від 26 серпня 2020 р. № 506
Київ
Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28 грудня 2019 року № 1090

З метою забезпечення виконання повноважень обласної державної адміністрації, визначених Законом України "Про місцеві державні адміністрації":


1. Внести у додаток 1 до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28 грудня 2019 року № 1090 "Про розподіл функціональних повноважень керівництва Рівненської обласної державної адміністрації", із змінами, внесеними розпорядженнями голови облдержадміністрації від 30 березня 2020 року № 200 "Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28 грудня 2019 року № 1090", від 14 липня 2020 року № 434 "Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28 грудня 2019 року № 1090" такі зміни:

 

1) функціональні повноваження заступника голови обласної державної адміністрації ГЕМБЕРГА Сергія Сергійовича викласти у такій редакції:

"Заступник голови облдержадміністрації

ГЕМБЕРГ Сергій Сергійович

Забезпечує роботу з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (СDTO), у тому числі розвитку цифрової інфраструктури, розвитку цифрової трансформації з питань євроінтеграції та ІТ.

Сприяє участі громадськості у формуванні і реалізації державної та регіональної політики.

Впроваджує ефективні механізми комунікацій з інститутами громадянського суспільства, засобами масової інформації.

Подає голові обласної державної адміністрації інформаційно-аналітичні матеріали та вносить пропозиції щодо формування пріоритетів у інформаційній політиці та взаємодії з громадськістю.

Сприяє реалізації конституційного права громадян на свободу слова та безперешкодній діяльності засобів масової інформації.

Аналізує та прогнозує розвиток суспільно-політичних процесів в області. Забезпечує функціонування системи постійного моніторингу громадсько-політичних настроїв населення та оцінки суспільно-політичної ситуації в області.

Здійснює моніторинг діяльності політичних партій та громадських організацій, розробляє пропозиції щодо заходів, спрямованих на взаємодію облдержадміністрації, місцевих органів виконавчої влади з політичними партіями і громадськими організаціями у частині проведення соціально-економічних реформ, розбудови демократичної, соціальної, правової держави, розвитку громадянського суспільства. 

Організовує роботу із здійснення в області державної політики щодо міжнародного співробітництва та європейської інтеграції, розвитку зовнішньоекономічних зв’язків.

Сприяє зовнішньоекономічним зв’язкам підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, розвитку експортної бази і збільшенню виробництва продукції (робіт, послуг), прикордонної торгівлі.

Забезпечує виконання на території області зобов’язань згідно з міжнародними договорами України. Сприяє розвитку міжнародного співробітництва у різних галузях та сферах.  

Забезпечує протокольний супровід заходів міжнародного характеру (у межах функціональних повноважень). Представляє у межах наданих повноважень інтереси облдержадміністрації у зносинах з відповідними органами суб‘єктів або адміністративно-територіальних утворень іноземних держав, міжнародними організаціями, консульськими та дипломатичними установами країн, акредитованих в Україні, а також з дипломатичними установами України за кордоном.

Координує відзначення в області державних свят, знаменних і пам’ятних подій.

Сприяє роботі національно-культурних товариств.

Організовує роботу з реалізації державної політики в галузі культури, мистецтва і туризму, сприяє роботі творчих спілок.

Організовує роботу у сфері туризму та курортів.

Забезпечує в межах своїх повноважень виконання законодавства про свободу совісті та релігійні організації.

Забезпечує в межах своїх повноважень виконання законодавства щодо національних меншин, всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, створення умов для розвитку мов інших національностей.

Забезпечує реалізацію державної політики у сфері видавничої справи.

Організовує роботу із збереження історико-культурної спадщини.

Здійснює керівництво регіональною програмою інформатизації, організовує виконання регіональної програми і проєктів інформатизації органів виконавчої влади області.

У межах повноважень обласної державної адміністрації, згідно з чинним законодавством, відповідає за залучення  інвестицій для розвитку інфраструктури області, вносить пропозиції щодо впровадження інвестиційних проєктів.

Забезпечує підготовку і реалізацію програм, заходів, пропозицій щодо поліпшення інвестиційного клімату та формування інвестиційних переваг області, залучення коштів  міжнародної  технічної допомоги.

Виконуючи функціональні повноваження, заступник голови облдержадміністрації:


Здійснює керівництво:

Департаментом економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації

(у частині інвестицій)

Управлінням інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

Управлінням міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації

Управлінням культури і туризму облдержадміністрації.


Забезпечує взаємодію з:

          Агенцією регіонального розвитку Рівненської області

          Установою "Рівненська агенція із залучення інвестицій та обслуговування інвесторів "ІнвестІнРівне"

Рівненським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" (у межах повноважень)

Науково-редакційною групою книги "Реабілітовані історією. Рівненська область"

Представником Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення в Рівненській області

Рівненською філією Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення

Телерадіокомпаніями, редакціями газет та іншими засобами масової інформації.


3. Організовує роботу:

Робочої групи з питань залучення інвестицій в економіку Рівненської області

Інвестиційної ради Рівненської області

Конкурсної комісії Рівненської обласної державної адміністрації

Науково-технічної ради з питань інформатизації регіону при Рівненській облдержадміністрації 

Комітету з присвоєння обласної мистецької премії імені Германа Жуковського

Комітету із присвоєння обласної літературної премії імені Світочів

Комітету із присудження обласної премії імені Ганни Леончук за збереження та охорону нематеріальної культурної спадщини

Координаційної ради з питань видавничої справи

Обласної туристичної ради

Редакційної колегії Зводу пам’яток історії та культури Рівненської області

Обласної комісії зі збору, обробки та складання орієнтовного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини

Координаційної ради з питань охорони культурної спадщини Рівненської області

Обласної комісії у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій

Експертної комісії з проведення маркування та знакування туристичних маршрутів області

Громадської ради при Рівненській обласній державній адміністрації

Координаційної ради сприяння розвитку громадянського суспільства у Рівненській області.";


2) функціональні повноваження заступника голови обласної державної адміністрації ШАТКОВСЬКОЇ Людмили Степанівни викласти у такій редакції:

"Заступник голови облдержадміністрації

ШАТКОВСЬКА Людмила Степанівна


Забезпечує реалізацію державної політики у сфері житлово-комунального господарства (у тому числі у сфері питної води та питного водопостачання, теплопостачання, ціно-, тарифоутворення і розрахунків за надані житлово-комунальні послуги та спожиті енергоносії, дотримання лімітної дисципліни), житлової політики, благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, поховання, енергозбереження, енергоефективності та у галузі енергетики.

У межах своїх повноважень забезпечує здійснення заходів, спрямованих на сталу роботу об’єктів житлово-комунального господарства в осінньо-зимовий період.

У межах своїх повноважень забезпечує здійснення заходів щодо нарощування виробництва електроенергії, підвищення надійності електропостачання, формування економічно обґрунтованих тарифів на енергоносії та аналізу економічного стану підприємств житлово-комунального господарства області.

Забезпечує та контролює підготовку і реалізацію програм (заходів) з енергоефективності та вживає заходів щодо розширення міжрегіональних та міжгалузевих зв'язків у сфері енергозбереження й популяризації ефективного та ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів.

Сприяє впровадженню технологій з виробництва та збільшення рівня використання місцевих альтернативних видів палива.

Організовує роботу щодо реалізації в області державної політики у сфері будівництва, містобудування та архітектури, інженерного захисту територій, будівельної індустрії та промисловості будівельних матеріалів, дорожнього господарства, розвитку інфраструктури.

Координує виконання завдань з будівництва та реконструкції житлових будинків, об’єктів освіти, охорони здоров’я, зв’язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, дорожнього господарства, культурно-побутового й іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень, що спрямовуються на цю мету.

Здійснює контроль за реалізацією державних і бюджетних програм з питань: будівництва, зокрема розгортання будівництва доступного житла, молодіжного житлового будівництва, будівництва житла для окремих категорій громадян, реалізації проєктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.

Забезпечує реалізацію державної політики у сфері містобудування та архітектури на території області.

Розглядає проєктну документацію на будівництво захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) та розділ щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі містобудівної документації.

Сприяє розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації для територій і населених пунктів області.

Координує діяльність суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території області, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини.

Координує ведення містобудівного кадастру на обласному та районному рівнях, рівні обласного центру та міст обласного значення.

Організовує в області реалізацію державної політики в галузі соціального забезпечення та соціального захисту населення – осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, одиноких матерів, багатодітних сімей, сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, малозабезпечених, внутрішньо переміщених осіб, учасників бойових дій, їх сімей, сімей загиблих учасників бойових дій, інших категорій осіб, які згідно із законодавством України потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави (у межах функціональних повноважень).

Забезпечує організацію роботи з надання державних пенсій, допомог, компенсацій, установлених законодавством пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

Організовує на території області надання соціальних послуг (соціального обслуговування), проведення соціальної роботи шляхом визначення потреб населення у соціальних послугах, розвитку відповідних закладів, установ, служб і залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги.

Забезпечує організацію роботи із створення мережі та матеріально-технічної бази закладів соціального захисту населення, підвищення рівня та якості обслуговування в них.

Забезпечує вирішення питань щодо забезпечення осіб з інвалідністю та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням та інших питань у сфері соціальної інтеграції осіб з інвалідністю.

Координує реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, забезпечення  рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі людьми, поліпшення становища сімей та в межах своїх повноважень організовує роботу на регіональному рівні, зокрема шляхом здійснення постійного контролю за своєчасністю та належністю вжиття заходів у відповідних сферах.

Забезпечує реалізацію державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, організацію ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями.

Забезпечує сприяння інтеграції у суспільство бездомних громадян та осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, їх соціальній адаптації.

Організовує роботу, пов'язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах (у межах функціональних повноважень).

Координує роботу місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо опіки і піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, дієздатність яких обмежена (у межах функціональних повноважень).

Забезпечує вирішення питань щодо встановлення опіки і піклування, створення передбачених законодавством умов для виховання та/або влаштування дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьків батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування, щодо захисту особистих і майнових прав та інтересів дітей, а також вжиття інших заходів щодо соціального захисту дітей.

Забезпечує здійснення передбачених законодавством заходів щодо поліпшення житлових та матеріально-побутових умов  дітей, які залишились без піклування батьків.

Координує роботу щодо національно-патріотичного виховання дітей та молоді області.

Забезпечує реалізацію державної політики стосовно дитячих, молодіжних громадських організацій, фізкультурно-спортивних товариств та громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування.

Координує роботу з організації оздоровлення та відпочинку дітей.

Забезпечує реалізацію в області державної політики у сфері праці та зайнятості населення.

Контролює розроблення і виконання територіальних програм зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття.

Забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо реалізації державної політики сприяння зайнятості населення в області, гарантій у сфері праці.

Забезпечує роботу з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (СDTO) у частині  цифрової трансформації розвитку публічних послуг.

Організовує роботу щодо здійснення в області державної політики з реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг.

Виконує інші обов'язки за дорученням голови обласної державної адміністрації.

Виконуючи функціональні повноваження, заступник голови облдержадміністрації:


Здійснює керівництво:

Департаментом житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності облдержадміністрації

Департаментом з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації

Департаментом розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту облдержадміністрації

Службою у справах дітей облдержадміністрації.

 

Забезпечує взаємодію з:

Службою автомобільних доріг у Рівненській області   

Дочірнім підприємством "Рівненський облавтодор" ВАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України"

Філією державного підприємства "Укрдержбудекспертиза" в Рівненській області

Управлінням Державної архітектурно-будівельної інспекції
у Рівненській області

Акціонерним товариством "Оператор газорозподільної системи "Рівнегаз"

Товариством з обмеженою відповідальністю "Рівнегаз Збут"

Приватним акціонерним товариством "Рівнеобленерго"

Товариством з обмеженою відповідальністю "Рівненська обласна енергопостачальна компанія"

Відокремленим підрозділом "Рівненська атомна електрична станція" державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія  "Енергоатом"

Рівненським ремонтно-експлуатаційним центром відокремленого підрозділу "Західна електроенергетична система" приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго"

Державним підприємством "Рівнеторф"

Рівненським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" (у межах функціональних повноважень)

Теплопостачальними підприємствами області

Сектором Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Рівненській області

Державною інспекцією з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії в Рівненській області

Рівненським обласним виробничим комунальним підприємством водопровідно-каналізаційного господарства "Рівнеоблводоканал"

Підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства області

Комунальним закладом "Навчально-курсовий комбінат" Рівненської обласної ради

         Проєктними інститутами, будівельно-монтажними організаціями, підприємствами промисловості будівельних матеріалів.

Головним спеціалістом відділу в Рівненській області Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України

Рівненським обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Рівненським обласним центром зайнятості

Рівненським обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів

Управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Рівненській області

Обласними громадськими, ветеранськими, профспілковими організаціями (у межах функціональних повноважень)

Головним управлінням Пенсійного фонду України в Рівненській області

Управлінням Держпраці у Рівненській області

Державним підприємством "Рівненський експертно-технічний центр Держпраці"

Управлінням забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради

 

Організовує роботу:

Обласної комісії з питань виконання програми "Питна вода Рівненської області" на 2006 – 2020 роки

Ліцензійної комісії з питань ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення в Рівненській області

Ліцензійної комісії з питань ліцензування господарської діяльності у сфері теплопостачання

Обласної спеціальної комісії з питань розрахунків за спожиті енергоносії

Обласної комісії з узгодження обсягу заборгованості з різниці в тарифах

Обласного антикризового енергетичного штабу

Конкурсної ради з проведення обласного конкурсу проектів з енергоефективності

Комісії з вибору та погодження напрямку траси повітряної лінії електропередачі

Обласної комісії із забезпечення житлових прав мешканців гуртожитків

Обласної ради з питань створення та забезпечення функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків

Обласної робочої групи з проведення інвентаризації об’єктів незавершеного будівництва

Обласної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці, дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати, легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення

Обласної комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986 – 1990 роках

Обласної тристоронньої соціально-економічної ради

Робочої групи з питань гуманітарної допомоги Рівненської обласної державної адміністрації

Робочої комісії (штабу) з питань координації діяльності з надання населенню житлових субсидій та компенсації додаткових витрат на оплату комунальних послуг в умовах підвищення цін і тарифів на послуги

Комісії  з питань надання одноразової матеріальної допомоги найбільш незахищеним верствам населення Рівненської області

Обласної робочої групи з підготовки пропозицій щодо використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом осіб  з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, учасників війни, сімей загиблих військовослужбовців, військовослужбовців та їх сімей, внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Обласного штабу з питань координації роботи із забезпечення соціальної адаптації демобілізованих осіб

Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів у Рівненській області

Громадської консультативної ради у справах інвалідів

Робочої групи із здійснення контролю за організацією безоплатного харчування учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних  закладів, студентів коледжів та училищ, розташованих на територіях радіоактивного забруднення області

Обласної координаційної ради з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми

Комісії із визнання осіб, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України, ветеранами війни – добровольцями

Комісії з призначення стипендій голови Рівненської обласної державної адміністрації та голови Рівненської обласної ради обдарованим та соціально активним особам з інвалідністю

Робочої групи з напрацювання пропозицій щодо реформування системи інституційного догляду та виховання дітей

Комісії з питань розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

Рівненського обласного координаційного центру з національно-патріотичного виховання дітей та молоді

Обласної ради з питань реалізації молодіжної політики

Комісії щодо встановлення стипендій провідним спортсменам та тренерам Рівненської області з олімпійських видів спорту

Комісії щодо встановлення стипендій голови Рівненської обласної державної адміністрації провідним спортсменам-інвалідам та тренерам області з видів спорту інвалідів

Обласної комісії з контролю за станом спортивних споруд та інших відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів

Обласної координаційної ради з питань організації і проведення відпочинку та оздоровлення дітей області

Координаційної ради з питань популяризації серед населення оздоровчої рухової активності

Атестаційної комісії з проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку у Рівненській області

Оперативного штабу з координації проведення оздоровчої кампанії.".


Визнати такими, що втратили чинність:

          підпункт 1 пункту 1 розпорядження голови облдержадміністрації від 30 березня 2020 року № 200 "Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28 грудня 2019 року № 1090";

          підпункт 2 пункту 1 розпорядження голови облдержадміністрації від 14 липня 2020 року № 434 "Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28 грудня 2019 року № 1090".
Голова  адміністрації                                                               Віталій  КОВАЛЬ

Дата оприлюднення: 1 вересня 2020 року


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux