Проєкт розпорядження

 

Про “Програму  підтримки  та розвитку 

спортивної медицини та лікувальної фізкультури Рівненської області 

на 2020 – 2024 роки в умовах

реформування галузі охорони здоров‘я”


Відповідно до статті 51  Закону України “ Про внесення змін до Закону України “Про фізичну культуру і спорт”; постанови Верховної Ради України № 66-V від 03.08.2006 р. “Про недопущення закриття та перепрофілювання закладів фізичної культури і спорту, баз олімпійської та параолімпійської підготовки, фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, лікувально-фізкультурних закладів”; наказу Міністерства охорони здров‘я України № 401 від 17.06.2014 року “Про систему надання лікарсько - фізкультурної допомоги в Україні” та з метою збереження та забезпечення функціонування служби спортивної медицини та лікувальної фізкультури Рівненської області 

         1. Схвалити   “Програму   підтримки  та розвитку  спортивної медицини та лікувальної фізкультури Рівненської області  на 2020-2024 роки в умовах реформування галузі охорони здоров‘я” (далі – Програма).

         2. Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації подати Програму на затвердження обласній раді в установленому порядку.

         3. Рекомендувати районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам рад міст обласного значення внести зміни до відповідних районних і міських програм.


Голова адміністрації                                                         Віталій  КОВАЛЬ


Затверджено  розпорядження голови облдержадміністрації  ___________№____________


 

Про  “Програму  підтримки  та розвитку спортивної  медицини   та   лікувальної фізкультури Рівненської області -на 2020 – 2024 роки в умовах реформування галузі охорони здоров‘я”


I. Мета Програми:

 

         - збереження функціонування відділення спортивної медицини та лікувальної фізкультури КП “РОКЛДЦ ім.В.Поліщука” РОР, так як в Програмі   медичних    гарантій    національної    служби    здоров‘я    України не передбачений такий вид медичних послуг;

          - забезпечення доступності, своєчасності надання медичної допомоги особам, що займаються фізичною культурою і спортом, в тому числі невідкладної при обслуговуванні спортивно-масових заходів, забезпечення заходів щодо формування здорового способу життя, реабілітація спортсменів після захворювань та травм і пацієнтів центру в комплексній терапії засобами лікувальної фізкультури.

         

II. Основні завдання і шляхи реалізації програми:


1. Збереження цілісності, кадрового потенціалу і безперебійного функціонування відділення спортивної медицини та лікувальної фізкультури в період реформування медичної галузі.

2.  Здійснення обстеження  осіб, які займаються фізичною культурою та спортом та медичного забезпечення спортивно-масових заходів.

3. Здійснення обстеження та диспансерного спостереження за спортсменами обласної школи вищої спортивної майстерності, які є членами збірних команд України або їх резерву.

4. Обстеження спортсменів з інвалідністю, які займаються в регіональному центрі “Інваспорт”.

          3. Організація і проведення заходів по відновленню спортивної працездатності та реабілітації після перенесених травм і захворювань спортсменів.

           4. Проведення обстеження пацієнтів, яким призначена лікувальна фізкультура, впровадження нових ефективних методик з  лікувальної фізкультури, визначення раціонального поєднання курсу і окремих процедур лікувальної фізкультури з іншими засобами лікування і медичної реабілітації.

           5. Підготовка фахівців за спеціальністю “Фізична та реабілітаційна медицина”, що надасть можливість  подальшого  створення мультидисциплінарної команди з ребілітації, яка зможе фінансуватися за рахунок НСЗУ.

III. Очікувані результати

     Виконання програми надасть можливість:

1. Зберегти цілісність, кадровий потенціал і безперебійне функціонування відділення спортивної медицини та лікувальної фізкультури, як єдиного  закладу лікарсько-фізкультурної служби в Рівненській області,     в період реформування медичної галузі.

         2.  Вдосконалити роботу відділення спортивної медицини та лікувальної фізкультури, забезпечити  можливість функціонування відділення та виконання  покладених на нього завдань щодо обстежень спортсменів, відповідно вторинному рівню надання медичної допомоги, з метою попереждення захворювань, травм та раптової смерті.

    3. Здійснювати медичне забезпечення спортивно-масових заходів.

    4. Проводити реабілітацію спортсменів (дорослих та дітей)  та пацієнтів інших відділень КП “РОКЛДЦ ім. В. Поліщука” РОР засобами лікувальної фізкультури.

           5. Створити можливість для формування мультидисциплінарної команди з ребілітації, яка зможе фінансуватися за рахунок НСЗУ.

IV. Фінансове забезпечення Програми

  Фінансування заходів Програми здійснюватиметься в межах видатків, які передбачатимуться в обласному бюджеті, бюджеті м.Рівне а також інших джерел фінансування, які не заборонені чинним законодавством.


Додаток 1 до Програми

 

ПАСПОРТ

Програми  підтримки  та розвитку спортивної  медицини   та   лікувальної фізкультури Рівненської області -на 2020 – 2024 роки в умовах реформування галузі охорони здоров’я


1. Ініціатор розроблення 

    Програми:

Управління охорони здоров‘я Рівненської обласної державної адміністрації

Управління молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації


2. Регіональний замовник

    Програми:

Рівненська обласна державна адміністрація

3. Розробник Програми:

Управління охорони здоров‘я Рівненської обласної державної адміністрації


4. Співрозробник програми:

Комунальне      підприємство      «Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр   імені   Віктора  Поліщука» Рівненської обласної ради

5. Відповідальний виконавець

    Програми:

Управління охорони здоров‘я Рівненської обласної державної адміністрації

Управління молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації


6. Термін реалізації:

2020-2024 рр.


7. Перелік бюджетів, які беруть

    участь у виконанні Програми:


Обласний бюджет, місцеві бюджети

8. Загальний обсяг фінансових

    ресурсів, необхідних      для

    реалізації Програми, усього:15 852 616,00 гривень

         у тому числі:

        коштів обласного бюджету

          


 15 852 616,00 гривень

   


9. Прогнозовані обсяги та джерела фінансування:Рік

Обсяг коштів, які планується залучити для виконання Програми, тис. грн.

Всього

у тому числі за джерелами фінансування

Обласний бюджет

Обласний бюджет

Місцеві бюджети


2020

3 317 400,00


Відповідно до плану фінансування

3 317 400,00

Відповідно до плану фінансування


2021

2 333 020,00

Відповідно до плану фінансування

2 333 020,00

Відповідно до плану фінансування


2022

2 794 234,00

Відповідно до плану фінансування

2 794 234,00

Відповідно до плану фінансування


2023

3 357 995,00


Відповідно до плану фінансування

3 357 995,00

Відповідно до плану фінансування


2024

4 049 967,00


Відповідно до плану фінансування

4 049 967,00

Відповідно до плану фінансування                                                                                                                                        

    Додаток 2 до Програми


Прогнозні обсяги

видатків та джерела фінансування на виконання заходів  Програми підтримки та розвитку  спортивної медицини та лікувальної фізкультури Рівненської області  на 2020-2024 роки в умовах реформування галузі охорони здоров‘яНайменування заходу


Відповідальні за виконання

Термін виконання, роки


Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування за роками,

грн.

ВСЬОГО,

грн.

2020 р.

2021 р.

2022 р.

2023 р.

2024 р.

2020-2024 рр.

          1. Фінансування фахівців зі спортивної медицини та лікувальної фізкультури Рівненської області

1. Забезпечити надання лікарсько-фізкультурної  допомоги на первинному рівні:

-кабінети лікарського контролю в ЦПМСД;

-курси по спортивній медицині сімейним лікарям

Райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, сільських та міських рад об’єднаних територіальних громад

  2020 - 2024

 роки

Місцеві

бюджети
2.Фінансувати видатки на оплату праці працівників відділення спортивної медицини та лікувальної фізкультури

КП ”РОКЛДЦ ім.  В.Поліщука” РОР

Управління охорони здоров‘я,

Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації

2020-2024

Обласний бюджет


Місцеві

бюджети

1 778 600,00
2 134 320,00

2 561184,00

3 073 420,00

3 688 105,00

13 235 629,00

2. Зміцнення матеріально-технічної бази відділення спортивної медицини та лікувальної фізкультури (капітальні видатки)

 

2.1. Придбання портативного дефібрилятор

Управління охорони здоров‘я,

Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації

2020Обласний бюджет


Місцеві

бюджети

150 000,00

-

-

-

-

150 000,00

2.2. Придбання спірометра

Управління охорони здоров‘я,

Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації

2020Обласний бюджет


Місцеві

бюджети

13 000,00


-
-

-

13 000,00

2.3. Придбання реанімобіля

Управління охорони здоров‘я,

Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації

2020

Обласний бюджет


Місцеві

бюджети


1 200 000,00

1 200 000,00

3. Забезпечення  закупівлі товарів та послуг

 

3.1. Забезпечення предметами та матеріалами

Управління охорони здоров‘я,

Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації

2020-2024


Обласний бюджет30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

150 000, 00

3.2. Забезпечення медикаментами та  перев‘язувальними матеріалами  для медичного забезпечення спортивно-масових заходів

Управління охорони здоров‘я,

Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації

2020-2024


Обласний бюджет80 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,

400 000,00

3.3. Оплата послуг (крім комунальних):

послуги і ремонт мед. обладнання;

-ремонт і обслуговування копіювально-розможувальної техніки;послуги зв‘зку(інтернет)

-послуги телефонного зв‘язку;

технічне обслуговування засобів охоронно-пожежної сигналізації;

Управління охорони здоров‘я,

Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації

2020-2024

Обласний бюджет20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

100 000,00

4. Оплата комунальних послуг

 

4.1. Оплата (всього):

теплопостачання,

водопостачання та водовідведення,

електроенергії,

інші енергоносії

Управління охорони здоров‘я,

Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації

2020-2024


Обласний бюджет45 800,00


68 700. 00

103 050,00

154  575,00

231 862,00

603 987,00

РАЗОМ
3 317 400,00

2 333 020,00

2 794 234,00

3 357 995,00

4 049 967,00

15 852 616,00                   Начальник   управління   охорони    здоров‘я

                   Рівненської обласної державної адміністрації                                                 Юрій ОСІПЧУК


 


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux