Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 05 лютого 2020 року № 38 (проект)

Відповідно до статей 22, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 року № 454 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 417», з метою задоволення потреб сіл, селищ або селищ міського типу у медичних (фармацевтичних), мистецьких і педагогічних кадрах:

Унести зміни до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 05 лютого 2020 року № 38 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на укладення угод про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу серед претендентів на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням» зміни:

у назві та тексті розпорядження слова «вищої медичної і педагогічної освіти» замінити словами «вищої (фахової передвищої) медичної, мистецької та педагогічної освіти»;

у вступній частині слова «і педагогічних кадрах» замінити словами «, мистецьких та педагогічних кадрах».

Порядок проведення конкурсу на укладення угод про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу серед претендентів на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням, затверджений зазначеним розпорядженням, викласти в редакції, що додається.

Юридичному відділу апарату Рівненської обласної державної адміністрації в установленому порядку забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію до Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів).

Управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Рівненської обласної державної адміністрації забезпечити оприлюднення цього розпорядження в установленому порядку.

Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови Рівненської обласної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.


Голова адміністрації                              Віталій КОВАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації 05 лютого 2020 року № 38 (в редакції розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації 

___________________ № ____)

ПОРЯДОК

проведення конкурсу на укладення угод

про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості

або селищі міського типу серед претендентів на першочергове

зарахування до закладів вищої (фахової передвищої) медичної, мистецької та педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням


І. Загальні умови

1. Цей Порядок розроблений відповідно до Порядку реалізації права на першочергове зарахування до закладів вищої (фахової передвищої) медичної, мистецької та педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням осіб, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року № 417 «Деякі питання реалізації права осіб на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням» в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 року № 454 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р.  № 417».

2. Відбір осіб, які претендують на укладання угод про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу, серед претендентів на першочергове врахування до закладів вищої (фахової передвищої) медичної, мистецької та педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням, здійснюється шляхом проведення конкурсу.

3. Конкурс на укладення угод серед претендентів на першочергове зарахування до закладів вищої (фахової передвищої) медичної, мистецької та педагогічної за державним (регіональним) замовленням про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищах міського типу (далі – Конкурс) проводиться щороку управлінням освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації та/або управлінням охорони здоров’я Рівненської обласної державної адміністрації та/або управлінням культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації (далі – організатори Конкурсу).

4. Організатори Конкурсу аналізують і узагальнюють інформацію, надану органами місцевого самоврядування щодо прогнозованої потреби у фахівцях з вищою освітою медичних (фармацевтичних), мистецьких та педагогічних спеціальностей у певній сільській місцевості або селищі міського типу у розрізі населених пунктів, роботодавців, рівнів вищої (фахової передвищої) освіти, спеціальностей (предметних спеціальностей, спеціалізацій) медичних (фармацевтичних), мистецьких та педагогічних працівників, строків підготовки фахівців з урахуванням обґрунтованих перспективних потреб та рішення їх виконавчих органів щодо взяття на себе зобов’язань стосовно забезпечення фахівців з вищою освітою на строк не менше трьох років безоплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням у межах установлених норм.

Зведена потреба у фахівцях з вищою (фаховою передвищою) освітою медичних (фармацевтичних) спеціальностей формується управлінням охорони здоров’я Рівненської обласної державної адміністрації і оприлюднюється на його сайті.

Зведена потреба у фахівцях з вищою (фаховою передвищою) освітою мистецьких спеціальностей формується управлінням культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації і оприлюднюється на його сайті.

Зведена потреба у фахівцях з вищою (фаховою передвищою) освітою педагогічних спеціальностей формується управлінням освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації і оприлюднюється на його сайті.

5. У разі наявності визначеної прогнозованої потреби у фахівцях з вищою (фаховою передвищою) освітою медичних (фармакологічних), мистецьких чи педагогічних спеціальностей у сільській місцевості або селищах міського типу щороку до 1 березня організаторами оголошується Конкурс. Інформація розміщується на офіційних вебсайтах організаторів Конкурсу.

В оголошенні про проведення Конкурсу визначаються строк, до якого приймаються документи, адреса, за якою приймаються документи, дата і місце проведення Конкурсу.

ІІ. Умови проведення Конкурсу.

1. Участь у Конкурсі можуть брати особи, які раніше не навчалися у закладах вищої (фахової передвищої) освіти за державним (регіональним) замовленням і бажають здобути кваліфікацію медичного, мистецького або педагогічного працівника у закладах вищої (фахової передвищої) медичної, мистецької або педагогічної освіти та відпрацювати не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу області.

2. Конкурс складається з таких етапів:

прийняття рішення про проведення Конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

оприлюднення оголошення про проведення Конкурсу;

прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у Конкурсі;

перевірка поданих документів на відповідність установленим вимогам;

допущення осіб до участі у Конкурсі;

проведення Конкурсу;

визначення переможців Конкурсу;

оприлюднення результатів Конкурсу.

3. Конкурс проводиться з урахуванням таких критеріїв:

на місця, де передбачений строк підготовки фахівців відповідає строку, визначеному у прогнозованій потребі, Конкурс проводиться серед осіб з повною загальною середньою освітою або випускників закладів загальної середньої освіти поточного року, а переможцям Конкурсу надається право першочергового зарахування на місця державного (регіонального) замовлення;

на місця, де передбачений строк підготовки фахівців за медичними (фармацевтичними), мистецькими чи педагогічними спеціальностями відповідає строку, визначеному в середньостроковій потребі, Конкурс проводиться серед осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста і планують продовження навчання за умови можливості його закінчення в передбачений строк;

перевага під час проведення Конкурсу надається особам, що претендують на вступ до закладів вищої (фахової передвищої) медичної, мистецької чи педагогічної освіти, які на законних підставах проживають у населеному пункті, де розташований роботодавець, або в іншому найближчому населеному пункті (у сільській місцевості чи селищі міського типу);

ураховуються показники якості навчання на попередньому освітньому рівні та участь в олімпіадах, конкурсах тощо.

ІІІ. Перелік документів, які подаються для участі у Конкурсі

1. Претенденти на участь у Конкурсі подають організаторам Конкурсу такі документи:

1) заяву про участь у Конкурсі, із зазначенням населеного пункту та роботодавця з числа прогнозованої потреби у фахівцях, згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (якщо претендент є неповнолітньою особою, зазначені документи подаються його батьками або законними представниками);

2) випускники закладів загальної середньої освіти поточного року пред’являють оригінал документа, що посвідчує особу; подають завірену копію зазначеного документа і табеля успішності за перше півріччя випускного класу;

3) випускники закладів загальної середньої освіти попередніх років пред’являють оригінали та подають завірені в установленому порядку копії документа, що посвідчує особу, документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень (атестат) і додатка до нього;

4) випускники закладів фахової передвищої освіти пред’являють оригінали та подають завірені в установленому порядку копії документа, що посвідчує особу, документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (диплом) і додатка до нього;

5) копії дипломів, грамот, подяк щодо участі в олімпіадах, конкурсах тощо.

2. За рішенням конкурсної комісії претендент не допускається до участі у Конкурсі у разі:

неподання ним необхідних документів або подання документів, які на момент подання є недійсними;

його невідповідності встановленим умовам та критеріям.

3. Претенденти, допущені до Конкурсу, є його учасниками.

ІV. Проведення Конкурсу

1. Для проведення Конкурсу організатором Конкурсу утворюється конкурсна комісія у складі не менше 5 осіб.

Засідання конкурсної комісії є правомочним за умови присутності на засіданні не менше двох третин від її загального складу.

Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів членів конкурсної комісії, присутніх на засіданні.

Конкурсні комісії визначають переможців Конкурсу на підставі документів, поданих учасниками для участі у Конкурсі, та прогнозованої потреби у фахівцях з вищою (фаховою перед ищою) освітою медичних (фармацевтичних), мистецьких та педагогічних спеціальностей, визначеної органами місцевого самоврядування.

2. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується головою та секретарем комісії.

3. На підставі прийнятого рішення наказом керівника організатора Конкурсу визначаються переможці Конкурсу.

4. Результати Конкурсу оголошуються організаторами не пізніше 30 квітня, оприлюднюються на офіційних сайтах організаторів Конкурсу та повідомляються учасникам Конкурсу.

Повідомлення може здійснюватися в один із способів, обраних учасником, зокрема, у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв'язку.

5. До 30 травня переможці підписують з організаторами Конкурсу угоду,

відповідно до Типової угоди про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року № 417.Начальник управління

освіти і науки обласної

державної адміністрації                               Петро КОРЖЕВСЬКИЙOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux