від 14 лютого 2020 р. № 89
Київ
Про припинення дії договору оренди землі

Розглянувши клопотання товариства з обмеженою відповідальністю „Тібро-Україна”, відповідно до  пункту 7 статті 13 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, статей 93, 122, 141, 142 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України „Про оренду землі”:

1. Припинити за взаємною згодою сторін дію договору оренди землі від 07 травня 2009 року, зареєстрованого в Корецькому районному відділі Рівненської регіональної філії „Центр ДЗК” 19 червня 2009 року за № 040959000003, згідно з яким надано в оренду товариству з обмеженою відповідальністю „Тібро-Україна” земельну ділянку, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств, за межами населених пунктів на території Жадківської сільської ради Корецького району, та віднести її до земель запасу.

2. Доручити Корецькій районній державній адміністрації в установленому порядку:

укласти від імені Рівненської обласної державної адміністрації із товариством з обмеженою відповідальністю „Тібро-Україна” угоду про розірвання договору оренди землі за взаємною згодою сторін;

забезпечити повернення зазначеної у пункті 1 цього розпорядження земельної ділянки, за актом приймання-передачі;

забезпечити державну реєстрацію припинення права оренди земельної ділянки (кадастровий номер 5623082200:03:004:0025);

про хід виконання розпорядження інформувати обласну державну адміністрацію до 29 травня 2020 року.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.


Голова адміністрації                                    Віталій КОВАЛЬ