від 28 грудня 2019 р. № 1108
Київ
Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником яких є Рівненська обласна державна адміністрація

На виконання статті 10¹ Закону України «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2018 року № 900-р «Про затвердження плану дій з реалізації принципів Міжнародної хартії відкритих даних»:


Затвердити Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником яких є Рівненська обласна державна адміністрація, що додається.
Голова адміністрації                                                                        Віталій КОВАЛЬ


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Рівненської обласної
державної адміністрації

28.12.2020 № 1108

 

ПОЛОЖЕННЯ

про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником яких є Рівненська обласна державна адміністрація 


І. Загальні положення


1. Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником яких є Рівненська обласна  державна адміністрація (далі - Положення), визначає вимоги до формату і структури наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації та на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних.


2. Положення розроблено відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних».


3. Оприлюднення наборів даних у формі відкритих даних здійснюється за такими принципами:

відкритість за замовчуванням;

оперативність і чіткість;

доступність і використання;

порівнянність та інтероперабельність;

покращене урядування і залучення громадян;

інклюзивний розвиток та інновації.


4. Терміни, що вживаються в цьому Положенні, мають таке значення:

відкритий формат – формат даних, незалежний від платформи та доступний без обмежень, які перешкоджають його повторному використанню;

завантаження набору даних – розміщення розпорядником інформації набору даних на Єдиному порталі відкритих даних України;

машиночитаний формат – формат даних, структурований таким чином, що дає змогу інформаційним системам ідентифікувати, розпізнавати, перетворювати та отримувати конкретні дані без участі людини;

метадані – довідкова структурована інформація, що описує, роз’яснює, дає змогу ідентифікувати, спрощує використання та управління набором даних;

набір даних – сукупність однорідних значень (записів) даних і метаданих, що їх описують;

оприлюднення набору даних – завантаження набору даних розпорядником інформації та забезпечення доступу до нього держателем порталу після проходження модерації;

паспорт набору даних – сукупність метаданих, що містить опис набору даних, необхідний для його ідентифікації та використання;

структура набору даних – сукупність метаданих, що містить опис складу (елементів) набору даних, їх формат, параметри та призначення.


ІІ. Оприлюднення публічної інформації

у формі відкритих даних


1. Відповідальні працівники сектору доступу до публічної інформації та із захисту персональних даних, відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату обласної державної адміністрації, управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації (далі – відповідальні працівники) згідно з цим Положенням завантажують у формі відкритих даних набори даних, визначені у переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, що затверджені розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації від 14 червня 2018 року № 397 «Про організацію роботи з оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних».

Керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації та її апарату забезпечують підготовку та оперативну передачу сектору доступу до публічної інформації та із захисту персональних даних апарату обласної державної адміністрації наборів даних, перелік яких затверджено розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації від 14 червня 2018 року № 397 «Про організацію роботи з оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних», для подальшого їх завантаження на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних.

Керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації та її апарату забезпечують підготовку та оперативну передачу управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації наборів даних, перелік яких затверджено розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації від 14 червня 2018 року № 397 «Про організацію роботи з оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних», для подальшого їх завантаження на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації.

Технічний супровід завантаження наборів даних здійснює відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату обласної державної адміністрації.

Публічна інформація, що містить персональні дані фізичної особи, оприлюднюється та надається на запит у формі відкритих даних у разі додержання однієї з таких умов:

персональні дані знеособлені та захищені відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

фізичні особи (суб’єкти даних), персональні дані яких містяться в інформації у формі відкритих даних, надали свою згоду на поширення таких даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

надання чи оприлюднення такої інформації передбачено законом;

обмеження доступу до такої інформації (віднесення її до інформації з обмеженим доступом) заборонено законом.

Обмеження доступу до інформації, в тому числі у формі відкритих даних, здійснюється відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» при дотриманні сукупності таких вимог:

виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;

розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;

шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.


2. Набори даних завантажуються та регулярно оновлюються відповідальними працівниками на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації та на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних.

У разі внесення змін до переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, відповідальні працівники у тримісячний строк з дати набрання чинності такими змінами здійснює їх завантаження та подальше оновлення на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації та на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних.


3. Для забезпечення оприлюднення та регулярного оновлення публічної інформації у формі відкритих даних відповідальні працівники:

завантажують та регулярно оновлюють на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації та на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних набори даних;

можуть здійснювати завантаження наборів даних, які не включені до переліку, якщо інше не передбачено Законом України «Про доступ до публічної інформації», у разі високого суспільного інтересу до таких даних (високої частоти їх запитування; за результатами опитування громадської думки; антикорупційного ефекту та/або економічного ефекту від оприлюднення наборів даних; наявності інших обставин).


4. На сторінці кожного набору даних на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних розміщується:

паспорт набору даних;

структура набору даних у відкритому машиночитаному форматі;

набір даних в одному чи кількох форматах, визначених цим Положенням;

форма для зворотного зв’язку користувачів;

інформація про подальше використання набору даних;

інформація про умови використання відкритої ліцензії.


5. Паспорт набору даних повинен містити такі елементи:

ідентифікаційний номер набору даних;

найменування набору даних (до 254 символів);

стислий опис змісту набору даних (до 4000 символів) із зазначенням інформації, що є частиною набору даних, проте не оприлюднюється через обмежений доступ до неї (із зазначенням виду інформації з обмеженим доступом щодо кожного елементу);

підстава та призначення збору інформації, що міститься в наборі даних;

відомості про мову інформації, яка міститься у наборі даних;

формат (формати), в якому доступний набір даних;

формат стиснення набору даних (за наявності такого стиснення);

дату і час першого оприлюднення набору даних;

дату і час внесення останніх змін до набору даних;

дату актуальності даних у наборі даних;

періодичність оновлення набору даних;

ключові слова, які відображають основний зміст набору даних;

гіперпосилання на набір даних (електронний файл для завантаження або інтерфейс прикладного програмування);

гіперпосилання на структуру набору даних (електронний файл для завантаження або інтерфейс прикладного програмування);

відомості про розпорядника інформації, у володінні якого перебуває набір даних;

відомості про відповідальну особу, яка відповідає за оприлюднення інформації згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», та адресу її електронної пошти.

Паспорт набору даних може також містити гіперпосилання на попередні версії набору даних, номери версій набору даних, а також інші елементи.


6. Для розміщення паспорта та структури набору даних використовуються формати XSD, JSON, CSV або інші аналогічні відкриті машиночитані формати.


7. Для оприлюднення наборів даних використовуються такі формати:


Тип даних

Формат даних

Текстові дані

TXT, RTF, ODT*, DOC(X), PDF (з текстовим змістом, нескановане зображення), (X)HTML*

Структуровані дані

RDF*, XML*, JSON*, CSV*, XLS(X), ODS*, YAML*

Графічні дані

GIF*, TIFF, JPG (JPEG)*, PNG*, GTFS, GTFS-RT

Відеодані

MPEG, MKV, AVI, FLV, MKS, MK3D

Аудіодані

MP3, WAV, MKA

Дані, розроблені з використанням програми Macromedia Flash

SWF, FLV

Архів даних

ZIP*, 7z*, Gzip*, Bzip2*

Геопросторові дані

GeoTIFF, SHP, DMF, MID/MIF, DXF, ХML, GeoJSON, GPX, LOC, ARINC, AIXM.


8. Періодичність оновлення наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником яких є Рівненська обласна державна адміністрація, встановлена розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації від 14 червня 2018 року № 397 «Про організацію роботи з оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних».


9. На сторінці кожного набору даних, що оприлюднюється згідно з цим Положенням, розміщується  така інформація:

«Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація у формі відкритих даних (відкриті дані) оприлюднюється для вільного та безоплатного доступу до неї. Відкриті дані дозволені для їх подальшого вільного використання та поширення.

Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, зокрема в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту відкриті дані з обов’язковим посиланням на джерело їх отримання.

Умовою будь-якого подальшого використання відкритих даних є обов’язкове посилання на джерело їх отримання (у тому числі гіперпосилання на вебсторінку відкритих даних розпорядника інформації).».


 

 

 

III. Відповідальність за достовірність і актуальність

оприлюднених наборів даних


Відповідальність за достовірність і актуальність оприлюднених наборів даних на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації та на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних несуть структурні підрозділи обласної державної адміністрації та її апарату, котрі подають набори даних для завантаження.
Завідувач сектору доступу до публічної

інформації та із захисту персональних

даних апарату адміністрації                                                Вікторія ГУЦУЛЯК
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux