від 23 липня 2020 р. № 442
Київ
Про затвердження Положення про департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації

Керуючись статтями 5, 6, пунктом 4 частини першої статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на підставі Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887:


1. Затвердити Положення про департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації, що додається.


2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Людмилу Шатковську.
Голова адміністрації                            Віталій КОВАЛЬЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації 23.07.2020 № 442


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ДЕПАРТАМЕНТ РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ, СОЦІАЛЬНОЇ, МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ ТА СПОРТУ 

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ


м. Рівне – 2020

1. Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації (далі - департамент) є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, що утворюється головою обласної державної адміністрації, входить до її складу і на території області забезпечує виконання покладених на департамент завдань.

Департамент є правонаступником управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації та департаменту соціального захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації.

2. Департамент підпорядкований голові обласної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству цифрової трансформації України, Міністерству молоді та спорту України, Міністерству соціальної політики України та іншим центральним органам виконавчої влади.

3. Департамент забезпечує виконання на території області повноважень, встановлених законодавством України у сфері розвитку адміністративних послуг, праці та соціальної політики, зайнятості населення, трудових відносин, соціального діалогу; соціальної підтримки та надання соціальних послуг особам похилого віку, особам з інвалідністю, сім’ям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, малозабезпеченим та іншим соціально вразливим верствам населення; захисту прав та реалізації соціальних гарантій, визначених законодавством України для окремих категорій населення, у тому числі ветеранів війни та праці, жертв політичних репресій та нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; з питань поліпшення становища сімей, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних та молодих сімей, оздоровлення та відпочинку дітей, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, підтримки внутрішньо переміщених осіб. Забезпечує на території області реалізацію державної політики стосовно молоді, національно-патріотичного виховання, фізичної культури і спорту.

4. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших ценральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

5. Основними завданнями департаменту є:

1) забезпечення реалізації державної політики на території області у галузі розвитку адміністративних послуг:

розроблення та впровадження в установленому порядку інноваційних проєктів, перспективних форм і методів роботи, спрямованих на вдосконалення та спрощення процедур надання адміністративних послуг громадянам і суб’єктам господарювання, створення належних умов з максимального наближення сервісу держави до кожного жителя регіону;

здійснення інформаційно-методичної координації діяльності суб’єктів надання адміністративних послуг, центрів надання адміністративних послуг, їх територіальних підрозділів, віддалених робочих місць, утворених у об’єднаних територіальних громадах, при виконавчих органах сільських, селищних, міських рад міст обласного та районного значення і райдержадміністраціях області, здійснення повного інформаційно-консультаційного та методичного супроводу всіх процесів щодо створення та організації належної діяльності таких центрів з метою налагодження ефективного та якісного обслуговування громадян і суб’єктів господарювання на території регіону;

організація дієвої комунікації з провідними суб’єктами надання адміністративних послуг - територіальними органами центральних органів виконавчої влади та структурними підрозділами облдержадміністрації, щодо забезпечення якісного надання адміністративних послуг у регіоні, зокрема через центри надання адміністративних послуг, територіальні підрозділи та віддалені робочі місця;

здійснення систематичного моніторингу якості надання адміністративних послуг в області, що включає збір, обробку та аналіз даних з метою визначення та вжиття заходів щодо підвищення рівня їх якості, оприлюднення досягнутих результатів такої діяльності; 

налагодження, в межах компетенції, співпраці та взаємодії з представниками міжнародних і вітчизняних донорських організацій, громадськими об’єднаннями, незалежними експертами з метою підтримки та впровадження інноваційних і перспективних проєктів облдержадміністрації у сферах надання адміністративних послуг;

сприяння досягненню максимального рівня інформованості населення області про роботу центрів надання адміністративних послуг та їх переваги, сучасні електронні сервіси у сфері надання адміністративних послуг. Формування високого рівня довіри громадськості до діяльності таких центрів;   

вивчення стану справ щодо впровадження чинного законодавства України у сферах надання адміністративних послуг на території регіону, визначення проблемних питань у цих напрямах, підготовка відповідних аналітичних матеріалів для керівництва облдержадміністрації, райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування;

ініціювання, організація та проведення регіональних та місцевих конференцій, форумів, нарад, семінарів, тренінгів, круглих столів, громадських зборів, зустрічей, оглядів тощо з питань надання адміністративних послуг в регіоні;

представлення в межах повноважень напрацювань та досягнень області у сферах надання адміністративних послуг на всеукраїнських, міжрегіональних, регіональних, місцевих нарадах, конференціях, форумах, засіданнях, круглих столах та інших заходах;

2) забезпечення реалізації на території області державної політики у сфері соціального захисту населення:

визначення пріоритетів соціального розвитку; здійснення аналізу рівня життя населення та підготовки пропозицій до проєктів державних цільових, галузевих та регіональних програм; реалізація заходів у сфері соціального захисту населення, поліпшення становища сімей, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми, оздоровлення та відпочинку дітей,  забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати праці, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та тих, які підлягають звільненню із Збройних Сил України та інших військових формувань; організація ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями;

забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної підтримки населення, у тому числі сімей з дітьми, малозабезпечених сімей, ветеранів, членів сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, осіб з інвалідністю, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших категорій осіб, які згідно із законодавством України мають право на пільги та надання житлових субсидій населенню, забезпечення ведення обліку осіб, що мають право на пільги згідно із законодавством України;

виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального захисту сім'ї, у тому числі соціальної підтримки сімей з дітьми, малозабезпечених, багатодітних, молодих сімей та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми,  оздоровлення та відпочинку дітей, рівних прав та можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному, економічному і культурному житті; координацію діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань реалізації державної політики у цих сферах;

організація на території області соціального обслуговування населення, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг, у тому числі соціального супроводу сімей/осіб, шляхом розвитку спеціалізованих закладів, установ та служб та залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги;

здійснення координації діяльності і контролю за виконанням структурними підрозділами соціального захисту населення районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування законодавства України з питань реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення, надання їм організаційно-методичної допомоги щодо правильності застосування законодавства у цій сфері;

забезпечення сприяння:

реалізації державної політики зайнятості на території області;

органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку області;

громадським та іншим організаціям у проведенні ними роботи з питань соціального захисту сім'ї, дітей, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю та інших вразливих категорій населення, а також запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми;

3) забезпечення на території області реалізації державної політики стосовно молоді, національно-патріотичного виховання, фізичної культури і спорту:

виконання соціальних програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту молоді, розвитку фізичної культури і спорту, сприяння соціальному становленню і розвитку молоді, формування здорового способу життя молоді, національно-патріотичного виховання;

координація діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань реалізації державної політики стосовно молоді, національно-патріотичного виховання, фізичної культури і спорту;

сприяння громадським об’єднанням фізкультурно-спортивної, молодіжної, національно-патріотичної спрямованості та іншим громадським об’єднанням у проведенні ними роботи з питань молоді, національно-патріотичного виховання, фізичної культури і спорту тощо;

сприяння міжнародному співробітництву з питань молоді, національно-патріотичного виховання, фізичної культури і спорту;

забезпечення підготовки і проведення навчально-тренувальних зборів для спортсменів, участі їх у спортивних змаганнях відповідно до чинних нормативних актів;

організація і проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою і спортом;

 сприяння розвитку олімпійського, неолімпійського, параолімпійського та дефлімпійського руху.


6. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує виконання Конституції України та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови обласної державної адміністрації та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги відповідно до законодавства;

4) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

5) аналізує в межах повноважень стан і тенденції соціально-економічного та культурного розвитку у галузі фізичної культури та спорту, молоді, національно-патріотичного виховання в Рівненській області та вживає заходів до усунення недоліків;

6) бере участь у підготовці пропозицій до проєктів програм соціально-економічного та культурного розвитку області;

7) вносить пропозиції щодо проєкту обласного бюджету:

          організовує та забезпечує розробку і обґрунтування показників проєкту обласного бюджету;

організовує та забезпечує складання бюджетних запитів, паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та наказів про їх затвердження;

8) у межах повноважень забезпечує організацію програмно-цільового методу складання та виконання обласного бюджету;

9) організовує планово-фінансову роботу департаменту;

10) забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

11) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

12) здійснює в установленому порядку фінансування установ та організацій, що належать до сфери управління департаменту;

13) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

14) розробляє проєкти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проєкти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

15) бере участь у розробленні проєктів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проєктів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації;

16) бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної  ради;

17) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;

18) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

19) готує та бере участь у підготовці проєктів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

20) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

21) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

22) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

23) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

24) контролює у межах повноважень органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

25) забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

26) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

27) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

28) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

29) забезпечує захист персональних даних;

30) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

31) розробляє методичні рекомендації, рекомендаційні зразки документів з питань створення центрів надання адміністративних послуг та забезпечення їх ефективної роботи, практичних аспектів надання певних видів адміністративних послуг, спрощення й оптимізації порядку їх надання, готує рекомендаційні пакети рішень щодо документів, регламентуючих роботу зазначених центрів, стандартів якості обслуговування населення та дотримання вимог етикету, правил спілкування з суб’єктами звернення за певних обставин, принципів впровадження елементів е-врядування в організацію процесу надання адміністративних послуг тощо;

32) здійснює систематичний моніторинг роботи центрів надання адміністративних послуг за встановленими показниками та у визначеному порядку, в тому числі забезпечує виїзні моніторингові візити до територій, де функціонують такі центри, з метою вивчення процесу надання адміністративних послуг та якості обслуговування громадян і суб’єктів господарювання;

33) співпрацює з громадськими об’єднаннями, науковими установами та незалежними експертами щодо розроблення та впровадження ефективних механізмів проведення громадського моніторингу з метою оцінки роботи центрів надання адміністративних послуг в області, залучає громадськість до вироблення рекомендацій, спрямованих на покращення роботи центрів;

34) надає пропозиції місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування щодо вдосконалення якості роботи центрів надання адміністративних послуг, посилення рівня їх інституційного та ресурсного забезпечення, створення належних матеріально-технічних умов для комфортного перебування осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, підвищення рівня фахової підготовки адміністраторів, у тому числі шляхом співпраці в установленому порядку з міжнародними та вітчизняними донорськими програмами та проєктами;

35) вивчає потреби співробітників центрів надання адміністративних послуг області в проведенні спеціалізованого навчання, сприяє організації та запровадженню відповідних освітніх заходів, у тому числі в онлайн-режимі, шляхом залучення в установленому порядку міжнародних і вітчизняних донорських програм та проєктів, коштів обласного бюджету;

36) готує аналітичні та статистичні звіти про стан роботи центрів надання адміністративних послуг у розрізі окремих територій та області в цілому, подає їх керівництву облдержадміністрації, Міністерству цифрової трансформації України. Забезпечує у встановлені строки та у визначеному порядку надання інформації до Реєстру адміністративних послуг та Єдиного державного порталу адміністративних послуг;

37) організовує та/або бере участь у проведенні міжнародних, всеукраїнських, регіональних нарад, конференцій, форумів, тренінгів, круглих столів, симпозіумів, семінарів, громадських оглядів, конкурсів тощо, в тому числі в онлайн-режимі, з питань надання адміністративних послуг, вдосконалення роботи центрів надання адміністративних послуг;

38) бере участь в межах повноважень у роботі з підготовки та підвищення кваліфікаційного рівня фахівців місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань надання адміністративних послуг;

39) вживає заходів щодо максимального висвітлення у регіональних та місцевих засобах масової інформації тем, пов’язаних з організацією та забезпеченням роботи центрів надання адміністративних послуг, втіленням клієнтоорієнтованого підходу в їх діяльності, практичними аспектами надання певних видів послуг, функціонуванням сучасних інформаційних систем із запитуваними електронними сервісами в сфері надання адміністративних послуг;

40) бере участь у проведенні планових або позапланових, за необхідності, перевірок діяльності виконавчих органів сільських, селищних, міських рад щодо виконання делегованих їм повноважень за напрямами роботи департаменту;

41) бере участь у забезпеченні в межах повноважень дотримання чинного законодавства України райдержадміністраціями у сфері надання адміністративних послуг;

42) координує і контролює роботу структурних підрозділів соціального захисту населення районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади у сфері соціального захисту населення;

43) готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх в установленому порядку на розгляд обласній державній адміністрації та відповідним міністерствам;

44) готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції, обласній державній адміністрації та відповідним міністерствам;

45) здійснює моніторинг проблемних питань реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення, готує та подає пропозиції щодо їх врегулювання обласній державній адміністрації та Мінсоцполітики;

46) координує і контролює роботу структурних підрозділів соціального захисту населення районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування стосовно здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; надає практичну, консультаційно-правову та організаційно-методичну допомогу;

47) координує, контролює та забезпечує виконання державних цільових програм;

48) у сфері соціально-трудових відносин, оплати праці та зайнятості населення:

організовує на засадах соціального діалогу проведення колективних переговорів і укладення територіальних угод між місцевими органами виконавчої влади, профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями та забезпечує зберігання копій; сприяє розвитку соціального діалогу, організації співробітництва обласної державної адміністрації з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями;

здійснює моніторинг своєчасності виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності;

забезпечує діяльність обласної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці, дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати, легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення; координує роботу тимчасових комісій райдержадміністрацій та виконавчих комітетів рад міст обласного значення;

бере участь у розробленні обласної програми, спрямованої на удосконалення системи управління охороною праці підприємств та запобігання нещасним випадкам на виробництві;

бере участь у розробленні обласної програми зайнятості населення, координує роботу із здійснення заходів, передбачених обласною програмою зайнятості населення, бере участь у реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці;

координує діяльність структурних підрозділів соціального захисту населення райдержадміністрацій щодо реалізації Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу";

організовує роботу, пов'язану з направленням на альтернативну (невійськову) службу, її проходженням та звільненням із неї громадян, які виявили бажання проходити альтернативну (невійськову) службу;

забезпечує реалізацію заходів державних програм соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та тих, які підлягають звільненню у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України та інших військових формувань;

49) з питань реалізації заходів соціальної підтримки населення:

здійснює координаційно-методичні функції та моніторинг у сфері надання та виплати:

державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю з дитинства, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею, одноразової натуральної допомоги при народженні дитини „пакунок малюка”, відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років „муніципальна няня”, щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, одноразової грошової допомоги особам, які отримали тілесні ушкодження під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, а також особам, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності, а також інших видів державної підтримки відповідно до законодавства України;

компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги;

субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу та пільгового проїзду окремим категоріям громадян тощо;

здійснює контроль за правильністю і своєчасністю призначення та виплати місцевими органами соціального захисту населення компенсацій та інших соціальних виплат, виконанням інших заходів соціального захисту населення відповідно до законодавства України;

координує та контролює роботу центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, приймає рішення щодо реорганізації, ліквідації;

здійснює організаційно-методичне керівництво роботою головних державних соціальних інспекторів та державних соціальних інспекторів;

50) у сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:

здійснює координаційно-методичні функції, моніторинг та контроль у межах своєї компетенції за наданням установлених законодавством України пільг та здійсненням заходів щодо соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, одиноких непрацездатних громадян, жертв політичних репресій, депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну, дітей-сиріт, одиноких матерів, сімей загиблих військовослужбовців, багатодітних сімей, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших категорій громадян, координує роботу підприємств, установ та організацій з цих питань;

забезпечує організацію та координацію роботи, пов’язаної з обліком внутрішньо переміщених осіб;

організує та координує роботу, пов’язану з визначенням статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб з інвалідністю внаслідок війни та осіб, на яких поширюється чинність Законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та „Про жертви нацистських переслідувань”;

організовує роботу комісії із визнання осіб, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України, ветеранами війни – добровольцями;

забезпечує організацію виплати разової грошової допомоги до 05 травня відповідно до Законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та „Про жертви нацистських переслідувань”, а також виплати винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”;

забезпечує організацію, контроль та методичне керівництво щодо санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни та учасників бойових дій, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплати грошових компенсацій замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян;

здійснює організацію, координацію та методичне керівництво пільгового медичного обслуговування громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, в частині забезпечення ліками за безоплатними рецептами для амбулаторного лікування та безоплатного або пільгового зубопротезування громадян цієї категорії;

координує виконання заходів, які спрямовані на виконання завдань щодо переселення громадян з радіоактивно забруднених територій, створення соціальної підтримки для забезпечення екологічно чистими продуктами громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

аналізує та надає пропозиції щодо кандидатур зі встановлення довічних стипендій учасникам бойових дій та особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність;

забезпечує виплату довічних державних стипендій учасникам бойових дій, особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, систематично здійснює аналіз призначених стипендій та інформує Мінсоцполітики про зміну їх одержувачів, організовує своєчасне подання документів на призначення довічних державних стипендій учасникам бойових дій та особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність;

51) у сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг населенню:

вивчає потребу адміністративно-територіальних одиниць у соціальних послугах, готує та подає пропозиції щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби та створення ефективної системи надання соціальних послуг;

забезпечує організацію соціального замовлення;

забезпечує організацію роботи зі створення та розвитку мережі закладів, установ, служб і притулків з надання соціальних послуг людям похилого віку, особам з інвалідністю;

проводить координацію та методологічне забезпечення діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та інших соціальних закладів, установ та служб із реалізації законодавства України;

проводить роботу, пов'язану зі зміцненням матеріально-технічної бази інтернатних установ, інших закладів, установ та служб з надання соціальних послуг, підвищенням якості соціальних послуг, які надаються ними, вносить пропозиції щодо обсягів фінансування на утримання цих установ, закладів та служб;

організовує роботу із розроблення та затвердження штатних розписів і кошторисів підвідомчих установ, закладів, аналізує їх виконання та забезпечує узагальнення і внесення змін до них;

складає та подає в установленому порядку розподіли зведених показників на утримання підвідомчих установ, закладів та здійснення заходів і програм соціального захисту населення;

забезпечує дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасне подання їх на реєстрацію та здійснення фінансування підвідомчих установ, закладів;

координує роботу громадських рад при будинках-інтернатах;

приймає рішення щодо направлення  людей похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю до інтернатних установ системи соціального захисту населення;

сприяє впровадженню нових соціальних послуг, у тому числі платних, відповідно до законодавства України;

здійснює моніторинг дотримання стандартів і нормативів, визначених нормативно-правовими актами, щодо рівня та якості соціальних послуг, що надаються за рахунок бюджетних коштів комунальними установами, закладами, службами та недержавними організаціями;

бере участь у плануванні бюджетних капітальних вкладень на будівництво установ і закладів соціального захисту населення;

співпрацює з недержавними організаціями, службами та закладами, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю,  сім’ям з дітьми, сім’ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, особам, які постраждали від торгівлі людьми, іншим соціально вразливим категоріям громадян;

сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам;

у межах своєї компетенції організовує роботу, пов'язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

в межах компетенції координує роботу місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо опіки і піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, дієздатність яких обмежена;

співпрацює з навчальними закладами щодо підготовки соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи, інших фахівців для відповідних територій, координує роботу з підвищення їх кваліфікації;

сприяє інтеграції у суспільство бездомних громадян та осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк відповідно до Закону України „Про соціальну адаптацію осіб, які відбували та відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк”,  їх соціальній адаптації;

52) щодо поліпшення становища сімей, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми, оздоровлення та відпочинку дітей:

забезпечує реалізацію заходів із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та ефективну взаємодію усіх суб'єктів, які реалізують такі заходи;

реалізує передбачені законодавством заходи, спрямовані на протидію торгівлі людьми;

здійснює заходи, спрямовані на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

спрямовує та координує діяльність Рівненського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

координує здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення та відпочинку дітей,

сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів;

здійснює в межах компетенції моніторинг діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку незалежно від форми власності та підпорядкування;

здійснює координацію діяльності з організації виїзду груп дітей на відпочинок та оздоровлення за кордон;

здійснює в межах своїх повноважень контроль за організацією безоплатного харчування учнів у навчальних закладах, які розташовані на радіоактивно забрудненій території;

надає в межах повноважень багатодітним сім'ям і сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, підприємствам, установам та організаціям, об'єднанням громадян та окремим громадянам методичну допомогу з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, забезпечує координацію діяльності спеціалізованих установ для запобігання домашньому насильству;

надає методичну допомогу структурним підрозділам райдержадміністрацій, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії дискримінації за ознакою статі та торгівлі людьми, запобігання домашньому насильству; проводить збір і підготовку документів щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

сприяє у разі необхідності створенню реабілітаційних центрів для осіб, які постраждали від торгівлі людьми, притулків для осіб, які постраждали від домашнього насильства, насильства за ознакою статі; надає консультаційно-методичну допомогу таким установам;

53) у сфері соціальної інтеграції осіб з інвалідністю:

сприяє розвитку реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, подає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо потреби у реабілітаційних установах, а також організації надання реабілітаційних послуг шляхом залучення недержавних організацій;

координує діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю обласного підпорядкування;

організовує роботу із забезпечення осіб з інвалідністю транспортними засобами, технічними та іншими засобами реабілітації;

веде облік осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю  на забезпечення автомобілями відповідно до законодавства України, в тому числі безоплатне та пільгове;

координує та контролює виплату компенсаційних виплат, передбачених законодавством України;

аналізує та узагальнює потребу в забезпеченні осіб з інвалідністю та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, у здійсненні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України, та подає узагальнену інформацію Фонду соціального захисту інвалідів;

бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення;

створює умови для адаптації та інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство;

організовує роботу комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю у Рівненській області;

організовує роботу комісії з призначення стипендій голови Рівненської обласної державної адміністрації та голови Рівненської обласної ради обдарованим та соціально активним особам з інвалідністю;

54) організовує та забезпечує здійснення в межах повноважень внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

55) забезпечує ведення Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП); централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Мінсоцполітики, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики та власний сегмент локальної мережі;

56) здійснює передбачені законом такі повноваження в галузі молодіжної політики, фізичної культури та спорту:

57) удосконалює в межах своїх повноважень систему пошуку та відбору обдарованої і талановитої молоді, сприяє збереженню та вдосконаленню мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, центрів олімпійської підготовки, забезпечує та контролює організацію навчально-тренувального процесу, сприяє створенню нових спортивних шкіл та відділень за видами спорту, молодіжних центрів, планує розвиток пріоритетних видів спорту в області, сприяє підтримці їх розвитку;

58) координує діяльність структурних підрозділів, до компетенції яких віднесені питання молодіжної політики, фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання, райдержадміністрацій, виконавчих комітетів рад міст обласного значення, виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад з питань, що належать до завдань департаменту;

59) забезпечує виконання державних цільових, галузевих та регіональних програм щодо поліпшення соціального становища молоді, національно-патріотичного виховання, розвитку фізичної культури і спорту;

60) сприяє працевлаштуванню та зайнятості молоді, проводить відповідну роботу з метою створення молодіжних центрів праці, у тому числі у вищих навчальних закладах, організації молодіжних трудових загонів, розвитку молодіжної підприємницької діяльності;

61) здійснює в межах своїх повноважень розроблення і реалізацію заходів, спрямованих на розв’язання житлово-побутових та інших соціальних проблем молоді, молодих сімей;

62) вживає в межах своїх повноважень заходів стосовно утвердження здорового способу життя у молодіжному середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед молоді, розповсюджує тематичну соціальну рекламу;

63) забезпечує в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань молоді, національно-патріотичного виховання, фізичної культури і спорту;

65) здійснює в установленому порядку фінансування установ та об’єднань, що належать до сфери управління;

66) проводить інформаційну, роз’яснювальну та пропагандистську роботу серед населення, в тому числі через друковані та інші засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції, в установленому порядку проводить рекламну та видавничу діяльність;

67) формує і затверджує річні календарні плани проведення заходів стосовно молоді, національно-патріотичного виховання, фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів;

68) організовує і проводить заходи стосовно молоді, національно-патріотичного виховання, фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи, передбачені календарними планами, у межах коштів, виділених в обласному бюджеті;

69) організовує роботу з фізичного виховання і провадження фізкультурно-оздоровчої діяльності у навчально-виховній сфері на принципах індивідуального підходу, пріоритету оздоровчої спрямованості, широкого використання різноманітних засобів і форм фізичного вдосконалення та безперервності процесу;

70) здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо соціального захисту молоді, спортсменів, зокрема осіб з інвалідністю, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців з фізичної культури і спорту;

71) порушує в установленому порядку клопотання про нагородження спортсменів, тренерів та інших працівників сфери фізичної культури і спорту державними нагородами, присвоєння спортивних звань, а також про призначення державних стипендій ветеранам галузі, талановитим, перспективним, видатним спортсменам, тренерам, діячам фізичної культури і спорту області, стипендій і премій Кабінету Міністрів України, грантів Президента України обдарованій молоді;

72) забезпечує дотримання фізкультурно-оздоровчими і спортивними об’єднаннями кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України, чинних нормативів з фізичної культури і спорту;

73) сприяє розвитку олімпійського, неолімпійського, дефлімпійського та паралімпійського руху в області;

74) забезпечує у межах своїх повноважень організацію самодіяльного масового спорту, фізичної культури і спорту серед осіб з інвалідністю, ветеранів, організовує надання закладами фізичної культури і спорту оздоровчих послуг населенню та вживає заходів для розвитку мережі цих закладів;

75) удосконалює форми і методи фізкультурно-оздоровчої роботи у виробничій та соціально-побутовій сферах з метою залучення широких верств населення до занять фізичною культурою і спортом;

76) здійснює у межах своїх повноважень контроль за організацією та проведенням заходів стосовно молоді, національно-патріотичного виховання,  фізичної культури і спорту в області, використанням фінансових і матеріальних ресурсів, що виділяються з відповідних бюджетів з цією метою;

77) забезпечує контроль за дотриманням законодавства з питань молоді, національно-патріотичного виховання, фізичної культури і спорту;

78) вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи у сфері молоді, національно-патріотичного виховання, фізичної культури і спорту, проводить з цією метою методичні та науково-практичні семінари, конференції, інші заходи;

79) реєструє рекорди та досягнення спортсменів області, подає в установленому порядку центральному органу виконавчої влади, який реалізує державну політику в галузі молоді та спорту, документи для затвердження рекордів України, встановлених спортсменами області;

80) сприяє впровадженню у практику науково обґрунтованих систем фізичного виховання населення та підготовки спортсменів вищої категорії;

81) вивчає потребу у фахівцях для організації роботи з розвитку фізичної культури і спорту, організовує підвищення їх кваліфікації;

82) сприяє розвитку підприємництва, залученню інвестицій у сферу молоді, національно-патріотичного виховання, фізичної культури і спорту;

83) комплектує склад збірних команд області за видами спорту, забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях усіх рівнів, сприяє розв'язанню житлово-побутових проблем та створенню максимально сприятливих умов для тренувань членам національних збірних команд, кандидатам на участь в Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх, Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту;

84) взаємодіє з місцевими осередками спортивних об’єднань (федерацій, асоціацій, спілок, об'єднань тощо) з питань розвитку відповідного виду спорту (версії) згідно з укладеними угодами;

85) залучає до розв'язання актуальних проблем фізкультурно-спортивного руху громадські об’єднання фізкультурно-спортивної спрямованості;

86) здійснює контроль за технічним станом, ефективністю використання фізкультурно-оздоровчих і спортивних об'єктів, що належать до сфери управління, здійснює організаційні заходи щодо дотримання правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів на цих об'єктах;

87) здійснює контроль за діяльністю спортивних шкіл;

88) сприяє комунальному закладу «Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Рівненської обласної ради у збільшенні кількості залученого населення до регулярних занять фізичною культурою та масовим спортом, здійснює координацію його роботи та фінансування, вживає заходів для забезпечення розвитку мережі центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», надає їм консультаційну і методичну підтримку;

89) сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки молоді, національно-патріотичного виховання, розвитку фізичної культури і спорту;

90) сприяє комунальному закладу «Рівненський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» Рівненської обласної ради та комунальному закладу «Рівненська обласна дитячо-юнацька спортивна школа осіб з інвалідністю» Рівненської обласної ради, місцевим центрам фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, громадським об’єднанням фізкультурно-спортивної спрямованості для осіб з інвалідністю, їх фізкультурно-спортивній реабілітації, зміцненні матеріально-технічної бази комунальних закладів, надає їм консультаційну і методичну підтримку, здійснює координацію їх роботи та фінансування;

91) забезпечує на конкурсній основі комплектування складу штатної спортивної команди резервного спорту області, укладає відповідно до законодавства контракти зі спортсменами цієї команди та здійснює їх фінансування;

92) сприяє діяльності комунального закладу «Обласна школа вищої спортивної майстерності» Рівненської обласної ради у забезпеченні підготовки спортсменів вищих категорій до складу національних збірних команд України з відповідних олімпійських видів спорту; надає йому організаційну і методичну підтримкуздійснює координацію його роботи та фінансування;

93) сприяє діяльності комунального закладу «Рівненський обласний молодіжний пластовий вишкільний центр» Рівненської обласної ради, надає йому організаційну, методичну підтримку та здійснює координацію його роботи та фінансування;

94) здійснює інші повноваження, визначені законом.

7. Департамент для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації з питань соціального захисту населення;

4) користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

8. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

9. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації згідно із чинним законодавством в установленому  порядку.

10. Директор департаменту:

1) здійснює керівництво департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у департаменті;

2) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації Положення про департамент;

3) затверджує посадові інструкції працівників департаменту та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи департаменту;

6) звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на департамент завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії обласної державної адміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії обласної державної адміністрації питань, що належать до компетенції департаменту, та розробляє проєкти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, з Міністерствами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва обласної державної адміністрації;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальному органі Мін’юсту;

12) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису департаменту;

14) здійснює добір кадрів;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців департаменту;

16) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців департаменту, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників департаменту, які не є державними службовцями, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

17) здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника дежавної служби у департаменті;

18) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством, керівників підвідомчих установ, закладів:

призначає та звільняє з посади директора центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації за погодженням з обласною державною адміністрацією;

погоджує призначення та звільнення заступників директора центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації.

19) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень департаменту;

20) забезпечує дотримання працівниками департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку, правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

21) погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників структурних підрозділів соціального захисту населення районних державних

адміністрацій та органів місцевого самоврядування, директорів районних територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

22) затверджує штатні розписи та кошториси підвідомчих установ, закладів;

23) здійснює інші повноваження, визначені законом.

11. Накази директора департаменту, що суперечать Конституції України та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації або відповідними міністерствами.

12. Директор департаменту може мати заступників,  які призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно до законодавства про державну службу.

13. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції департаменту, може утворюватися колегія.

Склад колегії затверджується головою обласної державної адміністрації за поданням директора департаменту.

Засідання колегії проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

Рішення колегії проводяться в життя наказами директора департаменту.

14. Для розроблення рекомендацій і пропозицій щодо основних напрямів діяльності департаменту, обговорення найважливіших програм та вирішення інших питань в департаменті можуть утворюватися ради (наукові, громадські), комісії.

Склад рад та комісій, положення про них затверджує директор департаменту.

15. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників департаменту визначає голова обласної державної адміністрації в межах відповідних бюджетних призначень.

16. Штатний розпис та кошторис департаменту затверджує голова обласної державної адміністрації за пропозицією директора департаменту відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 „Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ”.

17. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Рівненській області, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.
В.о. директора департаменту

розвитку адміністративних послуг,

соціальної, молодіжної політики

та спорту адміністрації                                                                 Лариса ЮХИМЕНКО
Дата оприлюднення: 27 липня 2020 рокуOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux