Звіт начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області про проведену роботу спеціалістами установи в 2019 році


З часу створення Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області, мною а також керівниками профільних управлінь та відділів, щорічно проводяться пресконференції та надаються звіти про проведену роботу Головним управлінням та установами, які віднесені до сфери управління Держпродспоживслужби.

На сьогодні Держпродспоживслужба області є дієвою, і переконаний буде такою надалі. Служба забезпечує виконання всіх завдань, які ставляться перед нею, про що свідчать результати роботи за минулий рік.

Забезпечено охорону території області від занесення збудників особливо небезпечних хвороб тварин, занесення регульованих шкідливих організмів, які несуть загрозу рослинам, а також хвороб людей з територій інших держав або карантинних зон.


Управлінням безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, одним з найширших напрямків діяльності служби, до якого входять лабораторії та районні і міська державні лікарні ветеринарної медицини, проведена велика робота по профілактиці, діагностиці та ліквідації інфекційних захворювань тварин та птиці, що дало змогу забезпечити благополуччя тваринництва господарств і населених пунктів області по туберкульозу, бруцельозу, чумі, грипу птиці та інших інфекційних хворобах тварин.

В 2019 році проведено 1449 заходів державного нагляду (контролю), з них 1111 в сфері безпечності харчових продуктів та 338 в сфері ветеринарної медицини, з яких 806 планових та 643 позапланових. За результатами проведених заходів складено 536 приписів та до адміністративної відповідальності за порушення вимог ветеринарного законодавства притягнуто 26 осіб на суму 3910,0 гривень, а за порушення вимог законодавства щодо безпечності харчових продуктів - 9 осіб на суму 246 тис.207 гривень.

Головним державним інспектором Рівненської області видано 4 рішення про припинення виробництва та обігу харчових продуктів, що становило загрозу для життя та здоров’я людини.

Спеціалістами надано 22839 адміністративних послуг, в тому числі видача ветеринарних документів 22786, видача експлуатаційних дозволів для потужностей (об’єктів) 53. Зареєстровано 1369 потужностей. Ідентифіковано 15917 голів великої рогатої худоби, 178 дрібної рогатої худоби, 17868 голів свиней.

Забезпечено виконання Планів державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах тваринного походження на 2019 рік, відібрано 349 зразків, державного моніторингу харчових продуктів рослинного походження при внутрішньодержавному обігу, відібрано 150 зразків, встановлено 4 випадки перевищення нітратів у зразках картоплі, моркви та капусти. Забезпечено роботу в програмному продукті “Єдиний державний реєстр ветеринарних документів”.

Розроблено та затверджено “Регіональний План заходів щодо створення належних умов для безпечного харчування в закладах освіти області”. Затверджено Програму “Дітям Рівненської області – безпечне харчування” на 2020-2022 роки. Паспортизовано 368 харчоблоків та їдалень закладів дошкільної освіти та закладів загальної середньої освіти.

В  минулому році на території області не реєструвалась африканська чума свиней. З метою моніторингу було відстрілено 47 голів диких свиней, які досліджено на африканську чуму, також досліджено 796 матеріалів від домашніх свиней, позитивних випадків не виявлено. З метою профілактики, недопущення виникнення нових спалахів захворювання на африканську чуму свиней проводиться роз’яснювальна робота серед власників свинарських господарств і населення області.

Кожен рік в області, реєструються неблагополучні пункти по сказу тварин, джерелом  якого є дикі тварини і особливо червона лисиця. За 2019 рік Рівненською регіональною державною лабораторією Держпродспоживслужби проведено 707 досліджень і виявлено 27 позитивних випадків захворювання тварин на сказ, з яких 13 лисиць, 5 собак, 7 котів, 1 борсук та 1 голова ВРХ. У порівнянні з 2018 роком це на 25 випадків менше. В минулому році по області організовано і проведено профілактичне щеплення собак проти сказу в кількості 119 970 голів,  котів – 65 281 голова,  ВРХ – 3868 голів, свиней – 96 голів, коней – 34 голови, ДРХ – 155 голів, хутрових та диких звірів у зоопарку – 195 голів. А також на всій території області проведена осіння кампанія по пероральній вакцинації диких м’ясоїдних тварин.

Проводилась щоденна робота по профілактиці лейкозу великої рогатої худоби, недопущенню занесення і виникненню високопатогенного грипу птиці, хвороби Ньюкасла в нашій області. З цією метою державними інспекторами ветеринарної медицини районів і міст здійснювався державний ветеринарно-санітарний контроль і нагляд за дотриманням ветеринарних вимог в усіх наявних птахогосподарствах, щодо їх роботи в закритому режимі, функціонування санпропускників, дезінфекції спецодягу обслуговуючого персоналу, інвентарю, обладнання, зворотної тари та профілактичного карантинування птиці, проведення необхідних лабораторних досліджень. Рівненською регіональною державною лабораторією Держпродспоживслужби проведено дослідження сироваток крові птиці на грип кількістю 4323 проби. Щеплено проти хвороби Ньюкасла 2590 тис. голів птиці.

Епізоотична ситуація щодо високопатогенного грипу птиці та ряду інших захворювань тварин на території Рівненської області на даний час стабільна та контрольована.

Рівненською регіональною та 4-ма міжрайонними лабораторіями Держпродспоживслужби проводиться широкий спектр досліджень харчової продукції і діагностика захворювань та отруєнь тварин, за минулий рік проведено понад 3 млн. лабораторних досліджень. Вони є акредитовані відповідно вимог ДСТУ ISO/IES 17025:201) та уповноважені на проведення лабораторних досліджень. 

Управлінням державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства проведено 2648  заходів  державного нагляду, у тому числі, 281 (10,6%) планових  та 497 (18,8%)  позапланових заходів, 1870 (70,6%) комісійних оглядів спільно з органами влади та місцевого самоврядування, іншими суміжними службами.

У структурі об’єктів найбільше перевірено дошкільних навчальних закладів (далі –ДНЗ) – 244 (48,5%), закладів оздоровлення і відпочинку для дітей – 61 (41,7%) закладів охорони здоров’я – 296 (30,5%), загальноосвітніх навчальних закладів – 90 (13,5%). При проведенні заходів державного нагляду порушення вимог санітарного законодавства виявлено на 268 об’єктах (34,4%). Найбільше порушень встановлено у закладах охорони здоров’я – 80,9%,  ДНЗ –57,0%,  загальноосвітніх школах (далі –ЗОШ) – 42,2%. За результатами виявлених порушень вимог санітарного законодавства  підготовлено 271 припис та розпорядження  про усунення порушень, винесено 30 подань про відсторонення від роботи або інших видів діяльності, у 1 випадку матеріали надсилались до правоохоронних органів.

Із 1870 проведених комісійних оглядів, у 944 (50,5%) виявлені порушення вимог санітарних норм та правил. У структурі  комісійних перевірок найбільше порушень виявлено у лікувально-профілактичних закладах – 63,1%, закладах оздоровлення для дітей – 61,1%, загальноосвітніх – 57,6% та дитячих дошкільних – 46,4% навчальних закладах. За результатами виявлених недоліків при комісійних оглядах у всіх випадках підготовлено інформаційні листи до керівників підприємств та установ, органів влади та місцевого самоврядування.

Установами Держпродспоживслужби в Рівненській області розглянуто 495 заяв суб’єктів господарської діяльності щодо надання адміністративних послуг та здійснення погоджувальних процедур у сфері санітарного законодавства. Проведено 137 обстежень медичних закладів для видачі актів на погодження отримання ліцензії з провадження медичної практики, в 2-х випадках надана відмова щодо погодження отримання ліцензії з медичної практики. Розглянуто 276 заяв суб’єктів господарювання щодо видачі дозволу на викиди, в результаті видано 256 рішень щодо можливості видачі дозволу на викиди в атмосферне повітря та 20 рішень щодо неможливості видачі дозволу на викиди.

Для отримання санітарного паспорту на зберігання, транспортування та застосування пестицидів зареєстровано 31 звернення від суб’єктів господарювання, за результатами розгляду яких видано 29 дозволів на право провадження діяльності в зазначеній сфері господарювання, у 2-х випадках відмовлено у видачі санітарного паспорта. Розглянуто та погоджено 30 документів  щодо поводження з відходами та 248 матеріалів містобудівної документації.

При проведенні заходів державного нагляду (контролю) в сфері дотримання санітарного законодавства відібрано 7402 різних проб та зразків для проведення лабораторних та інструментальних  досліджень, із яких у ЗОШ – 3074,   ДНЗ – 2736,  ЛПЗ – 188, закладах оздоровлення та відпочинку – 26, підприємствах водного господарства – 103, інших підприємствах–1275. Питома вага невідповідностей лабораторних досліджень та інструментальних замірів вимогам гігієнічних нормативів  складає 8,9%.

За санітарно-хімічними показниками  досліджено 561 зразок питної води, із яких 240 чи 42,8% не відповідали вимогам ДСанПіНу через високий вміст заліза, кольоровість, мутність та жорсткість у пробах.  Висока невідповідність проб питної води за санітарно-хімічними показниками зареєстрована у ЗОШ – 43,2%, ДНЗ – 51,4%, на підприємствах водного господарства – 29,8%, та  інших підприємствах – 26,5%. За мікробіологічним показниками досліджено 672 зразки води, із яких 119 (17,7%) не відповідали вимогам державного стандарту. При проведених 2052 замірах параметрів мікроклімату перевищення допустимих рівнів  встановлено у 7 або 0,34 %. Із 840 замірів рівнів освітленості відхилення встановлено у 107 (12,7%). За результатами інструментальних замірів невідповідність рівнів освітленості у приміщеннях ДНЗ – 11,3%, у приміщеннях ЗОШ – 13,6%.

При розгляді скарг та звернень громадян проведено 94 заміри шумового навантаження та вібрації, в 27 (28,7%)  встановлено перевищення  вимог нормативних значень.

У 2019 році проведено1760  досліджень повітря  закритих приміщень на вміст шкідливих речовин, із яких у 39 чи 2,2% встановлено  перевищення гігієнічних нормативів. Питома вага виявлених невідповідностей  повітря закритих приміщень на вміст шкідливих речовин  у ЗОШ становила 3,0%, у ДНЗ – 1,4%. Із 20 зразків води питної досліджених за паразитологічними показниками;  200 зразків грунту за  санітарно-хімічними показниками, 20 проведених замірах  електромагнітного випромінювання, 820 замірах рівнів радону-222 невідповідностей не виявлено.

За результатами встановлених невідповідностей лабораторних досліджень та інструментальних замірів застосовувались заходи реагування.  Всього у  2019 році підготовлено та надіслано керівникам закладів, підприємств  та організацій 87 приписів  та 214  інформаційних листів. Про незадовільні результати лабораторних досліджень та інструментальних замірів інформувались органи влади та місцевого самоврядування.

Зареєстровано 6 випадків спалахів кишкових інфекцій та один випадок отруєння невідомою речовиною. В цілому від отруєнь постраждало 143 особи, із них 43 дітей. На стаціонарному лікуванні перебувало 119 осіб, із них 38 дітей. Держпродспоживслужбою вживались необхідні заходи щодо локалізації та ліквідації спалахів. По кожному випадку проведені позапланові заходи державного нагляду. По результатах видано 7 приписів, складено 5 протоколів на штраф на загальну суму 125190 грн., видано 4 рішення про тимчасове призупинення виробництва та обігу продуктів, тимчасово відсторонено від роботи 24 особи з числа персоналу для проходження медогляду, а також 14 осіб серед захворілих, які відносяться до декретованого контингенту, для проходження позачергового медичного огляду після проведення курсу лікування. Видано 1 рішення про вилучення (відкликання) з обігу харчових продуктів. В кожному випадку інформувалися органи виконавчої влади та територіальні підрозділи Національної поліції для відкриття кримінального провадження, відкрито 5 кримінальних проваджень. Організовано проведення 7 засідань територіальних комісій з ТЕБ та НС.

Було зареєстровано 3 випадки ботулізму, пов’язані із вживанням домашньої консервації. При обстеженні підозрілої продукції (консервації) ботулотоксин не був виявлений. Враховуючи неблагополучну ситуацію з ботулізмом в державі, організовано відбір проб риби в місцях торгівлі для дослідження на ботулізм. Відібрано 15 проб готової рибної продукції, ботулотоксин не виявлено.  Зареєстровано 3 випадки отруєння грибами в м. Березне, пов’язане з вживанням дикорослих грибів, ймовірно, блідої поганки.

Протягом 2019 року на адресу Управління  державного нагляду  за дотриманням санітарного законодавства надійшло 213 скарг та звернень громадян, із яких 190 чи 89,2% вирішено позитивно, повторно розглядалось 10 звернень. На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» підготовлено 14 відповідей  на запити. 

Робота управління фітосанітарної безпеки спрямовувалась на своєчасне і якісне проведення огляду імпортних та вітчизняних вантажів, наданню адміністративних та фітосанітарних послуг, проведенню обстеження сільськогосподарських посівів та лісових насаджень на виявлення регульованих шкідливих організмів, контроль за обігом засобів захисту рослин (далі – ЗЗР) та їх використання в полях суб’єктами господарювання всіх форм власності, контроль за розвитком та розповсюдженням найбільш шкідливих організмів в посівах с/г культур та контроль за виробництвом та обігом насіння.

Так з ціллю виявлення порушень законодавства, Державними фітосанітарними інспекторами проведено 137 заходів державного нагляду (контролю), з яких 116 планових та 21 позапланова перевірка За результатами яких виявлено 53 порушення законодавства та притягнено до адміністративної відповідальності 35 суб’єктів господарювання. При ввезенні, вивезенні об’єктів регулювання, державними фітосанітарними інспекторами виявлено 8 випадків порушення фітосанітарних вимог та надійшло 13 нотифікаційних повідомлень: від Ізраїлю, Туреччини, Республіки Білорусь, Литви (2), Республіки Польща (2) та Республіки Індія (6). Оформлено та видано 12813 фітосанітарних та 2 612 карантинних сертифікатів.

З метою  встановлення фітосанітарного стану області проведено обстеження на виявлення карантинних бур’янів, обмежено поширених в Україні, а саме золотистої та блідої картопляної нематоди, раку картоплі, проведено обстеження посівів кукурудзи візуально і за допомогою феромонних пасток на виявлення західного кукурудзяного жука (далі ЗКЖ) та інвентаризація на виявлення бактеріального в’янення кукурудзи, на виявлення американського білого метелика На сьогоднішній день в області запроваджений карантинний режим по амброзії полинолистій на площі 104,753 га   по АБМ  -- 11,6 га-ЗКЖ- 1379,73, Золотиста картопляна нематода – 640,95.

Розроблено та впроваджено три програми по боротьбі із борщівником Сосновського, програма по боротьбі із АБМ, програма по боротьбі із амброзією полинолистою. На виконання програм виділено та використано 10,4 тис. грн. проект обласної програми по боротьбі із амброзією полинолистою, на виконання якого протягом 2019 року було виділено 128,4 тис. грн. Присвоєно офіційний статус місця виробництва, вільного від регульованих шкідливих організмів (далі – РШО) 162 ділянкам, загальною площею 14,8 тис. га.

Відділ захисту рослин працював в напрямку контролю пестицидів і питанням контролю оброблення пестицидами с/г угідь. Використання пестицидів зменшилось, а площа обробок збільшилась (зменшена норма витрат). Проведено навчання із суб’єктами господарювання та видано 1079 допусків (посвідчень).

Спеціалістами відділу нагляду в насінництві та розсадництві проводилась консультативно-роз’яснювальна робота з суб’єктами господарювання, спрямована на попередження порушень вимог законодавства, порядку оптової та роздрібної реалізації насіння та садивного матеріалу, правилам зберігання насіння, знищенню неякісного (некондиційного) насіння, порядку імпорту насіння. Надавалися консультації суб’єктам насінництва та розсадництва щодо ведення та зберігання насінницької документації, порядку арбітражного визначення якості насіння, польового оцінювання та сертифікації, зберігання дублікатів проб, узгодження розташування насіннєвих посівів перехреснозапильних культур, тощо. До Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва включено 11 суб’єктів.

Проведена велика роз’яснювальна робота. Розміщено в обласні та районні газети 24 статті, проведено 16 виступів по радіомовленню, взято участь у 5 телеефірах, проведено 46 нарад, 4 семінари, 456 бесід, навчання спеціалістів управління на місцях, навчання державних фітосанітарних інспекторів та фахівців державних обласних фітосанітарних лабораторій у рамках Проект Twinning «Наближення українського законодавства до європейського у галузі продуктів захисту рослин та здоров’я рослин, посилення відповідних інспекцій та лабораторних служб», а саме Діяльності 2.23 «Здійснення огляду шкідливих організмів лісу» (учасники 10 областей), а також обмін спеціалістів відділу прогнозування фітосанітарної діагностики та аналізу ризиків (учасники 5 областей).

Управлінням захисту споживачів, проведено 60 перевірок суб’єктів господарювання різних форм власності, із них 22 - планових заходів та 38 – позапланових. Кількість видів порушень, виявлених у ході проведення перевірок складає 107. Перевірено безпеку продукції на суму 196,5тис.грн., із них забраковано та тимчасово знято з реалізації – на суму 56,12тис.грн., або 28,56% від вартості перевіреної продукції. За виявлені порушення вимог чинного законодавства про захист прав споживачів до адміністративної відповідальності притягнуто 34 посадову особу, сума штрафів склала 6,29тис.грн. Відповідно до ст. 23 Закону України «Про захист прав споживачів» до 19 суб’єктів господарської діяльності застосовано адміністративно - господарські санкції на суму 61,04 тис. грн.

Відділом контролю за рекламою, дотриманням антитютюнового законодавства та пробірного контролю управління захисту споживачів досліджено 534 рекламоносіїв, з них виявлено порушення у 170, до 161суб’єктів господарської діяльності застосовано штрафів на суму 145,43 тис. грн. Щодо дотримання антитютюнового законодавства перевірено 18 суб’єктів господарської діяльності, 16 посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, сума штрафів складає 3,06 тис. грн. та до одного суб’єкта господарської діяльності застосовано адміністративно-господарську санкцію на суму 1,0 тис. грн.

Відділом ринкового та метрологічного нагляду проведено 56 перевірок, 40 перевірок характеристик продукції з державного ринкового та 16 перевірок з метрологічного нагляду. Перевірено товарів на суму 887,202 тис. грн., з них забраковано та тимчасово обмежено реалізацію товарів, які не відповідають встановленим вимогам технічних регламентів та інших нормативних документів на суму 78,458 тис. грн. Сума застосованих штрафів до суб’єктів господарювання становить 60,350 тис. грн.

При проведенні перевірок обревізовано 10162 одиниць засобів вимірювальної техніки (далі – ЗВТ), з яких 718 од. (7,07%) визнано непридатними до застосування.

Видано 10 приписів про усунення порушень метрологічних вимог та складено 11 протоколів про адміністративні правопорушення у сфері метрології та метрологічної діяльності. Винесено 11 постанов про адміністративне правопорушення на суму 1,139 грн.

Одержано 570 звернень щодо порушення прав споживачів у відповідності до вимог законодавства про захист прав споживачів, із них:

надійшло письмово – 272;

на особистому прийомі громадян – 180;

з Урядової «гарячої лінії» - та з «гарячої лінії» Рівненської ОДА – 110;

надіслано повторно – 8.

Кількісні дані щодо змісту основних питань, які порушують громадяни:

щодо якості продовольчих товарів – 19;

щодо якості непродовольчих товарів – 246;

щодо якості надання послуг - 305.

За результатами розгляду звернень та сприяння спеціалістів управління споживачам повернуто кошти у сумі 122,38 тис. грн. за неякісно придбану продукцію чи неналежне надання послуг.

Сектором контролю за регульованими цінами було проведено 9 планових та 2 позапланових заходів державного нагляду (контролю). За результатами яких у 5 суб’єктів господарювання було встановлено порушення державної дисципліни цін. Сума застосованих санкцій за результатами перевірок  - 54374,38 грн.

Спеціалістами сектору було розглянуто та надано письмово обґрунтовані відповіді по 20 зверненнях громадян, що надходили як на Урядову гарячу лінію, Гарячу лінію Рівненської ОДА, так і безпосередньо на адресу Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області. У жодному випадку не було підтверджено порушення державної дисципліни цін з боку суб’єктів господарювання.

Постійно здійснюється моніторинг цін на лікарські засоби, які внесено до реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, відповідно до наказу МОЗ України №360 від 03.04.2017 року та беруть участь в урядовій програмі «Доступні ліки». Щомісячно аналізуються ціни орієнтовно по 60 аптечних закладах, якими реалізуються такі лікарські засоби та застосовується більше ніж 10800 різних цінових позицій.

Відділом реєстрації сільськогосподарської техніки проводилася робота із реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку машин; атестації (переатестації) трактористів-машиністів з подальшою видачею посвідчень на право керування машинами; розгляду звернень суб’єктів господарювання, які виявили бажання здійснювати оптову та роздрібну торгівлю тракторами, самохідними шасі, самохідними сільськогосподарськими, дорожньо–будівельними і меліоративними машинами, сільськогосподарською технікою, іншими механізмами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери; надання відповідей на запити арбітражних керуючих, державних виконавців, податкової служби, правоохоронних органів та інших установ і організацій.

На обліку перебуває 1891 юридична та 29180 фізичних осіб, власників техніки. За суб’єктами господарювання різних форм власності на обліку перебуває 47148 одиниць техніки, в т.ч.: 30668 тракторів, 3267 самохідних сільськогосподарських машин, в т.ч. 3085 зернозбиральних комбайнів, 2535 самохідних дорожньо-будівельних машин, 10678 причіпних, навісних і інших машин та обладнання.

Зареєстровано 3024 одиниць техніки, з яких: 2273 фізичними та 751 юридичними особами, знято з обліку 1331 машин. Зареєстровано та атестовано 85 навчальних груп в яких атестовано (переатестовано) 1340 особи та видано 1281 посвідчень тракториста-машиніста. Для порівняння з минулим роком кількість осіб, що отримали посвідчення тракториста-машиніста зменшилась на 867 осіб.

Згідно постанов Державної виконавчої служби до електронного реєстру (журнал «Перелік техніки, яку забороняється знімати з обліку») протягом 2019 року вносилася інформація про арешт майна боржників (сільськогосподарської техніки та інших машин), а також було перевірено техніку 31469 суб’єктів господарювання та громадян, за результатами чого підготовлено 9567 відповідей на запити арбітражних керуючих, державних виконавців, податкової служби, правоохоронних органів та інших установ і організацій.

Відділом організаційного забезпечення зареєстровано 629 звернень громадян. Зокрема, з Урядової гарячої лінії надійшло 94 звернення, через Держпродспоживслужбу - 21 звернення, через Рівненський обласний контактний центр - 96, через обласну державну адміністрацію - 40, через інші органи влади та органи місцевого самоврядування – 71. Особисто поданих громадянами до Головного управління надійшло 119 звернень. Під час особистого прийому громадян начальником Головного управління та його заступниками подано 86 звернень. Поштою, у т.ч. електронною, надійшло 301 звернення. Усно, по телефону, надійшло 3 звернення громадян.

У зверненнях до Головного управління громадяни порушували питання про надання ветеринарних послуг, дотримання ветеринарного законодавства – 5 (0,79%); захист рослин та фітосанітарія – 7 (1,11%); порушення санітарного законодавства, екологія та забруднення навколишнього середовища – 213 (33,86%); ціноутворення – 16 (2,54%); діяльність посадових і службових осіб – 1(0,16%); захист прав споживачів – 303 (48,17%); якість харчових продуктів –83 (13,20%); інші – 1 (0,16%).

Також надійшло 33 запити на публічну інформацію, з яких: 19 – від громадян; 3 – від юридичних осіб; 6 – від громадських організацій; 2 – від інформаційно-аналітичних порталів та агентств; 3 – від редакцій журналів та газет. Щодо тематики питань, які цікавлять громадськість, це питання: безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини (в т.ч. з питань отримання експлуатаційних дозволів, видачі ветеринарних документів, кількості випадків сказу у населених пунктах, надання для ознайомлення вимог для ввезення ряду харчових продуктів та ін.); інформація про стан довкілля ( в т.ч. з питань рівня забруднення водойм, якості повітря у районах та м. Рівне); інформація про випадки порушення прав споживачів (в т.ч. з питань житлово-комунального господарства, мови обслуговування, заборони реклами тютюнових виробів); статистична інформація, розпорядником якої є Головне управління; дотримання вимог санітарного законодавства ( в т.ч. з питань якості питної води); інформація про захист рослин та фітосанітарію, зокрема, інформація про поширення карантинних організмів, тощо.

На всі запити було надано відповіді. Випадків відмови у наданні інформації не було. Усі заходи державного нагляду (контролю), проводились із застосуванням засобів відео фіксації.


Головне управління Держпродспоживслужби в області завжди відкрите для споживачів, засобів масової інформації, усіх жителів нашої області, і спеціалісти служби будуть робити все можливе, щоб забезпечити благополуччя в нашій області і захистити права споживачів.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux