від 30 грудня 2020 р. № 825
Київ
Про затвердження плану роботи з персоналом Рівненської обласної державної адміністрації на 2021 рік

На підставі статей 39, 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та Типового положення про службу управління персоналом державного органу, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 03 березня 2016 року № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 березня 2016 року за № 438/28568:

 1. Затвердити план роботи з персоналом Рівненської обласної державної адміністрації на 2021 рік згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату облдержадміністрації Олександра Бірюкова.


Голова адміністрації                                                            Віталій КОВАЛЬ


Додаток до розпорядження голови облдержадміністрації 30.12.2020 № 825


П Л А Н

роботи з персоналом Рівненської обласної державної адміністрації 

на 2021 рік

І. Організаційні заходи

1. Проводити наради-семінари з керівниками, спеціалістами служб управління персоналом (кадрових служб) райдержадміністрацій та структурних підрозділів облдержадміністрації з метою своєчасного доведення до них вимог нормативно-правових актів з кадрових питань, роз'яснення положень законодавства про державну службу, обміну досвідом роботи.


Відділ  роботи з персоналом апарату                   облдержадміністрації, комунальний навчальний заклад "Рівненський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій".
Щокварталу.


2. Вжити організаційних заходів щодо оцінювання результатів службової діяльності  державних службовців.

Відділ роботи з персоналом апарату                   облдержадміністрації, районні державні адміністрації, структурні підрозділи    облдержадміністрації.
2021 рік (за окремим графіком).


3. Здійснювати організаційне забезпечення  подання в установленому порядку державними службовцями місцевих державних адміністрацій області   декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Відділ  роботи з персоналом  апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату, голови районних державних адміністрацій.
До 01 квітня 2021 року.


4. Узагальнити та підготувати в установлені строки форму звітності КСДС "Звіт про кількісний склад державних службовців" відповідно до наказу  Національного агентства України з питань державної служби від 20 травня    2020 року № 80-20, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 червня 2020 року за № 484/34767.

Відділ роботи з персоналом апарату                    облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, районні державні адміністрації.
Щокварталу  до 14 числа місяця, що настає за звітним періодом.


5. Забезпечити своєчасний розгляд питань щодо присвоєння рангів державним службовцям, які успішно відпрацювали на займаній посаді три роки, а також перегляд стажу роботи, що дає право на надбавку за вислугу років, та стажу державної служби державним службовцям місцевих державних адміністрацій.

Відділ роботи з персоналом апарату               облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, районні державні адміністрації.
Упродовж року.

                                                          

6. Забезпечити ведення та зберігання  особових справ державних службовців апарату облдержадміністрації, райдержадміністрацій, структурних підрозділів облдержадміністрації відповідно до Порядку ведення та зберігання  особових справ державних службовців, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби  від 22 березня 2016 року № 64, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2016 року за  № 567/28697.

Відділ роботи з персоналом апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, районні державні адміністрації. 
Протягом року.
 

7. Упорядкувати документи з кадрових питань згідно з номенклатурою справ відділу роботи з персоналом апарату облдержадміністрації та забезпечити передачу відповідних справ до архіву.

Відділ роботи з персоналом апарату                облдержадміністрації.
IV квартал 2021 року.


8. Забезпечити дотримання вимог  Закону України "Про захист персональних даних" під час обробки персональних даних. 

Відділ роботи з персоналом апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації та її апарату, районні державні адміністрації.
Постійно.


9. Проводити відповідну роботу, спрямовану на популяризацію державної служби серед населення,  зокрема молоді.  

Районні державні адміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації.
Постійно.


10. Забезпечити надання консультативно-методичної допомоги щодо впровадження нових інструментів управління людськими ресурсами на державній службі.

Відділ роботи з персоналом апарату облдержадміністрації.
Протягом року.
 

ІІ. Формування складу державних службовців

 1. Проаналізувати кількісний і якісний склад державних службовців апарату облдержадміністрації, голів районних державних адміністрацій та керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації і внести пропозиції щодо удосконалення кадрового забезпечення. Визначити потребу у фахівцях місцевих органів виконавчої влади.

Відділ роботи з персоналом апарату               облдержадміністрації.
І квартал 2021 року.

2. Забезпечити своєчасне внесення змін в особові картки державних службовців відповідно до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 05 серпня 2016 року № 156, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2016 року за № 1200/29330.

Служби управління персоналом (кадрові служби) місцевих органів виконавчої влади, їх структурних підрозділів.
Протягом року.

3. Забезпечити добір (конкурсний відбір) на посади державної служби з урахуванням вимог до кожної посади відповідно до законодавства.

Проводити аналіз практики роботи з персоналом, вносити керівництву пропозиції щодо її вдосконалення та вживати заходів з періодичної ротації державних службовців.

Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, голови районних державних адміністрацій, відділ  роботи з персоналом  апарату облдержадміністрації.
Постійно.

4. Систематично проводити моніторинг з метою відстеження просування по службі молодих державних службовців, сприяти їх професійному зростанню.

Відділ роботи з персоналом  апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи  облдержадміністрації, районні державні адміністрації.
Постійно.


5. Забезпечити проведення в установленому порядку перевірки достовірності відомостей, передбачених пунктом 2 частини п’ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади".

Відділ роботи з персоналом  апарату                 облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, районні державні адміністрації.
Протягом року.

6. Інформувати Національне агентство України з питань  державної служби про державні органи, установи та організації, посади керівних працівників і спеціалістів яких віднесені до посад державних службовців відповідно до наказу Національного агентства України з питань  державної служби від 08 квітня 2014 року № 43 "Про затвердження Порядку ведення переліку державних органів, установ та організацій, посади керівних працівників і спеціалістів яких віднесені до посад державних службовців", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 червня 2014 року
за № 628/25405.

Відділ кадрової роботи  апарату                   облдержадміністрації.
До 01 березня 2021 року.
 

7. Забезпечити проведення в установленому порядку перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171.

Відділ роботи з персоналом  апарату                 облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, районні державні адміністрації.
Протягом року.

8. Забезпечити ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників та бронювання військовозобов'язаних.

Відділ роботи з персоналом  апарату                 облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, районні державні адміністрації.
Протягом року.

 ІІІ. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації

державних службовців

         1. Проводити роботу щодо підвищення рівня професійної компетентності державних службовців.

В Комунальний навчальний заклад "Рівненський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств,  установ та організацій",
відділ  роботи  з персоналом апарату облдержадміністрації.
 Протягом року.


2. Сформувати замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації державних службовців у Національній академії державного управління при Президентові України, її Львівському регіональному інституті державного управління, комунальному навчальному закладі "Рівненський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій".

Підготувати прогнозні показники щодо направлення на навчання осіб у 2022 році до Національної академії державного управління при Президентові України, її Львівського регіонального інституту державного управління та магістратур при вищих навчальних закладах.

Відділ роботи з персоналом  апарату                 облдержадміністрації спільно з районними державними адміністраціями та структурними підрозділами облдержадміністрації.
До 01 квітня 2021 року.


         3. Забезпечити виконання планів-графіків навчання та підвищення кваліфікації в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України, її Львівському регіональному інституті державного управління, комунальному навчальному закладі "Рівненський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій".

Відділ роботи з персоналом  апарату                   облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, голови районних державних адміністрацій.
Протягом року.


4. Забезпечити проведення навчання державних службовців апарату облдержадміністрації (апаратних навчань) відповідно до затвердженого плану-графіка.

Відділ роботи з персоналом  апарату           облдержадміністрації.
Протягом року.


5. Проводити професійне навчання за короткостроковими програмами з підвищення кваліфікації працівників служб управління персоналом (кадрових служб) місцевих органів виконавчої влади області.

Комунальний навчальний заклад "Рівненський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій".
Згідно з планом-графіком.


6. Забезпечити відбір і направлення на навчання осіб, які виявили бажання навчатися в Національній академії державного управління при Президентові України та її Львівському регіональному інституті державного управління.


Відділ роботи з персоналом  апарату               облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, районні державні адміністрації.
Січень - березень 2021 року.


7. Здійснювати моніторинг працевлаштування випускників магістратур за спеціальностями галузі знань "Державне управління".

Відділ  роботи з персоналом апарату                 облдержадміністрації.
Протягом року.


 8. Продовжити систему постійного спілкування керівників облдержадміністрації та її структурних підрозділів із слухачами комунального навчального закладу "Рівненський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій" з метою  дотримання законодавства про державну службу, запобігання та виявлення корупції.

Комунальний навчальний заклад "Рівненський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій".
Постійно.


9. Забезпечити організацію та проведення круглих столів для слухачів комунального навчального закладу "Рівненський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,  державних підприємств, установ та організацій" за участю керівників органів державної влади, інших заходів для узагальнення практики розв’язання актуальних соціально-економічних проблем.

Комунальний навчальний заклад "Рівненський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,  державних підприємств, установ та організацій".
Постійно.


10. Створювати умови для проходження практики в облдержадміністрації, райдержадміністраціях слухачами Національної академії державного управління при Президентові України, її регіональних інститутів, студентами вищих навчальних закладів, підготовки ними дипломних, магістерських робіт з питань державного управління та державної служби.

Відділ роботи з персоналом  апарату                 облдержадміністрації, районні державні адміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації.
Постійно.

 

ІV. Контроль за станом кадрового забезпечення 

 

 1. Заслуховувати на нарадах, днях контролю стан виконання актів законодавства  з питань реалізації державної кадрової політики.

Відділ роботи з персоналом  апарату                  облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, районні державні адміністрації.
Протягом року.  


2. Забезпечити контроль за дотриманням на території області Указу Президента України від 16 квітня 2010 року № 542/2010 "Про деякі питання забезпечення здійснення повноважень місцевими державними адміністраціями".


Відділ роботи з персоналом  апарату облдержадміністрації, районні державні адміністрації.
Постійно.Заступник начальника відділу  
роботи з персоналом

апарату адміністрації                                                         Лариса ТРИФОНЮК

Дата оприлюднення: 4 грудня 2021 року


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux