Звіти щодо задоволення запитів на інформацію

Загальна кількість запитів на інформацію, що зареєстровано в апараті облдержадміністрації з 9 травня 2011 року - 2235:

/у 2011 році - 119, у 2012 році - 135, у 2013 році – 232, у 2014 році – 233, у 2015 році – 250, у 2016 році – 332, у 2017 році - 281, у 2018 році - 286, у 2019 – 327, у 2020 році – 40 запитів на отримання інформації/


поштою – 605

телефоном – 61

факсом – 5

ел. поштою - 1392

особисто - 172


від засобів масової інформації, журналістів - 300

від громадян – 1161

від юридичних осіб – 243

від об'єднання громадян – 531Із них:

Інформація про фізичну особу

213

Інформація довідково-енциклопедичного характеру

183

Інформація про стан довкілля (екологічна інформація)

144

Інформація про товар (роботу, послугу)

230

Науково-технічна інформація

36

Податкова інформація

6

Правова інформація

21

Статистична інформація

211

Соціологічна інформація

55

Інші види інформації

1136Кількість запитів на інформацію, що надійшли у 2020 році

Кількість запитів на інформацію, що надійшли у 2019 році