від 01 листопада 2019 р. № 908
Київ
Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 14 квітня 2014 року № 108

Відповідно до Законів України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про тваринний світ", "Про аквакультуру", пункту 7 частини першої статті 13, пунктів 4, 8 статті 21, пункту 9 статті 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з метою контролю за раціональним використанням водних об’єктів, що перебувають у державній власності:

1. Внести до Методичних рекомендацій щодо надання у користування на умовах оренди земель водного фонду та водних об'єктів, розташованих на території Рівненської області, затверджених розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 14 квітня 2014 року № 108 "Про організацію роботи із забезпечення надання водних об’єктів у користування в Рівненській області", такі зміни:

1) пункт 14 доповнити новими підпунктами "е", "є" такого змісту:

"е) проведення вселення та вилучення водних біоресурсів у відповідності із чинними  нормативно-правовими актами;

є) подання інформації стосовно вселення та вилучення водних біоресурсів  Управлінню Державного агентства рибного господарства у Рівненській області;".

У зв’язку з цим підпункти "е" – "ї" вважати відповідно підпунктами "ж" – "к";

2) у пункті 17:

слова "департаменті екології та природних ресурсів облдержадміністрації" замінити словами "Державному агентстві водних ресурсів України";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Після надання в користування водного об’єкта провести з Управлінням Державного агентства рибного господарства у Рівненській області реєстрацію орендованого водного об’єкта відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 979 "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру рибогосподарських водних об’єктів (їх частин)" в Державному агентстві рибного господарства України.".

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

Голова адміністрації                                               Віталій КОВАЛЬ