від 13 лютого 2020 р. № 67
Київ
Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2020 рік

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/25881, із внесеними змінами, рішення Рівненської обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1592 "Про обласний бюджет Рівненської області на 2020 рік":

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2020 рік Рівненської обласної державної адміністрації за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 0213241 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення", що додається. 


Голова адміністрації                                                                 Віталій КОВАЛЬ

r67dod.pdf