від 10 березня 2020 р. № 148
Київ
Про внесення змін до Комплексної програми енергоефективності Рівненської області на 2018 – 2025 роки

На виконання Законів України “Про енергозбереження” (зі змінами), “Про енергетичну ефективність будівель”, статті 71 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня 2010 року № 243 “Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 – 2020 роки” (зі змінами), розпоряджень Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 року № 1567-р “Про програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів”, від 01 жовтня 2014 року № 902-р “Про Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року”, від 26 квітня 2017 року № 732-р “Про затвердження плану заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах”:

1. Схвалити зміни до Комплексної програми енергоефективності Рівненської області на 2018 – 2025 роки (далі – Програма), схваленої розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 13 березня 2018 року № 166 (зі змінами), та затвердженої рішенням Рівненської обласної ради від 16 березня 2018 року № 866 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності обласної державної адміністрації подати зміни до Програми на затвердження обласній раді в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Людмилу Шатковську.


Голова адміністрації                                                                        Віталій КОВАЛЬ


Додаток до розпорядження голови облдержадміністрації 10.03.2020 № 148

 

Зміни до Комплексної програми енергоефективності Рівненської області
на 2018 – 2025 роки


1. У розділ IV “Обласна програма енергоефективності. Першочергові та перспективні ЕЗЗ на 2018 – 2025 роки” пункту 2 “Обсяги та джерела фінансування проектів з енергоефективності на засадах конкурсного відбору на період 2018 – 2025 років” внести такі зміни:

1) абзаци третій та четвертий викласти у такій редакції:

“Орієнтовний загальний обсяг фінансування цих проектів на 2018 – 2025 роки становить 182,3 млн. гривень, з них за рахунок коштів обласного бюджету 120 млн. гривень. Крім того, будуть залучені кошти місцевих бюджетів в обсязі 62,3 млн. гривень (табл. 33).”;

“При цьому, кошти з обласного бюджету в обсязі 1,5 млн. гривень в 2018 році, 2,0 млн. гривень в 2019 році та 2,0 млн. гривень у 2020 році передбачити для проведення енергетичних аудитів (сертифікації енергетичної ефективності) будівель бюджетних установ і закладів області, що утримуються з обласного бюджету, а також комунальних некомерційних підприємств (комунальних підприємств) охорони здоров’я обласного підпорядкування згідно із законодавством.”;

2) абзац десятий викласти в такій редакції:

“Положення визначає порядок проведення обласного конкурсу проектів з енергоефективності, розроблених місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, установами та організаціями області, що фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, комунальними некомерційними підприємствами (комунальними підприємствами) охорони здоров’я, а також комунальними підприємствами Рівненської обласної ради.”;

3) абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

“в обсязі до 50 відсотків від загальної вартості проекту для забезпечення в цілому по району (місту обласного значення) стовідсоткового обліку споживання енергоносіїв та води бюджетними установами і закладами, що утримуються з місцевих бюджетів, та комунальними некомерційними підприємствами (комунальними підприємствами) охорони здоров’я, у разі якщо термін окупності проекту становить не більше ніж три роки (у 2018 році – п’ять років), та за умови підтвердження співфінансування цих проектів з місцевих бюджетів у розмірі не менше ніж 50 відсотків;”;

4) після абзацу тринадцятого доповнити новим чотирнадцятим абзацом такого змісту:

“в обсязі 50 відсотків від загальної вартості проекту для комунальних підприємств Рівненської обласної ради у разі, якщо термін окупності проекту становить не більше ніж п’ять років, та за умови підтвердження співфінансування цих проектів у розмірі не менше ніж 50 відсотків.”.

У зв’язку із цим абзаци чотирнадцятий – шістнадцятий вважати відповідно абзацами п’ятнадцятим – сімнадцятим.

5) абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:

“Фінансування заходів з реалізації проектів здійснюється відповідно до угод, укладених головним розпорядником коштів – департаментом житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності ОДА, з причетними місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування та переможцями конкурсу. Фінансування комунальних підприємств Рівненської обласної ради здійснюється через головного розпорядника коштів – департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності ОДА, як внесок до статутного капіталу суб’єкту господарювання з дотриманням вимог Закону України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання.”;

6) таблицю 33 “Потреба в коштах для реалізації ЕЗЗ на період
2018 – 2025 років” викласти у такій редакції:


“тис. гривень

Джерела фінансування

У тому числі за роками:

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Заклади обласного підпорядкування та комунальні підприємства Рівненської обласної ради

13500,0

13000,0

13000,0

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

Співфінансування з обласного бюджету
(до 2020 року –
60 відсотків;

з 2020 року –
50 відсотків)

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

Проведення енергетичних аудитів (сертифікації енергетичної ефективності) будівель бюджетних установ і закладів області, що утримуються з обласного бюджету, а також комунальних некомерційних підприємств (комунальних підприємств) охорони здоров’я обласного підпорядкування

1500,0

2000,0

2000,0


Співфінансування з місцевих бюджетів

(до 2020 року –
40 відсотків;

з 2020 року –
50 відсотків)

3013,9

2818,8

6500,0

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

Разом:

18013,9

17818,8

18500,0

25000,0

25000,0

25000,0

25000,0

25000,0

”.

2. У розділ IV “Обласна програма енергоефективності. Першочергові та перспективні ЕЗЗ на 2018 – 2025 роки” додаток 4 “Положення про обласний конкурс проектів з енергоефективності” внести такі зміни:

1) пункт 1 підрозділу І “Загальні положення” викласти у такій редакції:

“1. Це Положення визначає порядок проведення обласного конкурсу проектів з енергоефективності (далі – Конкурс), розроблених місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, установами та організаціями області, що фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, комунальними некомерційними підприємствами (комунальними підприємствами) охорони здоров’я, а також комунальними підприємствами Рівненської обласної ради.”;

2) перше речення абзацу восьмого пункту 2 підрозділу І “Загальні положення” викласти у такій редакції:

“При цьому, обов’язковою умовою є зустрічна перевірка (звірка) Дирекцією конкурсу з енергопостачальними компаніями (тощо) результатів моніторингу використання обсягів ПЕР за вказаний період установами, організаціями, що фінансуються з місцевого бюджету, комунальними некомерційними підприємствами (комунальними підприємствами) охорони здоров’я, а також комунальними підприємствами Рівненської обласної ради, які претендують на участь у Конкурсі.”;

3) абзац дев’ятий пункту 2 підрозділу І “Загальні положення” викласти у такій редакції:

“У конкурсному відборі можуть брати участь Проекти, розроблені місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, установами і організаціями області, що фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, комунальними некомерційними підприємствами (комунальними підприємствами) охорони здоров’я, комунальними підприємствами Рівненської обласної ради та Проекти, розроблені та подані спільно кількома учасниками.”;

4) після абзацу дев’ятого пункту 2 підрозділу І “Загальні положення” доповнити новим абзацом такого змісту:

“На участь в Конкурсі не реєструються Проекти, якщо вони передбачають реалізацію заходів з енергоефективності у складі основного комплексного проекту (вартість заходів з енергоефективності складає лише частину вартості проекту).”;

5) абзац перший підрозділу ІІ “Основна тематика проектів” викласти у такій редакції:

“Енерго- та ресурсозбереження, енергоефективність, у тому числі у сфері використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива в установах та організаціях області, які утримуються з місцевих бюджетів, комунальних некомерційних підприємствах (комунальних підприємствах) охорони здоров’я та комунальних підприємствах Рівненської обласної ради:”;

6) перше речення абзацу першого пункту 2 підрозділу ІV “Процедура проведення Конкурсу” викласти у такій редакції:

“На Конкурс подаються Проекти із позитивними висновками експертизи експертними організаціями незалежно від форми власності, відомості про які внесені до Переліку експертних організацій, що відповідають критеріям, встановленим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15 серпня 2017 року № 204 “Деякі питання здійснення експертизи проектної документації на будівництво об’єктів” (зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18 вересня 2017 року за № 1140/31008), та можуть проводити експертизу проектів будівництва; за умови підтвердження співфінансування цих Проектів з місцевих бюджетів (розпорядження, рішення тощо місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування), за рахунок власних коштів комунальних підприємств Рівненської обласної ради (гарантійний лист тощо) із зазначенням його розміру від загальної вартості Проекту на час подання, крім Проектів, які впроваджуються бюджетними установами і організаціями, що утримуються з обласного бюджету, та комунальними некомерційними підприємствами (комунальними підприємствами) охорони здоров’я обласного підпорядкування.”;

7) абзац одинадцятий пункту 6 підрозділу ІV “Процедура проведення Конкурсу” викласти у такій редакції:

“не введення в експлуатацію адміністративно-територіальними одиницями (бюджетними установами, організаціями та комунальними некомерційними підприємствами (комунальними підприємствами) охорони здоров’я місцевого підпорядкування), структурними підрозділами облдержадміністрації (бюджетними установами, організаціями та комунальними некомерційними підприємствами (комунальними підприємствами) охорони здоров’я обласного підпорядкування) та комунальними підприємствами Рівненської обласної ради проектів з енергоефективності, які фінансувались з обласного бюджету в попередніх періодах до моменту їх введення в експлуатацію;”;

8) підрозділ ІV “Процедура проведення Конкурсу” доповнити пунктом 11 такого змісту:

“11. Головним розпорядникам бюджетних коштів при затвердженні кошторисів на оплату спожитих енергоносіїв та наданих комунальних послуг для закладів, установ, організацій та комунальних некомерційних підприємств (комунальних підприємств) охорони здоров’я обласного підпорядкування, в яких будуть реалізовуватися Проекти – переможці Конкурсу, враховувати зменшення обсягу енергоносіїв в натуральних показниках та відповідно в грошовому виразі на обсяг економії, зазначеної в Проекті.”.

3. У розділ VIII “Обласна програма відшкодування відсотків за кредитами, залученими на впровадження енергозберігаючих заходів в житловому секторі” пункт 1 “Відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів на 2018 − 2025 роки” додатку 14 “Порядок відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів” внести такі зміни:

1) пункти 9 та 10 викласти в такій редакції:

“9. Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності ОДА надає компенсацію відсоткової ставки у розмірі
10 відсотків річних за кредитами на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу та електроенергії), енергозберігаючого обладнання та матеріалів, передбачених пунктом 3 цього Порядку.”;

“10. Позичальник зможе отримувати часткову компенсацію відсотків за кредитами у розмірі 10 відсотків річних за кредитами на впровадження енергозберігаючих заходів лише за одним кредитним договором, виданим на придбання котлів та одним кредитним договором на придбання енергозберігаючого обладнання та товарів зазначених в Переліку.”.

4. У розділі VIII “Обласна програма відшкодування відсотків за кредитами, залученими на впровадження енергозберігаючих заходів в житловому секторі” пункту 1 “Відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів на 2018 − 2025 роки” додатку 13 “Генеральний договір про співробітництво” підпункт 1.5 викласти у такій редакції:

“1.5. Позичальник зможе отримувати часткову компенсацію відсотків за кредитами у розмірі 10 відсотків річних за кредитами на впровадження енергозберігаючих заходів лише за одним кредитним договором, виданим на придбання котлів та одним кредитним договором на придбання енергозберігаючого обладнання та товарів зазначених в Переліку.”.


В.о. директора департаменту

житлово-комунального

господарства, енергетики та

енергоефективності адміністрації                                                          Валерій ГУЗ

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux