Розпорядження голови облдержадміністрації від 19 січня 2021 року № 33

"Про затвердження Положення про стипендії провідним спортсменам та тренерам Рівненської області з видів спорту осіб з інвалідністю"

Зареєстроване у Західному міжрегіональному управлінні

Міністерства юстиції (м. Львів), 25.01.2021 року за № 2/2215

Відповідно до статей 13, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання Указу Президента України від 28 вересня 2004 року № 1148/2004 «Про Національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту», Указу Президента України від 08 листопада 2001 року № 1059 «Про розвиток та підтримку паралімпійського руху в Україні», Указу Президента України від 06 квітня 2006 року № 290 «Про заходи щодо фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю та підтримки паралімпійського і дефлімпійського руху в Україні», Програми розвитку фізичної культури і спорту в Рівненській області на період до 2020 року, схваленої розпорядженням голови Рівненської облдержадміністрації від 02 серпня 2017 року № 422 та затвердженої рішенням Рівненської обласної ради від 06 вересня 2017 року № 654, зі змінами:

1. Затвердити Положення про стипендії провідним спортсменам та тренерам Рівненської області з видів спорту осіб з інвалідністю, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 27 грудня 2017 року № 798 «Про затвердження Положення про стипендії провідним спортсменам-інвалідам та тренерам Рівненської області з видів спорту інвалідів», зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Рівненській області 17 січня 2018 року за № 3/1292.

3. Юридичному відділу апарату Рівненської обласної державної адміністрації в установленому порядку забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію до Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів).

4. Управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Рівненської обласної державної адміністрації забезпечити опублікування цього розпорядження в установленому порядку.

5. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови Рівненської обласної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.


Голова адміністрації                                                            Віталій КОВАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО

 Розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації 19 січня 2021 року № 33


П О Л О Ж Е Н Н Я

про стипендії провідним спортсменам та тренерам Рівненської області 

з видів спорту осіб з інвалідністю

1. На виконання Указу Президента України від 28 вересня 2004 року № 1148/2004 «Про Національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту», Указу Президента України від 08 листопада 2001 року № 1059 «Про розвиток та підтримку паралімпійського руху в Україні», Указу Президента України від 06 квітня 2006 року № 290 «Про заходи щодо фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю та підтримки паралімпійського і дефлімпійського руху в Україні», Програми розвитку фізичної культури і спорту в Рівненській області на період до 2020 року, схваленої розпорядженням голови Рівненської облдержадміністрації від 02 серпня 2017 року № 422 та затвердженої рішенням Рівненської обласної ради від 06 вересня 2017 року № 654, зі змінами, з метою заохочення спортсменів та тренерів Рівненської області з видів спорту осіб з інвалідністю до успішних виступів на Паралімпійських та Дефлімпійських іграх, чемпіонатах і кубках світу та Європи, інших міжнародних спортивних змаганнях встановлюються 15 щомісячних стипендій для провідних спортсменів Рівненської області з видів спорту осіб з інвалідністю та 10 щомісячних стипендій для провідних тренерів Рівненської області з видів спорту осіб з інвалідністю (далі – стипендії) розміром від одного до чотирьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

2. Відповідно до спортивних результатів у попередньому році, стипендії встановлюються на наступний рік у розмірах прожиткового мінімуму для працездатних осіб спортсменам з видів спорту осіб з інвалідністю Рівненської області - переможцям, призерам та фіналістам офіційних міжнародних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю, та їх тренерам, згідно з додатком 1.

У разі скасування або перенесення на наступний рік термінів проведення зимових, літніх Паралімпійських чи Дефлімпійських ігор, чемпіонатів, кубків світу, Європи, чемпіонатів України, виплата стипендій здійснюється за результатами виступів спортсменів та їх тренерів на офіційних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю у попередні 24 місяці.


3. Стипендії призначаються спортсменам з видів спорту осіб з інвалідністю, які у році здобуття результату і в рік виплати стипендії виступали за Рівненську область.


4. Якщо з виду спорту осіб з інвалідністю змагання чемпіонатів, кубків Європи та світу проводяться лише у командному заліку, стипендія спортсменам та їх тренерам призначається за підсумками командного заліку.


5. У разі коли підготовку спортсмена з видів спорту осіб з інвалідністю здійснюють декілька тренерів, їм призначається стипендія, яка розподіляється між ними порівну.

В ігрових видах спорту осіб з інвалідністю, відповідно до досягнутого результату команди (спортсмена), стипендії призначаються не більше як двом тренерам, які підготували команду (спортсмена).

Спортсмену або тренеру з видів спорту осіб з інвалідністю може бути призначено не більше як одну стипендію.

Якщо на призначення стипендії претендує більша кількість потенційних кандидатів, ніж число встановлених стипендій, перевага надається тим спортсменам і тренерам з видів спорту осіб з інвалідністю, які мають вищі спортивні результати виступів на Паралімпійських та Дефлімпійських іграх, чемпіонатах світу, чемпіонатах Європи серед дорослих спортсменів.

6. Для визначення стипендіатів утворюється комісія щодо встановлення стипендій провідним спортсменам та тренерам Рівненської області з видів спорту осіб з інвалідністю (далі – комісія), склад якої затверджується наказом структурного підрозділу Рівненської обласної державної адміністрації, до компетенції якого відноситься розвиток фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю.

Комісія проводить свої засідання у міру надходження документів від організацій та осіб, визначених пунктом 7 цього Положення.

Секретар комісії подає узагальнені пропозиції щодо персонального складу стипендіатів та розмірів їх стипендій на розгляд комісії.

Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більше двох третин складу комісії. Рішення комісії приймається більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

За результатами засідання комісії складається протокол, на підставі якого наказом структурного підрозділу Рівненської обласної державної адміністрації, до компетенції якого відноситься розвиток фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю, встановлюється персональний склад стипендіатів або скасовуються раніше встановлені стипендії.

7. Фахівці комунального закладу «Рівненський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» Рівненської обласної ради, комунальний заклад «Рівненська обласна дитячо-юнацька спортивна школа осіб з інвалідністю» Рівненської обласної ради, працівник, який координує роботу вищезазначених комунальних закладів у структурному підрозділі Рівненської обласної державної адміністрації, до компетенції якого відноситься розвиток фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю, подають на ім’я голови комісії подання щодо встановлення стипендій, згідно з додатком 2, та копії протоколів змагань.

8. Стипендії виплачуються з першого дня місяця, що настає за місяцем, у якому було прийнято рішення про їх призначення, протягом 24-х місяців – чемпіонам і призерам Паралімпійських та Дефлімпійських ігор. Решта стипендій виплачується протягом 12-ти місяців.

9. Стипендії виплачуються комунальним закладом «Рівненський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» Рівненської обласної ради спільно із структурним підрозділом Рівненської обласної державної адміністрації, до компетенції якого відноситься розвиток фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю, в межах видатків, передбачених в обласному бюджеті на галузь «Фізична культура і спорт».

10. Позбавлення стипендій може бути здійснено у разі порушення спортсменом або тренером з видів спорту осіб з інвалідністю навчально-тренувального процесу, виступу спортсмена на офіційних змаганнях за інші місто чи область України, зміни громадянства спортсмена або тренера, засудження за умисний злочин, дискваліфікації спортсмена з видів спорту осіб з інвалідністю Міжнародним паралімпійським комітетом, Міжнародним спортивним комітетом глухих, міжнародною спортивною організацією або національною спортивною федерацією з виду спорту осіб з інвалідністю, відповідно до рішення комісії, за поданням юридичних та фізичних осіб, перелічених у пункті 7 цього Положення.

11. Списки осіб, яким призначено стипендії, публікуються у засобах масової інформації.

12. Обробка персональних даних претендентів здійснюється з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».


Директор департаменту розвитку

адміністративних послуг, соціальної,

молодіжної політики та спорту

облдержадміністрації                                                   Юлія ШИГОРЕВА

Додаток 1 до Положення про стипендії провідним спортсменам та тренерам Рівненської області з видів спорту осіб з інвалідністю

(пункт 2)


Назва змагань

Місце, що виборов спортсмен на змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю

Розмір стипендії (прожиткових мінімумів для працездатних осіб)

Види спорту, що входять до Паралімпійських та Дефлімпійських ігор

(паралімпійські та дефлімпійські номери програми,

особистий залік, командні змагання)

Паралімпійські, Дефлімпійські ігри

(літні та зимові)

1

2 – 3

4 – 6

7 – 10

5

4

3

2

Чемпіонат світу:серед дорослих спортсменів

1

2 – 3

4 – 5

6 – 8

4

3

2

1

серед молоді, юніорів, юніорок

1 – 3

4 – 6

2

1

серед юнаків та дівчат

1 – 3

1

Кубок світу (фінал):серед дорослих

1 – 3

2Продовження додатка 1

Назва змагань

Місце, що виборов спортсмен на змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю

Розмір стипендії (прожиткових мінімумів для працездатних осіб)

Чемпіонат Європи:серед дорослих спортсменів

1

2 – 3

4 – 6

3

2

1

серед молоді, юніорів і юніорок

1

1

серед юнаків та дівчат

1

1

Чемпіонат України серед дорослих

1

1

Види спорту та номери програми,

що не входять до Паралімпійських та Дефлімпійських ігор

Чемпіонат світу:

серед дорослих спортсменів

1

2 – 3

3

2

серед молоді, юніорів, юніорок

1 – 3

1

серед юнаків та дівчат

1

1

Кубок світу (фінал) серед дорослих

1 – 3

1

Чемпіонат Європи:

серед дорослих спортсменів

1

2 – 3

2

1

Всесвітні ігри серед спортсменів з наслідками дитячого церебрального паралічу, Глобальні ігри серед спортсменів з вадами розумового і фізичного розвитку, Всесвітні ігри сліпих, Всесвітня шахова олімпіада

1

2 – 3

4 – 5

6 – 8

4

3

2

1

Додаток 2 до Положення про стипендії провідним спортсменам та тренерам Рівненської області з видів спорту осіб з інвалідністю (пункт 7)

Голові комісії щодо встановлення

стипендій провідним спортсменам та тренерам Рівненської області

з видів спорту осіб з інвалідністю


____________________________

____________________________

П О Д А Н Н Я

Подаю на розгляд комісії кандидатуру ____________________________

для встановлення йому/їй стипендії, як такому(-ій), що виконав(-ла) вимоги пункту 2 Положення про стипендії провідним спортсменам та тренерам Рівненської області з видів спорту осіб з інвалідністю, а саме ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________.__________________           _______________                          ________________

(дата)                                               (підпис)                                  (ПІБ)


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux