Звіти щодо задоволення запитів на інформацію

Загальна кількість запитів на інформацію, що зареєстровано в апараті облдержадміністрації з 9 травня 2011 року - 2195:

ДЕТАЛЬНІШЕ

/у 2011 році - 119, у 2012 році - 135, у 2013 році – 232, у 2014 році – 233, у 2015 році – 250, у 2016 році – 332, у 2017 році - 281, у 2018 році - 286, у 2019 - 327 запитів на отримання інформації/

поштою – 600

телефоном – 61

факсом – 5

ел. поштою - 1364

особисто - 165

від засобів масової інформації, журналістів - 298

від громадян – 1135

від юридичних осіб – 237

від об'єднання громадян – 525

Із них:

Інформація про фізичну особу

208

Інформація довідково-енциклопедичного характеру

182

Інформація про стан довкілля (екологічна інформація)

142

Інформація про товар (роботу, послугу)

229

Науково-технічна інформація

36

Податкова інформація

6

Правова інформація

21

Статистична інформація

211

Соціологічна інформація

55

Інші види інформації

1105


Кількість запитів на інформацію, що надійшли у 2019 році