від 15 травня 2020 р. № 289
Київ
Про зміни до Обласної програми охорони навколишнього природного середовища на 2017 – 2021 роки

Відповідно до статей 6, 17 і 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, на виконання Законів України „Про охорону навколишнього природного середовища”, „Про Основні засади (стратегію) державної  екологічної політики України на період до 2030 року” та з метою здійснення ефективного фінансово-економічного забезпечення реалізації заходів Обласної програми охорони навколишнього природного середовища на 2017 – 2021 роки:

1. Схвалити зміни до Обласної програми охорони навколишнього природного середовища на 2017 – 2021 роки (далі – Програма), схваленої розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 24 січня 2017 року № 24 (із змінами) та затвердженої рішенням обласної ради від 17 березня 2017 року № 482 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації подати зміни до Програми на затвердження обласній раді в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Ігоря Тимошенка.

Голова адміністрації                                                                     Віталій КОВАЛЬ


 Додаток до розпорядження облдержадміністрації 15.05.2020 № 289 

Зміни до Обласної програми охорони навколишнього природного середовища на 2017 – 2021 роки


У заходах щодо реалізації Обласної програми охорони навколишнього природного середовища на 2017 –  2021 роки:

1. У розділі I „Охорона і раціональне використання водних ресурсів”:

1) підпункти 1.1.30, 1.2.12, 1.2.33 викласти в такій редакції:

„                                                                                                   

Найменування заходу

Очікувані результати виконання та ефективність заходу

Відпові-     дальний виконавець (головний розпорядник бюджетних коштів)

Джерела фінансування (державний, обласний, місцеві (районний, міський, селищний, сільський) бюджети,

інші кошти)

Прогнозо­ваний обсяг фі­нансових ресурсів для виконання заходів  (тис. гривень), всього

У тому числі за роками, тис. гривень

2017

2018

2019

2020

2021

1.1.30

Реконструкція одної компактної установки

(КУ-200) очисних споруд                      м. Корець Рівненської області

недопущення виливу каналізаційних стоків на прибережну смугу, запобігання забрудненню ґрунту та поверхневих вод р. Корчик

Департамент з питань будівництва та архітектури облдерж­адміністрації, Корецька райдерж­­адміністрація


державнийобласний

8601,6990

2220,3860

1294,9250

1962,3644

3124,0236


місцевіінші кошти                                                                                                                                                                                                                ”;

2

„                                                                                                   

Найменування заходу

Очікувані результати виконання та ефективність заходу

Відпові-     дальний виконавець (головний розпорядник бюджетних коштів)

Джерела фінансування (державний, обласний, місцеві (районний, міський, селищний, сільський) бюджети,

інші кошти)

Прогнозо­ваний обсяг фі­нансових ресурсів для виконання заходів  (тис. гривень), всього

У тому числі за роками, тис. гривень

2017

2018

2019

2020

2021

1.2.12

Реконструкція напірного ка­налізаційного колектора від КНС  по

вул. Нова до камери переключення в м. Здолбунів Рівненської області

недопущення забруднення підземних вод

Департамент з питань будівництва та архітектури облдерж­адміністрації, Здолбу­нівська райдерж­адміністрація

державнийобласний

700,0000

100,0000

100,0000

100,0000

300,0000

100,0000

місцеві

472,4820

94,5000

94,5000

94,5000

94,5000

94,4820

інші кошти                                                                                                                                                                                                                  ”;


3

„     

Найменування заходу

Очікувані результати виконання та ефективність заходу

Відпові-     дальний виконавець (головний розпорядник бюджетних коштів)

Джерела фінансування (державний, обласний, місцеві (районний, міський, селищний, сільський) бюджети,

інші кошти)

Прогнозо­ваний обсяг фі­нансових ресурсів для виконання заходів  (тис. гривень), всього

У тому числі за роками, тис. гривень

2017

2018

2019

2020

2021

1.2.33

Реконструкція каналізаційної насосної станції

№ 2 на

вул. Татарській

в м. Острог Рівненської області

припинення аварійних витоків стічних вод, попередження потенційного забруднення р. Вілія та Горинь в

м. Острог

Департамент з питань будівництва та архітектури облдерж­адміністрації, Острозька райдерж­адміністрація

державнийобласний

4221,245


1553,5600

1097,0080

1570,677


місцевіінші кошти                                                                                                                                                                                                                  ”;4


2) доповнити розділ підпунктами 1.1.31, 1.2.34, 1.3.8, 1.4.37 такого змісту:  

„     

Найменування заходу

Очікувані результати виконання та ефективність заходу

Відпові-     дальний виконавець (головний розпорядник бюджетних коштів)

Джерела фінансування (державний, обласний, місцеві (районний, міський, селищний, сільський) бюджети,

інші кошти)

Прогнозо­ваний обсяг фі­нансових ресурсів для виконання заходів  (тис. гривень), всього

У тому числі за роками, тис. гривень

2017

2018

2019

2020

2021

1.1.31

Реконструкція очисних споруд смт Демидівка

Демидівського району Рівненської області

зменшення скиду забруднюючих речовин та запобігання забрудненню поверхневих вод р. Жабичі, що є притокою

р. Стир (басейн р. Дніпро), очищення 150 куб. метрів/добу господарсько-побутових стоків в смт Демидівка

Департамент з питань будівництва та архітектури облдерж­адміністрації,

Демидівська райдерж­адміністрація

державнийобласний

6751,192
6751,192


місцевіінші кошти                                                                                                                                                                                                                 ”;5


„     

Найменування заходу

Очікувані результати виконання та ефективність заходу

Відпові-     дальний виконавець (головний розпорядник бюджетних коштів)

Джерела фінансування (державний, обласний, місцеві (районний, міський, селищний, сільський) бюджети,

інші кошти)

Прогнозо­ваний обсяг фі­нансових ресурсів для виконання заходів  (тис. гривень), всього

У тому числі за роками, тис. гривень

2017

2018

2019

2020

2021

1.2.34

Будівництво каналізаційної мережі                          смт Рокитне Рівненської області

припинення забруднення стічними водами поверхневих та підземних вод, територій шляхом спрямування господарсько-побутових вод на очисні споруди

Департамент з питань будівництва та архітектури облдерж­адміністрації,

Рокитнівська райдерж­адміністрація

державнийобласний

4836,1280
4836,1280


місцевіінші кошти                                                                                                                                                                                                                ”;6

„     

Найменування заходу

Очікувані результати виконання та ефективність заходу

Відпові-     дальний виконавець (головний розпорядник бюджетних коштів)

Джерела фінансування (державний, обласний, місцеві (районний, міський, селищний, сільський) бюджети,

інші кошти)

Прогнозо­ваний обсяг фі­нансових ресурсів для виконання заходів  (тис. гривень), всього

У тому числі за роками, тис. гривень

2017

2018

2019

2020

2021

1.3.8

Придбання насосного та технологічного обладнання, для заміни такого, що використало свої технічні можливості на каналізаційних системах комунального підприємства „Обласна психіатрична лікарня

с. Орлівка” Рівненської обласної ради

зменшення кількості аварійних ситуацій

Департамент екології та природних ресурсів облдерж­адміністрації, комунальне підприємство „Обласна психіатрична лікарня

с. Орлівка” Рівненської обласної ради

державнийобласний

199,8180
199,8180


місцевіінші кошти                                                                                                                                                                                                                 ”;7


„     

Найменування заходу

Очікувані результати виконання та ефективність заходу

Відпові-     дальний виконавець (головний розпорядник бюджетних коштів)

Джерела фінансування (державний, обласний, місцеві (районний, міський, селищний, сільський) бюджети,

інші кошти)

Прогнозо­ваний обсяг фі­нансових ресурсів для виконання заходів  (тис. гривень), всього

У тому числі за роками, тис. гривень

2017

2018

2019

2020

2021

1.4.37

Виготовлення проєктно-кошторисної документації "Реконструкція споруди гідровузла та шлюзів греблі Хрінницького водосховища"

збереження водних ресурсів Хрінницького водосховища Деми­дівського району об’ємом             10 млн. куб. метрів його флори та фауни на площі 2,02 тис. га

Департамент з питань будівництва та архітектури облдерж­адміністрації,

Демидівська райдерж­адміністрація

державнийобласний

301,9914
301,9914


місцевіінші кошти                                                                                                                                                                                                                 ”.8


2. У Розділі VII „Доступ до екологічної інформації та залучення громадськості до прийняття рішень з питань

охорони довкілля” підпункт 7.2.5. викласти в такій редакції:

Найменування заходу

Очікувані результати виконання та ефективність заходу

Відпові-     дальний виконавець (головний розпорядник бюджетних коштів)

Джерела фінансування (державний, обласний, місцеві (районний, міський, селищний, сільський) бюджети,

інші кошти)

Прогнозо­ваний обсяг фі­нансових ресурсів для виконання заходів  (тис. гривень), всього

У тому числі за роками, тис. гривень

2017

2018

2019

2020

2021

7.2.5

Розроблення «Регіонального плану управління відходами до 2030 року на території Рівненської області» та проведення його стратегічної екологічної оцінки

визначення комплексу взаємопов’язаних завдань і заходів, узгоджених за строкоми та ресурсним забезпеченням з усіма задіяними виконавцями, спрямваних на забезпечення сталого управління відходами в регіоні

Департамент екології та природних ресурсів облдерж­адміністрації

державнийобласний

1000,0
1000,0


місцевіінші кошти                                                                                                                                                                                                               ”.9


3. У розділі I „Охорона і раціональне використання водних ресурсів”: позицію „Всього” підрозділу 1.1. „Будівництво та реконструкція очисних споруд”, позицію „Всього” підрозділу 1.2 „Будівництво, реконструкція каналізаційних насосних станцій, каналізаційних колекторів та мереж”, позицію „Всього” по розділу 1.3 „Придбання насосного, технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої можливості”, по розділу 1.4. „Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму водних об’єктів” та „Всього за розділом „Охорона і раціональне використання водних ресурсів”, викласти в такій редації:

Всього

державний

97015,4624

43615,8252

34262,0772

5790,0000

6677,0000

6670,5600

обласний

54718,8413

15662,0938

9821,3598

9546,1721

13702,2156

5987,0000

місцеві

42433,2828

29810,4802

5346,9026

2950,0000

2300,0000

2025,9000

інші кошти

100,0000

100,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

                                                                                                                                                                                                                                                           ”;

Всього

державний

44564,9888

13543,3030

29441,6858

1450,0000

0,0000

130,0000

обласний

42361,5490

11510,4680

10114,1020

11529,1560

7882,3050

1325,5180

місцеві

116015,8230

55484,1410

55178,2000

1684,5000

1544,5000

2124,4820

інші кошти

586,0000

286,0000

100,0000

200,0000

0,0000

0,0000

                                                                                                                                                                                                                                                           ”;

Всього

державний

170,0000

80,0000

40,0000

50,0000

0,0000

0,0000

обласний

3789,8180

580,0000

1040,0000

470,0000

949,8180

750,0000

місцеві

80,0000

40,0000

20,0000

20,0000

0,0000

0,0000

інші кошти

50,0000

0,0000

0,0000

50,0000

0,0000

0,0000

                                                                                                                                                                                                                                                           ”;

Всього

державний

22257,5540

3912,5730

10554,9810

2450,0000

2090,0000

3250,0000

обласний

10903,2494

2651,2580

1600,0000

2600,0000

2351,9914

1700,0000

місцеві

63558,7760

28228,6700

28182,6260

890,0000

3053,7400

3203,7400

інші кошти

20,0000

0,0000

20,0000

0,0000

0,0000

0,0000

                                                                                                                                                                                                                                                           ”;10

Всього за розділом „Охорона і раціональне використання водних ресурсів”

державний

164008,0052

61151,7012

74298,7440

9740,0000

8767,0000

10050,5600

обласний

113033,4577

30503,8198

22815,4618

24795,3281

25036,3300

9882,5180

місцеві

223067,8818

113908,2912

89262,7286

5594,5000

6948,2400

7354,1220

інші кошти

756,0000

386,0000

120,0000

250,0000

0,0000

0,0000

                                                                                                                                                                                                                                                           ”.


         4. Позицію „Всього за Програмою” викласти в такій редакції:

         Всього за Програмоюдержавний

219271,6492

74925,9802

89428,0540

25589,3610

13764,2650

15563,9890

обласний

140279,8971

36663,8230

38476,4320

25669,1501

29187,1520

10283,3400

місцеві

249056,1118

122541,8502

100109,4286

9670,3480

8474,5150

8259,9700

інші кошти

88989,1850

37408,0650

14287,1000

30002,8200

4236,1000

3055,1000

Загальна сума за Програмою


697596,8431

271539,7184

242301,0146

90931,6791

55662,0320

37162,3990

                                                                                                                                                                                                                      ”.                                                            11


5. Розділ ІV „Джерела та обсяги фінансування Програми” викласти в такій редакції:


„ ІV. ДЖЕРЕЛА ТА ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

 

Фінансування природоохоронних заходів, передбачених Програмою, буде здійснюватись за рахунок таких джерел:

державний бюджет;

обласний бюджет;

місцеві (районний, міський, селищний, сільський) бюджети;

інші кошти.

Фінансування з обласного бюджету здійснюється в межах видатків, передбачених у бюджеті на відповідний рік.

Програмою передбачається виконання заходів на загальну                                 суму  697596,8431 тисячі гривень, зокрема з:

державного бюджету –  219271,6492 тисячі гривень;

обласного бюджету – 140279,8971 тисячі гривень;

місцевих бюджетів (районний, міський, селищний, сільський) –249056,1118  тисячі гривень;

інші кошти – 88989,1850 тисячі гривень.


Розподіл видатків на реалізацію природоохоронних заходів за напрямами використання:

охорона і раціональне використання водних ресурсів –                       500865,3447 тисячі гривень (71,80 відсотка);

охорона атмосферного повітря – 88221,1482 тисячі гривень                         (12,65 відсотка);

охорона і раціональне використання земель – 36883,4802 тисячі гривень             (5,29 відсотка);

поводження з відходами –  61642,5700 тисячі гривень (8,84 відсотка);

моніторинг довкілля – 1470 тисяч гривень (0,21 відсотка);

охорона і раціональне використання біоресурсів – 3236,3 тисячі гривень          (0,46 відсотка);

доступ до екологічної інформації та залучення громадськості до прийняття рішень з питань охорони довкілля – 5278,0 тисяч гривень                              (0,75 відсотка).


6. Пункт 5 „Прогнозні обсяги та джерела фінансування” Паспорта обласної програми охорони навколишнього природного середовища на 2017 – 2021 роки викласти в такій редакції:                                                  12


„5. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:


державний бюджет –  219271,6492 тисячі гривень;


обласний бюджет – 140279,8971 тисячі гривень;


місцеві бюджети (районний, міський, селищний, сільський) –

249056,1118 тисячі гривень;


інші кошти – 88989,1850 тисячі гривень.


Всього за Програмою – 697596,8431 тисячі гривень”.
Директор департаменту

екології та природних

ресурсів адміністрації                                                Володимир ЗАХАРЧУК


Дата оприлюднення: 16 травня 2020 рокуOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux