Обласна програма матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2023 – 2025 роки (проект)

Мета Програми

Метою Програми є покращення соціального обслуговування, захисту та матеріального становища найбільш незахищених верств населення, яке полягає в:

наданні одноразової матеріальної допомоги, у тому числі на лікування: пенсіонерам, особам з інвалідністю, одиноким непрацездатним громадянам; учасникам бойових дій, які брали участь в антитерористичної операції/операції Об'єднаних сил (далі - АТО/ООС), забезпеченні ії проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО/ООС у період ії проведення; учасникам АТО/ООС- добровольцям; учасникам бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, здійснювали заходи, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України;

родинам учасників бойових дій; тимчасово переміщеним особам, які перемістились до Рівненської області у період воєнного стану; особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України; членам сімей громадян України, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України; членам сімей осіб, які зникли безвісти за особливих обставин; сім'ям загиблих учасників бойових дій, АТО/ООС,

сім'ям військовослужбовців, які, виконуючи військовий обов'язок у ході проведення АТО/ООС, отримали статус полонених або зниклих безвісти;

постраждалим учасникам Революції Гідності, членам сімей Героїв Небесної Сотні та іншим найбільш незахищеним верствам населення;

наданні соціального захисту особам з інвалідністю, удосконалення системи надання їм реабілітаційних послуг, створення необхідних умов для їх комплексної реабілітації та максимальної реалізації особистого потенціалу;

наданні соціальних послуг особам, які перебувають в складних життєвих обставинах та найбільш незахищених верств населення, здійснення заходів соціально-побутового характеру, спрямованих на забезпечення їх матеріальної незалежності та соціально-психологічної адаптації в суспільстві;

сприянні ініціативі та активності учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, членів їх сімей та членів сімей загиблих в усіх сферах життєдіяльності суспільства, залученні та розширенні їх участі в формуванні та реалізації державної політики щодо розв'язання соціальних проблем ветеранів, наданні інформаційної, консультативної допомоги ветеранам, установам, закладам, інститутам громадянського суспільства, що працюють з ветеранами АТО/ООС.

Виконання Програми обумовлено Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Законами України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про соціальні послуги», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 – 1991 років», «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», постановами Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2002 року № 1532 «Про виплату державної допомоги особам, яким виповнилося 100 і більше років», від 08 грудня 2006 року № 1686 «Про затвердження Державної типової програми реабілітації осіб з інвалідністю», від 12 квітня 2017 року № 256 «Деякі питання використання коштів державного бюджету для виконання заходів із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення», Указами Президента України від 24 лютого 2022 року
№ 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), від 24 лютого 2022 року № 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій», та відповідними наказами Міністерства соціальної політики України.

Завдання і заходи Програми

Перелік завдань і заходів з виконання Програми наведено у додатку 1 .

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу покращити соціальне обслуговування, захист та матеріальне становище найбільш незахищених верств населення шляхом здійснення визначених Програмою завдань і заходів:

здійснити виплату одноразової грошової допомоги членам сімей репресованим, які були реабілітовані згідно з чинним законодавством;

надати одноразову матеріальну допомогу, у тому числі на лікування: пенсіонерам, особам з інвалідністю, одиноким непрацездатним громадянам; учасникам бойових дій, які брали участь в антитерористичної операції/операції Об'єднаних сил (далі - АТО/ООС), забезпеченні ії проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО/ООС у період ії проведення; учасникам АТО/ООС- добровольцям; учасникам бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, здійснювали заходи, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України;

родинам учасників бойових дій; вимушено переміщеним до Рівненської області з тимчасово окупованих територій та районів проведення АТО/ООС громадянам; особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України; членам сімей громадян України, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України; членам сімей осіб, які зникли безвісти за особливих обставин; сім'ям загиблих учасників бойових дій, АТО/ООС, сім'ям військовослужбовців, які, виконуючи військовий обов'язок у ході проведення АТО/ООС, отримали статус полонених або зниклих безвісти;

постраждалим учасникам Революції Гідності, членам сімей Героїв Небесної Сотні та іншим найбільш незахищеним верствам населення;

забезпечити виплату стипендій голови Рівненської обласної державної адміністрації та голови Рівненської обласної ради обдарованим, соціально активним особам з інвалідністю, що сприятиме їх моральному заохоченню і матеріальній підтримці в науковій, творчо-мистецькій, спортивно-масовій, громадській та соціальній діяльності;

забезпечити реалізацію головних завдань, передбачених Законом України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»: здійснення комплексу реабілітаційних заходів, спрямовані на створення умов для всебічного розвитку осіб з інвалідністю, засвоєння ними знань, умінь, навичок, досягнення і збереження їхньої максимальної незалежності, фізичних, розумових, соціальних, професійних здібностей з метою максимальної реалізації особистого потенціалу;

забезпечити реалізацію головних завдань, передбачених Законом України «Про соціальні послуги»: надання соціальних послуг особам, які перебувають в складних життєвих обставинах, наслідки яких вони не можуть подолати самостійно, а саме: постраждали внаслідок стихійного лиха, збройних конфліктів, торгівлі людьми або реальної загрози їх вчинення, домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі ( з інших обставин ) та здійснення заходів соціально-побутового характеру, спрямованих на забезпечення соціальної, матеріальної незалежності, адаптації в суспільстві найбільш незахищених верств населення;

створити сприятливі умови і гарантії для реалізації прав учасників бойових дій, ветеранів війни, забезпечення їх участі в економічній, соціальній, культурній та інших сферах суспільного життя;

сприяти ініціативі та активності учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, членів їх сімей та членів сімей загиблих в усіх сферах життєдіяльності суспільства, залученні та розширенні їх участі в формуванні та реалізації державної політики щодо розв'язання соціальних проблем ветеранів, наданні інформаційної, консультативної допомоги ветеранам, установам, закладам, інститутам громадянського суспільства, що працюють з ветеранами АТО/ООС;

забезпечити реалізацію заходів соціально-побутового характеру, спрямованих на надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, які у зв'язку з бойовими діями залишили місця проживання/перебування у зв'язку з евакуацією із зони бойових дій та інших населених пунктів та опинились у складних життєвих обставинах, зокрема задоволення продовольчих потреб цивільного населення (харчування), в тому числі осіб, які перебувають в закладах соціального захисту населення, організація розміщення, проживання; облаштування місць розміщення громадян; надання медичної допомоги; оплата комунальних послуг; евакуація/вивезення/переміщення цивільного населення з місцевості, де ведуться бойові дії, та небезпечних територій у безпечні місця; оплата транспортних послуг, пально-мастильних матеріалів та інших життєво необхідних товарів, робіт та послуг, спрямованих на підтримку цивільного населення в умовах воєнного стану.

Обсяг та джерела фінансування

Фінансування Програми планується здійснювати за рахунок коштів обласного бюджету, а також інших джерел.

Орієнтовний обсяг фінансування становить тис. гривень.


Додаток 1

до пояснювальної записки


РОЗРАХУНОК

витрат на виплату одноразової грошової допомоги

репресованим, які були реабілітовані, згідно з чинним

законодавством, на 2023 - 2025 роки

Найменування


2023 рік

2024 рік

2025 рік

1

Кількість отримувачів

2000

1995

1990

2

Розмір виплати на 1 отримувача в рік

200

200

200

3

Поштовий збір

6240

6224

6208

4

Загальна сума витрат

406240

405224

404208


Додаток 2

до пояснювальної записки

РОЗРАХУНОК

витрат на виплату щомісячної стипендії для

обдарованих та соціально активних осіб з інвалідністю

на 2023- 2025 роки

Найменування


2023 рік

2024 рік

2025 рік

1

Кількість отримувачів, осіб

15

15

15

2

Розмір виплати на 1 отримувача в місяць, гривень

1000

1000

1000

3

Загальна сума витрат

180000

180000

180000

Додаток-1.xls

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux