від 24 липня 2020 р. № 68-К
Київ
Про внесення змін до структури Рівненської обласної державної адміністрації

Відповідно до статей 104, 105, 106, 107 Цивільного кодексу України (зі змінами), статей 5, 6, 11, 39, 41, 42 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (зі змінами), статті 87 Закону України «Про державну службу» (зі змінами), Закону України «Про реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (зі змінами), постанов Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 року № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій» (зі змінами), від 25 березня 2014 року № 91 «Деякі питання діяльності місцевих державних адміністрацій» (зі змінами), листа Міністерства розвитку громад та територій України від 13 липня 2020 року № 8/34.3/4856-20, з метою удосконалення та оптимізації структури Рівненської обласної державної адміністрації:

1. Припинити юридичну особу публічного права – департамент  соціального захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 25894518), у зв’язку з реорганізацією шляхом приєднання до департаменту розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації.

2. Припинити юридичну особу публічного права – управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 38552520), у зв’язку з реорганізацією шляхом приєднання до департаменту розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації.

3. Визначити департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації правонаступником управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації та департаменту соціального захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації.

4. Утворити комісію з припинення юридичної особи публічного права – департаменту соціального захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації, у складі згідно з додатком 1.

5. Утворити комісію з припинення юридичної особи публічного права – управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації, у складі згідно з додатком 2.

6. Головам зазначених вище комісій з припинення юридичних осіб публічного права:

1) протягом трьох робочих днів з дня видання цього розпорядження письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, про прийняте рішення щодо припинення відповідної юридичної особи та подати необхідні документи для внесення інформації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

2) забезпечити здійснення усіх організаційно-правових заходів, пов’язаних з припиненням юридичних осіб публічного права, у встановленому порядку;

3) подати в установленому порядку на затвердження передавальні акти.

7. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичних осіб.

8. Внести зміни у додаток 2 до розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 13 листопада 2012 року № 156-к «Про впорядкування структури Рівненської обласної державної адміністрації» (зі змінами), виклавши його в новій редакції, що додається.

9. Внести зміни у додаток 1 до розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 21 листопада 2019 року № 112-к «Про затвердження граничної чисельності працівників апарату обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів та районних державних адміністрацій», виклавши його в новій редакції, що додається.

10. Директору департаменту соціального захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації Шамаку Олексію попередити працівників департаменту про наступне звільнення у зв’язку з реорганізацією та забезпечити дотримання вимог чинного законодавства.

11. Начальнику управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації Ліпському Віталію попередити працівників управління про наступне звільнення у зв’язку з реорганізацією та забезпечити дотримання вимог чинного законодавства.

12. Начальнику відділу кадрової роботи апарату Рівненської обласної державної адміністрації Палюху Миколі попередити директора департаменту соціального захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації Шамака Олексія та начальника управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації Ліпського Віталія, посади яких скорочуються у зв’язку з реорганізацією, про наступне звільнення (додаток 3).

13. Виконуючій обов’язки директора департаменту розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації Юхименко Ларисі, голові комісії з припинення департаменту соціального захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації Шевчук Тетяні, голові комісії з припинення управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації Ліпському Віталію внести пропозиції щодо перерозподілу видатків на утримання цих структурних підрозділів Рівненської обласної державної адміністрації.

14. Директору департаменту фінансів Рівненської обласної державної адміністрації Біляк Лідії з урахуванням пропозицій структурних підрозділів, зазначених у пункті 13 цього розпорядження, внести відповідні зміни до видатків на утримання структурних підрозділів Рівненської обласної державної адміністрації та видатків головних розпорядників коштів обласного бюджету.

15. Виконуючій обов’язки директора департаменту розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації Юхименко Ларисі розробити штатний розпис у межах граничної чисельності працівників департаменту, визначеної у додатку 1 до розпорядження голови облдержадміністрації від 21 листопада 2019 року № 112-к (у редакції цього розпорядження), та подати його на затвердження голові облдержадміністрації.

16. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Людмилу Шатковську.Голова адміністрації                                                                    Віталій КОВАЛЬ


Додаток 1 до розпорядження голови облдержадміністрації 24.07.2020 № 68-к


СКЛАД

комісії з припинення юридичної особи публічного права – департаменту соціального захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації


ШЕВЧУК
Тетяна Вікторівна
-
заступник директора департаменту – начальник управління соціальних гарантій департаменту соціального захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків, голова комісіїЧлени комісії:


АНДРОЩУК                    Мирослава Володимирівна
-
начальник відділу управління персоналом та забезпечення діяльності департаменту соціального захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації, реєстраційний номер облікової картки платника податківДІКАЛО
Віктор Ярославович
-
заступник начальника управління соціальних послуг та фінансової роботи – начальник планово-фінансового відділу департаменту соціального захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації, реєстраційний номер облікової картки платника податківЮЗВАК
Світлана Михайлівна
-
заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності департаменту соціального захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації, реєстраційний номер облікової картки платника податківНачальник відділу кадрової

роботи апарату адміністрації                                                                       Микола ПАЛЮХ

Додаток 2

до розпорядження голови

облдержадміністрації

24.07.2020 № 68-к


СКЛАД

комісії з припинення юридичної особи публічного права – управління у справах молоді та спорту
Рівненської
 обласної державної адміністраціїЛІПСЬКИЙ
Віталій Володимирович
-
начальник управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків, голова комісіїЧлени комісії:БАБІСОВА                       Оксана Григорівна
-
начальник фінансово-економічного відділу – головний бухгалтер управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації, реєстраційний номер облікової картки платника податківВАСЕРУК
Олена Григорівна
-
головний спеціаліст з управління персоналом управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації, реєстраційний номер облікової картки платника податківЧИГИР
Наталія Геннадіївна
-
начальник відділу у справах молоді, діловодства та контролю  управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків
Начальник відділу кадрової

роботи апарату адміністрації                                                                       Микола ПАЛЮХДодаток 2 до розпорядження голови облдержадміністрації 13.11.2012 № 156-к (у редакції розпорядження голови облдержадміністрації 24.07.2020 № 68-к)


ПЕРЕЛІК

структурних підрозділів Рівненської обласної державної адміністрації


 

 
Найменування структурного підрозділу
1.
Апарат облдержадміністрації
2.
Департамент агропромислового розвитку
3.
Департамент економічного розвитку і торгівлі
4.
Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту
5.
Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності
6.
Департамент з питань будівництва та архітектури
7.
Управління інфраструктури та промисловості
8.
Управління освіти і науки
9.
Управління охорони здоров'я
10.
Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
11.
Управління   з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення
12.
Управління культури і туризму
13.
Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції
14.
Відділ внутрішнього аудиту
15.
Державний архів Рівненської області
16.
Служба у справах дітей
17.
Департамент екології та природних ресурсів
18.
Департамент фінансів


Начальник відділу кадрової

роботи апарату адміністрації                                                                       Микола ПАЛЮХ


Додаток 1 до розпорядження голови облдержадміністрації 21.11.2019 № 112-к (у редакції розпорядження голови облдержадміністрації 24.07.2020 № 68-к)

Гранична чисельність працівників апарату та структурних підрозділів Рівненської обласної державної адміністраціїНайменування структурних підрозділів
Гранична чисельність
працівників, одиниць
1.
Апарат облдержадміністрації
104
2.
Департамент агропромислового розвитку
29
3.
Департамент економічного розвитку і торгівлі
36
4.
Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту
70
5.
Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності
27
6.
Департамент з питань будівництва та архітектури
23 (додатково
27 штатних одиниць утримуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету)
7.
Управління інфраструктури та промисловості
13
8.
Управління освіти і науки
23
9.
Управління охорони здоров'я
21
10.
Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
20
11.
Управління   з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення
29
12.
Управління культури і туризму
20
13.
Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції
12
14.
Відділ внутрішнього аудиту
5
15.
Державний архів Рівненської області
40
16.
Служба у справах дітей
9
17.
Департамент екології та природних ресурсів
28
18.
Департамент фінансів
57

Разом
566


Начальник відділу кадрової

роботи апарату адміністрації                                                                       Микола ПАЛЮХ


Дата оприлюднення: 24 липня 2020 року


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux