від 27 січня 2022 р. № 34
Київ
Дата оприлюднення: 1 лютого 2022 року

Відповідно до Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України „Про оренду землі” та з метою забезпечення належного обліку платників, повного і своєчасного надходження до місцевих бюджетів плати за землю у 2022 році:


1. Головному управлінню ДПС у Рівненській області:


1) до 01 травня 2022 року провести облік фізичних осіб – платників земельного податку, орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності та нарахування відповідних сум податку;


2) до 01 липня 2022 року забезпечити надсилання фізичним особам – платникам податкових повідомлень – рішень із земельного податку, а також орендної плати;


3) забезпечити контроль за своєчасним надходженням сум земельного податку з власників земельних ділянок, земельних часток (паїв), а також орендної плати за землі державної та комунальної власності від громадян протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення – рішення, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця;


4) забезпечити взаємодію з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування щодо приведення у відповідність із пунктом 288.5 статті 288 Податкового кодексу України та постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2004 року № 220 „Про затвердження Типового договору оренди землі” договорів оренди земельних ділянок державної та комунальної власності;


5) щокварталу проводити звірки з органами місцевого самоврядування та органами Держгеокадастру щодо зміни власників та землекористувачів – фізичних осіб, наявних у них площ землі, цільового використання землі,
а також з органами, від яких залежить вивірення даних (відповідно до
пунктів 5 та 6 цього розпорядження) про набуття або втрату права на пільгу
та здійснення перерахунків сум нарахованого земельного податку;


6) провести інформаційну та роз’яснювальну роботу серед платників податку щодо порядку нарахування та термінів сплати земельного податку та орендної плати.


2. Районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам сільських, селищних, міських рад територіальних громад:


1) з метою виконання вимог статей 12, 274, 277 та 284 Податкового кодексу України забезпечити:

прийняття рішень про встановлення місцевих податків і зборів
та податкових пільг зі сплати місцевих податків і зборів до 15 липня 2022 року та про внесення змін до таких рішень;

у десятиденний строк з дня прийняття рішення про місцеві податки
та збори або про внесення змін до них на 2023 рік, але не пізніше 25 липня
2022 року, надсилання в електронному вигляді до контролюючого органу,
в якому перебувають на обліку платники плати за землю, інформації щодо ставок та податкових пільг із сплати місцевих податків та зборів у порядку
та за формою, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2020 року № 1330 „Про затвердження Порядку та форм надання контролюючим органам в електронному вигляді інформації щодо ставок
та податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів”, та копії рішень щодо ставок земельного податку та наданих пільг, прийнятих за формою, встановленою постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 483 Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок
та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки”;

у десятиденний строк з дня затвердження технічної документації
з нормативної грошової оцінки земель направити в електронній формі
до контролюючого органу інформацію про нормативну грошову оцінку земель у порядку та за формою, затвердженими Кабінетом Міністрів України;


2) відповідно до статей 30 та 284 та з урахуванням вимог підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України, переглянути
та скасувати пільги з плати за землю, що не мають достатнього економічного обґрунтування;


3) провести інвентаризацію земельних ділянок, що перебувають
у власності фізичних осіб, та організувати подання відомостей про земельні ділянки, в тому числі їх власників та площі, нормативну грошову оцінку, цільове призначення, кадастрові номери до територіальних органів ДПС у Рівненській області за місцезнаходженням земельних ділянок у строк
до 01 квітня 2022 року, а надалі – до 01 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни, відповідно до підпункту 15 пункту „б” частини першої статті 33 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та підпункту 12.4.5 пункту 12.4 статті 12 Податкового кодексу України;


4) організувати проведення інвентаризації земель на підпорядкованій території та оцінку ефективності їх використання відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 року № 476
„Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”
та подання інформації до територіальних підрозділів ДПС;


5) до 01 лютого 2022 року подати Головному управлінню ДПС у Рівненській області переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі, та інформувати про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 01 числа місяця, що настає за місяцем, в якому відбулися зміни, відповідно до пункту 288.1 статті 288 Податкового кодексу України;


6) забезпечити приведення у відповідність із вимогами статті 13 Закону України „Про оцінку земель” та підпункту 288.5.1 пункту 288.5 статті 288 Податкового кодексу України договорів оренди земельних ділянок державної та комунальної власності, які укладалися без проведення нормативної грошової оцінки, або річна сума платежу за якими є меншою за розмір земельного податку, встановленого для відповідної категорії земельних ділянок
на відповідній території;


7) вжити заходів щодо перегляду та укладання додаткових угод до договорів оренди земель державної та комунальної власності у частині встановленого розміру орендної плати за земельні ділянки в тих населених пунктах, на території яких з 01.01.2022 запроваджено повторну нормативну грошову оцінку земель;


8) вживати заходів з метою скорочення термінів проведення державної реєстрації наданого суб’єктам господарювання права користування, оренди земельними ділянками, що перебувають у державній або комунальній власності;


9) при прийнятті рішень щодо передачі суб’єктам господарювання
в оренду будівель і споруд, які належать до державної та комунальної власності, обов’язковою умовою визначати укладення договору оренди земельної ділянки, на якій знаходяться такі будівлі;


10) розглядати питання щодо припинення права користування земельною ділянкою у разі систематичної несплати земельного податку та орендної плати юридичними особами та фізичними особами, в тому числі підприємцями, відповідно до пункту „д” частини першої статті 141 Земельного кодексу України;


11) сприяти повному і своєчасному надходженню до бюджетів нарахованих сум земельного податку та орендної плати за земельні ділянки;


12) при перегляді бюджетів на поточний рік передбачити спрямування частини надходжень від плати за землю на виконання заходів місцевих програм щодо завершення та корегування матеріалів інвентаризації та своєчасного проведення (поновлення) нормативної грошової оцінки земельних ділянок;


13) забезпечити подання переліків: осіб з інвалідністю І та ІІ груп; фізичних осіб, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; фізичних осіб, визнаних законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;


14) активізувати роботу щодо оформлення використання невитребуваних (нерозділених) земельних часток (паїв), земельних ділянок під польовими дорогами, неуспадкованих земельних ділянок, проведення аукціонів з реалізації права оренди земельних ділянок.


3. Органам Держгеокадастру та державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, в межах компетенції, подавати територіальним органам ДПС інформацію про укладені договори оренди землі, внесення змін
до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання протягом 2022 року
в розрізі орендарів та нормативної грошової оцінки земельних ділянок.


4. Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації подавати Головному управлінню ДПС у Рівненській області інформацію про укладені договори оренди земель водного фонду, внесення змін до існуючих договорів оренди земель водного фонду та їх розірвання протягом 2022 року в розрізі орендарів та, в окремих випадках, на виконання розпорядчих документів.


5. Головному управлінню Пенсійного фонду України в Рівненській області до 01 квітня 2022 року забезпечити уточнення та подання списків пенсіонерів (за віком).


6. Рівненському обласному територіальному центру комплектування
та соціальної підтримки до 01 квітня 2022 року організувати уточнення
та подання списків ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.


7. Відомості подаються відповідними установами і організаціями Головному управлінню ДПС у Рівненській області.
8. Районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам сільських, селищних та міських рад територіальних громад інформувати Головне управління ДПС у Рівненській області про виконання цього розпорядження до 17 січня 2023 року.


9. Головному управлінню ДПС у Рівненській області узагальнену інформацію про виконання цього розпорядження подати обласній державній адміністрації до 01 лютого 2023 року.


10. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29 січня 2021 року № 56 „Про проведення обліку платників і нарахування плати за землю у 2021 році”.


11. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Ігоря Тимошенка.
Голова адміністрації Віталій КОВАЛЬ

Дата оприлюднення: 1 лютого 2022 року


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux