Проект розпорядження

Про зміни до Комплексної програми енергоефективності Рівненської області на 2018 – 2025 роки

На виконання Законів України “Про енергозбереження” (зі змінами), “Про енергетичну ефективність будівель”, «Про Фонд енергоефективності», постанов Кабінету Міністрів України від 01 березня 2010 року № 243 “Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 – 2020 роки” (зі змінами), від 20 грудня 2017 року № 1099 “Про утворення державної установи “Фонд енергоефективності”, розпоряджень Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 року № 1567-р “Про програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів”, від 13 липня 2016 року № 489-р “ Про схвалення Концепції впровадження механізмів стабільного фінансування заходів з енергоефективності (створення Фонду енергоефективності)”:

1. Схвалити зміни до Комплексної програми енергоефективності Рівненської області на 2018 – 2025 роки (далі – Програма), схваленої розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 13 березня
2018 року № 166 (зі змінами), та затвердженої рішенням Рівненської обласної ради від 16 березня 2018 року № 866 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності обласної державної адміністрації подати зміни до Програми на затвердження обласній раді в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Людмилу Шатковську.


Голова адміністрації                                                                        Віталій КОВАЛЬ

Додаток
до розпорядження голови облдержадміністрації
______________ № ______

 

Зміни до Комплексної програми енергоефективності Рівненської області
на 2018 – 2025 роки1. У розділ VIII “Обласна програма відшкодування відсотків за кредитами, залученими на впровадження енергозберігаючих заходів в житловому секторі” внести такі зміни:


1) таблицю 66 викласти у такій редакції:

“Табл. 66

Потреба в коштах на фінансування заходів обласної програми відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів, на 2018 – 2025 роки (тис. гривень)

Джерела фінансування

Обсяг фінансування

У тому числі за роками:

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Державний бюджет

0

-

-

-

-

-

-

-

-

Обласний бюджет

108000

10000

11000

12000

13000

14000

15000

16000

17000

в т. ч. в частині фізичних осіб

41000

6000

5750

5500

5250

5000

4750

4500

4250

в т.ч. в частині ОСББ, ЖБК тощо 

(«теплі кредити»)

20250

4000

5250

6500

1750

1250

750

500

250

в т.ч. в частині ОСББ 

(Енергодім)

46750

-

-

-

6000

7750

9500

11000

12500

Інші кошти (кошти населення, ОСББ тощо)

453199,99

44633,33

48066,66

51500

54933,33

58366,66

61800

65233,33

68666,66

Разом:

561200

54633,33

59066,67

63500,00

67933,33

72366,67

76800

81233,33

85666,67

”;


2) після пункту 2 “Відшкодування відсотків за кредитами, залученими юридичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів на 2018 − 2025 роки” доповнити новими пунктами 3, 4 та 5 такого змісту:

 

3. Відшкодування відсотків за кредитами, залученими ОСББ на впровадження енергозберігаючих заходів в рамках програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» державної установи «Фонд енергоефективності» (далі – Державна програма «ЕНЕРГОДІМ») на 2020 − 2025 роки

Порядок відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими ОСББ у кредитно-фінансових установах на енергомодернізацію багатоквартирних будинків Рівненської області (далі – Порядок ЕД) визначає механізм використання коштів, передбачених у обласному бюджеті на відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залучених у кредитно-фінансових установах ОСББ, які зареєстровані у Рівненській області, на реалізацію проектів в рамках Державної програми «ЕНЕРГОДІМ».

Відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими ОСББ на реалізацію проектів здійснюється в рамках Державної програми «ЕНЕРГОДІМ», яка розроблена відповідно до Закону України «Про Фонд енергоефективності» №2095-VIII від 08 червня 2017 року та визначає умови та порядок надання державною установою «Фонд енергоефективності» Грантів ОСББ для часткового відшкодування Прийнятних витрат, пов’язаних із здійсненням Заходів з енергоефективності.

Відшкодування відповідно до Програми здійснюється ОСББ, які зареєстровані та впроваджують заходи на території Рівненської області.

Відшкодування відсоткових ставок за кредитами здійснюється на підставі Генерального договору про співпрацю (далі – Генеральний договір), укладеного між департаментом житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської ОДА та кредитно-фінансовими установами (додаток 15а).

У програмі можуть брати участь кредитно-фінансові установи, які відібрано в якості банка-партнера для реалізації Державної програми «ЕНЕРГОДІМ» та підписано відповідний договір з Державною установою «Фонд енергоефективності».

Відшкодування відсоткових ставок за кредитами відбувається згідно з договором, який укладений між ОСББ та кредитно-фінансовою установою, після дати підписання Генерального договору між департаментом житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської ОДА та відповідною кредитно-фінансовою установою.

Обласна влада не впливає на вибір кредитора, з якими ОСББ укладають кредитні угоди.

Кредит на реалізацію проектів з енергомодернізації багатоквартирних будинків банк надає ОСББ у національній валюті виключно після проведення обов’язкового енергетичного аудиту будинку, отримання сертифіката енергетичної ефективності, розроблення проектно-кошторисної документації відповідно до чинного законодавства України та отримання від Фонду енергоефективності підтвердження про участь об’єднання у Державній програмі «ЕНЕРГОДІМ».

Кредит ОСББ надається кредитно-фінансовими установами на реалізацію проектів в рамках Державної програми «ЕНЕРГОДІМ» із затвердженими і актуальними змінами та доповненнями до цієї програми, які не потребують додаткового узгодження Обласною програмою відшкодування відсотків за кредитами, залученими на впровадження енергозберігаючих заходів в житловому секторі.

Кредитно-фінансова установа у кредитному договорі зобов’язана зазначити, що відшкодування частини відсотків з обласного бюджету здійснюється відповідно до Обласної програми відшкодування відсотків за кредитами, залученими на впровадження енергозберігаючих заходів в житловому секторі, що є складовою Комплексної програми енергоефективності Рівненської області на 2018 – 2025 роки.

Відповідальність за відповідність кредитів умовам цієї Програми, повноту сформованих пакетів документів та достовірність даних, вказаних у зведених реєстрах учасників, несе кредитно-фінансова установа.

ОСББ самостійно визначають перелік робіт з енергомодернізації багатоквартирного будинку, виконавця робіт, приймають рішення про залучення кредитних коштів, їхню суму та оптимальний термін кредиту. Необхідність проведення цих заходів має бути затверджена загальними зборами у відповідності до Державної програми «ЕНЕРГОДІМ» .

ОСББ несе повну відповідальність за реалізацію відповідного проекту в рамках Програми і за надання кредитно-фінансовій установі та департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської ОДА достовірної інформації, необхідної для отримання фінансової підтримки з обласного бюджету.

Голова правління ОСББ або уповноважений (уповноважені) на підставі рішення загальних зборів укладає кредитний договір з кредитно-фінансовою установою, відповідно до внутрішньо-нормативних документів цієї установи та договір на виконання робіт з енергомодернізації багатоквартирного будинку з визначеним виконавцем цих робіт. Одночасно голова правління ОСББ або уповноважений (уповноважені) пишуть заяву на ім’я керівника департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської ОДА (додаток 1 до Генерального договору), кредитно-фінансова установа передає до 5 числа, місяця наступного за звітнім усі заяви в департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської ОДА.

Кредитно-фінансова установа перед укладанням кредитного договору з ОСББ зобов’язана узгодити з департаментом житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської ОДА наявність бюджетних коштів для відшкодування відсоткових ставок за кредитом, отриманим на реалізацію проектів в рамках Державної програми «ЕНЕРГОДІМ».

Не пізніше 15 числа місяця наступного за звітним, кредитно-фінансова установа подає департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської ОДА зведений реєстр позичальників (додаток 3 до Генерального договору), які сплатили щомісячний платіж за кредитом де зазначає суму сплачених ними відсотків.

Відшкодування відсоткових ставок проводиться в межах кошторисних призначень, передбачених на виконання даного розділу Програми в обласному бюджеті на відповідний рік.

Якщо роботи з енергомодернізації багатоквартирного будинку ОСББ завершуються в наступному бюджетному періоді департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської ОДА передбачає резервування коштів, у відповідному періоді, за цим ОСББ.

У разі вичерпання ліміту кошторисних призначень департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської ОДА повідомляє про це усі кредитно-фінансові установи, з якими має відповідні угоди.

За результатами розгляду поданих зведених реєстрів позичальників головний розпорядник коштів приймає рішення про відшкодування відсоткових ставок з обласного бюджету на рахунки кредитно-фінансових установ.

У випадку виявлення недоліків в даних зведених реєстрів позичальників щодо окремих ОСББ, зазначених у ньому, головний розпорядник у триденний строк повідомляє про це кредитно - фінансову установу для усунення невідповідностей.

Відшкодування відсоткових ставок здійснюється не пізніше тридцяти-денного терміну від дати отримання зведеного реєстру позичальників від кредитно-фінансової установи, шляхом перерахування коштів обласного бюджету на транзитний рахунок кредитно-фінансової установи, яка розподіляє ці кошти протягом п’яти робочих днів на позичкові рахунки відповідних ОСББ.

Останнє відшкодування відсоткових ставок за кредитом, отриманого на проведення заходів з енергомодернізації багатоквартирних будинків, буде здійснюватися за листопад 2025 року.

Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської ОДА перевіряє отримання ОСББ бюджетних коштів, перерахованих на відшкодування відсоткових ставок, шляхом отримання від кредитно-фінансової установи довідки про перерахування вказаних коштів на рахунки ОСББ, яка надається щомісячно протягом п’яти банківських днів, після їх перерахування.

Участь у реалізації цих заходів беруть ОСББ, які підписали кредитні угоди після прийняття Програми на сесії Рівненської обласної ради.

За рахунок реалізації цього розділу очікуються такі результати:

формування прозорого та дієвого механізму залучення кредитних коштів ОСББ для енергомодернізації багатоквартирних будинків;

створення сприятливих умов для відновлення житлового фонду області та підвищення комфортності умов проживання;

формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності, розвитку і використання відновлюваних джерел енергії;

підвищення енергоефективності конструкцій будинку та внутрішньо-будинкових інженерних мереж тепло- та водопостачання;

створення інструментів для розвитку суспільних відносин та підвищення рівня довіри між обласною владою, кредитно-фінансовими установами та громадою житлових об’єднань Рівненщини.

Фінансування розділу Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету (10 відсотків), залучених кредитних ресурсів державних банків та коштів ОСББ (табл. 66).

Обсяг фінансування затверджується щорічно, враховується при формуванні видатків місцевих бюджетів та при потребі коригується протягом поточного року в межах наявних можливостей бюджетів.

Для участі в Програмі, ОСББ подає перелік документів згідно додатку 2 до Генерального договору. 


Додаток 15а

Генеральний договір

про співпрацю № ___

м. Рівне                                                     «___»__________ _____ року


Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енерго-ефективності Рівненської обласної державної адміністрації (далі – Департамент), що не є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою, як неприбуткова організація відповідно до пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України, в особі директора ___________________________________, який діє на підставі Положення про департамент, з однієї сторони, та _________________________________________________ (далі – Кредитно-фінансова установа), що є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою відповідно до пункту 136.1 статті 136 розділу ІІІ Податкового кодексу України, в особі ________________________________, який діє на підставі __________________ з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Генеральний договір про співпрацю (далі – Договір) про таке:

1. Предмет договору

1.1. Предметом цього Договору є встановлення основних умов та принципів співпраці Сторін у процесі надання відшкодування частини відсотків по кредитних коштах (далі – відшкодування), отриманих об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків (далі – Позичальник) у Кредитно-фінансовій установі на реалізацію проектів в рамках програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» державної установи «Фонд енергоефективності» (далі – Державна програма «ЕНЕРГОДІМ»).

1.2. Відшкодування може отримати Позичальник, який реалізує проект в рамках Державної програми «ЕНЕРГОДІМ» у відповідному багатоквартирному будинку Рівненської області, відповідає вимогам визначених Програмою та добровільно виявив бажання бути учасником Програми (додаток 1), надавши необхідні документи (додаток 2).

1.3. Кредитування Позичальників здійснюється Кредитно-фінансовою установою відповідно до внутрішніх нормативних документів Кредитно-фінансової установи.

1.4. Департамент надає відшкодування, що становить 10 відсотків, але не більше ніж відсоткова ставка, передбачена кредитною угодою.

1.5. Відшкодування здійснюється Департаментом, як головним розпорядником коштів, виділених на фінансування заходів Програми. Відшкодування відповідно до Програми здійснюється об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, які зареєстровані та впроваджують заходи на території Рівненської області.

1.6. Департамент здійснює відшкодування Позичальнику, за умови фактичної сплати відсотків за користування кредитом, які можуть бути підтверджені відповідним фінансовим документом та внесені банком в реєстр (Додаток 3) та відсутності обставин визначених цим Договором, які позбавляють Позичальника права на отримання відшкодування.

1.7. Кредити надаються в національній валюті, на підставі укладених кредитних договорів, часткова компенсація відсотків за кредитами надається на підставі цього Договору та поданих Кредитно-фінансовою установою зведених реєстрів позичальників (згідно додатка 3 до цього Договору).

1.8. Останнє відшкодування відсотків за кредитами, що надані Позичальникам на реалізацію проектів в рамках Державної програми «ЕНЕРГОДІМ», буде здійснюватися Департаментом на основі поданого Кредитно-фінансовою установою зведеного реєстру позичальників, який поданий за листопад 2025 року.

2. Основні завдання Сторін

2.1. Для досягнення цілей Програми Сторони зобов'язуються:

2.1.1. Спрямовувати зусилля на виконання умов Програми.

2.1.2. Проводити заходи щодо пошуку Позичальників, які бажають отримати кредит у Кредитно-фінансовій установі та отримати право на відшкодування відповідно до умов Програми.

2.1.3. Обмінюватися наявною в їх розпорядженні інформацією, яка стосується предмету цього Договору, проводити спільні консультації і переговори, встановлювати науково-технічні та комерційно-фінансові зв’язки з третіми особами й інформувати один одного про результати подібних контактів.

3. Обов'язки і права Департаменту

3.1. Департамент зобов’язується:

3.1.1. Проводити робочі наради з питань відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами на 2020 – 2025 роки на реалізацію проектів в рамках Державної програми «ЕНЕРГОДІМ» (далі – наради), на яких розглядати зведені реєстри Позичальників в міру надходження їх від Кредитно-фінансової установи.

3.1.2. Приймати сформовані пакети документів від Позичальників (голів ОСББ) та зведені реєстри Позичальників сформовані Кредитно-фінансовою установою, які здійснюють реалізацію проектів в рамках Державної програми «ЕНЕРГОДІМ» в своїх багатоквартирних будинках згідно з пунктом 4.1.4 цього Договору та сплатили відсотки за користування кредитними коштами у періоді, за який подається реєстр.

3.1.3. За результатами прийнятих рішень про погодження до відшкодування з обласного бюджету, провести у тридцятиденний термін подальшу роботу по перерахуванню коштів на відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами на 2020 – 2025 роки, згідно зі зведеними реєстрами Позичальників та рішенням наради, оформленого протоколом, на транзитний рахунок № _________________, що відкритий у Кредитно-фінансовій установі _______________________________.

3.1.4. Повідомляти Кредитно-фінансову установу про всі зміни, що можуть вплинути на виконання Сторонами умов цього Договору за три дні до набрання ними чинності.

3.1.5. Не розголошувати відомості, які становлять банківську та комерційну таємницю Кредитно-фінансової установи, а також відомості, які стали відомі Департаменту у зв'язку з виконанням обов'язків за цим Договором.

3.1.6. Виконувати інші зобов’язання за цим Договором.

3.2. Департамент має право:

3.2.1. Вносити на розгляд Кредитно-фінансової установи пропозиції щодо вдосконалення правовідносин за цим договором, а також схеми кредитування Позичальників.

3.2.2. Здійснювати контроль за дотриманням Кредитно-фінансової установи умов цього Договору.

3.2.3. Здійснювати заходи із перевірки пакетів документів Позичальників (згідно з додатком 2 до цього Договору) та контроль за цільовим використання кредитів, отриманих за Програмою, відповідно до умов цього Договору, за умови попереднього письмового повідомлення про це Кредитно-фінансової установи за 10 робочих днів.

4. Обов'язки і права Кредитно-фінансової установи

4.1. Кредитно-фінансова установа зобов'язується:

4.1.1. Надавати кредити Позичальникам на цілі та в порядку передбаченими Програмою, а також внутрішніми нормативними документами Кредитно-фінансової установи.

4.1.2. Визначати суму коштів, яка необхідна для відшкодування сплачених відсотків за кредитним договором для кожного Позичальника окремо, виходячи з умов, передбачених пунктом 1.4 цього Договору та відображати це у зведеному реєстрі Позичальників.

4.1.3. Формувати та зберігати щодо кожного Позичальника, який отримав кредит у Кредитно-фінансовій установі, відповідно до умов цього Договору, пакет документів передбачений внутрішніми нормативними документами Кредитно-фінансової установи.

4.1.4. Після отримання від Позичальника повного пакету документів, який посвідчує участь в Державній програмі «ЕНЕРГОДІМ», та після проведення першої сплати відсотків за користування кредитом в термін до 15 числа місяця наступного за звітним формувати та подавати Департаменту зведений реєстр позичальників відповідно до додатка 3 до цього Договору по кожному Позичальнику. В подальшому в зведені реєстри включати усіх Позичальників, які беруть участь в Програмі та сплатили відсотки за користування кредитом в звітному періоді.

4.1.5. Перераховувати отримані на рахунок Кредитно-фінансової установи кошти, скеровані Департаментом для відшкодування відсотків по кредитах Позичальників, на поточні рахунки Позичальників, відповідно до умов цього Договору та інших договорів, укладених у межах цього Договору, для погашення відсотків за користування кредитом Позичальника.

4.1.6. Здійснювати заходи з популяризації Програми щодо відшкодування відсотків серед Позичальників, які отримали кредит у Кредитно-фінансовій установі на цілі, передбачені у Програмі, а також серед потенційних клієнтів.

4.1.7. Надавати заяву Позичальників на ім’я керівника Департаменту (додаток 1) до 5 числа, місяця наступного за звітнім.

4.1.8. Виконувати інші зобов’язання за цим Договором.

4.1.9. У кредитних договорах, які укладатимуться з Позичальниками зазначати, що відшкодування частини відсотків з обласного бюджету здійснюється відповідно до «Обласної програми відшкодування відсотків за кредитами, залученими на впровадження енергозберігаючих заходів в житловому секторі, що є складовою Комплексної програми енергоефективності Рівненської області на 2018 – 2025 роки».

4.2. Кредитно-фінансова установа має право:

4.2.1. Відмовити Позичальнику у наданні кредиту у разі:

4.2.1.1. Невідповідності Позичальника вимогам Кредитно-фінансової установи та умовам цього Договору.

4.2.1.2. Прийняття колегіальним органом Кредитно-фінансової установи рішення про відмову у видачі кредиту.

5. Відповідальність Сторін

5.1. У разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, передбачених цим договором, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні всі завдані у зв’язку з цим збитки (несе відповідальність відповідно до умов цього Договору та законодавства України).

5.2. Кредитно-фінансова установа несе відповідальність за не включення осіб або за недостовірність даних щодо Позичальників, які приймають участь у Програмі, у зведених реєстрах згідно додатка 3 до цього Договору.

5.3. Департамент не несе відповідальності перед Кредитно-фінансовою установою за несвоєчасне перерахування коштів для відшкодування частини кредиту Позичальників з обласного бюджету, за невиконання або неналежне виконання Позичальником його обов’язків за кредитним договором.

5.4. Департамент не несе відповідальність перед Позичальником за невиконання або неналежне виконання Кредитно-фінансовою установою її обов’язків за кредитним договором.

5.5. Кредитно-фінансова установа не несе відповідальності за відмову Департаменту здійснювати відшкодування відсотків по кредиту згідно із сформованими Кредитно-фінансовою установою зведеними реєстрами.

6. Форс-мажорні обставини

Сторони звільняються від відповідальності за невиконання будь-якого з положень цього Договору, якщо це стало наслідком причин, що не контролюються не виконуючою стороною. До таких причин належать: стихійне лихо, екстремальні погодні умови, перебої в постачанні електроенергії та вихід з ладу телекомунікацій, збої комп’ютерних систем, пожежі, страйки, військові дії, громадське безладдя тощо, але не обмежуються ними.

7. Строк дії Договору

7.1. Цей договір набуває чинності з дня його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2025 року або до повного виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором.

7.2. Цей Договір може бути розірваний лише за згодою Сторін. Сторона, що бажає розірвати Договір подає іншій Стороні заяву про розірвання не менше, ніж за тридцять днів до пропонованого дня припинення дії Договору.

7.3. Після закінчення дії Договору Департамент зобов’язується здійснити відшкодування відсотків за отриманими кредитами, відповідно до сформованих Кредитно-фінансової установи зведених реєстрів, сформованих до моменту припинення дії Договору.

8. Прикінцеві положення

8.1. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору вносяться лише за згодою Сторін, шляхом укладення додаткових договорів.

8.2. У разі змін в законодавстві України щодо правовідносин, визначених в цьому Договорі, а також в інших випадках, за погодженням Сторін в Договір вносяться відповідні зміни та доповнення шляхом оформлення додаткового договору до цього Договору, який є невід’ємною його частиною. У випадках укладення додаткового договору до кредитного договору, що впливатимуть на правовідносини за цим Договором, в цей Договір в обов’язковому порядку вносяться відповідні зміни.

8.3. У разі виникнення спорів у ході виконання цього Договору Сторони намагатимуться вирішувати їх шляхом переговорів. Зацікавлена Сторона має право звернутися до суду, якщо під час переговорів Сторони не дійшли згоди щодо врегулювання спору.

8.4. Цей Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної зі Сторін, кожний з яких має однакову юридичну силу.

8.5. Департамент підтверджує, що Позичальники, внесені до зведених реєстрів згідно з кредитними договорами та умовами цього Договору, є учасниками Програми та зобов’язується відповідно до умов цього Договору відшкодовувати їм частину їхніх відсоткових ставок.

9. Місцезнаходження та реквізити Сторін

Департамент


Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енерго-ефективності Рівненської облдерж-адміністрації

33027 м. Рівне, вул. І.Вишенського, 4-А

Р/р __________________

в ГУДКСУ у Рівненській області

Код банку __________________

код ЄДРПОУ __________________

Не є платником ПДВ

Директор __________________

М.П.

Кредитно-фінансова установа


__________________                    

__________________

__________________          

__________________

__________________ 

__________________            

__________________

__________________

__________________


Директор _____________________

М.П.


Додаток 1

до Генерального договору про співпрацю

№_____ від «____»__________20___


Директору департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської ОДА ____________________________________       ____________________________________


Голови ОСББ_______________________

____________________________________

гр.__________________________________

адреса будинку_______________________

____________________________________

телефон ______________________________


ЗАЯВА

На підставі поданих документів та отриманого кредиту у ____________________________________________________________________

(назва Кредитно-фінансової установи, номер та дата заключення договору)

на реалізацію проекту в рамках програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» державної установи «Фонд енергоефективності» в багатоквартирному будинку за адресою: Рівненська область, _____________(населений пункт), вул. ____________ буд.____, а саме _____________________________________________________________________________________________________________________________________

(відомості щодо проекту з енергомодернізації)

прошу включити ОСББ ______________________________ до участі в Обласній програмі відшкодування відсотків за кредитами, залученими на впровадження енергозберігаючих заходів в житловому секторі, що є складовою Комплексної програми енергоефективності Рівненської області  на 2018 – 2025 роки.

Після завершення реалізації проекту в рамках програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» державної установи «Фонд енергоефективності» зобов’язуємось надати департаменту документи, які підтверджують цільове використання Позичальником кредитних коштів (акти виконаних робіт з енергомодернізації багатоквартирного будинку, видаткові накладні, акти приймання-передачі товару (-ів).

Повідомляємо, що ознайомлені з умовами даної Програми.

«__» _________ 20__ року          Голова ОСББ____________________                                                               

                                     (підпис, ПІБ, М.П.)
Додаток 2

до Генерального договору про співпрацю

№ ___ від «__»________ 20__ рокуПерелік документів,

які необхідні для відшкодування відсоткових ставок по залучених кредитах

на енергомодернізацію

багатоквартирних будинків-учасників програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» державної установи «Фонд енергоефективності»виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

протокол загальних зборів членів ОСББ про рішення щодо залучення кредитних коштів;

заява щодо участі в Обласній програмі відшкодування відсотків за кредитами, залученими на впровадження енергозберігаючих заходів в житловому секторі, що є складовою Комплексної програми енергоефективності Рівненської області  на 2018 – 2025 роки;

копії звіту з енергетичного аудиту та сертифіката енергетичної ефективності будинку від атестованого енергоаудитора;

копія проєктно-кошторисної документації;

експертний висновок уповноваженої експертної організації;

копія грантового договору з Фондом енергоефективності/повідомлення про приєднання від Фонду енергоефективності;

копія кредитного договору з банком;

копія договору підряду, договору купівлі-продажу товару (-ів) та/або рахунок-фактура на оплату товару (-ів);

копія договору на технічний нагляд;

копія договору на авторський нагляд;

копії дозвільних документів на початок будівельних робіт (за наявності).
 

Додаток 3

до Генерального договору про співпрацю

№_____ від «____» __________20___

      ПОГОДЖЕНО                                                                                                      ПОГОДЖЕНО
      Кредитно-фінансова установа                                                                     Департамент житлово-комунального                

                                                                                                                               господарства, енергетики та енергоефективності    

                                                                                                                               Рівненської облдержадміністрації
      __________________________                                                                         __________________________

Реєстр № ________

позичальників, які отримали кредит у

________________________________________________________________

за Обласною програмою відшкодування відсотків за кредитами, залученими на впровадження енергозберігаючих заходів в житловому секторі, що є складовою Комплексної програми енергоефективності Рівненської області  на 2018 – 2025 роки

Назва

Житлового об’єднання

ЄДРПОУ

Місце реєстрації

Житлового об’єднання

Ціль кредиту

Адреса впровадження заходів

Номер і дата кредитного
договору

Строк кредитного договору

Сума кредиту, гривень

Участь у Програмі  Фонду енергоефективності «Енергодім», розмір компенсації, відсотків

Сума нарахованих відсотків

Сума компенсації, гривень

Разом:


та отримують відшкодування в ___________________(період)                                                              


Кредитно-фінансова установа: _____________________________________________________________________________

"____" ___________ 20__ року                                        ________________________                                _____________

                                                                                                   (посада, прізвище та ініціали)                                                        (підпис) 4. Стимулювання співвласників багатоквартирних будинків до проведення заходів енергоефективності


Основні напрями стимулювання співвласників                                 багатоквартирних будинків


Проведення інформаційно-роз’яснювальної та освітньої кампанії серед населення щодо можливостей створення та розвитку ОСББ як основного учасника програм енергоефективності. Залучення консультантів та експертів від профільних громадських організацій, міжнародних грантових програм та проєктів для допомоги новим та діючим ОСББ:

створення сприятливих умов для активного формування і розвитку ОСББ в Рівненській області;

підвищення зацікавленості мешканців багатоквартирних будинків                          у покращенні умов проживання, здешевленні комунальних платежів                             та ефективному управлінні своїми будинками;

підтримка та допомога ОСББ при взаємодії з підприємствами та постачальниками житлово-комунальних послуг;

організація та проведення навчань, надання консультацій ініціативним групам співвласників з питань створення та реєстрації ОСББ;

організація та проведення навчань, надання консультацій діючим ОСББ,      а також представникам органів місцевого самоврядування та постачальникам житлово-комунальних послуг з питань ефективного управління будинками та налагодження ефективної співпраці;

організація та проведення навчань з питань енергомодернізації багатоквартирних будинків із залученням консультантів та представників державної установи “Фонд енергоефективності“;

організація обласних, міжрегіональних та міжнародних навчально-ознайомчих візитів для обміну кращим досвідом з управлінсько-господарської діяльності ОСББ та реалізації заходів енергоефективності.

 

Заходи стимулювання співвласників багатоквартирних будинків                              


Найменування заходу

Строк вико-нання заходу

Відповіда-льні за виконання

Загальна вартість заходу, тис.                       гривень

Обсяги фінансування                             за роками, тис. гривень

2021

2022

1.

Надання практичної допомоги щодо створення, реєстрації та функціону-вання ОСББ, проведення семінарів, щодо  впровадження енерго-ефективних рішень у багатоквартирних будинках

2021 – 2022

Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енерго-ефективності облдерж-адміністрації

130,0

65,0

65,0

2.

Проведення інформаційної кампанії. Підготовка, друк та поширення нормативно-правової та іншої спеціалізованої інформації

2021 – 2022

-/-

180,0

90,0

90,0
Разом310,0

155,0

155,0

                                                                                                                                                        

 

5. Очікувані результати стимулювання співвласників багато-квартирних будинків до проведення заходів енергоефективності 


         Для жителів Рівненської області:

поліпшення якості житлово-комунального обслуговування, зменшення споживання енергетичних ресурсів;

раціональне використання загальних площ користування, нежитлових приміщень будинку, залучення комерційних структур - співвласників до фінансування загальних витрат з утримання;

поліпшення технічного стану багатоповерхових будинків та умов проживання у них, своєчасне проведення ремонтів та благоустрій прилеглої території за участю співвласників;

цільове та раціональне використання коштів співвласників та залучених зовнішніх ресурсів на утримання житлових будинків, реалізацію заходів енергоефективності;

покращення якості виконання будівельно-ремонтних робіт, енергоефективних заходів  шляхом контролю з боку співвласників;

розвиток ринку енергоаудиторів, виконавців робіт та надавачів послуг з реалізації енергоефективних проєктів;

соціальна мобілізація мешканців.

покращення технічного стану житлового фонду області у цілому;

впровадження заходів з енергозбереження у житлових будинках, зниження обсягів споживання енергоносіїв у житловому фонді в умовах подальшого підвищення їх вартості;

підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності в діючих ОСББ та управління будинками в цілому.“.
Директор департаменту

житлово- комунального господарства,

енергетики та енергоефективності

адміністрації                                                                           Володимир ПШЕЮК


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux