від 03 грудня 2020 р. № 733
Київ
Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 09 червня 2016 року № 326

На підставі статей 6, 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, відповідно до Закону України від 22 жовтня 1999 року № 1192–XIV „Про гуманітарну допомогу”, зі змінами, постанови Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 року № 999 „Про забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями”, зі змінами:

1. Внести до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 09 червня 2016 року № 326 „Про робочу групу з питань гуманітарної допомоги Рівненської обласної державної адміністрації” такі зміни:

1) додаток  до розпорядження викласти в редакції, що додається;

2) Положення про робочу групу з питань гуманітарної допомоги Рівненської обласної державної адміністрації викласти в новій редакції, що додається;     

3) пункт 4 розпорядження викласти в такій редакції:

„4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Людмилу Шатковську.”.

2. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації:

від 10 липня 2017 року № 376 „Про внесення змін до Положення про робочу групу з питань гуманітарної допомоги Рівненської обласної державної адміністрації”;

від 06 листопада 2020 року № 680 „Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 09 червня  2016 року № 326”.


Голова адміністрації                                                                      Віталій КОВАЛЬ

Додаток до розпорядження голови облдержадміністрації 09.06.2016 № 326 (у редакції розпорядження голови облдержадміністрації 03.12.2020 № 733)


СКЛАД

робочої групи з питань гуманітарної допомоги

Рівненської обласної державної адміністрації

ШАТКОВСЬКА Людмила - заступник голови обласної державної адміністрації, голова робочої групи

 
ШИГОРЕВА Юлія - директор департаменту розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту обласної державної адміністрації, заступник голови робочої групи

   
ДУДАР Наталія - головний спеціаліст відділу соціального забезпечення управління реалізації  соціальних державних гарантій департаменту розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту обласної державної адміністрації, секретар робочої групи

   

  Члени робочої групи:
БОЖЕНКО Олександр - старший оперуповноважений 3-го відділу (протидії організованим злочинним групам в органах державної влади) управління стратегічних розслідувань в Рівненській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України

   
ВІВСЯННИК Олег - начальник управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації

ГНАТЮК Олег - заступник начальника управління податкового аудиту – начальник відділу планових перевірок Головного управління ДПС у Рівненській області
ГОЛОВІЙ Сергій - старший оперуповноважений 3-го відділу (протидії організованим злочинним групам в органах державної влади) управління стратегічних розслідувань в Рівненській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України

   
ЗАЛЮБОВСЬКИЙ Віктор - заступник начальника регіонального сервісного центру Головного сервісного центру МВС в Рівненській області (філія ГСЦ МВС)

   
КИРИЧУК Ірина - головний державний інспектор митного поста „Рівне” Поліської митниці Державної митної служби

   
ПОДОЛЯК Оксана - головний спеціаліст - юрисконсульт відділу розвитку адміністративних послуг та юридичного супроводу управління розвитку адміністративних послуг, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом департаменту розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту обласної державної адміністрації

   
САЛЬЧУК Георгій - оперуповноважений 3-го відділу (протидії організованим злочинним групам в органах державної влади) управління стратегічних розслідувань в Рівненській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України

   
СТАСЮК Валерій - директор комунального закладу „Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг” Рівненської обласної ради

ШАНДРУК Олег - старший інспектор  з особливих доручень відділу дільничних офіцерів поліції управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Рівненській області

ШВЕЦЬ Валерій

- головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації


ЯРЕМЧУК Іван - заступник директора департаменту – начальник управління торгівлі і власності департаменту економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації

   
ЯРЕМЧУК Олена - головний спеціаліст відділу фінансів              соціально - культурної сфери та соціального захисту населення бюджетного управління департаменту фінансів обласної державної адміністрації

 

 

Директор  департаменту

розвитку адміністративних послуг, 

соціальної, молодіжної політики

та спорту адміністрації      Юлія ШИГОРЕВА    
     

ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації 09.06.2016 № 326 (у редакції розпорядження голови облдержадміністрації 03.12.2020 № 733)

 

ПОЛОЖЕННЯ 

 про робочу групу з питань гуманітарної допомоги

Рівненської обласної державної адміністрації

1. Робоча група з питань гуманітарної допомоги Рівненської обласної державної адміністрації (далі – робоча група) є дорадчим органом обласної державної адміністрації, утвореним для розгляду питань щодо гуманітарної допомоги.

2. У своїй діяльності робоча група керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями робочої групи з питань гуманітарної допомоги при Міністерстві соціальної політики України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями робочої групи є: 

визнання гуманітарною допомогою легкових автомобілів для забезпечення ними осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які перебувають на обліку для їх отримання в департаменті розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської облдержадміністрації, та вантажів вагою до 3 тонн, які надходять у Рівненську область;

прийняття рішення про безоплатну передачу легкового автомобіля, визнаного  гуманітарною допомогою, яким особа з інвалідністю була забезпечена через  органи соціального захисту населення і користувалися більше 10  років безоплатно у власність особі з інвалідністю, законному представнику недієздатної особи з інвалідністю чи дитини з інвалідністю;

прийняття рішення про передачу легкового автомобіля, визнаного  гуманітарною  допомогою, яким особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю були забезпечені  через  органи соціального захисту населення, після смерті особи з інвалідністю,  дитини з інвалідністю безоплатно у власність членам їхніх сімей, спадкоємцям таких осіб за їх бажанням; 

контроль за отриманням, збереженням, складуванням, розподілом, використанням за цільовим призначенням, підготовкою статистичної звітності, обліком гуманітарної допомоги, визнаної такою рішенням спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги, стосовно отримувачів такої допомоги, які проживають на території Рівненської області.

4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

1) розглядає подані до облдержадміністрації звернення отримувачів гуманітарної допомоги та вносить пропозиції голові обласної державної адміністрації про доцільність визнання (відмову у визнанні) гуманітарною допомогою легкових автомобілів для забезпечення ними осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які перебувають на обліку для їх отримання в департаменті розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту  Рівненської облдержадміністрації, та вантажів вагою до 3 тонн, які надходять у Рівненську область;

2) вносить пропозиції голові обласної державної адміністрації про безоплатну передачу легкового автомобіля у власність особі з інвалідністю, законному представнику недієздатної особи з інвалідністю чи дитини з інвалідності, які забезпечені автомобілем, визнаним гуманітарною допомогою через органи соціального захисту населення і користувалися ним більше 10 років;

3) вносить пропозиції голові обласної державної адміністрації про передачу легкового автомобіля, визнаного гуманітарною допомогою, яким особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю були забезпечені через органи соціального захисту населення, після смерті особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю безоплатно у власність членам сімей, спадкоємцям таких осіб за їх бажанням;

4) виконує інші функції відповідно до законодавства.

5. Робоча група має право: 

залучати спеціалістів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до її компетенції; 

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції;

одержувати за необхідності від отримувачів гуманітарної допомоги звіти про наявність, розподіл та використання гуманітарної допомоги;

отримувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань. 

6. Персональний склад робочої групи затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

Члени робочої групи працюють на громадських засадах. 

На засідання робочої групи можуть бути запрошені отримувачі та набувачі гуманітарної допомоги та інші причетні особи.

7. Організаційною формою роботи робочої групи є засідання, які проводяться двічі на місяць. Позачергові засідання скликаються у разі потреби. Рішення про проведення засідань приймає голова робочої групи, а в разі його відсутності - заступник голови.

8. При надходженні поданих заявниками документів щодо визнання гуманітарною допомогою легкових автомобілів для забезпечення ними осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які перебувають на обліку для їх отримання в департаменті розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської облдержадміністрації, та вантажів вагою до 3 тонн, які надходять у Рівненську область, секретар робочої групи надсилає відповідні матеріали в електронній формі членам робочої групи для опрацювання. 

 9. При розгляді звернень осіб з інвалідністю, у разі їх смерті, - членів їхніх сімей, поданих департаменту розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської облдержадміністрації, секретар робочої групи надсилає відповідні матеріали в електронній формі членам робочої групи для опрацювання. 

10. Члени робочої групи розглядають подані матеріали в електронній формі або ознайомлюються з документами в департаменті розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської облдержадміністрації.

У разі наявності зауважень щодо проєктів розпоряджень голови обласної державної адміністрації члени робочої групи відповідно до компетенції обґрунтовують такі зауваження.

У разі коли члени робочої групи не висловили письмово своїх позицій щодо відповідного проєкту розпорядження голови обласної державної адміністрації, такий проєкт розпорядження вважається погодженим ними без зауважень.

11. Робоча група на засіданні приймає рішення щодо рекомендацій голові обласної державної адміністрації:

 про визнання або невизнання гуманітарною допомогою легкових автомобілів для забезпечення ними осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які перебувають на обліку для їх отримання в департаменті розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської облдержадміністрації;

 про визнання або невизнання гуманітарною допомогою вантажів вагою до 3 тонн, які надходять у Рівненську область;

 про передачу легкового автомобіля, визнаного гуманітарною допомогою, яким особа з інвалідністю була забезпечена через органи соціального захисту населення і користувалася більше 10 років, у власність безоплатно особі з інвалідністю, законному представнику недієздатної особи з інвалідністю чи дитини з інвалідністю за бажанням таких осіб;

 про передачу легкового автомобіля, визнаного гуманітарною допомогою, яким особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю були забезпечені через органи соціального захисту населення, після смерті особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю безоплатно у власність членам їхніх сімей, спадкоємцям таких осіб за їх бажанням.

12. Рішення робочої групи є правомочним, якщо в засіданні беруть участь не менш як половина її членів і за його прийняття проголосувало понад  50 відсотків присутніх.

13. Члени робочої групи зобов'язані особисто брати участь у її засіданнях, а у разі їх відсутності з поважних причин - уповноважені ними особи.

14. Рішення робочої групи  приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів робочої групи (уповноважених ними осіб) та оформляється протоколом, який підписується головою робочої групи, а в разі його
відсутності - заступником голови, та секретарем робочої групи.

15. Рішення робочої групи реалізується шляхом видання розпорядження голови обласної державної адміністрації.

16. Підготовку матеріалів до засідання робочої групи, його організаційне забезпечення та контроль за своєчасним виконанням рішень здійснює секретар робочої групи.

 

 

Директор департаменту

розвитку адміністративних послуг,

соціальної,молодіжної політики

та спорту адміністрації                                  Юлія ШИГОРЕВА

                                                                     


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux