Посадова інструкція головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції

                                                                          І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

         1.1. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації (далі – головний спеціаліст) у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про державну службу", Законом України "Про запобігання корупції" та іншими законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, Типовим положенням про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 04.09.2013 року № 706, розпорядженнями голови облдержадміністрації, цією посадовою інструкцією, іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність органів виконавчої влади у сфері запобігання та виявлення корупції.

         1.2. Головний спеціаліст підзвітний і підконтрольний голові облдержадміністрації, Урядовому уповноваженому з питань антикорупційної політики, взаємодіє з першим заступником голови  облдержадміністрації, якщо інше не передбачено законом.

         1.3. Головний спеціаліст призначається на посаду та звільняється з посади головою облдержадміністрації за погодженням з Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики.

         1.4. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції  повинен відповідати вимогам посад професійної компетентності для посад державної служби категорії "В" відповідно до Закону України "Про державну службу": мати вищу освіту ступеня молодшого бакалавра або бакалавра,  вільно володіти державною мовою.

         1.5. Повинен знати Конституцію України, закони України "Про державну службу", "Про запобігання корупції" та інші акти законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.

         1.6. На час відсутності головного спеціаліста, його обов’язки виконує працівник, на якого за рішенням керівництва облдержадміністрації в установленому порядку покладено такі обов’язки.

II. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ

         2.1. Основними завданнями головного спеціаліста є:

         - підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції в апараті облдержалміністрації;

         - надання методичної та консультаційної допомоги з питань  дотриманням антикорупційного законодавства;

         - участь в інформаційному і науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері;

         - проведення організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

         - здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

         - здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.

2.2. Головний спеціаліст відповідно до покладених на нього завдань:

         1) розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням в апараті облдержадміністрації;

         2) надає структурним підрозділам облдержадміністрації та окремим працівникам роз'яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

         3) вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб аппарату облдержадміністрації, вносить голові облдержадміністрації пропозиції щодо їх усунення;

         4) надає допомогу у заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій дкржави;

         5) у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими чи службовими особами апарату облдержадміністрації, інформує в установленому порядку про такі факти голову облдержадміністрації, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції;

         6) веде облік працівників облдержадміністрації, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

         8) взаємодіє з підрозділами (особами) з питань запобігання та виявлення корупції державних органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції;

         9) розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників облдержадміністрації до вчинення корупційних правопорушень;

10) повідомляє у письмовій формі голову облдержадміністрації, Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими особами облдержадміністрації.

         Втручання у діяльність головного спеціаліста під час здійснення ним своїх повноважень, а також покладення на головного спеціаліста обов’язків, що не належать або виходять за межі його повноважень чи обмежують виконання покладених на нього завдань, забороняється.

III. ПРАВА

3.1. Головний спеціаліст має право:

         - отримувати від інших структурних підрозділів облдержадміністрації  інформацію та матеріали, необхідні для здійснення покладених на нього завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю;

         - отримувати від працівників облдержадміністрації усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок),;

         - ініціювати перед головою облдержадміністрації питання щодо надсилання запитів до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій області, незалежно від форми власності, з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на уповноваженого завдань;

         -  проводити, або брати участь у проведенні в установленному порядку службового розслідування (перевірки) в облдержадміністрації з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства;

         -  під час проведення службових розслідувань (перевірок) має право з урахуванням обмежень, установлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень та територій облдержадміністрації, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки);

         3.2. Може залучатися до проведення :

         - експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються облдержадміністрацією, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень;

         - внутрішнього аудиту облдержадміністрації в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.

IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Головний спеціаліст несе персональну відповідальність:

-  за виконання покладених на нього завдань;

- за неякісне або несвоєчасне виконання поставлених завдань та обов'язків, бездіяльність, або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки державного службовця, або обмежень, пов'язаних із прийняттям на державну службу та її проходженням;

- за порушення законодавства про державну службу та правил внутрішнього трудового розпорядку;

-  за збереження державної таємниці та іншої інформації, яка згідно із законодавством не підлягає розголошенню.

V. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ЗА ПОСАДОЮ

 5.1. Отримує в установленому порядку від органів державної влади,  органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій області інформацію про адміністративні та кримінальні корупційні правопорушення, проведену роботу по запобіганню даних проявів;

5.2. Готує інформацію керівництву облдержадміністрації про адміністративні та кримінальні корупційні правопорушення серед державних службовців Рівненської області.Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux