Проект розпорядження голови облдержадміністрації

Про Програму створення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

Відповідно до статті 98 Кодексу цивільного захисту України, пунктів 1, 3, 4, 6 статті 2 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 775 "Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій" (зі змінами):

1. Схвалити Програму створення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (далі - Програма), що додається.

2. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення обласної державної адміністрації подати Програму обласній раді на затвердження в установленому порядку.

3. Департаменту фінансів облдержадміністрації при формуванні обласного бюджету передбачати видатки на виконання заходів Програми в межах наявних фінансових ресурсів.

4. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдержадміністрації інформацію про стан накопичення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій подавати обласній державній адміністрації щороку до 20 січня.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.


Голова адміністрації                                                              Віталій КОВАЛЬ

Додаток до розпорядження голови облдержадміністрації _________________№ ____

ПРОГРАМА

створення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

Загальна частина

Рівненська область розташована в північно-західній частині України, займає територію 20,1 тисяч квадратних кілометрів.

Численні залізничні магістралі, що перетинають територію області становлять 578,4 кілометрів, протяжність автомобільних шляхів загального користування – 5147,1 кілометрів.

Площа лісів становить 803,9 тис. гектарів, лісистість – 36 відсотків.

Для області характерні значні заболочені території із великими запасами торфу, орієнтовно у 350 млн. тонн.

На території області розташовано 469 потенційно небезпечних об’єктів, з них 9 хімічно небезпечних.

У зони можливого радіоактивного забруднення Рівненської та Хмельницької атомних електростанцій потрапляє 146 населених пунктів області.

 У разі виникнення аварії на Рівненській АЕС з викидом радіоактивних речовин загальна площа радіоактивного забруднення може скласти понад 1738 км (63 населених пункти).

Аварія на Хмельницькій АЕС може призвести до  радіоактивного забруднення на площі 1024 км2,  (83 населених пункти Рівненської області).

Необхідність загальної евакуації для всіх категорій населення із зон можливого радіоактивного забруднення Рівненської та Хмельницької АЕС усіма видами транспортних засобів орієнтовно становить більше 160 тисяч чоловік.

Через територію області прокладено дві нитки магістральних нафтопроводів довжиною 309,5 км, продуктопровід довжиною 185 км, робочий тиск якого 27-29 атмосфер, газопровідну мережу високого тиску довжиною 734 км з робочим тиском 18-51 атмосфер.

Область періодично зазнає впливу стихійних природних явищ –пожеж, паводків, повеней та інших природних лих, що створює загрозу виникнення надзвичайних ситуацій природного характеру.

Правові аспекти

Програма створення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (далі – Програма) розроблена відповідно до вимог статті 98 Кодексу цивільного захисту України, пунктів 1, 3, 4, 6 статті 2 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 775 "Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій" (із змінами), розпорядження голови облдержадміністрації від __ листопада 2020 року № ____ "Про формування матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Рівненській області".

Мета Програми

Основною метою Програми є:

забезпечення здійснення заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги постраждалому населенню;

здійснення заходів щодо створення, освіження запасів матеріальних цінностей у регіональному матеріальному резерві, призначених для невідкладного їх залучення у необхідних (визначених) обсягах у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій.

Завдання щодо реалізації Програми

Основними завданнями щодо реалізації Програми є:

забезпечення формування регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (далі – регіональний матеріальний резерв);

придбання матеріальних цінностей у відповідності до графіка накопичення матеріальних цінностей до регіонального матеріального резерву, згідно з додатком 1 до Програми;

своєчасне фінансування заходів зі створення регіонального матеріального резерву з бюджету відповідного рівня.

Організаційне забезпечення Програми

Формування регіонального матеріального резерву здійснюється відповідно до затверджених відповідними органами виконавчої влади обсягів, номенклатури та графіка накопичення матеріальних цінностей.

Регіональний матеріальний резерв створюється обласною державною адміністрацією для здійснення заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги постраждалому населенню.

Регіональний матеріальний резерв створюється виходячи з прогнозованих для території області видів та рівнів надзвичайних ситуацій, а також з урахуванням обсягів робіт з ліквідації їх наслідків, розмірів заподіяних збитків, обсягів забезпечення життєдіяльності постраждалого населення.

Матеріальні цінності, що поставляються до регіонального матеріального резерву, повинні мати сертифікат відповідності на весь нормативний термін їх зберігання.

Придбання матеріальних цінностей, що поставляються до регіонального матеріального резерву, здійснюється у встановленому законом порядку.

Порядок використання резервів

Регіональний матеріальний резерв використовується виключно для:

здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій;

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів;

надання постраждалому населенню необхідної допомоги для забезпечення його життєдіяльності;

розгортання та утримання тимчасових пунктів проживання і харчування постраждалого населення;

забезпечення пально-мастильними та іншими витратними матеріалами транспортних засобів підприємств та громадян, залучених для евакуації постраждалого населення із зони надзвичайної ситуації та можливого ураження, ліквідації та попередження наслідків надзвичайних ситуацій.

У разі недостатності регіонального матеріального резерву чи його використанні у повному обсязі, залучається матеріальний резерв вищого рівня.

Відпуск, залучення матеріальних цінностей з регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій здійснюється за рішенням голови обласної державної адміністрації.

Відпуск, освіження матеріальних цінностей з регіонального матеріального резерву, що підлягають поновленню, здійснюється за рішенням голови обласної державної адміністрації на конкурсних засадах. Кошти, отримані внаслідок реалізації матеріальних цінностей, спрямовуються на придбання і закладення до регіонального матеріального резерву аналогічних матеріальних цінностей.

Результати реалізації Програми

Реалізація Програми забезпечить формування регіонального матеріального резерву, накопичення матеріальних цінностей до нього та їх ефективне використання для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій, надання термінової допомоги постраждалому населенню, постійну готовність органів управління та сил цивільного захисту області до дій за призначенням.

Відповідальні за реалізацію Програми

Виконавцем Програми є управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдержадміністрації.

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, покладається на заступника голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Обсяги та джерела фінансування

Відповідно до Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 775 (зі змінами) та згідно номенклатури регіонального матеріального резерву для виконання заходів, спрямованих на запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків у Рівненській області, затвердженою в установленому порядку, підлягають поповненню та освіженню матеріальні цінності, відображені у додатку 1 до Програми.

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, а також може здійснюватися за рахунок добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та об'єднань громадян, інших не заборонених законодавством джерел.

Джерела та обсяги фінансування, необхідні для створення регіонального матеріального резерву, відображені у додатку 2 до Програми.

Обсяги орієнтовного фінансування Програми, за потреби, уточнюються з урахуванням ринкових цін, конкретних завдань та заходів.


Начальник управління з питань

надзвичайних ситуацій та цивільного

захисту населення облдержадміністрації                                  Віктор СИМОНЮКДодаток 1     до Програми

ГРАФІК
накопичення матеріальних цінностей до регіонального матеріального  резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

тисяч гривень

№   з/п

Найменування матеріальних цінностей

Одиниця                  виміру

Затверджено номенклатурою

Обсяг накопичення за роками

2021

2022

2023

2024

2025

Кількість

Вартість

Кіль-кість

Сума

Кіль-кість

Сума

Кіль-кість

Сума

Кіль-кість

Сума

Кіль-кість

Сума


1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

І. Матеріальні засоби для захисту в районах біологічного, радіаційного і хімічного ураження

1.

Протигази (цивільні, протипилові, ізолюючі)

штук

250

750,00

50

150,00

50

150,00

50

150,00

50

150,00

50

150,00

2.

Фільтрувальні коробки (патрони) до протигазів

штук

250

200,00

50

40,00

50

40,00

50

40,00

50

40,00

50

40,00

3.

Респіратори (протипилові, ізолюючі)

штук

1000

70,00

200

14,00

200

14,00

200

14,00

200

14,00

200

14,00

4.

Прилади радіаційної розвідки і дозиметричного контролю

комплектів

20

500,00

4

100,00

4

100,00

4

100,00

4

100,00

4

100,00

5.

Дозиметри індивідуальні електронні

штук

20

300,00

4

60,00

4

60,00

4

60,00

4

60,00

4

60,00

6.

Прилади хімічної розвідки

комплектів

15

405,00

3

81,00

3

81,00

3

81,00

3

81,00

3

81,00

7.

Спеціальний ртутний аналізатор

комплектів

1

600,00

1

600,00

8.

Електронний безконтактний термометр

штук

50

100,00

10

20,00

10

20,00

10

20,00

10

20,00

10

20,00

9.

Захисний костюм від небезпечних речовин ізолюючого типу

штук

100

400,00

20

80,00

20

80,00

20

80,00

20

80,00

20

80,00

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

10.

Комбінезон захисний багаторазовий

комплектів

300

180,00

60

36,00

60

36,00

60

36,00

60

36,00

60

36,00

11.

Засоби захисту шкіри типу Л-1 (костюми захисні)

штук

100

170,00

20

34,00

20

34,00

20

34,00

20

34,00

20

34,00

12.

Плащі прогумовані

штук

100

20,00

20

4,00

20

4,00

20

4,00

20

4,00

20

4,00

13.

Комплект протиепідемічний одноразовий

комплект

500

150,00

100

30,00

100

30,00

100

30,00

100

30,00

100

30,00

14.

Маска медична

штук

5000

35,00

1000

7,00

1000

7,00

1000

7,00

1000

7,00

1000

7,00

15.

Окуляри захисні

штук

100

20,00

20

4,00

20

4

20

4,00

20

4,00

20

4,00

16.

Каски захисні

штук

50

525,00

10

105,00

10

105,00

10

105,00

10

105,00

10

105,00

17.

Дихальні апарати

комплектів

50

1700,00

10

340,00

10

340,00

10

340,00

10

340,00

10

340,00

18.

Панорамна маска

штук

50

200,00

10

40,00

10

40,00

10

40,00

10

40,00

10

40,00

19.

Саморятівник

штук

100

600,00

20

120,00

20

120,00

20

120,00

20

120,00

20

120,00

20.

Чоботи гумові

пар

100

16,00

20

3,20

20

3,20

20

3,20

20

3,20

20

3,20

21.

Рукавиці гумові

пар

100

16,00

20

3,20

20

3,20

20

3,20

20

3,20

20

3,20

22.

Рукавиці брезентові

пар

100

5,00

20

1,00

20

1

20

1,00

20

1,00

20

1,00

23.

Дезинфікуючі засоби

літрів

500

100,00

100

20,00

100

20,00

100

20,00

100

20,00

100

20,00


Разом7062,00


1892,40


1292,40


1292,40


1292,40


1292,40

ІІ. Засоби енергопостачання

1.

Генератори:


1.1

потужністю до 10 кВт

штук

10

300,00

2

60,00

2

60,00

2

60,00

2

60,00

2

60,00

1.2

потужністю більше 10 кВт

штук

5

700,00

1

140,00

1

140,00

1

140,00

1

140,00

1

140,00

2.

Автоматичний вимикач

штук

10

1,005

0,50

5

0,50

3.

Кабель для монтажу освітлювальних та силових ліній

метрів погонних

1000

22,00500

11,00

500

11,00


Разом1023,00


200,00


200,00


200,00


211,50


211,50

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

IIІ. Пально-мастильні матеріали

1.

Бензин

тисяч літрів

80

2000,00

16

400,00

16

400,00

16

400,00

16

400,00

16

400,00

2.

Дизельне пальне

тисяч літрів

80

2000,00

16

400,00

16

400,00

16

400,00

16

400,00

16

400,00

3.

Масло моторне.  Дизельне

тисяч літрів

0,1

20,00

0,02

4,00

0,02

4,00

0,02

4,00

0,02

4,00

0,02

4,00

4.

Масло моторне. Карбюраторне

тисяч літрів

0,1

20,00

0,02

4,00

0,02

4,00

0,02

4,00

0,02

4,00

0,02

4,00


Разом4040,00


808,00


808,00


808,00


808,00


808,00

IV. Матеріальні засоби для підтримання життєзабезпечення

1.

Намети (пневмокаркасні, УСБ-56, УСТ-56, УЗ-68, каркасні)

комплектів

15

2700,00

3

540,00

3

540,00

3

540,00

3

540,00

3

540,00

2.

Ліжко розкладне металеве

штук

100

75,00

20

15,00

20

15,00

20

15,00

20

15,00

20

15,00

3.

Матрац

штук

100

21,00

20

4,20

20

4,20

20

4,20

20

4,20

20

4,20

4.

Ковдра бавовняна

штук

100

25,00

20

5,00

20

5,00

20

5,00

20

5,00

20

5,00

5.

Білизна постільна

комплектів

100

32,00

20

6,40

20

6,40

20

6,40

20

6,40

20

6,40

6.

Костюм бавовняний

комплектів

100

25,00

20

5,00

20

5,00

20

5,00

20

5,00

20

5,00

7.

Білизна натільна

комплектів

100

32,00

20

6,40

20

6,40

20

6,40

20

6,40

20

6,40

8.

Підшоломник (феска)

штук

100

9,00

20

1,80

20

1,80

20

1,80

20

1,80

20

1,80

9.

Спальні мішки

штук

100

90,00

20

18,00

20

18,00

20

18,00

20

18,00

20

18,00

10.

Теплоізолюючий килим (карімат)

штук

100

15,00

20

3,00

20

3,00

20

3,00

20

3,00

20

3,00


Разом3024,00


604,80


604,80


604,80


604,80


604,80

V. Матеріальні засоби для відновлення інфраструктури

1.

Пиломатеріали (дошка, брус тощо)

кубічних метрів

25

87,50

5

17,50

5

17,50

5

17,50

5

17,50

5

17,50

2.

Цемент

тонн

10

30,00

2

6,00

2

6,00

2

6,00

2

6,00

2

6,00

3.

Цегла

тисяч штук

25

87,50

5

17,50

5

17,50

5

17,50

5

17,50

5

17,50

4.

Шифер

тисяч штук

25

3750,00

5

750,00

5

750,00

5

750,00

5

750,00

5

750,00

5.

Цвяхи шиферні, будівельні

тонн

0,35

21,00

0,07

4,20

0,07

4,20

0,07

4,20

0,07

4,20

0,07

4,20

6.

Руберойд

рулонів

200

40,00

40

8,00

40

8,00

40

8,00

40

8,00

40

8,00

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

7.

Скло

квадратних метрів

500

100,00

100

20,00

100

20,00

100

20,00

100

20,00

100

20,00


Разом4116,00


823,20


823,20


823,20


823,20


823,20

 

VІ. Продовольчі товари

1.

Борошно

тонн

1

8,00

0,2

1,6

0,2

1,6

0,2

1,6

0,2

1,6

0,2

1,6

2.

Крупи та макаронні вироби

тонн

1

40,00

0,2

8

0,2

8

0,2

8

0,2

8

0,2

8

3.

Сухі хлібопродукти

тонн

1

40,00

0,2

8

0,2

8

0,2

8

0,2

8

0,2

8

4.

Масло вершкове

тонн

0,1

14,50

0,02

2,9

0,02

2,9

0,02

2,9

0,02

2,9

0,02

2,9

5.

Олія

тонн

0,1

4,00

0,02

0,8

0,02

0,8

0,02

0,8

0,02

0,8

0,02

0,8

6.

Консерви м’ясні

тисяч умовних банок

3

180,00

0,6

36

0,6

36

0,6

36

0,6

36

0,6

36

7.

Консерви рибні

тисяч умовних банок

3

120,00

0,6

24

0,6

24

0,6

24

0,6

24

0,6

24

8.

Молоко згущене

тисяч умовних банок

1,5

60,00

0,3

12

0,3

12

0,3

12

0,3

12

0,3

12

9.

Чай

кілограмів

5

1,75

1

0,35

1

0,35

1

0,35

1

0,35

1

0,35

10.

Цукор

тонн

2

34,00

0,4

6,8

0,4

6,8

0,4

6,8

0,4

6,8

0,4

6,8

11.

Сіль

тонн

0,5

1,30

0,1

0,26

0,1

0,26

0,1

0,26

0,1

0,26

0,1

0,26

12.

Набір сухих продуктів

тонн

0,5

45,00

0,1

9

0,1

9

0,1

9

0,1

9

0,1

9


Разом

 


548,55


109,71


109,71


109,71


109,71


109,71

 


VII. Матеріальні засоби для проведення аварійно-рятувальних робіт

1.

Безпілотний літальний апарат

комплектів

4

436,00

2

332,00

1

52,001

52,002.

Компресор

комплектів

4

1400,00

1

350,00

1

350,00

1

350,00

1

350,003.

Портативна радіостанція

комплектів

36

792,00

12

264,00

6

132,00

6

132,00

6

132,00

6

132,00

4.

Цифровий ретранслятор

комплектів

2

600,00

1

300,00

1

300,001

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

5.

Легковий автомобіль (снігоболотохід)

штук

1

2300,00

1

2300,00

1
6.

Легковий автомобіль (універсальний)           

штук

1

600,00

1

600,00

7.

Пилка ланцюгова бензинова

штук

15

150,00

3

30,00

3

30,00

3

30,00

3

30,00

3

30,00

8.

Моторізи

штук

2

60,00


0,00

1

30,00

1

30,00

9.

Обприскувач бензиновий

штук

6

102,00

2

34,00

2

34,00

2

34,00

10.

Прожектор переносний автономний

штук

7

7,00


0,00

7

7,0011.

Ліхтар акумуляторний

штук

35

210,00

10

60,00

10

60,00

10

60,00

5

30,0012.

Мотопомпа:


12.1

потужністю до 60 м3/год.

штук

15

165,00

5

55,00

5

55,003

33,00

2

22,00

12.2

плаваючого типу

штук

10

450,00

2

90,00

2

90,00

2

90,00

2

90,00

2

90,00

13.

Рукав пожежний (скатка 20 метрів)

штук

300

555,00

60

111,00

60

111,00

60

111,00

60

111,00

60

111,00

14.

Ствол пожежний

штук

70

301,00

14

60,20

14

60,20

14

60,20

14

60,20

14

60,20

15.

Теплова електрогармата для обігріву приміщень

штук

10

30,00

2

6,00

2

6,00

2

6,00

2

6,00

2

6,00

16.

Мішки для насипання піску та ґрунту

штук

1000

6,00

200

1,20

200

1,20

200

1,20

200

1,20

200

1,20

 

Разом

 


8164,00


2293,40


1281,40


3174,40


932,40


482,40

 

Всього

 


27977,55


6731,51


5119,51


7012,51


4782,01


4332,01


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux