Інформаційно-аналітична довідка

щодо стану виконання Указу Президента України від 07.02.2008 року  №109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування“, стану розгляду звернень громадян, які надійшли до Рівненської обласної державної адміністрації у 2019 році

На виконання  вимог Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права  на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування“  обласною та районними  державними адміністраціями, виконавчими комітетами рад міст обласного значення, структурними підрозділами облдержадміністрації вжито ряд організаційних заходів, спрямованих на забезпечення системної роботи із зверненнями громадян, як пріоритетного напрямку діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Керуючись Методикою оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 № 630, та аналізуючи щорічні особисті звіти голів райдержадміністрацій, міських голів міст обласного значення, перед головою обласної державної адміністрації з питань роботи із зверненнями громадян можна визнати, що основний комплекс організаційних та нормотворчих завдань на виконання Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування“, у 2019 році реалізовано.

Протягом  2019 року в області забезпечено:

проведення керівництвом райдержадміністрацій, головами рад міст обласного   значення, керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації особистих та виїзних прийомів громадян згідно з графіками, затвердженими відповідними розпорядженнями та доведеними до відома населення через засоби масової інформації;

моніторинг організації роботи із зверненнями громадян відповідно до затверджених графіків, в тому числі в рамках проведення "днів контролю";

організацію апаратних нарад, семінарів, колегій, як на обласному так і на місцевому рівнях, звітування керівників підпорядкованих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування перед головою облдержадміністрації з питань роботи із зверненнями громадян;

проведення засідань постійно діючих комісій з питань розгляду звернень громадян;

здійснення аналізу та узагальнення питань, що порушувалися у зверненнях громадян до місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;

оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян у райдержадміністраціях та структурних підрозділах облдержадміністрації за розробленими показниками відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 року № 630 "Про затвердження методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян у органах виконавчої влади".

Робота із зверненнями громадян, питання виконавської дисципліни систематично розглядаються на нарадах у керівника апарату обласної державної адміністрації.

Щомісяця здійснюється аналіз звернень громадян, що надходять до облдержадміністрації, у тому числі через органи державної влади вищого рівня, народних депутатів України, громадські організації, засоби масової інформації, повторних та колективних у розрізі районів і міст за відповідними напрямами. Інформація надається керівництву облдержадміністрації для оперативного втручання  та об'єктивного і вчасного розгляду звернень громадян.

Щокварталу аналітична інформація з висновками і рекомендаціями надається райдержадміністраціям, виконавчим комітетам рад міст обласного значення, структурним підрозділам облдержадміністрації, територіальним органам міністерств  та іншим центральним органам виконавчої влади, обласним організаціям для відповідного реагування.

На засіданні колегії облдержадміністрації за участю керівників правоохоронних органів, представників засобів масової інформації проаналізовано стан роботи із зверненнями громадян, заслухано звіти окремих голів райдержадміністрацій, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації. За результатами прийнято розпорядження голови облдержадміністрації від 12 лютого 2019 року № 101 “Про стан роботи із зверненнями громадян, які надійшли до обласної державної адміністрації, Рівненського обласного контактного центру, місцевих органів виконавчої влади   та органів місцевого самоврядування в області  у 2018 році”. Звернуто увагу голів райдержадміністрацій, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, вказано виконавчим комітетам рад міст обласного значення на посилення персональної відповідальності за належне вирішення у межах своїх повноважень питань, порушених у зверненнях громадян.

Упродовж 2019 року проведено 58 засідань колегій райдержадміністрацій, 8 засідань виконкомів рад міст обласного значення та заслухано звіти 180 керівників різних рівнів. Видані відповідні розпорядження голів районних державних адміністрацій та зобов'язано керівників органів виконавчої влади вжити невідкладних заходів щодо виявлення та усунення причин звернень громадян до органів влади вищого рівня, забезпечення об'єктивного неупередженого розгляду звернень громадян, створення  умов для участі заявників у перевірці поданих ними заяв чи скарг, вирішення в межах чинного законодавства, порушених питань.

Стан виконання доручень наданих керівництвом облдержадміністрації у 2019 році розглянуто на 168 "днях контролю" при заступниках голів районних державних адміністрацій. Заслухано 114 керівників    структурних підрозділів, сільських, селищних, міських голів  (міст районного значення), керівників окремих районних і міських організацій. Забезпечено на виїзних особистих прийомах перевірку стану виконання доручень наданих місцевим органам виконавчої влади за результатами розгляду звернень громадян керівництвом облдержадміністрації.

Відділом роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації  здійснено моніторинг з питань виконання Закону України “Про звернення громадян”, Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 у 16 райдержадміністраціях, 4 містах обласного значення, 52 окремих їх структурних підрозділах. Підготовлено довідки та надіслано на місця для врахування в роботі.

На базі комунального навчального закладу «Рівненський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій» організовано та проведено два короткострокових тематичних семінари: 24 квітня 2019 року  “Організація особистого прийому. Робота із зверненнями громадян”; 21-22 листопада 2019 року «Організація роботи в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування з розгляду звернень громадян, ведення діловодства» для посадових осіб районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів рад міст обласного значення, структурних підрозділів облдержадміністрації відповідальних за роботу із зверненнями громадян. За програмами семінарів підвищили кваліфікацію 33 особи, з них 4 – державні службовці та 29 – посадові особи місцевого самоврядування.

Забезпечено щомісячне проведення засідань постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при облдержадміністрації.  Розглянуто   понад 28 проблемних питань жителів області, прийнято відповідні рішення. Практикуються виїзні засідання комісії за участі відповідних служб.

Упродовж 2019 року на засіданнях комісії розглянуто колективні звернення від жителів м. Рівне щодо діяльності забудовника DBN, який здійснював будівництво шести об’єктів в м. Рівне,  а саме: Флагман, Шоколад, ERSTE Haus, Ріверсайд, «Мала Швейцарія», «Рівненська брама», на виконання  дорученням голови комісії, голови облдержадміністрації підготовлено 7 листів в прокуратуру області та 8 в Головне управління Національної Поліції в Рівненській області.

Головами райдержадміністрацій, міськими головами міст обласного значення, керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації, керівниками територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади узято на особистий контроль розгляд звернень та першочерговий особистий прийом жінок, яким присвоєно почесне звання України “Мати - героїня”,  інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв України, учасників АТО. Запроваджено ведення окремого обліку таких звернень.

В обласній державній  адміністрації забезпечено оперативне реагування і виконання доручень на звернення, що надходять від Державної установи “Урядовий Контактний центр”.  Щомісяця здійснюється аналіз роботи  центру.

До Рівненського обласного контактного центру громадяни надсилають звернення на електронну пошту: 400800@ukr.net. Рівненський обласний контактний центр опрацьовує всі звернення, що надходять з Урядової «гарячої лінії».

Упродовж 2019 року на «гарячу лінію» Рівненської обласної державної адміністрації надійшло 6 тис. 810 звернень. Рівненським обласним контактним центром опрацьовано 7 тис. 895 звернень, що надійшло з Урядової «гарячої лінії».

З них, 10 тис. 358 звернень прийнято та надіслано на розгляд місцевим органам виконавчої влади відповідно до їхньої компетенції, на 4 тис. 347 звернень  було надано консультації та роз’яснення  працівниками обласного контактного центру або ж невідкладно розглянуто звернення спільно з аварійними та екстреними службами. Проводилось інформування та консультування заявників, щодо норм законодавства та актуальних питань державної політики.

Забезпечується інформування громадськості про основні напрями та результати діяльності облдержадміністрації з питань організації роботи зі зверненнями громадян.  Організовано понад 100 теле- та радіоефірів, брифінгів, прес-конференцій голови облдержадміністрації та його заступників.

У 2019 році на офіційному вебсайті облдержадміністрації у рубриках «Новини», «Анонс подій» забезпечено систематичне розміщення підготовлених пресанонсів, тематичних повідомлень та фотоматеріалів про різнопланові заходи, що проводяться місцевими органами виконавчої влади, про події, що відбуваються в регіоні. З 4 листопада 2019 року розпочав роботу в тестовому режимі новий офіційний вебсайт Рівненської облдержадміністрації. Ресурс працює на Єдиному вебпорталі Кабінету Міністрів України, має сучасний дизайн та більш зручний функціонал. Нова версія є доступною для людей  із вадами зору. Вебсайт повністю проєктований з платформи Уряду, тому користувачі без утруднень зможуть знайти потрібні їм розділи. Проєкт реалізовано за сприяння Міністерства цифрової трансформації, яке надало доступ до конструктора вебсайту на безоплатній основі. Загалом у 2019 році на інтернет-ресурсі облдержадміністрації розміщено понад 1500 інформаційних повідомлень. Зазначені повідомлення також оприлюднено на сторінці Рівненської облдержадміністрації у соціальній мережі «Faсebook», у стрічці «Рівненські новини» на загальноукраїнському новинному Інтернет-порталі та месенджері «Telegram».

Прямий діалог з населенням області з питань діяльності органів виконавчої влади проведено шляхом участі керівництва облдержадміністрації та її структурних підрозділів у прямих ефірах на регіональних теле- та радіоканалах, зокрема, у програмах «Тема дня» та «Звіти наживо» на «UA:Рівне» та «UA: Українське радіо Рівне», «На часі» – ТРК «Рівне 1», «Гість у студії» – ТРК «Сфера-ТВ», «Пряма мова» – ТРК «Ритм», «Відкритий мікрофон» – FM-радіо «Радіо Трек».

В обласних, районних, міських друкованих засобах масової інформації області під рубриками „Звернення громадян”, „Виїзний прийом”, „Офіційно”, „Новини області”, „Інформує громадська приймальня”, „Соціальний аспект”, „Погляд”, „На часі”, „Наболіле”, „Діалог”, „Актуально”, „На контролі”, „Актуально”, „Компетентно”, „З перших уст”, „Розмова з приводу” та іншими публікувалися матеріали про актуальні події і проблеми життєдіяльності області.

На виконання  вимог Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права  на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування“ та з  метою оперативного реагування на гострі проблеми жителів області, невідкладного вжиття заходів   в громадській приймальні облдержадміністрації щоденно ведеться прийом громадян радником голови облдержадміністрації. До роботи залучаються керівники структурних підрозділів облдержадміністрації до компетенції яких належать питання, порушені громадянами. Звернення які не потребують додаткового вивчення розглядаються і вирішуються невідкладно. Відповідно до графіка роботи громадської приймальні затвердженого головою облдержадміністрації  та розміщеного на офіційному веб-сайті впродовж 2019 року прийнято та надано консультативну допомогу, інформації і роз’яснення 8 тис. 500 громадянам з районів і міст області. 

Для забезпечення належної взаємодії обласної державної адміністрації з населенням області та поширення зворотного зв’язку в обласній державній адміністрації функціонує телефон довіри, на який надійшло понад 115 звернень громадян. Громадяни порушували питання, пов’язані із зростанням комунальних тарифів, призначення субсидії, відсутністю електропостачання у населених пунктах, інше. Актуальними залишились проблеми, які знаходяться у юридично-правовій площині та стосуються майнових спорів, ціноутворення, обчислення вартості перевезень, тощо.

За звітний період практики визнання заяв, скарг необґрунтованими без роз’яснення заявникам порядку оскарження прийнятих рішень з порушених ними питань не допускалося. Порівняно з минулим роком спостерігається позитивна тенденція зменшення повторних та взятих на контроль звернень.

Упродовж 2019 року до обласної державної адміністрації з урахуванням колективів звернулося  14 тис. 240 громадян. За звітний період відділом роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації зареєстровано та опрацьовано  4 тис. 234 звернень громадян.  Керівництвом обласної державної адміністрації проведено 216 особистих прийомів, на яких побувало 5 тис. 587 громадянин  та розглянуто 2 тис. 533 звернення.

В обласній державній адміністрації практикується проведення особистих прийомів в режимі он-лайн, що дає можливість більш оперативно вирішувати порушені громадянами питання.

На електронну адресу облдержадміністрації: el-zvernnya@rv.gov.ua у 2019 році   надійшло 141 електронне звернення, всі звернення розглянуто в установленому чинним законодавством порядку, про результати розгляду заявників інформовано.     

Слід відзначити, що з 4 тис. 234 питань порушених у зверненнях громадян 2 тис. 892 або  66,8 відсотка вирішено позитивно, 594 надіслано на розгляд за належністю. На інші звернення надано роз’яснення про порядок вирішення питань.

Протягом звітного періоду громадяни перед керівництвом обладержадміністрації найчастіше порушували питання: соціального захисту - 2987 звернення, що складає 70,5 відс. від загальної кількості звернень; комунального господарства – (303  звернення  або 7,1 відс.); аграрної політики  (164 звернень або 3,8 відс.); охорони здоров'я  (115 звернень  або 2,7 відс.);  житлової політики (104 звернення або 2,4 відс.); освіти, науки, науково-технічної інноваційної діяльності  та інтелектуальної власності (101 звернення або 2,3 відс.); забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку (92 або 2,1 відс.); транспорту  і зв’язку  (67 або 1,5 відс.).

Значна частина звернень громадян у звітному періоді надійшла до облдержадміністрації від найменш соціально захищених категорій громадян: ветеранів праці та пенсіонерів 2077 звернень, або 49,0 відс. від загальної кількості надходження звернень, інвалідів загального захворювання 505 або 11,9 відс., учасників бойових дій, які брали участь у проведенні антитерористичної операції 107 або 4,8  відс.,  членів сімей загиблих у ході проведення операції АТО/ООС 57або 1,4 відс., учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС 207 або 1,1 відс.

Упродовж 2019 року місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування розглянуто 112 тис. 088 листів, заяв та скарг громадян, що на 4 тис. 653 звернень або на 4,1 відс. більше ніж у 2018 році. Із загальної кількості звернень громадян 48 тис. 533 (43, 2 відс.) надійшло поштою, 63 тис. 555 (56,7 відс.)  подано на особистому прийомі.

До органів місцевого самоврядування надійшло 99 тисяч звернень або 88,3 відс. від загальної кількості. Найбільша частина звернень надійшла до сільських рад 54 тис. 38 звернень або 48,2 відс.. Найменша, до районних рад сільських районів  4 тис. 425 звернень або 3,9 відс.

У звітному періоді громадяни області перед органами виконавчої влади усіх рівнів та органів місцевого самоврядування порушили 112 тис. 112 питань, з них вирішено позитивно 82 тис. 498 або 73,6 відс., на 23,3  відс. питань дано роз'яснення.

Громадяни області порушували питання: соціального захисту (40 тис. 913 звернень або 36,4 відс.), аграрної політики    (36 тис. 370 звернень або 32,4 відс.), комунального господарства (6 тис. 270 звернень або  5,5 відс.), житлової політики ( 3 тис. 267 звернень або 2,9 відс.).

          На адресу органів виконавчої влади, органів  місцевого самоврядування області у 2019 році значна частина звернень громадян надійшла від: учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та осіб, що потерпіли від Чорнобильської катастрофи (33,7 відс.), учасників та інвалідів війни, учасників бойових дій (11,2 відс.), інвалідів загального захворювання (11,2 відс.),  ветеранів праці та пенсіонерів (5,2 відс.).

За інформацією Володимирецької районної державної адміністрації у 2019 році  52 жінкам району присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»  та виплачено одноразову допомогу, 998 тис. 920 грн.,  Упродовж року надано матеріальну допомогу 567 громадянам району на суму 1млн.117тис. 560 грн. В районі здійснено будівництво Озерецької ЗОШ І-ІІ ступенів в с. Озерці, реконструкцію адміністративних приміщень під лікарські амбулаторії в  с. Воронки та с. Хиночі. Проведено капітальний ремонт дороги в с. Великі Телковичі.

В Гощанській районній державній адміністрації приділяється особлива увага громадянам які потребують соціального захисту та підтримки. Упродовж року надано матеріальну допомогу  84 громадянам району на суму 80 тис.грн., 23 інваліди отримали одноразову допомогу на суму  409 тис. 500 грн.

Жителям Здолбунівського району надано матеріальної допомоги на лікування в сумі 2 млн. 33 тис. 336 грн. В районі проведено поточний ремонт автомобільних доріг Здолбунів-Глинськ-Стеблівка.

В Костопільській районній державній адміністрації двом сім’ям загиблих військовослужбовців надано грошові компенсації на отримання квартир. 117 дітей учасників операції об’єднаних сил отримали послуги з оздоровлення на безкоштовний відпочинок.

Виконавчим комітетом Вараської міської ради надано 105 тис.грн. матеріальної допомоги учасникам бойових дій та членам їх сімей. Згідно міської програми забезпечення житлом учасників АТО/ООС, три учасники отримали кошти на придбання житла.

 Керівництвом обласної державної адміністрації відповідно до Обласної програми підтримки найбільш незахищених верств населення упродовж  2019 року для 12 членів сімей військовослужбовців, загиблих  в ході проведення антитерористичної операції, надано грошову допомогу в  сумі 440 тис. грн. До Дня святого Миколая 57 дітям з сімей загиблих на Майдані та загиблих під час проведення антитерористичної операції  надано грошову допомогу  на суму  114 тис. грн.

В обласній державній адміністрації 2 тис. 407 особам з інвалідністю, учасникам війни і бойових дій,  учасникам ліквідації на ЧАЕС, одиноким та багатодітним матерям, тяжко хворим та іншим громадянам, які потребували матеріальної підтримки надано грошову допомогу на суму 4 млн. 810 тис. 450 грн.

Отримали безкоштовні санаторно-курортні путівки 558 осіб з інвалідністюПо лінії гуманітарної допомоги 16 осіб з інвалідністю отримали автомобілі.
Відділ роботи із зверненнями громадян апарату

облдержадміністрації

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux