Функціональні повноваження першого заступника голови облдержадміністрації Подоліна Сергія Вікторовича

Організовує в області реалізацію державної політики в галузі соціального забезпечення та соціального захисту населення – осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, одиноких матерів, багатодітних сімей, сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, малозабезпечених, внутрішньо переміщених осіб, учасників бойових дій, їх сімей, сімей загиблих учасників бойових дій, інших категорій осіб, які згідно із законодавством України потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави (у межах функціональних повноважень).

Забезпечує організацію роботи з надання державних пенсій, допомог, компенсацій, установлених законодавством пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

Організовує на території області надання соціальних послуг (соціального обслуговування), проведення соціальної роботи шляхом визначення потреб населення у соціальних послугах, розвитку відповідних закладів, установ, служб і залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги.

Забезпечує організацію роботи із створення мережі та матеріально-технічної бази закладів соціального захисту населення, підвищення рівня
та якості обслуговування в них.

Забезпечує вирішення питань щодо забезпечення осіб з інвалідністю та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням та інших питань у сфері соціальної інтеграції осіб з інвалідністю.

Координує реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, забезпечення  рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі людьми, поліпшення становища сімей та в межах своїх повноважень організовує роботу на регіональному рівні, зокрема шляхом здійснення постійного контролю за своєчасністю та належністю вжиття заходів у відповідних сферах.

Забезпечує реалізацію державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, організацію ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями.

Забезпечує сприяння інтеграції у суспільство бездомних громадян та осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, їх соціальній адаптації.

Організовує роботу, пов'язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам та сім'ям, які перебувають
у складних життєвих обставинах (у межах функціональних повноважень).

Координує роботу місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо опіки і піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, дієздатність яких обмежена (у межах функціональних повноважень).

Забезпечує вирішення питань щодо встановлення опіки і піклування, створення передбачених законодавством умов для виховання та/або влаштування дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьків батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування, щодо захисту особистих і майнових прав та інтересів дітей, а також вжиття інших заходів щодо соціального захисту дітей.

Забезпечує здійснення передбачених законодавством заходів щодо поліпшення житлових та матеріально-побутових умов  дітей, які залишились без піклування батьків.

Координує роботу з організації оздоровлення та відпочинку дітей.

Забезпечує реалізацію в області державної політики у сфері праці та зайнятості населення (у межах функціональних повноважень).

Контролює розроблення і виконання територіальних програм зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття.

Забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо реалізації державної політики сприяння зайнятості населення в області, гарантій у сфері праці.

Організовує роботу щодо здійснення в області державної політики в галузі охорони здоров’я.

Координує діяльність закладів охорони здоров’я, розроблення заходів щодо поліпшення медичного обслуговування населення.

Координує заходи щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям, епізоотіям та їх ліквідації.

Координує розроблення прогнозів розвитку мережі закладів охорони здоров’я та вносить пропозиції з цих питань до проєктів програм соціально-економічного розвитку регіону.

Координує заходи щодо реформування системи фінансування   закладів охорони здоров’я первинного та вторинного спеціалізованого рівнів надання медичної допомоги. 

Координує виконання плану заходів облдержадміністрації з реалізації в області Закону України "Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості" щодо створення спроможної мережі надання первинної медичної допомоги (у межах функціональних повноважень).

Координує  заходи щодо розвитку в області системи громадського здоров’я.

Організовує роботу щодо здійснення в області державної політики у галузі освіти. Забезпечує розроблення прогнозів розвитку мережі закладів освіти та вносить пропозиції з цих питань до проєктів програм соціально-економічного розвитку.

Організовує роботу щодо ліквідації наслідків аварій, надзвичайних ситуацій, залучає в установленому порядку до цих робіт підприємства, установи, організації незалежно від форми власності тощо.

Сприяє діяльності аварійно-рятувальних служб за місцем їх дислокації, під час прямування до зон надзвичайних ситуацій і під час ліквідації надзвичайних ситуацій, зокрема у наданні їм необхідних транспортних та інших матеріальних засобів і послуг.

Координує роботу щодо перевірки наявності і утримання в готовності локальних систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій на об'єктах,
які підлягають обладнанню системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій; наявності і готовності до використання у надзвичайних ситуаціях засобів колективного та індивідуального захисту населення, майна цивільного захисту, стану їх утримання та ведення обліку, підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях.

Здійснює контроль за підготовкою та проведенням засідань комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Рівненської області.

Забезпечує планування та, у разі потреби, реалізацію заходів евакуації в області.

Вносить пропозиції стосовно надання у користування мисливських угідь, виділення в установленому порядку для довгострокового тимчасового користування лісами лісових ділянок, що перебувають у державній власності,  віднесення лісів до категорії захисності, а також поділу лісів за розрядами і заборони використання окремих лісових ресурсів у визначеному законодавством порядку.

Організовує реалізацію заходів, спрямованих на виконання актів законодавства, відповідних розпоряджень голови облдержадміністрації з питань оборонної роботи.

Сприяє діяльності прикордонних військ, вживає заходів щодо створення належних умов для функціонування пунктів пропуску через державний кордон України.

Організовує підготовку молоді до військової служби, проведення в установленому порядку призову громадян на військову службу.

Забезпечує в межах своїх повноважень виконання законодавства з питань міграції. Бере участь згідно із законодавством у вирішенні питань, пов’язаних з громадянством України, наданням притулку іноземним громадянам та особам без громадянства.

Забезпечує організацію дотримання законодавства з питань державної таємниці та контролю за його виконанням.

У разі потреби підписує зведену бюджетну та фінансову звітність головного розпорядника бюджетних коштів – Рівненської обласної державної адміністрації, бюджетну, фінансову, податкову та іншу звітність, фінансові та бухгалтерські документи апарату облдержадміністрації, укладає договори з суб’єктами господарювання для матеріально-технічного забезпечення діяльності апарату облдержадміністрації.

Розглядає клопотання про нагородження державними нагородами України, відзнаками Кабінету Міністрів України та облдержадміністрації, вносить відповідні пропозиції голові облдержадміністрації з цього питання.

Контролює дотримання вимог Закону України "Про запобігання корупції", інших актів законодавства з цих питань.

Виконує інші обов'язки за дорученням голови обласної державної адміністрації.

У разі відсутності голови облдержадміністрації здійснює його функції
і повноваження.

Виконуючи функціональні повноваження, перший заступник голови облдержадміністрації:

Здійснює керівництво:

Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації

Управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації

Управлінням освіти і науки облдержадміністрації

Управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдержадміністрації

Службою у справах дітей облдержадміністрації.

Координує діяльність за дорученням голови облдержадміністрації з:

Департаментом фінансів облдержадміністрації

Відділом внутрішнього  аудиту облдержадміністрації

Відділом режимно-секретної роботи апарату облдержадміністрації

Відділом взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації

Сектором мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації

Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації.

Забезпечує взаємодію з:

Головним управлінням Державної казначейської служби України
у Рівненській області

Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області

Відділом охорони, режиму та нагляду в Рівненській області Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України

Структурними підрозділами прикордонної служби

Рівненським обласним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки

Головним управлінням Держпродспоживслужби в Рівненській області  (у межах функціональних повноважень)

Головним управлінням Пенсійного фонду України в Рівненській області

Рівненським обласним управлінням лісового та мисливського господарства Державного агентства лісових ресурсів України

Управлінням Державної міграційної служби України у Рівненській області

Управлінням Держпраці у Рівненській області

Державним підприємством "Рівненський експертно-технічний центр Держпраці"

Рівненською обласною комунальною аварійно-рятувальною службою на водних об’єктах

Рівненською обласною організацією Українського товариства мисливців і рибалок

Рівненським обласним центром зайнятості (у межах функціональних повноважень)

Управлінням Державної служби якості освіти у Рівненській області

Відділенням Національної служби посередництва і примирення в Рівненській області

Рівненським обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Рівненським обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів

Управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Рівненській області

Обласними громадськими, ветеранськими, профспілковими організаціями (у межах функціональних повноважень)

Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Рівненській області

Державною установою "Рівненський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України"

Закладами дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти 

Комунальним підприємством "Рівненський Будинок вчених" Рівненської обласної ради

Головним спеціалістом відділу в Рівненській області Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України

Рівненським обласним центром з гідрометеорології.

Організовує роботу:

Обласної призовної комісії

Обласної міжвідомчої комісії з питань запобігання порушень державного кордону в контрольованих прикордонних районах Рівненської області

Групи з інформаційно-аналітичного забезпечення Ради національної безпеки і оборони України при Рівненській обласній державній адміністрації

Координаційної ради з питань надання шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України

Спостережної комісії при Рівненській обласній державній адміністрації

Комісії з питань державних нагород України при обласній державній адміністрації

Комісії з перевірки наявності секретних документів та інших матеріальних носіїв секретної інформації в апараті облдержадміністрації

Комісії із знищення секретних документів та інших матеріальних носіїв секретної інформації в апараті облдержадміністрації

Експертної комісії з питань таємниць апарату облдержадміністрації

Комісії із визначення придатності режимних приміщень для проведення секретних робіт в апараті облдержадміністрації

Комісії, яка має право за відсутності відповідальних осіб відкривати режимні приміщення, сховища матеріальних носіїв секретної інформації
та робочі папки в апараті облдержадміністрації

Комісії з приймання заліків зі знання правил та порядку поводження з шифротелеграмами у посадових осіб облдержадміністрації

Експертної комісії з проведення експертизи цінності документів апарату облдержадміністрації

Робочої групи з організації контролю за використанням лімітів, заготівлею лісових ресурсів та справлянням збору за спеціальне використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань та заготівлі другорядних лісових матеріалів

Обласної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості
із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці, дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати, легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення

Обласної комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986 – 1990 роках

Обласної тристоронньої соціально-економічної ради

Робочої групи з питань гуманітарної допомоги Рівненської обласної державної адміністрації

Робочої комісії (штабу) з питань координації діяльності з надання  населенню житлових субсидій та компенсації додаткових витрат на оплату комунальних послуг в умовах підвищення цін і тарифів на послуги

Комісії  з питань надання одноразової матеріальної допомоги найбільш незахищеним верствам населення Рівненської області

Обласної робочої групи з підготовки пропозицій щодо використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом осіб  з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, учасників війни, сімей загиблих військовослужбовців, військовослужбовців та їх сімей, внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Обласного штабу з питань координації роботи із забезпечення соціальної адаптації демобілізованих осіб

Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів у Рівненській області

Громадської консультативної ради у справах інвалідів

Робочої групи із здійснення контролю за організацією безоплатного харчування учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних  закладів, студентів коледжів та училищ, розташованих на територіях радіоактивного забруднення області

Обласної координаційної ради з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми

Комісії із визнання осіб, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України, ветеранами війни – добровольцями

Комісії з призначення стипендій голови Рівненської обласної державної адміністрації та голови Рівненської обласної ради обдарованим та соціально активним особам з інвалідністю

Комісії з визначення напрямів та об’єктів, на які буде спрямовано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа

Обласної координаційної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

Комісії з питань забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання

Постійно діючої експертної робочої групи з питань реформування сфери охорони здоров'я в Рівненській області   

Обласної комісії з відбору консультантів, товарів, робіт
та неконсультаційних послуг субпроекту "Підвищення ефективності лікування та профілактики хвороб системи кровообігу в Рівненській області"

Обласного організаційного комітету з проведення обласної Спартакіади школярів

Обласної комісії з питань ліцензування освітньої діяльності закладів освіти у сфері загальної  середньої та дошкільної освіти

Робочої групи з напрацювання пропозицій щодо реформування системи інституційного догляду та виховання дітей

Регіональної ради професійної освіти Рівненської області

Обласної координаційної ради з питань організації і проведення відпочинку та оздоровлення дітей області

Координаційної ради з питань популяризації серед населення оздоровчої рухової активності

Атестаційної комісії з проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку у Рівненській області

Оперативного штабу з координації проведення оздоровчої кампанії

Обласного оперативного штабу з координації дій при загрозі
та виникненні надзвичайних ситуацій

Комісії з питань евакуації Рівненської області.