від 12 травня 2021 р. № 350
Київ
Про зміни до Обласної програми охорони навколишнього природного середовища на 2017 – 2021 роки

Відповідно до статей 6, 17 і 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, на виконання Законів України „Про охорону навколишнього природного середовища”, „Про Основні засади (стратегію) державної  екологічної політики України на період до 2030 року” та з метою здійснення ефективного фінансово-економічного забезпечення реалізації заходів Обласної програми охорони навколишнього природного середовища на 2017 – 2021 роки:

1. Схвалити зміни до Обласної програми охорони навколишнього природного середовища на 2017 – 2021 роки (далі – Програма), схваленої розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 24 січня 2017 року № 24 (із змінами) та затвердженої рішенням обласної ради від 17 березня 2017 року № 482 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації подати зміни до Програми на затвердження обласній раді в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Ігоря Тимошенка.
Голова адміністрації                                             Віталій КОВАЛЬ

 


Додаток до розпорядження облдержадміністрації 12.05.2021   № 350 

Зміни до Обласної програми охорони навколишнього природного середовища на 2017 – 2021 роки


1. У додатку до Програми „Заходи щодо реалізації Обласної програми охорони навколишнього природного середовища
на 2017 –  2021 роки”:

1) у розділі I „Охорона і раціональне використання водних ресурсів”:

 підпункти 1.1.14, 1.1.28, 1.1.31, 1.2.12, 1.2.33, 1.2.34, 1.3.3, 1.4.37 викласти в такій редакції:

„                                                                                                   

Найменування заходу

Очікувані результати виконання та ефективність заходу

Відпові-     дальний виконавець (головний розпорядник бюджетних коштів)

Джерела фінансування (державний, обласний, місцеві (районний, міський, селищний, сільський) бюджети,

інші кошти)

Прогнозо­ваний обсяг фі­нансових ресурсів для виконання заходів  (тис. гривень), всього

У тому числі за роками, тис. гривень

2017

2018

2019

2020

2021


1.1.14

Реконструкція очисних споруд продуктив­ністю

1500 м3/добу

в м. Березне Рівненської області

запобігання забрудненню р. Случ

Департамент з питань будівництва та архітектури облдерж­адміністрації, Березнівська міська рада, комунальне підприємство    "Березне­водоканал"

державний

23458,8000

23458,8000


обласний

6100,0000
3600,0000

2500,0000


місцеві

0,0000інші кошти

0,0000                                                                                                                                                                                                                  ”;2

„                                                                                                   

Найменування заходу

Очікувані результати виконання та ефективність заходу

Відпові-     дальний виконавець (головний розпорядник бюджетних коштів)

Джерела фінансування (державний, обласний, місцеві (районний, міський, селищний, сільський) бюджети,

інші кошти)

Прогнозо­ваний обсяг фі­нансових ресурсів для виконання заходів  (тис. гривень), всього

У тому числі за роками, тис. гривень

2017

2018

2019

2020

2021

1.1.28

Реконструкція очисних споруд продуктив­ністю 1000 м куб/доб

смт Оржів  Рівненського району, Рівненської області

охорона довкілля шляхом очистки стічних вод

Департамент з питань будівництва та архітектури облдерж­адміністрації, Рівненська райдерж­адміністрація

державний

0,0000


обласний

4619,1630

250,0000

500,0000

750,0000


3119,1630

місцеві

1500,0000

250,0000

500,0000

750,0000інші кошти

0,0000


                                                                                                                                                                                                                  ”;3

„                                                                                                   

Найменування заходу

Очікувані результати виконання та ефективність заходу

Відпові-     дальний виконавець (головний розпорядник бюджетних коштів)

Джерела фінансування (державний, обласний, місцеві (районний, міський, селищний, сільський) бюджети,

інші кошти)

Прогнозо­ваний обсяг фі­нансових ресурсів для виконання заходів  (тис. гривень), всього

У тому числі за роками, тис. гривень

2017

2018

2019

2020

2021

1.1.31

Реконструкція очисних споруд

смт Демидівка

по вул. П.Орлика, 2а, Демидівського району, Рівненської області

зменшення скиду забруднюючих речовин та запобігання забрудненню поверхневих вод р. Жабичі, що є притокою р. Стир (басейн р. Дніпро), очищення

150 м3/добу господарсько-побутових стоків в

смт Демидівка

 Департамент з питань будівництва та архітектури облдерж­адміністрації, Демидівська селищна рада

державний

0,0000


обласний

7592,9590
5123,6550

2469,3040

місцеві

0,0000


інші кошти

0,0000


                                                                                                                                                                                                                  ”;4

„                                                                                                   

Найменування заходу

Очікувані результати виконання та ефективність заходу

Відпові-     дальний виконавець (головний розпорядник бюджетних коштів)

Джерела фінансування (державний, обласний, місцеві (районний, міський, селищний, сільський) бюджети,

інші кошти)

Прогнозо­ваний обсяг фі­нансових ресурсів для виконання заходів  (тис. гривень), всього

У тому числі за роками, тис. гривень

2017

2018

2019

2020

2021

1.2.12

Реконструкція напірного колектора від КНС  по

вул. Нова до камери переключення в м. Здолбунів Рівненської області

недопущення забруднення підземних вод

Департамент з питань будівництва та архітектури облдерж­адміністрації, Здолбунівська міська рада

державний

0,0000


обласний

2989,9180

100,0000

100,0000

100,0000

927,5370

1762,3810

місцеві

472,4820

94,5000

94,5000

94,5000

94,5000

94,4820

інші кошти

0,0000


                                                                                                                                                                                                                  ”;5

„     

Найменування заходу

Очікувані результати виконання та ефективність заходу

Відпові-     дальний виконавець (головний розпорядник бюджетних коштів)

Джерела фінансування (державний, обласний, місцеві (районний, міський, селищний, сільський) бюджети,

інші кошти)

Прогнозо­ваний обсяг фі­нансових ресурсів для виконання заходів  (тис. гривень), всього

У тому числі за роками, тис. гривень

2017

2018

2019

2020

2021

1.2.33

Реконструкція каналізаційної насосної станції

№ 2 на

вул. Татарській

в м. Острог Рівненської області

припинення аварійних витоків стічних вод, попередження потенційного забруднення р. Вілія та
р. Горинь в

м. Острог

Департамент з питань будівництва та архітектури облдерж­адміністрації, Острозька міська рада

державнийобласний

4201,302


1553,5600

1097,0080


1550,734

місцевіінші кошти                                                                                                                                                                                                                  ”;


6


„     

Найменування заходу

Очікувані результати виконання та ефективність заходу

Відпові-     дальний виконавець (головний розпорядник бюджетних коштів)

Джерела фінансування (державний, обласний, місцеві (районний, міський, селищний, сільський) бюджети,

інші кошти)

Прогнозо­ваний обсяг фі­нансових ресурсів для виконання заходів  (тис. гривень), всього

У тому числі за роками, тис. гривень

2017

2018

2019

2020

2021

1.2.34

Будівництво каналізаційної мережі                          смт Рокитне Рівненської області

припинення забруднення стічними водами поверхневих та підземних вод, територій шляхом спрямування господарсько-побутових вод на очисні споруди

Департамент з питань будівництва та архітектури облдерж­адміністрації, Рокитнівська селищна рада

державний

0,0000


обласний

7494,9920
2700,0000

4794,9920

місцеві

0,0000


інші кошти

0,0000


                                                                                                                                                                                                                 ”;7


„     

Найменування заходу

Очікувані результати виконання та ефективність заходу

Відпові-     дальний виконавець (головний розпорядник бюджетних коштів)

Джерела фінансування (державний, обласний, місцеві (районний, міський, селищний, сільський) бюджети,

інші кошти)

Прогнозо­ваний обсяг фі­нансових ресурсів для виконання заходів  (тис. гривень), всього

У тому числі за роками, тис. гривень

2017

2018

2019

2020

2021


1.3.3

Придбання технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості, на комунальних каналізаційних системах РОВКП ВКГ "Рівне­облводоканал" (магістральних засувок)

запобігання аварійної зупинки каналізацій­них насосних станцій і витоку  на поверхню неочищених стоків та забруднення довкілля

Департамент з питань будівництва та архітектури облдерж­адміністрації, РОВКП ВКГ "Рівне­облводоканал"

державний

0,0000обласний

3158,0880


500,0000

400,0000

750,0000

1508,0880


місцеві

0,0000інші кошти

0,0000                                                                                                                                                                                                                ”;8

„     

Найменування заходу

Очікувані результати виконання та ефективність заходу

Відпові-     дальний виконавець (головний розпорядник бюджетних коштів)

Джерела фінансування (державний, обласний, місцеві (районний, міський, селищний, сільський) бюджети,

інші кошти)

Прогнозо­ваний обсяг фі­нансових ресурсів для виконання заходів  (тис. гривень), всього

У тому числі за роками, тис. гривень

2017

2018

2019

2020

2021

1.4.37

Виготовлення проєктно-кошторисної документації "Реконструкція споруди гідровузла та шлюзів греблі Хрінницького водосховища"

збереження водних ресурсів Хрінницького водосховища об’ємом             10 млн. м3, його флори та фауни на площі

2,02 тис. га

Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської облдерж­адміністрації,

Демидівська селищна рада

державний

0,0000


обласний

1357,9600
1332,6380

25,3220

місцеві

0,0000


інші кошти

0,0000


                                                                                                                                                                                                                 ”;9

доповнити розділ підпунктом 1.2.35 такого змісту:  


„     

Найменування заходу

Очікувані результати виконання та ефективність заходу

Відпові-     дальний виконавець (головний розпорядник бюджетних коштів)

Джерела фінансування (державний, обласний, місцеві (районний, міський, селищний, сільський) бюджети,

інші кошти)

Прогнозо­ваний обсяг фі­нансових ресурсів для виконання заходів  (тис. гривень), всього

У тому числі за роками, тис. гривень

2017

2018

2019

2020

2021

1.2.35

Каналізаційний колектор від Дубровицької центральної лікарні до

КНС-2. Будівництво

повне відведення специфічних стоків лікарні у міську каналізаційну мережу з наступною очисткою на міських очисних спорудах

Департамент з питань будівництва та архітектури облдерж­адміністрації, Дубровицька міська рада

державний

0,0000


обласний

1091,8870

1091,8870

місцеві

0,0000


інші кошти

0,0000


                                                                                                                                                                                                                 ”;


10


2) доповнити розділ VI „Охорона і  раціональне використання біоресурсів, збереження природно-заповідного фонду” підпунктом 6.12 такого змісту:  

Найменування заходу

Очікувані результати виконання та ефективність заходу

Відпові-     дальний виконавець (головний розпорядник бюджетних коштів)

Джерела фінансування (державний, обласний, місцеві (районний, міський, селищний, сільський) бюджети,

інші кошти)

Прогнозо­ваний обсяг фі­нансових ресурсів для виконання заходів  (тис. гривень), всього

У тому числі за роками, тис. гривень

2017

2018

2019

2020

2021

6.12

Виконання заходів щодо розроблення проєктів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду Рівненської області

збереження природних комплексів територій та об’єктів природно- заповідного фонду області

Департамент екології та природних ресурсів Рівненської облдерж­адміністрації

державний

0,0000


обласний

500,0000

500,0000

місцеві

0,0000


інші кошти

0,0000


                                                                                                                                                                                                               ”;11

3) у розділі VII „Доступ до екологічної інформації та залучення громадськості до прийняття рішень з питань охорони довкілля”:

підпункти 7.2.4 та 7.2.5 викласти в такій редакції:

„     

Найменування заходу

Очікувані результати виконання та ефективність заходу

Відпові-     дальний виконавець (головний розпорядник бюджетних коштів)

Джерела фінансування (державний, обласний, місцеві (районний, міський, селищний, сільський) бюджети,

інші кошти)

Прогнозо­ваний обсяг фі­нансових ресурсів для виконання заходів  (тис. гривень), всього

У тому числі за роками, тис. гривень

2017

2018

2019

2020

2021

7.2.4

Проведення стратегічної екологічної оцінки «Обласної програми охорони навколишнього природного середовища на 2022 – 2026 роки»

Оцінка наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я  населення, інтегрування екологічних вимог під час внесення змін до Обласної програми охорони навколишнього природного середовища на 2022–2026 роки

Департамент екології та природних ресурсів Рівненської облдерж­адміністрації

державний

0,0000


обласний

200,0000
100,0000

100,0000

місцеві

0,0000


інші кошти

0,0000


                                                                                                                                                                                                                 ”;12

Найменування заходу

Очікувані результати виконання та ефективність заходу

Відпові-     дальний виконавець (головний розпорядник бюджетних коштів)

Джерела фінансування (державний, обласний, місцеві (районний, міський, селищний, сільський) бюджети,

інші кошти)

Прогнозо­ваний обсяг фі­нансових ресурсів для виконання заходів  (тис. гривень), всього

У тому числі за роками, тис. гривень

2017

2018

2019

2020

2021

7.2.5

Розроблення "Регіонального плану управління відходами до 2030 року на території Рівненської області" та проведення його стратегічної екологічної оцінки

Визначення комплексу взаємопов’язаних завдань і заходів, узгоджених за строками та ресурсним забезпеченням з усіма задіяними виконавцями, спрямованих на забезпечення сталого управління відходами в регіоні

Департамент екології та природних ресурсів Рівненської облдерж­адміністрації

державний

0,0000


обласний

1000,0000
500,0000

500,0000

місцеві

0,0000


інші кошти

0,0000


                                                                                                                                                                                                               ”;
13


доповнити розділ підпунктом 7.2.6 такого змісту:  

Найменування заходу

Очікувані результати виконання та ефективність заходу

Відпові-     дальний виконавець (головний розпорядник бюджетних коштів)

Джерела фінансування (державний, обласний, місцеві (районний, міський, селищний, сільський) бюджети,

інші кошти)

Прогнозо­ваний обсяг фі­нансових ресурсів для виконання заходів  (тис. гривень), всього

У тому числі за роками, тис. гривень

2017

2018

2019

2020

2021

7.2.6

Організація та проведення Національного форуму „Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології”

Визначення проблем та шляхів подолання критичної ситуації у сфері поводження з побутовими та промисловими відходами на регіональному рівні та у місцевих громадах, сприяння співпраці всіх зацікавлених сторін

Департамент екології та природних ресурсів Рівненської облдерж­адміністрації

державний

0,0000


обласний

379,0000

379,0000

місцеві

0,0000


інші кошти

0,0000


                                                                                                                                                                                                               ”;

14


4) у розділі I „Охорона і раціональне використання водних ресурсів”: позицію „Всього” підрозділу 1.1. „Будівництво та реконструкція очисних споруд”, позицію „Всього” підрозділу 1.2 „Будівництво, реконструкція каналізаційних насосних станцій, каналізаційних колекторів та мереж”, позицію „Всього” підрозділу 1.3 „Придбання насосного, технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої можливості”, позицію „Всього” підрозділу 1.4. „Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму водних об’єктів” та позицію „Всього за розділом „Охорона і раціональне використання водних ресурсів” викласти в такій редації:

Всього

державний

97015,4624

43615,8252

34262,0772

5790,0000

6677,0000

6670,5600

обласний

64655,7477

15662,0938

9821,3598

9546,1721

15550,6550

14075,4670

місцеві

42433,2828

29810,4802

5346,9026

2950,0000

2300,0000

2025,9000

інші кошти

100,0000

100,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

                                                                                                                                                                                                                                                           ”;

Всього

державний

44564,9888

13543,3030

29441,6858

1450,0000

0,0000

130,0000

обласний

48382,2750

11510,4680

10114,1020

11529,1560

4803,0370

10425,512

місцеві

116015,8230

55484,1410

55178,2000

1684,5000

1544,5000

2124,4820

інші кошти

586,0000

286,0000

100,0000

200,0000

0,0000

0,0000

                                                                                                                                                                                                                                                           ”;

Всього

державний

170,0000

80,0000

40,0000

50,0000

0,0000

0,0000

обласний

4348,0880

580,0000

1040,0000

470,0000

750,0000

1508,0880

місцеві

80,0000

40,0000

20,0000

20,0000

0,0000

0,0000

інші кошти

50,0000

0,0000

0,0000

50,0000

0,0000

0,0000

                                                                                                                                                                                                                                                           ”;

Всього

державний

22257,5540

3912,5730

10554,9810

2450,0000

2090,0000

3250,0000

обласний

11959,2180

2651,2580

1600,0000

2600,0000

3382,6380

1725,3220

місцеві

63558,7760

28228,6700

28182,6260

890,0000

3053,7400

3203,7400

інші кошти

20,0000

0,0000

20,0000

0,0000

0,0000

0,0000

                                                                                                                                                                                                                                                           ”;
15

Всього за розділом „Охорона і раціональне використання водних ресурсів”

державний

164008,0052

61151,7012

74298,7440

9740,0000

8767,0000

10050,5600

обласний

130605,3287

30503,8198

22815,4618

24795,3281

24636,3300

27854,3890

місцеві

223067,8818

113908,2912

89262,7286

5594,5000

6948,2400

7354,1220

інші кошти

756,0000

386,0000

120,0000

250,0000

0,0000

0,0000

                                                                                                                                                                                                                                                           ”.

5) у розділі VI позицію „Всього за розділом „Охорона і раціональне використання біоресурсів, збереження природно-заповідного фонду” викласти в такій редації:

Всього за розділом „Охорона і раціональне використання біоресурсів, збереження природно-заповідного фонду”

державний

2700,0000

1100,0000

1400,0000

100,0000

50,0000

50,0000

обласний

698,0000

98,0000

100,0000

0,0000

0,0000

500,0000

місцеві

338,3000

338,3000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

інші кошти

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

                                                                                                                                                                                                                                                           ”.

6) у розділі VIІ позицію „Всього за розділом „Доступ до екологічної інформації та залучення громадськості до прийняття рішень з питань охорони довкілля” викласти в такій редації:


Всього за розділом „ Доступ до екологічної ін­формації та залучення громадськості до прийняття рішень з питань охорони довкілля”

державний

3640,0000

300,0000

1650,0000

1690,0000

0,0000

0,0000

обласний

1977,0000

40,0000

40,0000

238,0000

640,0000

1019,0000

місцеві

40,0000

10,0000

10,0000

0,0000

10,0000

10,0000

інші кошти

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

                                                                                                                                                                                                                                                           ”.

        7) позицію „Всього за Програмою” викласти в такій редакції:

         Всього за Програмоюдержавний

219271,6492

74925,9802

89428,0540

25589,3610

13764,2650

15563,9890

обласний

159730,7681

36663,8230

38476,4320

25669,1501

29287,1520

29634,2110

місцеві

249056,1118

122541,8502

100109,4286

9670,3480

8474,5150

8259,9700

інші кошти

88989,1850

37408,0650

14287,1000

30002,8200

4236,1000

3055,1000

Загальна сума за Програмою


717047,7141

271539,7184

242301,0146

90931,6791

55762,0320

56513,2700

                                                                                                                                                                                                                      ”.                                                    16


2. У Програмі розділ  ІV „Джерела та обсяги фінансування Програми”  викласти в такій редакції:


„ ІV. ДЖЕРЕЛА ТА ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

 

         Фінансування природоохоронних заходів, передбачених Програмою, буде здійснюватись за рахунок таких джерел:

         державний бюджет;

         обласний бюджет;

         місцеві (районні та бюджети місцевого самоврядування) бюджети;

         інші кошти.

         Фінансування з обласного бюджету здійснюється в межах видатків, передбачених у бюджеті на відповідний рік.

         Програмою передбачається виконання заходів на загальну суму
716889,7141 тисячі гривень, зокрема з:

         державного бюджету –  219271,6492 тисячі гривень;

         обласного бюджету – 159730,7681 тисячі гривень;

         місцевих бюджетів (районні та бюджети місцевого самоврядування)  – 249056,1118 тисячі гривень;

         інші кошти – 88989,1850 тисячі гривень.


         Розподіл видатків на реалізацію природоохоронних заходів за напрямами використання:

         охорона і раціональне використання водних ресурсів – 500865,3447 тисячі гривень (72,29 відсотка);

         охорона    атмосферного    повітря    –    88221,1482    тисячі    гривень   (12,31 відсотка);

         охорона і раціональне використання земель – 36883,4802 тисячі гривень             (5,14 відсотка);

         поводження з відходами –  61642,5700 тисячі гривень (8,74 відсотка);

         моніторинг довкілля – 1470 тисяч гривень (0,21 відсотка);

         охорона і раціональне використання біоресурсів, збереження природно-заповідного фонду – 3236,3 тисячі гривень (0,52 відсотка);

         доступ до екологічної інформації та залучення громадськості до прийняття рішень з питань охорони довкілля – 5278,0 тисяч гривень (0,79 відсотка). ”.


3. Пункт 5 „Прогнозні обсяги та джерела фінансування” паспорта Обласної програми охорони навколишнього природного середовища на 2017 – 2021 роки викласти в такій редакції:                                                  17


„5. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:


         державний бюджет –  219271,6492 тисячі гривень;


         обласний бюджет – 159730,7681 тисячі гривень;


         місцеві бюджети (районні та бюджети місцевого самоврядування) –

249056,1118 тисячі гривень;


         інші кошти – 88989,1850 тисячі гривень.


         Всього за Програмою – 717047,7141 тисячі гривень.”.
Директор департаменту

екології та природних

ресурсів адміністрації                                                Володимир ЗАХАРЧУК

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту розпорядження голови обласної державної адміністрації

„Про зміни до Обласної програми охорони навколишнього природного середовища на 2017-2021 роки”

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення.

Для сталого розвитку та покращення стану навколишнього природного середовища потрібне інтегроване управління природними ресурсами, їх невиснажливе використання й охорона від вичерпання і забруднення, формування екологічно безпечних умов для життя і здоров’я населення.

          Для ефективної та безперебійної фінансово-економічної реалізації заходів обласної програми охорони навколишнього природного середовища на 2017-2021 роки (далі – Програма), схваленої розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 24 січня 2017 року № 24 (із змінами) та затвердженої рішенням обласної ради від 17 березня 2017 року № 482 (із змінами), необхідно внести зміни до Програми.

 

2. Мета і шляхи її досягнення.

               Мета - ефективне фінансування природоохоронних заходів у 2021 році. Даним розпорядженням вносяться зміни до розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 24 січня 2017 року № 24 „Про обласну програму охорони навколишнього природного середовища на 2017-2021 роки”, в частині природоохоронних заходів, які запропоновані до фінансування з обласного природоохоронного фонду у 2021 році.

 

3. Правові аспекти.

               Відповідно до статей 6, 17 і 44 Закону України „Про місцеві державні адмі­ніст­рації”, на виконання статті 6 Закону України „Про охорону навколишнього при­родного середовища”, Закону України „Про Основні засади (стратегію) державної  екологічної політики України на період до 2030 року”, та розпорядження голови обласної державної адміністрації від 24 січня 2017 року № 24 „Про обласну програму охорони навколишнього природного середовища на 2017-2021 роки”.

 

4.Фінансово-економічне обґрунтування.

Виконання заходів програми буде здійснено в межах надходжень коштів до обласного природоохоронного фонду.


5. Позиція заінтересованих органів.

Проект розпорядження погоджено з усіма заінтересованими органами.

 

6. Регіональний аспект.

У результаті проведення даних заходів буде:

на довгий термін буде попе­реджено забруднення неочищеними стічними водами р.Случ в наслідок проведення реконструкції очисних споруд продуктивністю 1500 м3/добу м.Березне;

зменшено скид забруднюючих речовин у поверхневі води р.Жабчик, що є притокою р.Стир (басейн р.Дніпро), очищення 150 м3/добу господарсько-побутових стоків в смт. Демидівка;

виготовлено проектно-кошторисну документацію для виконання робіт з метою збереження водних ресурсів Хрінницького водосховища об’ємом 10 млн. м3 його флори та фауни на площі 2,02 тис. га;

проводитися повне відведення спеціфічних стоків лікарні обсягом 83,1 м3/добу  у міську каналізаційну мережу з послідуючою очисткою на міських очисних спорудах м.Дубровиця;

недопущено забруднення підземних вод потенційним обсягом 1,2 тис.м3/добу в м.Здолбунів;

припинено скид забруднюючих речовин в р.Горинь в результаті реконструкції очисних споруд потужністю 1000 м3/добу смт Оржів;

припинено забруднення стічними водами поверхневих та підземних вод, територій шляхом спрямування господарсько-побутових вод потенційним обсягом 406,1 м3/добу на очисні споруди смт Рокитне;

припинено аварійні витоки стічних вод на КНС потужністю 752 м3/добу, попереджено потенційного забруднення р.Вілія та Горинь в м.Острог;

забезпечено надійність роботи каналізаційних насосних станцій шляхом заміни магістральних засувок на напірних каналізаційних мережах РОВКП ВКГ «Рівневодоканал»;

розроблено проєкти землеустрою, якими визначатимуться та встановлюва­ти­муться межі об’єктів природно-заповідного фонду області з метою запобігання зменшенню площ об’єктів ПЗФ та припинення використання їх територій не за призначенням;

організовано та проведено Національний форум з метою визначення проблем та шляхів подолання критичної ситуації у сфері поводження з відходами як на регіональному та і на місцевому рівнях;

визначено комплекс взаємопов’язаних завдань і заходів, узгоджених за строками та ресурсним забезпеченням з усіма задіяними виконавцями, спрямованих на забезпечення сталого управління відходами в регіоні;

проведено стратегічну екологічну оцінку обласної програми охорони навко­лишнього природного середовища на 2022-2026 роки, яка розроблятиметься де­партаментом екології та природних ресурсів Рівненської облдержадміністрації.


7. Громадське обговорення.

Проект розпорядження не потребує проведення громадського обговорення.

 

8. Прогноз результатів.

Програмою передбачається виконання заходів на загальну суму 717047,7141 тис. грн. що зумовить, збереження, відновлення природного стану водних ресурсів та зменшення негативного впливу неочищених комунальних стоків на навколишнє природне середовище, а також припинення розвитку небезпечних геологічних процесів, збереження флори та фауни.Директор департаменту

екології та природних

ресурсів адміністрації                                                 Володимир ЗАХАРЧУК
ДОВІДКА

про погодження проекту розпорядження

 

“Про зміни до Обласної програми охорони навколишнього природного середовища на 2017 - 2021 роки”

(назва)


Проект розпорядження розроблено      Департамент екології та природних

                                                                            (найменування структурного підрозділу,

ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації                                 

іншого органу, що є головним розробником)


Закони України „Про охорону навколишнього природного середовища” та „Про Основні засади (стратегію) державної  екологічної політики України на період до 2030 року” :

 (підстава для розроблення)

та погоджено:

без зауважень

Посада

Ініціали та прізвище

Заступник голови

облдержадміністрації


  Ігор Тимошенко

Начальник юридичного

відділу апарату облдержадміністрації

Лілія Китовська

Директор департаменту фінансів

облдержадміністрації


Лідія Біляк

Директор департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації


Костянтин Мокляк

Начальник управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації


Олександр Поліщук


 Головний спеціаліст з питань запобігання та

 виявлення корупції апарату  облдержадміністрації                        

Валерій Швець

Начальник відділу контролю апарату облдержадміністрації

Юрій Рудюк

Заступник начальника загального відділу апарату облдержадміністрації

Олена Рижковська

Начальник загального відділу апарату облдержадміністрації

Тетяна Українець

із зауваженнями (пропозиціями), які врахованоіз зауваженнями (пропозиціями), які враховано частково

із зауваженнями (пропозиціями), які не враховано

         Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, її апарату, інші органи, які відповідно до регламенту Рівненської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 18 грудня 2018 року № 939, вважаються такими, що погодили проект без зауважень:________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Директор департаменту

екології та природних

ресурсів адміністрації                                                       Володимир ЗАХАРЧУК

(найменування посади керівника структурного                          (підпис)                                         (ініціали та прізвище)                                          

підрозділу, іншого органу, що є головним розробником)

______________________2021  року

 
 

СПИСОК РОЗСИЛКИ

розпорядження голови облдержадміністрації

_____________  2021 №  _________

облдержадміністрації_____________________________________________________________________

Помічники заступників голови_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Апарат облдержадміністрації:

Управління фінансово-господарського                  

забезпечення

Відділи апарату:________ 

Організаційний_________________________________

Юридичний____________________________________

Відділ контролю_____________________________

Кадрової роботи ________________________________

_______________________________________________


_____________________________________

_____________________________________

____________________________________

____________________________________

_____________________________________

________________________________________

Інформація щодо:

розміщення на веб-сайті облдержадміністрації ______________________________________________

оприлюднення в ситемі обліку публічної інформації__________________________________________

подання  до ІАЦ "Ліга"___________________________________________________________________

Обласна рада___________________________________________________________________________

Структурні підрозділи облдержадміністрації:

Департамент агропром. розвитку __________________________________________________________

Департамент фінансів____________________________________________________________________

Департамент екон. розвитку і торгівлі_______________________________________________________

Департамент соціального захисту населення _________________________________________________

Департамент житлово-комунальн. господарства, енергет. та енергоефективності __________________

Департамент з пит. буд. та архіт.___________________________________________________________

Департамент екології та природних ресурсів_________________________________________________

Упр. інфраструкт. та промисловості________________________________________________________

Управління освіти і науки_________________________________________________________________

Управління охорони здоров'я______________________________________________________________

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю___________________________

Управління з питань НС та ЦЗН ___________________________________________________________

Управління культури і туризму____________________________________________________________

Управління у справах молоді та спорту _____________________________________________________

Управління міжнародн. співробітн. та європ. інтеграції________________________________________

Держархів області_______________________________________________________________________

Служба у справах дітей___________________________________________________________________

Сектор внтрішнього аудиту_______________________________________________________________

Центр перепідг. та підвищ. кваліфікації _____________________________________________________

Інші:

УМВС України в області_________________________________________________________________

УСБУ в області__________________________________________________________________________

Головне управління ДФС  у обл._________________________________________________________

Голов. упр. юстиції у обл._________________________________________________________________

Прокуратура області_____________________________________________________________________

Голов. упр. вет. медицини в обл.___________________________________________________________

Голов. упр. Держземагентства в обл.________________________________________________________

Рег. відділення Фонду держмайна по обл.___________________________________________________

Голов. упр. статистики в обл.______________________________________________________________

Тер. упр. Держ. судової адмін. в обл._______________________________________________________

Упр. держ. служби Головдержслужби Укр. в обл._____________________________________________

Упр. Держ. пенітенціарної служби Укр. в обл.________________________________________________

Голов. упр. Держ. служби Укр. з надзвичайних ситуацій у Рівн. обл._____________________________

Рівн. обл. упр. водних ресурсів_____________________________________________________________

Гол. упр. Держсанепідслужби в області____________________________________________________

Тер. упр. Держгірпромнагляду в обл. _______________________________________________________

Голов. упр. Пенсійн. фонду України в обл. __________________________________________________

Обл. центр соц. служб для сім'ї, дітей та молоді______________________________________________

Обл. центр зайнятості____________________________________________________________________

Рівненська митниця Міндоходів___________________________________________________________

Держ. фінансова інспекція в області_______________________________________________________

Голов. упр. Держ. казначейської служби Укр. в області________________________________________

Обл. терит. відділ. Антимонопольного комітету______________________________________________

Штаб 13 Арм. корпусу___________________________________________________________________

Держ. екологічна інсп. в обл. ______________________________________________________________

Терит. держ. інсп. з питань праці в обл.______________________________________________________

Інспекція з пит. захисту прав спожив._______________________________________________________

Обласний контактний центр_______________________________________________________________

Державна інспекція сільського господарства в Рівн. обл._______________________________________

Сектор у Рівн. області Держцінінспекції України_____________________________________________

 

Обласні організації та установи, виробничі об’єднання, асоціації, підприємства:

Рада Федерації профсп. області____________________________________________________________

Облвійськкомат________________________________________________________________________

Облспоживспілка________________________________________________________________________

Упр.  Національного банку України в обл.___________________________________________________

Обл. упр. Ощадбанку_____________________________________________________________________

Рівн. філія ПАТ “Укртелеком”_____________________________________________________________

Рівн. дирекція Укр. держ. підпр. пошт. зв’язку “Укрпошта”____________________________________

ПАТ "АЕС Рівнеобленерго" _________________________________________________

КП "Теплотранссервіс"___________________________________________________________________

“Рівнегаз”______________________________________________________________________________

“Рівнеоблводоканал”_____________________________________________________________________

Рівн. дир. залізн. перевезень______________________________________________________________

“Рівнеавтотранссервіс"___________________________________________________________________

Обл. управ. лісов. та мисл. госп.____________________________________________________________

“Рівн. облавтодор”_______________________________________________________________________

Служба автодоріг в області________________________________________________________________

Облдержтелерадіокомпанія________________________________________________________________

Обл. відділ. Фонду соц. зах. інвалідів_______________________________________________________

Рівн. торг.-промисл. палата_______________________________________________________________

ДП "Рівненський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"____________

Районні державні адміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення:

Вараська________________________________

м. Дубно_______________________________

Дубенська_______________________________

м. Кузнецовськ__________________________

Рівненська______________________________

м. Острог_______________________________

Сарненська_____________________________

м. Рівне________________________________


Директор департаменту екології та

природних ресурсів адміністрації                 ______________                           Володимир ЗАХАРЧУК

(найменування посади керівника структурного                                  (підпис)                                          (ініціали та прізвище)  

підрозділу, іншого органу, що є головним розробником)


Всього здано:___________________прим.

                                                           Дата:________________Підпис_____________

                                                           Всього прийнято:_______________ прим.

                                                           Дата:________________Підпис_____________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Дата оприлюднення: 19 травня 2021 року


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux