від 14 грудня 2020 р. № 760
Київ
Про Програму розвитку та підтримки обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Рівне» на 2021 – 2023 роки

Відповідно до статей 13, 19 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 126 «Про затвердження Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року», з метою забезпечення стабільної роботи та розвитку обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Рівне»:

1. Схвалити Програму розвитку та підтримки обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Рівне» на 2021 – 2023 роки (далі - Програма), що додається.

2. Управлінню інфраструктури та промисловості облдержадміністрації подати Програму на затвердження обласній раді в установленому порядку.

3. Департаменту фінансів облдержадміністрації передбачати кошти на реалізацію Програми в межах наявних фінансових ресурсів.

4. Покласти на обласне комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт Рівне» функції, пов’язані з виконанням Програми.

5. Обласному комунальному підприємству «Міжнародний аеропорт Рівне» про хід виконання Програми інформувати управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації щороку до 10 лютого.

6. Управлінню інфраструктури та промисловості облдержадміністрації про хід виконання Програми інформувати облдержадміністрацію щороку до 20 лютого.

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Ігоря Тимошенка.


Голова адміністрації                                                              Віталій КОВАЛЬ

Додаток до розпорядження голови облдержадміністрації 14.12.2020 № 760


ПРОГРАМА

розвитку та підтримки обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Рівне» на 2021 – 2023 роки


 • І. Загальні положення

Сучасний аеропорт перш за все має задовольняти потреби споживачів у авіаційних послугах, а також ефективно експлуатувати і розширювати виробничі потужності.

В аеропорту здійснюється умовний перехід режимів функціонування повітряного транспорту – із повітряного в наземний.

Аеропорт є місцем взаємодії основних складових частин повітряної транспортної системи, а саме:

 • системи керування повітряним рухом;
 • комплексу наземного обслуговування повітряних суден;
 • авіакомпанії;
 • користувачів.

Планування ефективного функціонування аеропортів має враховувати взаємодію цих складових.

Умовно аеропорт можна розглядати як виробничу систему, яка складається з аеродромного, аеровокзального та наземного комплексів.

Основні функції аеропорту полягають у забезпеченні безпеки польотів і обслуговування повітряних суден на землі.

З метою створення безпечних умов польотів аеропорти та аеропортові комплекси підлягають державній сертифікації згідно з міжнародними нормами ІКАО (Міжнародна організація цивільної авіації).

Аеропортова діяльність поділяється на авіаційну та неавіаційну.
Під авіаційною діяльністю розуміють виробничо-господарську діяльність на території аеропорту щодо обслуговування повітряних суден. Неавіаційна діяльність – це діяльність на території аеропорту з надання сервісних послуг клієнтам на комерційній основі.

Економічна ефективність аеропортів досягається за рахунок обох видів діяльності. Таким чином, діяльність аеропортів стає економічно ефективною за рахунок створення достатньо обґрунтованої, збалансованої системи забезпечення прибутку за рахунок всіх видів діяльності.

 • ІІ. Сучасний стан аеропорту

Обласне комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт Рівне» - це складний авіатехнічний комплекс, призначений для прийому, обслуговування та випуску повітряних суден, забезпечення пасажирських та вантажних авіаційних перевезень.

Історія обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Рівне» починає свій відлік з 1945 року.

У 1977 році в м. Рівне було збудовано новий сучасний аеровокзальний комплекс із злітною смугою, що дозволило приймати літаки типу Ту-134,
Ту-154, Як-40, Як-42, Іл-76 тощо.

В січні 2002 року ДП «Міжнародний аеропорт Рівне» було перетворено в обласне комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт Рівне».

На сьогодні обласне комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт Рівне» об’єднує роботу 16 служб та відділів, спрямовану на виконання основних функцій аеропорту: надання авіаційних і неавіаційних послуг.
На підприємстві працює понад 80 працівників.

На даний час аеропорт має статус міжнародного, необхідні сертифікати для здійснення міжнародних та внутрішніх авіаперевезень, постійно діючий митний та прикордонні пости, аеровокзал з пропускною здатністю до 500 пасажирів на годину (одночасно на виліт та приліт). Обласне комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт Рівне» володіє необхідною спецтехнікою для обслуговування повітряних суден та забезпечує заправку літаків авіапальним. На території аеропорту є 2 ремонтні бази обслуговування літаків. Прийом літаків здійснюється цілодобово.

 • ІІІ. Мета та основні завдання Програми
 • Мета Програми полягає у реалізації основних статутних завдань, покладених на обласне комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт
  Рівне», а також задоволенні потреб населення в авіаційній галузі.

Основними завданнями Програми є:

 • збереження статусу аеропорту «міжнародний»;
 • відновлення та збільшення напрямків авіасполучень як по Україні, так і за її межі на регулярній та нерегулярній основі;
 • забезпечення відповідності всіх складових інфраструктури підприємства міжнародним стандартам ІКАО;
 • забезпечення сертифікації аеродрому та служб аеропорту;
 • модернізація інфраструктури аеропорту;
 • збільшення обсягу пасажиро- та вантажопотоку і якості обслуговування;
 • збільшення обсягу неавіаційних послуг;
 • покращення ділової репутації підприємства.

Заходи Програми наведено у додатку 1.

 • IVФінансове забезпечення

Фінансування Програми проводиться за рахунок коштів отриманих від господарської діяльності, державного, обласного, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Прогнозовані обсяги та джерела фінансування Програми наведено у додатках 1, 2.


 • VОчікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу створити належну базу для відновлення та відкриття нових регулярних та чартерних рейсів в інші регіони України, країни Європейського Союзу та Близького Сходу; привабить в регіон потужні інвестиції і туристів, які, в свою чергу, підтримають розвиток інших галузей економіки туристичного, готельного, ресторанного бізнесу, перевезення пасажирів. Стабільна робота підприємства сприятиме погашенню заборгованості підприємства, створенню додаткових робочих місць, збільшенню сплати податків до бюджету, залученню малого та середнього бізнесу для розвитку неавіаційних послуг, як кафе, обмінники,  паркінги, магазини (Duty Free) тощо.

Вигідне розташування Рівненської області, м. Рівне, самого аеропорту на міжнародних транзитних автошляхах, як Е-40, повітряних коридорах, наближеність до залізничного вузла говорить про вeликий потенціал по вантажним і пасажирським перевезенням по напрямкам Європа – Азія,
Північ – Південь, Балтійське море – Чорне море. Відповідність інфраструктури аеропорту, а саме злітно-посадкової смуги 2626 м (прийом середньомагістральних літаків) надає конкурентну перевагу в регіоні в радіусі 200 км, і охоплює зону покриття 5 областей, таких як: Рівненська, Волинська, Житомирська, Хмельницька, Тернопільська.

VIКонтроль за виконанням Програми

Координацію дій та контроль за виконанням заходів Програми здійснюють управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації та обласне комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт Рівне».

Звіт про хід виконання Програми подається обласним комунальним підприємством «Міжнародний аеропорт Рівне» управлінню інфраструктури та промисловості облдержадміністрації щороку до 10 лютого.

Управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації подає обласній державній адміністрації щороку до 20 лютого узагальнену інформацію про хід виконання Програми.


Начальник управління інфраструктури

та промисловості адміністрації                                           Федір МИСЮРА

Додаток 1 до Програми

 

ЗАХОДИ

Програми розвитку та підтримки обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Рівне» на 2021 – 2023 роки

 

2021

Найменування заходу

Вартість

Джерело фінансування

(тис. гривень)

1

2

3

4

1.

Погашення заборгованості із заробітної плати, до бюджету (ЄСВ, ПФ, ПДФО, ПДВ)

8 000,0

Обласний бюджет

2 000,0

Місцеві бюджети

2.

Погашення заборгованості за комунальні послуги та енергоносії

1 000,0

Обласний бюджет

500,0

Місцеві бюджети

3.

Проєктування та капітальний ремонт покриття руліжної доріжки

100 000,0

Державний бюджет

1 500,0

Обласний бюджет

4.

Проєктування та капітальний ремонт покриття перону

150 000,0

Державний бюджет

1 500,0

Обласний бюджет

5.

Проєктування та капітальний ремонт огорожі

35 800,0

Державний бюджет

1 000,0

Обласний бюджет

6.

Проєктування та реконструкція системи світлосигнального обладнання

71 400,0

Державний бюджет

1 500,0

Обласний бюджет

7.

Проєктування та реконструкція радіотехнічних засобів навігації та посадки аеродромного комплексу

40 000,0

Державний бюджет

1 500,0

Обласний бюджет

8.

Обстеження приаеродромної території на наявність перешкод

760,0

Власні кошти

9.

Забезпечення спеціальним одягом, форменим одягом служб, задіяних в обслуговуванні пасажирів та польотів

140,0

Власні кошти

10.

Забезпечення сертифікації служб підприємства (навчання)

170,0

Власні кошти


1

2

3

4

11.

Обов’язкове страхування

420,0

Власні кошти

12.

Придбання аеродромного кондиціонера

2 200,0

Кошти інвестора

13.

Придбання техніки та обладнання для обслуговування повітряних суден, а саме:

1) автомобіля для обливання повітряного судна проти обледеніння (Deicer);

2) установки повітряного запуску двигунів повітряних суден УВЗ (APU);

3) універсальної снігоприбиральної техніки;

4) пристрою для забезпечення повітряних суден водою


4 840,01 771,0


748,0


1 661,0


660,0

Місцеві бюджети

Всього, у тому числі:

424 230,0

державний бюджет

397 200,0

обласний бюджет

16 000,0

місцеві бюджети

7 340,0

власні кошти

1 490,0

інші джерела

2 200,0


2022

Найменування заходу

Вартість 

Джерело фінансування

(тис. гривень)

1

2

3

4

1.

Погашення заборгованості із заробітної плати, до бюджету (ЄСВ, ПФ, ПДФО, ПДВ)

6 000,0

Обласний бюджет

1 000,0

Місцеві бюджети

2.

Погашення заборгованості за комунальні послуги та енергоносії

500,0

Обласний бюджет

250,0

Місцеві бюджети

3.

Інші господарські роботи:


1) завершення робіт із введення в експлуатацію нової артезіанської свердловини;

2) проведення капітального ремонту водопровідної мережі;

3) заміна світильників вуличного освітлення центральної алеї на LED;

4) проведення капітального ремонту вуличного освітлення робочої території аеропорту;

5) виконання робіт із встановлення вузла обліку стічних вод;

6) виконання технічної експертизи високовольтного обладнання;

7) проведення виміру опору заземлення електрообладнання;

8) виконання технічної експертизи системи світлосигнального обладнання типу М-2;

9) проведення льотної перевірки системи світлосигнального обладнання та системи глісадних вогнів;

10) заміна прожекторного освітлення на освітлювальних щоглах перону;

11) заміна вікон в адмінбудівлі на енергозберігаючі (32 штуки)

2 846,0210,0


1 010,0


160,0110,0


510,0


160,0


41,040,0260,0


35,0


310,0

Власні кошти


4.

Придбання обладнання для транспортування пасажирів

5 500,0

Державний бюджет

5.

Придбання обладнання для обслуговування повітряних суден

11 000,0

Державний бюджет


1

2

3

4

6.

Придбання стрічкового навантажувача багажу (2 штуки)

710,0

Державний бюджет

7.

Установка протипожежної сигналізації та системи оповіщення людей

810,0

Власні кошти

8.

Забезпечення сертифікації служб підприємства (навчання)

170,0

Власні кошти

9.

Придбання резинобітумної мастики

320,0

Власні кошти

10.

Придбання фарби маркувальної

220,0

Власні кошти

11.

Обов’язкове страхування

420,0

Власні кошти

12.

Будівництво вантажного терміналу

9 900,0

Кошти інвестора

13.

Придбання техніки та обладнання для обслуговування повітряних суден, а саме:

1) наземного джерела живлення для літаків;

2) асенізаційної машини;

3) амбуліфта


1 760,0


792,0

880,0

88,0

Місцеві бюджети

Всього, у тому числі:

41 406,0

державний бюджет

17 210,0

обласний бюджет

6 500,0

місцеві бюджети

3 010,0

власні кошти

4 786,0

інші джерела

9 900,0


2023

Найменування заходу

Вартість 

Джерело фінансування

(тис. гривень)

1

2

3

4

1.

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання, всього, у тому числі на придбання:

1) рамок металлодетектора (3 штуки);

2) комплекту буксирувальних водил;

3) санітарного автомобіля;

4) реєстраційних комп’ютеризованих стійок (4 штуки);

5) трактора для транспортування багажних візків


3 437,5


610,5

495,0

440,0


1 650,0


242,0

Обласний бюджет

2.

Придбання сонячної електростанції

990,0

Кошти інвестора

3.

Придбання багажних візків (4 штуки)

66,0

Власні кошти

4.

Придбання трактора для транспортування АПА, УВЗ та іншого обладнання

385,0

Власні кошти

5.

Придбання та установка автоматичних дверей з теплобар’єром в термінал
(2 штуки)

132,0

Власні кошти

6.

Придбання системи візуального інформування пасажирів

110,0

Власні кошти

7.

Забезпечення сертифікації служб підприємства (навчання)

170,0

Власні кошти

8.

Придбання світловідбивної аеродромної фарби

440,0

Власні кошти

9.

Придбання повнопривідного автомобіля для охорони

495,0

Власні кошти

10.

Облаштування віп-залу

198,0

Власні кошти

11.

Обов’язкове страхування

420,0

Власні кошти

12.

Придбання пристрою для заміру коефіцієнта зчеплення

1 100,0

Державний бюджет

13.

Придбання закритого трапа (1 штука)

597,5

Державний бюджет

14.

Придбання автоліфта

110,0

Державний бюджет


1

2

3

4

15.

Придбання штабного автомобіля

660,0

Державний бюджет

Всього, у тому числі:

9 311,0

державний бюджет

2 467,5

обласний бюджет

3 437,5

місцеві бюджети

-

власні кошти

2 416,0

інші джерела

990,0

Разом за Програмою, у тому числі:

474 947,0

державний бюджет

416 877,5

обласний бюджет

25 937,5

місцеві бюджети

10 350,0

власні кошти

8 692,0

інші джерела

13 090,0


Примітка.

Вартість закупівлі товарів та послуг визначено станом на 14 грудня 2020 року, виходячи з офіційного курсу Національного банку України (27,9666 гривні за
1 доллар США та 33,8941 гривні за 1 євро).

Вартість товарів та послуг є орієнтовною. При розрахунку за товари та послуги будуть застосовуватись ціни, дійсні на момент закупівлі товарів та послуг.

Додаток 2 до Програми


ПАСПОРТ

Програми розвитку та підтримки обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Рівне» на 2021 – 2023 роки


1.

Ініціатор розроблення Програми

Управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації, обласне комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт Рівне»

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Ініціативний

3.

Розробник Програми

Управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації

4.

Співрозробник Програми

Обласне комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт Рівне»

5.

Головний розпорядник коштів

Управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації, департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації

6.

Відповідальні виконавці Програми

Обласне комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт Рівне», управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації, департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації 

7.

Термін реалізації Програми

2021 – 2023 роки

8.

Перелік джерел, які беруть участь у виконанні Програми

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети, власні кошти та кошти інвесторів

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми (тис. гривень):

474 947,0

1)

державний бюджет, всього, у тому числі:

416 877,5


2021 рік

397 200,0


2022 рік

17 210,0


2023 рік

2 467,5

2)

обласний бюджет, всього, у тому числі:

25 937,5


2021 рік

16 000,02022 рік

6 500,0

2023 рік

3 437,5

3)

місцеві бюджети, всього, у тому числі:у тому числі:

10 350,0


2021 рік

7 340,0


2022 рік

3 010,0


2023 рік

-

4)

власні кошти, всього,

у тому числі:

8 692,0


2021 рік

1 490,0


2022 рік

4 786,0


2023 рік

2 416,0

5)

інші джерела

13 090,0


2021 рік

2 200,0


2022 рік

9 900,0


2023 рік

990,0


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux