від 07 травня 2020 р. № 279
Київ
Про регіональну раду професійної (професійно-технічної) освіти Рівненської області

Відповідно до статей 6, 13, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1002 «Про затвердження Типового положення про регіональну раду професійної (професійно-технічної) освіти», з метою формування та реалізації регіональної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти:

1. Утворити регіональну раду професійної (професійно-технічної) освіти Рівненської області у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про регіональну раду професійної (професійно-технічної) освіти Рівненської області, що додається.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 14 червня 2016 року № 336 «Про утворення регіональної ради професійної освіти Рівненської області».

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Ігоря Тимошенка.


Голова адміністрації                                                                   Віталій КОВАЛЬ


Додаток до розпорядження голови облдержадміністрації 07.05.2020 № 279


СКЛАД

регіональної ради професійної (професійно-технічної) освіти

Рівненської області

 

ТИМОШЕНКО Ігор

-


заступник голови облдержадміністрації, голова регіональної ради


НАБОЧУК Олександр

-


заступник начальника управління – начальник відділу професійно-технічної та вищої освіти управління освіти і науки облдержадміністрації, заступник голови регіональної ради


Члени регіональної ради:


АНДРЄЄВА Майя
БЛАГОДИР Юрій  

-
-


головний спеціаліст відділу професійно-технічної та вищої освіти управління освіти і науки облдержадміністрації


голова постійної комісії Рівненської обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків        (за згодою)


БОНДАРЧУК Валентина  

-


директор навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Рівненській області


БОРОВИК Валерій

-


директор вищого професійного училища № 29 смт Володимирець


ГАВРИЩАК Йосип

-


начальник виробничого підрозділу «Ремонтне вагонне депо Здолбунів» регіональної філії «Львівська залізниця» публічного акціонерного товариства «Українські залізниці» (за згодою)


ЄДЕНЧУК Олександр

КАШЕВСЬКИЙ Василь

-

-

провідний спеціаліст відділу професійно-технічної та вищої освіти управління освіти і науки облдержадміністрації


                       

президент Західноукраїнської регіональної непідприємницької громадської організації «Волинський ресурсний центр» (за згодою)


КОВАЛЕЦЬ Павло

-


голова громадської ради при Рівненській обласній державній адміністрації (за згодою)


МЕДИНСЬКИЙ  Андрій

-


директор товариства з обмеженою відповідальністю «Аттал» (за згодою)


МІЩУК Світлана


-


заступник директора департаменту – начальник бюджетного управління департаменту фінансів облдержадміністрації


МОКЛЯК Костянтин

-


директор департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації


НАУМЕЦЬ Анатолій

-


заступник директора товариства з обмеженою відповідальністю «Агрохолдинг «Зоря»                (за згодою)


ПАНЧУК Борис

 

-директор Клеванського професійного ліцею


ПАНЧУК Володимир

-


директор товариства з обмеженою відповідальністю – фірми «ЕнергоЕко Консалтінг»


ПОЛЮХОВИЧ Олена

-


заступник начальника відділу професійно-технічної та вищої освіти управління освіти і науки облдержадміністрації


РУДИК Віктор


-голова ради директорів професійно-технічних навчальних закладів Рівненської області (за згодою)


САВЧУК Олександр


-


директор Квасилівського професійного ліцею


ТКАЧУК Іван

-


директор Рівненського обласного центру зайнятості (за згодою)


ХАРКОВЕЦЬ Василь

-


начальник управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради (за згодою)  

 

 

ЧЕРНІЙ Алла

-


голова постійної комісії Рівненської обласної ради з питань гуманітарної політики (за згодою)
ЧУПРИНА Сергій

-


директор державного підприємства «Клеванське лісове господарство» (за згодою)


ШЕВЧУК Руслан

-


директор державного навчального закладу «Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту»


ЩЕРБАЧУК Віктор

-


генеральний директор групи компаній товариств з обмеженою відповідальністю «Ріттер Біо Агро», «Дедденс Агро», «Кунівське» (за згодою)


ЯРМОЛЮК Олена

-


головний спеціаліст відділу професійно-технічної та вищої освіти управління освіти і науки облдержадміністраціїВ.о. начальника управління

освіти і науки адміністрації                                                    Олександр НАБОЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження голови Рівненської обласної          державної адміністрації 07.05.2020 № 279

 

ПОЛОЖЕННЯ

про регіональну раду професійної (професійно-технічної) освіти

Рівненської області


1. Регіональна рада професійної (професійно-технічної) освіти Рівненської області (далі – рада) є консультативно-дорадчим органом, що утворюється при Рівненській обласній державній адміністрації для участі у формуванні та реалізації регіональної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти.


2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.


3. Рада діє на підставі цього Положення, яке розробляється та затверджується розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації. Зміни до Положення про раду затверджуються розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації.


4. Основними завданнями ради є:

1) сприяння формуванню та реалізації регіональної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти;

2) подання пропозицій щодо розроблення стратегії розвитку професійної (професійно-технічної) освіти Рівненської області;

3) ініціювання проведення дослідження стану та тенденцій розвитку регіонального ринку праці;

4) подання пропозицій до прогнозних показників потреби у кваліфікованих кадрах на регіональному ринку праці;

5) розроблення пропозицій щодо формування регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів і фахівців на основі аналізу інформації про стан ринку праці;

6) погодження регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів і фахівців;

7) надання рекомендацій щодо розвитку мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти та їх фінансування, забезпечення доступності професійної (професійно-технічної) освіти;

8) сприяння модернізації матеріально-технічної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти та впровадженню сучасних виробничих технологій в освітній процес;

9) сприяння залученню вітчизняних та іноземних інвесторів, міжнародних проєктів для забезпечення розвитку професійної (професійно-технічної) освіти Рівненської області;

10) сприяння співпраці закладів професійної (професійно-технічної) освіти Рівненської області та заінтересованих сторін;

11) подання пропозицій та рекомендацій щодо розвитку державно-приватного партнерства;

12) сприяння впровадженню дуальної форми здобуття професійної (професійно-технічної) освіти і навчанню на робочому місці;

13) формування пропозицій щодо започаткування підготовки за новими професіями, затребуваними на регіональному ринку праці, відкриття / закриття освітніх програм підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів з урахуванням інклюзивного навчання;

14) організація заходів з обговорення тенденцій розвитку регіонального ринку праці, обміну та поширення досвіду удосконалення регіональних стратегій розвитку професійної (професійно-технічної) освіти;

15) надання рекомендацій щодо визначення регіональної політики у сфері профорієнтації та популяризації професійної (професійно-технічної) освіти, а також створення умов для навчання протягом життя;

16) подання пропозицій щодо прийняття нових, внесення змін до діючих нормативно-правових актів у сфері професійної (професійно-технічної) освіти.


5. Рада має право:

1) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності інформацію, необхідну для виконання покладених на раду завдань;

2) залучати представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою) до розгляду питань, що належать до компетенції ради;

3) співпрацювати з іншими регіональними радами професійної (професійно-технічної) освіти;

4) ініціювати проведення та брати участь у конференціях, семінарах, нарадах з питань професійної (професійно-технічної) освіти, ринку праці тощо;

5) утворювати (за потреби) для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи, комісії.


6. Склад ради формується у кількості не менше 21 особи з представників Рівненської обласної державної адміністрації, Рівненської міської ради, обласного, міського центрів зайнятості, організацій роботодавців, у тому числі їх галузевих (міжгалузевих) об’єднань, профспілок, у тому числі їх галузевих (міжгалузевих) об’єднань, навчально-методичних (науково-методичних) центрів професійно-технічної освіти, закладів професійної (професійно-технічної) освіти, у тому числі їх професійних та громадських об’єднань.


7. Рішення про спосіб формування складу ради приймається Рівненською обласною державною адміністрацією.

Персональний склад ради затверджується розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації.


8. Зміни до складу ради вносяться розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації, за поданням голови ради.

Підставою для внесення змін до складу ради також є дострокове припинення повноважень члена ради.

У разі дострокового припинення повноважень члена ради голова ради протягом п’яти робочих днів інформує про це орган, яким було делеговано особу для участі в роботі ради, для подання таким органом іншої кандидатури до складу ради.


9. Склад ради затверджується строком на три роки. Особа може бути повторно призначена членом ради не більше ніж на два строки повноважень поспіль.


10. Раду очолює заступник голови Рівненської обласної державної адміністрації, який координує питання соціально-економічного розвитку Рівненської області.

Голова ради має двох заступників, один з яких є начальником управління освіти і науки облдержадміністрації, другий – представником сторони роботодавців, який обирається із числа членів ради на її засіданні.


11. Голова ради:

1) організовує діяльність ради;

2) ініціює проведення засідань ради, керує їх підготовкою;

3) головує на засіданнях ради;

4) розподіляє обов’язки між заступниками, секретарем та іншими членами ради;

5) підписує документи ради;

6) представляє раду у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, установами, підприємствами, організаціями незалежно від форми власності, засобами масової інформації;

7) звітує про діяльність ради перед членами ради та головою Рівненської обласної державної адміністрації;

8) здійснює інші повноваження, що передбачені цим Положенням.


12. Заступник голови ради здійснює заходи щодо реалізації основних завдань ради, визначених цим Положенням, виконує обов’язки голови ради у разі його відсутності.


13. Секретар ради обирається із числа членів ради на її засіданні. Секретар ради відповідає за організаційне забезпечення та інформаційну підтримку діяльності ради, а саме:

1) інформує членів ради про місце і час засідань;

2) забезпечує ведення та збереження документації;

3) веде протоколи засідань ради;

4) готує та розсилає за належністю документи ради.


14. Члени ради виконують свої обов’язки на громадських засадах.


15. Члени ради мають право:

1) ознайомлюватися з матеріалами і документами до засідання ради;

2) ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях ради;

3) брати участь у голосуванні ради;

4) вносити зміни до проєктів рішень ради;

5) брати участь у роботі постійних або тимчасових робочих груп, комісій;

6) достроково припинити свої повноваження, звернувшись з відповідною заявою до голови ради.


16. Повноваження члена ради припиняються достроково:

1) у разі відсутності члена ради на засіданнях ради без поважних причин двічі поспіль;

2) у разі, коли член ради письмово повідомив про своє рішення вийти з її складу;

3) у разі відкликання органом, яким делеговано члена до складу ради.


17. Рада провадить свою діяльність відповідно до затверджених нею планів роботи.


18. Основною формою роботи ради є засідання. Головуючим на засіданні ради є голова ради, а в разі його відсутності – один з його заступників.

Час та місце засідання визначає голова ради (заступник голови ради у разі його відсутності).


19. Секретар ради зобов’язаний повідомити всім членам ради про засідання не пізніше ніж за десять робочих днів до його проведення.


20. За запрошенням голови ради у засіданнях ради можуть брати участь інші особи.

21. Засідання ради можуть бути чергові (проводяться не рідше одного разу на рік) та позачергові (скликаються головою ради на вимогу не менше ніж однієї третини від загальної кількості членів ради).


22. Засідання ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.


23. На засіданнях ради розглядаються пропозиції з питань, що належать до її компетенції. Пропозиції ради вважаються схваленими, якщо за них проголосувала більшість членів ради від її складу.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.


24. Рішення з робочих питань, що не стосуються персонального складу ради, приймається шляхом відкритого голосування.


25. Рішення ради протягом п’яти робочих днів оформляються у формі протоколу засідання, який підписують головуючий на її засіданні та секретар ради.

Член ради, який не підтримує пропозиції, ухвалені рішенням ради, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання і є його невід’ємною частиною.


26. Рішення ради, прийняті у межах її компетенції, мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду Рівненською обласною державною адміністрацією, та відповідним органом місцевого самоврядування.


27. Рівненська обласна державна адміністрація створює умови для діяльності ради та проведення її засідань, забезпечує приміщенням, засобами зв’язку, забезпечує зберігання документів ради, рішень та протоколів засідань тощо.


28. Рада в обов’язковому порядку інформує Рівненську обласну державну адміністрацією та громадськість про свою роботу шляхом розміщення на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації та оприлюднення в інший прийнятний спосіб регламенту, плану роботи, прийнятих рішень та інформації про їх виконання, протоколів засідань, щорічних звітів про діяльність тощо, а також інформації про керівний склад, склад постійних або тимчасових робочих груп, комісій.В.о. начальника управління

освіти і науки адміністрації                          Олександр НАБОЧУК


Дата оприлюднення: 12 травня 2020 року
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux