порушували питання:

соціального захисту - 1774 звернень, що складає 63,5 відс. від загальної кількості звернень;

комунального господарства – (264  звернення  або 7,1 відс.);

аграрної політики  (164 звернень або 5,8 відс.);

охорони здоров'я  (115 звернень  або 4,1 відс.);  

житлової політики (85 звернень або 3,0 відс.);

забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку                       

(85 або 3,0 відс.); транспорту  і зв’язку  (49 або 1,7 відс.).

Значна частина звернень громадян у звітному періоді надійшла до облдержадміністрації від найменш соціально захищених категорій громадян:

ветеранів праці та пенсіонерів (795 звернень, або 28,4 відс.  від загальної кількості надходження звернень),

інвалідів загального захворювання (390 або 13,9 відс.),

учасників бойових дій, які брали участь у проведенні антитерористичної операції (49 або 1,7  відс.), 

членів сімей загиблих у ході проведення операції АТО/ООС (16 або 0,5 відс.)

учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та осіб,  які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС ( 27 або 0,9 відс.).

Упродовж 2020 року місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування розглянуто 81 тис. 127 листів, заяв та скарг громадян, що на 30 тис. 961 звернень або на 7,2 відс. Менше ніж у 209 році. Із загальної кількості звернень громадян 42 тис. 947 (52, 9 відс.) надійшло поштою38 тис. 180 (47 відс.)  подано на особистому прийомі.

До органів місцевого самоврядування надійшло 67 тис. 432 звернення або, 83,1 відс. від загальної кількості. Найбільша частина звернень надійшла до сільських рад 33 тис. 513 звернень або 48,2 відс. Найменша, до районних рад сільських районів  3 тис. 066 звернень або 3,9 відс.

У звітному періоді громадяни області перед органами виконавчої влади усіх рівнів та органів місцевого самоврядування порушили 81 тис. 127 питань, з них вирішено позитивно 63 тис. 214 або 77,9 відс., на 23,1  відс. питань дано роз'яснення.

Громадяни області порушували питання:

соціального захисту (27 тис. 438 звернень або 29,5 відс.),

аграрної політики    (25 тис. 801 звернень або 31,8 відс.),

комунального господарства (3 тис. 629 звернень або  4,4 відс.),

житлової політики ( 1 тис. 998 звернень або 2,4 відс.).

На адресу органів виконавчої влади, органів  місцевого самоврядування області у 2020 році значна частина звернень громадян надійшла від:

 учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та осіб, що потерпіли від Чорнобильської катастрофи (19,7 відс.);

 учасників та інвалідів війни, учасників бойових дій (4,8 відс.);

 інвалідів загального захворювання (5,4 відс.);

 ветеранів праці та пенсіонерів (2,0 відс.);

За інформацією Володимирецької районної державної адміністрації у 2020 році 68 жінкам району присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»  та виплачено одноразову допомогу, 998 тис. 920 грн.,  Упродовж року надано матеріальну допомогу 567 громадянам району на суму 1млн.429тис.360 грн.  Виділено грошову допомогу 18 військовослужбовцям та членам їх сімей на загальну суму 132 тис.грн.

Завершено будівництво спортивно-оздоровчого комплексу по вул. Червоного Хреста, 25, в м. Дубровиця.

У Сарненському районі здійснено капітальний ремонт будівель амбулаторії  ЗПСМ сіл Любиковичі та Тутовичі, реконтрукцію дитячого навчального закладу № 3 «Веселка» в смт Клесів.

Виділено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа в розмірі 4734816,00 грн., а саме для виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для 12 осіб, забезпечено житлом троє дітей з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.

Виконавчим комітетом Вараської міської ради надано 75 тис.грн. матеріальної допомоги учасникам бойових дій та членам їх сімей. Згідно міської програми забезпечення житлом учасників АТО/ООС, п’ять  учасників отримали кошти на придбання житла.

В Острозькій райдержадміністрації в рамках районної Програми матеріальної підтримки найбільш не захищеним верствам населення 139 громадянам надано грошову допомогу на суму 97840, 00 грн.

Острозьким районним центром соціальних служб для сім’ї дітей та молоді за час проведення акції «Крамниці милосердя» зібрано 200 кг гуманітарної допомоги. Зазначена допомога спрямована для сімей осіб наступних категорій: внутрішньо переміщені особи, учасники бойових дій, члени сімей учасників АТО і сім’ї, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Керівництвом обласної державної адміністрації відповідно до обласної Програми матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення упродовж 2020 року шістьом родинам  військовослужбовців, загиблих в ході проведення антитерористичної операції, надано грошову допомогу в сумі 300 тис. грн. Надано допомогу на суму 7 млн. 938 тис. 700 грн. учасникам війни і бойових дій, учасникам ліквідації на ЧАЕС, одиноким та багатодітним матерям, тяжко хворим та іншим громадянам, які потребували матеріальної підтримки.

За рахунок зазначеної субвенції грошову компенсацію за належні для отримання житлові приміщення у 2020 році отримали 79 дітейвідповідно до сформованого  регіонального  загального списку та дати взяття на квартирний облік19 осіб з числа зазначеної категорії населення придбали житлові приміщення за рахунок зазначеної субвенції, на загальну суму близько 8,4 млн.грн. Отримали безкоштовні санаторно-курортні путівки 332 особи з інвалідністю, ветерани війни. По лінії гуманітарної допомоги 5 осіб з інвалідністю отримали автомобілі.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux