від 29 травня 2020 р. № 55-к
Київ
Про Вівсянника Олега

Головою Рівненської обласної державної адміністрації видано розпорядження від 13 квітня 2020 року № 232 «Про додаткові заходи щодо запобігання поширенню на території Рівненської області гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

Вказане розпорядження було видано у зв’язку із епідеміологічною ситуацією  в області, наявністю летальних випадків внаслідок респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, масовим поширенням випадків захворювання  та госпіталізацією медичних працівників центрів ортопедії, травматології та центру мікрохірургії вуха комунального підприємства «Рівненська обласна клінічна лікарня» Рівненської обласної ради.

На виконання вказаного розпорядження управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації (далі – Управління) видано наказ від 13 квітня 2020 року № 166 «Про посилення карантинних заходів у КП «РОКЛ» РОР», яким затверджено склад робочої групи для вивчення проведення карантинних заходів у зазначеному комунальному підприємстві в період ускладнення епідемічної ситуації в області.

Наслідками перевірки встановлено, що наказом  по медичному закладу, щодо якого здійснювалась перевірка, від 02 грудня 2019 року № 84-ОД/2 «Про створення інфекційного контролю (КІК)», утворено комісію для запобігання поширенню хвороб, пов’язаних з інфекціями, та інфекційного контролю.

В подальшому наказом начальника Управління від 29 січня 2020 року № 30 «Про заходи щодо недопущення занесення і поширення на територію області випадків захворювань, спричинених новим коронавірусом, виявленим в м. Ухань (провінція Хубей, Китай)», в якому  надавались чіткі вказівки щодо виконання в лікувальних закладах протиепідемічних заходів.  Наказ видано з урахуванням вимог наказу Міністерства охорони здоров’я України від 24 січня 2020 року № 185 «Про заходи щодо недопущення занесення і поширення на території України  випадків захворювань, спричинених новим коронавірусом, виявленим у місті Ухань (провінція Хубей, Китай)».

Як з’ясовано, засідання вказаної комісії  проводились  двічі з поточних питань. Лише через два місяці, а саме 30 березня 2020 року, було розглянуто питання введення карантинних заходів. 

У подальшому засідання комісій інфекційного контролю не проводилось у зв’язку зі створенням, на підставі наказу комунального підприємства «Рівненська обласна клінічна лікарня» Рівненської обласної ради від 13 березня 2020 року  № 23-ОД/2  «Про заходи щодо запобігання занесенню і поширенню на території  комунального підприємства «Рівненська обласна клінічна лікарня» Рівненської  обласної ради гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV, штабу протидії занесенню та поширенню на території КП «РОКЛ» РОР COVID-19 (далі – Штаб).

Згідно зі статистикою захворюваності медичного персоналу, перші захворювання працівників травматологічного та ЛОР-відділень лікарні зафіксовано з 27 березня 2020 року. В той же  час причини та умови, які сприяли виникненню захворювання, вказаним штабом не вивчалися. Комунальне підприємство «Рівненська обласна клінічна лікарня» Рівненської обласної ради продовжувало функціонувати в звичному режимі.   

 Тільки 07 квітня 2020 року на засіданні Штабу розглянуто питання  інфекційного стану в закладі, враховуючи  поширення випадків захворювання  на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом 2019-nCoV, оскільки вже підлягали госпіталізації медичні працівники  центрів ортопедії, травматології та мікрохірургії вуха.

Постановою Головного Державного санітарного лікаря Рівненської області від 16 квітня 2020 року № 2 призупинено функціонування вищевказаних відділень та введено в дію весь комплекс необхідних протиепідемічних заходів.

Висновки роботи зазначеної робочої групи свідчать про несвоєчасність вжиття організаційних заходів у закладі щодо попередження CОVID-19, закриття відділень, де було зафіксовано найбільшу кількість інфікованих, обстежень працівників відділень методом ПЛР на CОVID-19.

Відповідно до пункту 4 Положення про управління охорони здоров’я Рівненської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 29 січня 2013 року № 53 (у редакції розпорядження голови облдержадміністрації від 24 грудня 2015 року № 757), основним завданням управління, серед іншого, є здійснення заходів, спрямованих на запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям, і на їх ліквідацію в межах області.

Згідно із пунктами 4, 5 вказаного Положення, Управління відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

управління закладами охорони здоров’я, які утримуються за рахунок коштів  обласного бюджету, організація їх кадрового, матеріально-технічного і методичного забезпечення;

 здійснює організаційне і методичне керівництво роботою закладів охорони здоров’я з питань надання лікувально-профілактичної допомоги та забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення на території області;

здійснює фінансування закладів охорони здоров'я, що утримуються за рахунок коштів обласного бюджету, контролює ефективне використання ними фінансових, матеріальних та трудових ресурсів.

Крім того, відповідно до підпункту 18 пункту 5 зазначеного Положення, Управління відповідно до визначених галузевих повноважень також виконує завдання щодо постійного інформування населення про стан здійснення визначених законом повноважень у сфері охорони здоров’я.

На підставі пункту 64 додатка, затвердженого розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації від 15 травня 2020 року № 296 «Про внесення змін у додаток до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 19 червня 2015 року № 310», Управління здійснює галузеве управління комунальним підприємством «Рівненська обласна клінічна лікарня» Рівненської обласної ради.

  Відповідно до Статуту комунального підприємства «Рівненська обласна клінічна лікарня» Рівненської обласної ради, затвердженого рішенням Рівненської обласної ради від 07 грудня 2018 року № 1179, основною метою діяльності закладу є забезпечення в повному обсязі спеціалізованою діагностичною, консультативною, стаціонарною медичною допомогою населення області. 

Відповідно до статті 8 Закону України «Про державну службу», державний службовець зобов’язаний, серед іншого,  дотримуватися Конституції та законів України, діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, дотримуватися принципів державної служби та правил етичної поведінки, забезпечувати в межах наданих повноважень ефективне виконання завдань і функцій державних органів; сумлінно і професійно виконувати свої посадові обов’язки та умови контракту про проходження державної служби (у разі укладення); виконувати рішення державних органів, накази (розпорядження), доручення керівників, надані на підставі та у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України.

У відповідності з пунктом 4 розділу II «Загальні обов'язки державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування» Загальними правилами етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженими наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05 серпня 2016 року № 158, та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2016 року за № 1003/29333, передбачено що державні службовці повинні сумлінно, компетентно, результативно і відповідально виконувати свої посадові обов'язки, проявляти ініціативу, а також не допускати ухилення від прийняття рішень та відповідальності за свої дії та рішення.

Згідно з пунктом 8 розділу II «Загальні обов'язки державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування» зазначених вище Загальних правил, державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування мають дбати про авторитет державної служби і служби в органах місцевого самоврядування, а також про позитивну репутацію державних органів та органів місцевого самоврядування, що включає дотримання правил етикету, належного зовнішнього вигляду, забезпечення високої якості роботи, встановленого внутрішнього службового розпорядку.

Начальник управління охорони здоров’я Рівненської обласної державної адміністрації, відповідно до пункту 9 вищезгаданого Положення про управління охорони здоров’я Рівненської обласної державної адміністрації, здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у ньому, визначає ступінь відповідальності заступників начальника управління, керівників структурних підрозділів управління.

Тобто відповідальність за контроль щодо своєчасного впровадження комунального підприємства «Рівненська обласна клінічна лікарня» Рівненської обласної ради протиепідемічних заходів, які визначені у вказаних розпорядчих документах Управління та МОЗ України, покладається на начальника управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, або особу, яка його заміняє в установленому порядку.

Відповідно до розпорядження голови Рівненської облдержадміністрації від 25 березня 2020 року № 39-к, виконання обов’язків начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації покладено на Вівсянника Олега. 

Згідно із розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 15 квітня 2020 року № 44-к, його призначено на посаду начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації.

Відповідно до наказу Управління від 17 березня  2020 року № 56-к «Про розподіл функціональних обов’язків» Вівсянник Олег заміняє начальника управління охорони здоров’я.

Тому, починаючи із 25 березня 2020 року Вівсянник Олег як виконуючий обов’язки начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації, та із 15 квітня 2020 року як керівник вказаного структурного підрозділу,  мав усі повноваження щодо здійснення заходів контролю з впровадження протиепідемічних заходів, що могло  не допустити факт масового інфікування в комунальному підприємстві «Рівненська обласна клінічна лікарня» Рівненської обласної ради і повинен був їх здійснити. Однак ним неналежно виконані посадові обов’язки та неефективно використано надані йому повноваження.

Крім того, виходячи із пояснень Вівсянника Олега, ним не організовано своєчасне витребування інформації щодо ситуації із захворюванням медичних працівників в комунальному підприємстві «Рівненська обласна клінічна лікарня» Рівненської обласної ради в управління охорони здоров'я облдержадміністрації. Тому, оперативно реагувати на ситуацію в обласній клінічній лікарні Управління не мало можливості.

З урахуванням викладеного вище, відповідно до пункту 5  частини 2 статті  65, пункту 2 статті 66, статей 74, 75, 77 Закону України «Про державну службу», на підставі подання дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ апарату Рівненської обласної державної адміністрації та пояснень Вівсянника Олега:

1.  Оголосити догану начальнику управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації Вівсяннику Олегу за неналежне  виконання обов’язків щодо контролю за своєчасним впровадженням комунальним підприємством «Рівненська обласна клінічна лікарня» Рівненської обласної ради протиепідемічних заходів.

2. Відділу кадрової роботи апарату Рівненської обласної державної адміністрації забезпечити виконання вимог частин 6, 7 статті 77 Закону України «Про державну службу».


Голова адміністрації                                                                  Віталій КОВАЛЬ

Дата оприлюднення: 4 червня 2020 рокуOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux