Функціональні повноваження заступника голови облдержадміністрації Тимошенка Ігоря Олександровича

Організовує роботу із забезпечення реалізації в області державної економічної та державної регіональної політики, зокрема, впровадження державної та обласної стратегій розвитку, середньострокового плану з реалізації регіональної стратегії, розроблення і реалізації відповідних програм, заходів, проєктів, передусім щорічної програми економічного та соціального розвитку.

Забезпечує реалізацію реформи децентралізації державного управління, реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади.

Організовує та координує:

стан виконання в області Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад", а також інших нормативно-правових актів України  з питань децентралізації; 

надання організаційно-методичної допомоги з питань діяльності об'єднаних територіальних громад області та співробітництва громад
з органами виконавчої влади;

роботу щодо проведення в області інформаційно-роз'яснювальної роботи з реформування системи місцевого самоврядування, утворення об'єднаних територіальних громад, проведення широкої інформаційної кампанії, експертного аналізу проблем місцевого самоврядування та шляхів
їх розв’язання, вивчення міжнародного досвіду реформування місцевого самоврядування;

реалізацію заходів з реформування адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування, децентралізації влади; підготовку пропозицій до проєктів нормативно-правових актів України з питань децентралізації влади, функціонування дієздатних територіальних громад;

діяльність районних державних адміністрацій із залученням причетних обласних структур щодо реалізації реформи децентралізації влади в області
у сфері розвитку місцевого самоврядування, удосконалення територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою та взаємодії
з органами місцевого самоврядування, надає необхідні роз’яснення.

Координує управління державними підприємствами, державним майном, яке не увійшло до статутних фондів господарських товариств, пакетами акцій акціонерних товариств, що належать державі, державними частками, паями у майні господарських товариств, переданих до сфери управління обласної державної адміністрації.

Вносить пропозиції про призначення уповноважених осіб з управління державними частками, паями, акціями підприємств, переданих в управління обласної державної адміністрації, здійснює контроль за ефективністю
їх роботи.

Готує пропозиції до програм приватизації державного майна.

Забезпечує та контролює підготовку і реалізацію програм (заходів) щодо корпоратизації та приватизації промислових підприємств державної форми власності.

Сприяє залученню на договірних засадах підприємств, установ, організацій до участі в розвитку та створенні нових потужностей для випуску необхідної населенню продукції, створенню спільних підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності, у тому числі підприємств з іноземними інвестиціями.

Готує пропозиції про доцільність розміщення на території області нових підприємств та інших об’єктів незалежно від форми власності.

Забезпечує реалізацію державної політики щодо розвитку малого
та середнього бізнесу, державної  регуляторної політики.

Організовує роботу із забезпечення реалізації в області державної політики у сфері торговельного та побутового обслуговування.

Забезпечує реалізацію в області державної політики у сфері праці
та зайнятості населення (у межах повноважень).

Організовує роботу щодо реалізації в області державної політики у сфері розвитку агропромислового комплексу в цілому та його окремих галузей, розроблення та виконання програм, прогнозів розвитку агропромислового виробництва та з питань землеробства, племінної справи, наукового забезпечення. 

Бере участь у формуванні та реалізації соціальної політики у сільській місцевості, сталого розвитку агропромислового ринку, сільських територій, формуванні та забезпеченні реалізації державної політики, спрямованої
на гарантування продовольчої безпеки.

Вносить пропозиції щодо удосконалення механізму державної підтримки підприємств агропромислового виробництва.  

Разом з відповідними структурними підрозділами облдержадміністрації організовує роботу щодо:

реалізації цільових комплексних програм розвитку агропромислового комплексу;

здійснення в області заходів щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку, зокрема сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, оптових продовольчих ринків;

забезпечення задоволення потреб населення в продукції рослинництва
і тваринництва;

матеріально-технічного і сервісного забезпечення сільських товаровиробників, переробних підприємств, упровадження у виробництво досягнень науки та передових технологій;

а також:

спрямовує діяльність відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації і галузей агропромислового комплексу на розвиток всебічних зв’язків товаровиробників сільського господарства з переробними, сервісними, іншими підприємствами та організаціями;

сприяє місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування у реалізації державної аграрної політики, вирішенні соціальних питань на селі.

Організовує роботу щодо здійснення в області державної політики у сфері промисловості, транспорту та зв’язку.

Забезпечує та контролює підготовку і реалізацію програм (заходів)
з розвитку промисловості в області.

Координує роботу підприємств транспорту та зв’язку з питань забезпечення потреб у перевезенні залізничним, автомобільним, повітряним транспортом і послугах зв’язку.

Забезпечує розроблення та виконання програм щодо раціонального використання земель, підвищення родючості ґрунтів. Вносить пропозиції до державних екологічних програм та пропозиції до проєкту обласного бюджету для затвердження показників обласного природоохоронного фонду.

Здійснює регулювання щодо реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів (земля, надра, поверхневі та підземні води, атмосферне повітря, тваринний і рослинний світ), поводження з відходами, пестицидами та агрохімікатами, екологічної безпеки, заповідної справи, формування, збереження та використання екологічної мережі, повноважень у сфері оцінки впливу на довкілля, стратегічної екологічної оцінки відповідно до законодавства.

Контролює питання встановлення для підприємств, установ
та організацій лімітів використання природних ресурсів, дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, які віднесені до інших джерел викидів.

Координує і контролює роботу з обліку, збирання, переробки, утилізації та захоронення промислових, побутових, інших відходів, інформування населення про екологічно небезпечні ситуації та аварії, а також про заходи, що вживаються до їх ліквідації.

Забезпечує організацію роботи з підготовки проєктів розпоряджень голови обласної державної адміністрації в частині розпорядження землями державної власності (у тому числі землями водного фонду) відповідно до повноважень обласної державної адміністрації, визначених статтею 122 Земельного кодексу України, та чинного законодавства.

Забезпечує прозорість механізмів виділення в користування та відчуження  на  конкурентних  засадах  земель  водного  фонду  та  водних об’єктів та земель несільськогосподарського призначення.

Сприяє організації ведення земельно-кадастрової документації, моніторингу земель та землеустрою.

Здійснює заходи щодо координації діяльності землевпорядних органів.

Забезпечує використання коштів, що надходять для відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, пов’язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок.

Вирішує питання адміністративно-територіального устрою в частині земельних відносин, зокрема встановлення і зміни меж населених пунктів.

Координує роботу Рівненського обласного контактного центру щодо забезпечення оперативного розгляду органами виконавчої влади звернень,
що подаються громадянами, підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами – підприємцями, органами місцевого самоврядування за єдиним телефонним номером та через мережу Інтернет.

Забезпечує реалізацію державної політики у галузі архівної справи  і діловодства на території області.

Організовує роботу з питань внутрішнього контролю в обласній державній адміністрації.

Координує здійснення заходів щодо організації правового інформування і виховання населення.

Виконуючи функціональні повноваження, заступник голови облдержадміністрації:

 Здійснює керівництво:

Департаментом економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації

Департаментом  агропромислового розвитку облдержадміністрації

Департаментом екології та природних ресурсів облдержадміністрації

Управлінням інфраструктури та промисловості облдержадміністрації

Державним архівом Рівненської області.


Забезпечує взаємодію з:

Поліською митницею Держмитслужби

         Головним управлінням ДПС у Рівненській області

Управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області

Головним територіальним управлінням юстиції у Рівненській області

Головним управлінням Держгеокадастру у Рівненській області

Головним управлінням статистики у Рівненській області

Головним управлінням Держпродспоживслужби в Рівненській області  (у межах функціональних повноважень)

Управлінням Державного агентства рибного господарства
у Рівненській області

Сектором у Рівненській області Державного агентства водних ресурсів України

Державною екологічною інспекцією Поліського округу

Управлінням Державного екологічного нагляду (контролю) у Рівненській області

Регіональним офісом водних ресурсів у Рівненській області

Рівненським обласним центром зайнятості (у межах функціональних повноважень)

Рівненським відокремленим підрозділом установи "Центр розвитку місцевого самоврядування"

Рівненським регіональним відділенням Всеукраїнської асоціації  органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України"

Управлінням Укртрансбезпеки у Рівненській області

Сектором Державної регуляторної служби у Рівненській області

Рівненським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України 

Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях

Комунальним підприємством "Рівненське обласне бюро технічної інвентаризації" Рівненської обласної ради

Рівненським обласним відділом Західної філії Українського державного центру радіочастот

Обласним комунальним підприємством "Міжнародний аеропорт Рівне"

Комунальним підприємством "Автобаза" Рівненської обласної ради

Рівненською дирекцією АТ "Укрпошта" 

Рівненською філією ПАТ "Укртелеком"

Виробничим структурним підрозділом "Рівненська дирекція залізничних перевезень" регіональної філії "Львівська залізниця"

Рівненською торгово-промисловою палатою

Державним підприємством "Рівненський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"

Підприємствами добувної промисловості і розроблення кар’єрів, переробної промисловості

Рівненським відділенням Українського державного фонду підтримки фермерських господарств

Рівненським обласним Фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі

Державним підприємством "Рівненський науково-дослідний
та проектний інститут землеустрою"

Рівненською філією Національної акціонерної компанії  "Украгролізинг"

Рівненсько-Волинським представництвом публічного акціонерного товариства "Аграрний фонд"

Представником у справах інтелектуальної власності (патентним повіреним)

Навчальними, науково-дослідними закладами, інститутами сільськогосподарського профілю

Спілкою споживчих товариств Рівненської області

Рівненським обласним контактним центром

Банками, страховими компаніями.


Організовує роботу:

Обласної робочої групи з координації дій органів виконавчої влади щодо забезпечення податкових та інших надходжень

Обласної комісії з конкурсного відбору проектів, які передбачають залучення коштів обласного бюджету для часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами (позиками) банків, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва

Обласної комісії з оцінки та забезпечення проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

Комісії з питань використання коштів резервного фонду обласного бюджету 

Обласної комісії з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств

Оперативного штабу захисту аграріїв та землевласників від протиправних посягань

Обласної комісії з обстеження та контролю за діяльністю підприємств,
які здійснюють операції з брухтом чорних і кольорових металів

Обласної робочої групи з питань контролю за використанням і охороною лісових ресурсів та видобутку бурштину-сирцю

Обласної дегустаційної комісії

Рівненської обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради
з правової освіти населення

Обласної робочої групи з аналізу ефективності використання земельних ресурсів

Обласної робочої групи з перегляду регуляторних актів

Обласної комісії з питань списання державного майна

Комісії з питань упорядкування обліку юридичних осіб

Координаційної ради з питань розвитку підприємництва при обласній державній адміністрації

Конкурсної ради з проведення щорічного обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад

Регіональної робочої групи з підготовки перспективного плану формування територій громад Рівненської області

Робочої групи з питань впровадження реформи децентралізації влади
в Рівненській області

Координаційної ради з питань взаємодії з об’єднаними територіальними громадами при Рівненській обласній державній адміністрації

Координаційної ради з питань підтримки індивідуального житлового будівництва на селі

Обласного комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування

Обласної координаційної ради з питань безпеки дорожнього руху

Обласної робочої групи з питання ефективного використання залізничних вантажних вагонів

Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при обласній державній адміністрації

Робочої групи з питань створення національного природного парку "Нобельський"

Міжвідомчої робочої групи з питань функціонування ринку нафтопродуктів у Рівненській області

Робочої групи з питань організації внутрішнього контролю в апараті Рівненської обласної державної адміністрації

Експертної комісії апарату Рівненської обласної державної адміністрації.

Регіональної ради професійної (професійно-технічної) освіти Рівненської областіOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux