від 28 грудня 2019 р. № 1098
Київ
Про Стратегію розвитку Рівненської області на період до 2027 року

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів»:

Схвалити Стратегію розвитку Рівненської області на період до 2027 року (далі – Стратегія), що додається.

Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації подати Стратегію обласній раді на затвердження в установленому порядку.

Структурним підрозділам облдержадміністрації, територіальним органам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад при розробленні щорічних програм економічного та соціального розвитку відповідних територій, галузевих цільових програм керуватися положеннями Стратегії.

Визначити відповідальним за проведення моніторингу та оцінки реалізації Стратегії департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації.

Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника та заступників голови облдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних  повноважень.


Голова адміністрації                                         Віталій КОВАЛЬ

Додаток