від 12 квітня 2021 р. № 256
Київ
Про затвердження Положення про облікову політику в Рівненській обласній державній адміністрації

Відповідно до пункту 10 частини п’ятої статті 22, статті 56 Бюджетного кодексу України (зі змінами), статей 6, 13, 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" (зі змінами), частини другої статті 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (зі змінами), пункту 6 Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 року № 59, Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 125 "Зміни облікових оцінок та виправлення помилок", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року № 1629, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 січня 2011 року за № 90/18828, наказу Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року № 11 "Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб'єктів державного сектору", з метою формування єдиних підходів до облікової політики розпорядників коштів нижчого рівня Рівненської обласної державної адміністрації:

1. Затвердити Положення про облікову політику в Рівненській обласній державній адміністрації (далі – Положення), що додається.

2. Керівнику апарату, керівникам структурних підрозділів Рівненської обласної державної адміністрації та головам районних державних адміністрацій забезпечити застосування в роботі норм цього Положення.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його підписання та застосовується з 01.01.2021.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.Голова адміністрації                                                         Віталій КОВАЛЬЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації
12.04.2021 № 256

 

Положення про облікову політику

в Рівненській обласній державній адміністрації

 

1. Положення про облікову політику в Рівненській обласній державній адміністрації (далі - Положення) визначає методи оцінки, обліку і процедури, які застосовуються суб'єктом державного сектору для ведення бухгалтерського обліку, складання і подання фінансової та бюджетної звітності, не визначені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі або щодо яких передбачено більш ніж один їх варіант, а також строки корисного використання груп основних засобів та нематеріальних активів.

2. Одиницею аналітичного обліку запасів визнається їх найменування, додатково облік запасів здійснюється за номенклатурними номерами.

У місцях зберігання запасів матеріально відповідальні особи ведуть кількісний облік руху запасів в картках складського обліку запасів за найменуваннями, номенклатурними номерами та кількістю. Щокварталу на дату балансу спеціаліст бухгалтерської служби, відповідальний за ведення обліку запасів, проводить вибіркову звірку фактичної наявності запасів із записами в картках та даними бухгалтерського обліку.

У бухгалтерській службі облік запасів ведеться за найменуваннями, номенклатурними номерами в розрізі матеріально відповідальних осіб – в оборотних відомостях (за кожним субрахунком) в кількісному та сумарному вимірах.

Відпуск запасів у використання, інше вибуття здійснюється за методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів.

Суми транспортно-заготівельних витрат, непрямих податків, інших витрат, які пов'язані з придбанням запасів, відносяться до суми запасів у момент їх придбання пропорційно до їх вартості.

3. Амортизація необоротних активів нараховується виходячи зі строків корисного використання основних засобів та нематеріальних активів, визначених у додатках 1, 2 до цього Положення.

4. Нарахування амортизації проводиться на дату річного балансу.

5. У разі виправлення суттєвих помилок, які відносяться до попередніх періодів, та повторного складання фінансової звітності поріг суттєвої помилки встановлюється у розмірі 0,1 відсотка від підсумку балансу.

6. До малоцінних необоротних матеріальних активів, зокрема включаються: предмети виробничого значення вартістю до 20 000 гривень включно за одиницю (комплект) без податку на додану вартість - робочі столи, верстаки, кафедри, парти тощо; господарський інвентар вартістю до 20 000 гривень включно за одиницю (комплект) без податку на додану вартість; інші малоцінні необоротні предмети, термін експлуатації яких більше одного року, а вартість за одиницю не перевищує 20 000 гривень включно без податку на додану вартість, - сценічно-постановочні засоби, - телефони, обчислювальна техніка, пральні та швейні машини, холодильники тощо.

7. Зміни до цього Положення вносяться у випадках, установлених у національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку в державному секторі, та обов'язково обґрунтовуються і розкриваються у фінансовій звітності, а також у випадках, коли зміни до облікової політики сприятимуть більш достовірному відображенню в бухгалтерському обліку інформації про здійснені господарські операції.Начальник відділу бухгалтерського
обліку, звітності та контролю управління фінансово-господарського забезпечення
апарату адміністрації

Жанна СОРОКАДодаток 1

до Положення

про облікову політику

в Рівненській обласній

державній адміністрації

 

Строки
корисного використання основних засобів
з/п

Назва субрахунку

Назва підгрупи

Строк корисного використання, років

1 Будинки та споруди Будинки виробничо-господарського призначення (підгрупа 1):
- з плівкових матеріалів, збірно-розбірні, пересувні, кіоски, ларьки, альтанки тощо
10
- дерев'яні, каркасні і щитові, контейнерні, дерево-металеві, каркасно-обшивні і панельні, глинобитні, сирцеві, саманові та інші аналогічні 20
- без каркасів зі стінами полегшеної кам'яної кладки, залізобетонними, цегляними і дерев'яними колонами та стовпами, із залізобетонними, дерев'яними та іншими перекриттями; дерев'яні з брущатими або зробленими з колод рубаними стінами 25
- із залізобетонними і металевими каркасами, зі стінами з кам'яних матеріалів, великих блоків і панелей, із залізобетонними, металевими, іншими довговічними покриттями та інші некласифіковані 50
Будинки, що повністю чи переважно призначені для проживання (підгрупа 2):
- каркасно-комишитові та інші полегшені
15
- сирцеві, збірно-щитові, каркасно-засипні, глинобитні, саманові 20
- інші некласифіковані 50
Водокачки, стадіони, басейни, дороги, мости, пам'ятники, загорожі парків, скверів
і загальних садів тощо (підгрупа 3)
20
Лінії електропередач, трансмісії та трубопроводи з усіма проміжними пристроями, необхідними для трансформації (перетворення) і передачі енергії та для переміщення трубопроводами рідких та газоподібних речовин до споживача (підгрупа 4) 20
Гідротехнічні споруди, у тому числі канали, дамби, водозахисні об'єкти, колекторно-дренажні мережі, водомірні пости та інші споруди (підгрупа 5):
- греблі бетонні, залізобетонні, кам'яні, земляні, тунелі, водоскиди і водоприймачі, акведуки, лотки, дюкери і водопровідні споруди, рибопропускні і рибозахисні споруди, напірні трубопроводи
50
- берегоукріплювальні та берегозахисні споруди залізобетонні, бетонні, кам'яні 40
- гідротехнічні споруди дерев'яні 10
- водосховища при земляних дамбах 50
- водоскиди і водовипуски при ставках:
бетонні та залізобетонні
40
- дерев'яні 10
- гідротехнічні споруди на каналах (шлюзи-регулятори, мости-відводи, дюкери, у тому числі стальні, акведуки, водоскиди кам'яні, бетонні і залізобетонні та інше) 40
- зрошувальна і осушувальна мережа:
канали земляні без облицювання, канали, облицьовані каменем, бетоном, залізобетоном; водозбірно-скидна мережа із відкритих земляних каналів; колекторно-дренажні земляні канали без кріплення
40
- закрита колекторно-дренажна мережа:
канали із азбестоцементних труб
40
канали із гончарних труб 50
канали із пластмасових труб 20
водомірні пости 10
2 Машини та обладнання Вимірювальні прилади, регулюючі прилади і пристрої, лабораторне обладнання, обчислювальна техніка, медичне обладнання, інші машини та обладнання (підгрупи 3-8) 10
Робочі машини та обладнання (підгрупа 2) 15
Силові машини та обладнання (підгрупа 1) 10
3 Транспортні засоби Рухомий склад залізничного, повітряного та іншого транспорту (підгрупи 1-2) 20
Корпуси та причепи автомобілів (підгрупа 1) 10
Автомобілі легкові з двигуном внутрішнього згорання об'ємом циліндра (підгрупа 1):
- до 2500 см куб.
7
- більше 2500 см куб. та інші 10
Автомобілі вантажні (підгрупа 1):
- вантажопідйомністю до 5 т
7
- вантажопідйомністю від 5 т до 20 т 7
- вантажопідйомністю більше 20 т та інші 7
Автобуси з двигуном внутрішнього згорання об'ємом циліндра (підгрупа 1):
- до 2800 см куб.
7
- понад 2800 см куб. та інші 10
Усі види гужового, виробничого та спортивного транспорту (підгрупи 3-5) 5
4 Інструменти, прилади та інвентар Інструменти (підгрупа 1) 5
Виробничий та господарський інвентар (підгрупи 2-3) 10
5 Робочі і продуктивні тварини Тварини зоопарків та подібних установ, службові собаки (підгрупи 3, 4) 5
Робоча, продуктивна та інша худоба (підгрупи 1, 2) 7
6 Багаторічні насадження Культури ягідні (суниця)

3
Культури ягідні (крім суниці), плодові, овочеві 10
Культури ефіроолійні, лікарські 10
Насадження штучні ботанічних садів та інших науково-дослідних установ і навчальних закладів для науково-дослідних цілей 20
Насадження озеленювальні та декоративні 25
Захисні та інші лісні насадження 50
Інші довгострокові біологічні активи, не класифіковані 20
7 Інші основні засоби Інші основні засоби 10
8 Необоротні матеріальні активи спеціального призначення Необоротні матеріальні активи спеціального призначення 20


Додаток 2

до Положення

про облікову політику

в Рівненській обласній

державній адміністрації

 

 

Строки 

корисного використання нематеріальних активів
з/п


Назва субрахунку

Назва підгрупи

Строк корисного використання, років
1 Авторські та суміжні з ними права Авторське право та суміжні з ним права: право на літературні, художні, музичні твори, комп'ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо Відповідно до правовстановлюючого документа, але не менш як 2 роки
2 Інші нематеріальні активи Права користування природними ресурсами: право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище тощо Відповідно до правовстановлюючого документа
Права користування майном: право користування земельною ділянкою, крім права постійного користування земельною ділянкою, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо Відповідно до правовстановлюючого документа
Права на знаки для товарів і послуг: товарні знаки, торгові марки, фірмові найменування тощо) Відповідно до правовстановлюючого документа
Права на об'єкти промислової власності: право на винаходи, розробки, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, захист від недобросовісної конкуренції тощо Відповідно до правовстановлюючого документа, але не менш як 5 років
Інші нематеріальні активи: право на провадження діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо Відповідно до правовстановлюючого документаДата оприлюднення: 16 квітня 2021 рокуOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux